Archiv aktualit

2. června 2022

Fond internacionalizace - výzva k přihlašování

Rádi bychom Vás informovali o Fondu internacionalizace (dříve pod názvem Akademické mobility), který umožňuje financování odborných zahraničních cest akademických pracovníků a studentů, a dále odborných aktivit zahraničních hostů na 3. LF.


27. května 2022

Debata předsedkyně Evropského parlamentu a vedoucích politických frakcí Evropského parlamentu se studenty UK

Vážení studenti, rádi bychom Vás pozvali na debatu předsedkyně Evropského parlamentu a vedoucích jednotlivých politických frakcí Evropského parlamentu se studenty UK na téma Budoucnost Evropy, která se bude konat 16. června 2022 ve Vlasteneckém sále Karolina.


20. dubna 2022

Schůzka pro zájemce o výjezd na Sorbonne University

Rádi bychom Vás pozvali na schůzku se zástupci Sorbonne University, na které Vám budou předány informace o studijních pobytech Erasmus, praktických stážích Erasmus, short-term 4EU+ stážích a dalších možnostech výjezdů na Sorbonne University v Paříži.


30. března 2022

Podpora internacionalizace UK

Informace o možnosti financování krátkodobých výjezdů z rozpočtu "Podpora internacionalizace UK".


24. března 2022

Nová skripta kolektivu autorů z Radiodiagnostické kliniky

Právě vyšla v Karolinu skripta kolektivu autorů z Radiodiagnostické kliniky "Principles of Imaging Methods for Medical Students", jde o učebnici radiologie. Publikace je určena výhradně studentům všeobecného lékařství, nikoli studentům radiologie ve specializovaném postgraduálním vzdělávání.


23. března 2022

Přednáška zahraničního pedagoga: "The impact of Free Radicals and Bio-antioxidants on neurodegenerative diseases"

We would like to invite you to the next lecture of this year’s Medicine as a Science cycle. We are pleased to welcome Prof. Pier Andrea Serra, M.D., Ph.D. Pier Andrea Serra is associate professor of pharmacology at Medical School at University of Sassari. His research is focused on the design and application of microsensors and biosensors for electrochemical monitoring of brain signalling systems in neurodegenerative diseases.


22. března 2022

Výběrové řízení - praktické stáže Erasmus 2022/2023

Rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na praktické stáže realizované v ak. roce 2022/2023 (tj. od léta 2022 do 30.9.2023).


17. března 2022

Světový den ústního zdraví

Česká stomatologická komora se ve spolupráci s partnery již tradičně zapojila do organizace a oslav Světového dne ústního zdraví, který pořádá Světová stomatologická federace (FDI) každoročně 20. března pod názvem World Oral Health Day (WOHD) ve více než 150 zemích světa.


15. března 2022

Schůzka pro zájemce o výjezd na Sorbonne University ZRUŠENA

Rádi bychom Vás pozvali na schůzku se zástupci Sorbonne University, na které Vám budou předány informace o studijních pobytech Erasmus, praktických stážích Erasmus, short-term 4EU+ stážích a dalších možnostech výjezdů na Sorbonne University v Paříži.


9. března 2022

Nová učebnice lékařské češtiny

Nakladatelství Karolinum vydává učebnici Talking Medicine 2: Case Studies in Czech od autorek Ivety Čermákové z Ústavu jazyků a Terezy Bakusové z Ústavu ošetřovatelství. Učebnice je volným pokračováním úspěšné publikace Talking Medicine: Czech for Medical Students, která je používána jako základní studijní materiál při výuce češtiny pro zahraniční studenty na všech lékařských fakultách v ČR.


3. března 2022

Studentská poradna 3.LF UK pomůže studentům zasaženým válkou

Studentská poradna 3.LF UK nabízí psychickou podporu studentům zasaženým válkou na Ukrajině.


28. února 2022

Sbírka pro Ukrajinu

Velvyslanectví Ukrajiny v Praze v reakci na ruskou invazi zažádalo o humanitární pomoc a přišlo s prosbou o materiál. Trimed se rozhodl přispět nákupem a darováním zdravotnických potřeb a vás prosíme o přispění a rozšíření poolu pro nákup.


24. února 2022

Studentkám a studentům, kteří jsou občany Ukrajiny

Dopis děkana 3. LF UK Prof. MUDr. Petra Widimského, DrSc.


23. února 2022

Informační schůzka - výjezdy Erasmus

Rádi bychom Vás pozvali na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+, která se bude konat: 9. března 2022 od 14:00 v učebně 422.


23. února 2022

Pozvánka na online akci BTHA k nabídce stipendijních pobytů v Bavorsku

Během akce budou představeny možnosti studia na vysokých školách v Bavorsku a stipendijní nabídky BTHA. Prostor dostanou i bývalí stipendisté, kteří se podělí o své zkušenosti ze studia či letní školy v Bavorsku. Akce je určena všem zájemcům z veřejných vysokých škol v ČR.


21. února 2022

Pozor na nové podvodné e-maily

V poslední době se opět množí snahy o získání přihlašovacích údajů do vnitřních informačních systémů a e-mailů. Například dnes v dopoledních hodinách byl do velkého množství fakultních emailových schránek doručen spam s falešnou žádostí o upgrade emailu. Zpráva má předmět "Prectete si: Naléhavé E-mailové Upozornení"


16. února 2022

Placené kurzy cizích jazyků na 3. LF UK v letním semestru 2021/2022

Pro letní semestr akademického roku 2021/2022 Ústav jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to Němčina pro lékaře a Francouzština pro lékaře. Zápis do kurzů bude ukončen 25.2.2022. Při dostatečném počtu zájemců o daný kurz Vám budou zaslány platební údaje pro úhradu kurzovného. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod. / semestr. Kurzovné: 2400,- Kč/1 semestr


15. února 2022

Přednáška zahraničního pedagoga - "How AI will affect the practice of medicine"

We would like to invite you to the first lecture in the summer semester of this year’s Medicine as a Science cycle. We are pleased to welcome Bradley J. Erickson, M.D., PH.D. Dr. Erickson is a professor of radiology at Mayo Clinic College of Medicine and Science in Rochester, Minnesota. His research is focused on the extraction of information from medical images using computer technologies for diagnostic, prognostic and therapeutic purposes.


7. února 2022

Výběrové řízení - studijní pobyty Erasmus 2022/2023

Rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2022/2023, které se bude konat 17. března 2022.


31. ledna 2022

Nové složení kolegia děkana od 1.2.2022

Od 1. února 2022 přichází s nově zvoleným děkanem 3. LF UK i částečně personálně upravené kolegium. Nově nastupuje proděkan pro rozvoj doc. MUDr. Jan Trnka, PhD. a proděkanka pro akreditace a pro kariérní a sociální otázky prof. MUDr. Hana Malíková, PhD. 


28. ledna 2022

Strategické uskupení CENTRAL - Open Call for Proposals 2022

Univerzita Karlova, Humboldtova univerzita v Berlíně, Univerzita Vídeň, Univerzita Varšava a ELTE univerzita v Budapešti podporují multilaterální spolupráci primárně v oblasti výuky, výzkumu a podpory mladých vědců. Jedná se o nabídku workshopů mladých vědeckých skupin s minimální účastí tří členských univerzit. Cílem je podpořit stávající spolupráci, iniciovat nové společné projekty a zapojit mladé výzkumníky.


28. ledna 2022

Fond mobility - jarní kolo 2022

Rádi bychom Vás informovali o možnosti financování odborných zahraničních cest akademických pracovníků a studentů z Fondu mobility Univerzity Karlovy. Dále je možné financovat pobyty zahraničních hostů na 3. LF. Podporovány jsou pouze fyzické výjezdy, nikoliv online aktivity.


28. ledna 2022

Scholarships for International German language courses for Students and Doctoral researchers

Rádi bychom Vás informovali o kurzech německého jazyka pořádaných Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.


6. ledna 2022

Nabídka online kurzu - Masterclass Intensive Care Medicine

Naše partnerská univerzita v Německu – Universität des Saalandes nabízí studentům z lékařských fakult účast na online kurzu Masterclass Intensive Care Medicine, který proběhne v letním semestru 2021/2022. Kurz je určen pro pokročilejší studenty medicíny, kteří mají za sebou již 2/3 studia. Tento kurz je pro studenty z UK zdarma. Zájemci se zaregistrují na webu https://masterclassicm.com/ a toto oznámí na e-mail marika.bendova@lf3.cuni.cz. Studenti bez potvrzení nominace fakultou nebudou na kurz přijati.


17. prosince 2021

Cross-cultural Interdisciplinary Case Study - Kitasato, Japonsko

Rádi bychom s Vámi sdíleli nabídku zúčastnit se týdenní „Cross-cultural Interdisciplinary Case Study” pořádané japonskou Kitasato University, která se bude konat 7. - 11. března 2022. Vzhledem k stále nejisté pandemické situaci se bude i tentokrát konat v on-line formě.


3. prosince 2021

Přednáška zahraničního pedagoga: Genes and Environment and the Human Social Brain - how risk and resilience for mental disorders emerge

Prof. Andreas Meyer-Lindenberg has accepted our invitation as the next speaker of the Medicine as a Science cycle. Professor Meyer-Lindenberg is the Director and CEO of the Central Institute of Mental Health in Mannheim, Germany and a professor at Heidelberg University. His research focuses on severe mental disorders (schizophrenia, depression, and autism), combining both neurobiological tools (neuroimaging, genetics) and the clinical perspective.


19. listopadu 2021

Výběrové řízení - absolventské stáže Erasmus

Rádi bychom Vás informovali o aktivitě „absolventské stáže Erasmus“, která je určena pro budoucí absolventy všech studijních programů vyučovaných na naší fakultě, kteří jsou v současné době v posledním ročníku.


19. listopadu 2021

Přednáška zahraničního pedagoga: The Art of Avoiding Lethal Mistakes in Medical Career

We would like to invite you to the first in-person lecture of this year’s Medicine as a Science cycle. The lecture will take place as a part of TrimedJOB. Professor Robert Hatala from the Slovak National Institute of Cardiovascular Diseases has accepted our invitation. The topic of the talk will be The Art of Avoiding Lethal Mistakes in Medical Career.


12. listopadu 2021

Výzva děkana studentům a zaměstnancům

Obracím se na Vás s naléhavou žádostí o důsledné respektování všech hygienických nařízení. Navzdory optimistickým předpokladům z počátku podzimu se nyní covid-19 šíří rychleji než před rokem a znovu hrozí zahlcení nemocnic. V posledních dnech je situace opravdu vážná, o čemž by Vám mohli vyprávět lékaři z mnoha klinik naší fakultní nemocnice (zejména z Kliniky anesteziologie a resuscitace a z Interní kliniky)


9. listopadu 2021

Sportovní stipendia UK 2022

Bylo vypsáno nové kolo Podpory sportovních stipendií pro rok 2022. Přihláška se podává pomocí elektronické aplikace, která je dostupná na webových stránkách Univerzity Karlovy. Uzávěrka podání přihlášek je 22.11.2021.


1. listopadu 2021

Podpora internacionalizace UK

Informace o možnosti financování krátkodobých výjezdů (vč. virtuální mobility) z rozpočtu "Podpora internacionalizace UK".


1. listopadu 2021

University of Eastern Finland - Virtual Open Day

Pozvánka na virtuální den otevřených dveří na University of Eastern Finland v Kuopiu - naší partnerské univerzitě pro Erasmus studijní pobyty a praktické stáže.


27. října 2021

3. LF UK po dvouletém přerušení obnovuje program Dvojčata

Jeho cílem je seznámit zájemce z řad studentů posledních dvou ročníků středních škol se způsobem výuky v 1. ročníku studijního programu Všeobecné lékařství. Každému z přihlášených zájemců bude přidělen student/studentka prvního ročníku jako „dvojče“, které jej/ji bude během týdne doprovázet při výuce na seminářích a přednáškách (účast na praktické výuce není možná).


25. října 2021

Dodatečné výběrové řízení - praktické stáže Erasmus LS 2021/2022

Informace o dodatečném výběrovém řízení na praktické stáže Erasmus realizované v LS 2021/2022.


21. října 2021

Přednáška zahraničního pedagoga: Microglial Modulation in Alzheimer’s Disease – Innovative therapies or devilish gambling?

We would like to invite you to next Medicine as a Science lecture. We are very glad that prof. Christian Haass, Dr. Dr. hc. accepted our invitation. Professor Haass is currently the head of the Laboratory of Neurodegenerative Disease Research at the Ludwig Maximilian University in Munich (LMU). His main area of interest are the molecular mechanisms behind the production and accumulation amyloid ß-peptides (Aß).


20. října 2021

Fond internacionalizace - výzva k přihlašování

Rádi bychom Vás informovali o Fondu internacionalizace (dříve pod názvem Akademické mobility), který umožňuje financování odborných zahraničních cest akademických pracovníků a studentů, a dále odborných aktivit zahraničních hostů na 3. LF.


24. září 2021

Přednáška zahraničního pedagoga - Engineering Biology to Treat and Diagnose The World Safely

We would like to invite you to the upcoming lecture of the Medicine as a Science cycle. This time, we are pleased to welcome Miroslav Gašpárek, MEng., ACGI.  Miroslav is a Ph.D. student of Engineering Science at the University of Oxford. His research is focused on the mathematical and computational design and analysis of complex genetic circuits and microbial communities using methods of control theory and machine learning.


23. září 2021

Fond mobility - podzimní kolo 2021

Rádi bychom Vás informovali o možnosti financování odborných zahraničních cest akademických pracovníků a studentů z Fondu mobility Univerzity Karlovy. Dále je možné financovat pobyty zahraničních hostů na 3. LF. Podporovány jsou pouze fyzické výjezdy, nikoliv online aktivity.


17. září 2021

Placené kurzy cizích jazyků na 3. LF UK v zimním semestru 2021/2022

Pro zimní semestr akademického roku 2021/2022 Ústav jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to Němčina pro lékaře a Francouzština pro lékaře. Zápis do kurzů bude ukončen 8. října 2021. Při dostatečném počtu zájemců o daný kurz Vám budou zaslány platební údaje pro úhradu kurzovného. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod. / semestr. Kurzovné: 2400,- Kč/1 semestr


2. září 2021

Dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus LS 2021/2022

Informace o dodatečném výběrovém řízení na studijní pobyty Erasmus realizované v letním semestru 2021/2022.


19. srpna 2021

Omezení vstupu do budovy A 3. LF UK 21. - 29. 8. 2021

Z důvodu instalace a montáže klimatizace a vzduchotechniky nebude v uvedeném termínu možný vstup do budovy A 3. LF UK (Opatření děkana č. 12/2021). Provoz podatelny bude zachován v budově A v omezeném režimu (předávání a vyzvedávání zásilek bude možné v prostorách vrátnice budovy A).


30. června 2021

Obnovený program Fulbright Specialist a nové stipendium Fulbright-NARA

S radostí bychom chteli oznámit, že po uvolnení cestovních omezení z USA do CR obnovujeme program Fulbright Specialist na krátkodobé 2-6 týdenní pobyty amerických odborníku. Rádi bychom Vás také informovali o novém stipendiu Fulbright-NARA v oborech spojených s ochranou a zachováním kulturního dedictví, interdisciplinární heritage science.


1. června 2021

Přednáška zahraničního pedagoga: Metastatic non-small cell lung cancer - from nihilism to cure

We would like to invite you to the last lecture from this year’s Medicine as a Science cycle. We are very happy that Michael G. Martin, MD has agreed to give a talk.


1. června 2021

Den s vrchní sestrou (AGEL ČR)

Cílem této akce je nabídnout studentům NLZP představení vybraného oddělení v širším spektru, než lze realizovat v rámci krátké hodinové návštěvy oddělení. Dle toho, jaké oddělení si vyberete, budete mít možnost strávit celé dopoledne s vrchní či staniční sestrou, vrchní zdravotní laborantkou, vrchní radiologickou asistentkou či s vedoucí fyzioterapeutkou.Během tohoto dne Vám bude představeno Vámi vybrané pracoviště v reálném provozu, veškeré přístrojové vybavení pracoviště a budete seznámen/a s celým provozem oddělení. Seznámíte se také s kolektivem, dozvíte se vše o možnostech a podmínkách uplatnění v našich zdravotnických zařízeních a popovídáte si o všem, co Vás bude zajímat.


18. května 2021

3. LF opět obhájila nejvyšší počet výjezdů Erasmus z lékařských fakult UK

Vážení kolegové, vážení studenti, rádi bychom se s Vámi podělili o informaci, že 3. LF v ak. roce 2019/2020 realizovala nejvíce mobilit Erasmus ze všech lékařských fakult UK.


30. dubna 2021

Stipendium na Hamburg International Summer School 2021 - Health Economics

Univerzita v Hamburku nabízí studentům UK celkem 3 stipendijní místa na odborně zaměřené letní škole Hamburg International Summer School 2021, která proběhne online. Tématem je Health Economics, akce proběhne 5. – 23. 7. 2021 online.


30. dubna 2021

Přednáška zahraničního pedagoga - The New Biology of Prion Proteins

We would like to invite you to the next Medicine as a Science lecture. We are very glad that professor Michel Brahic, MD, PhD accepted our invitation.


25. dubna 2021

Přednáška zahraničního pedagoga - Therapeutic and Diagnostic Applications of Synthetic Biology

We would like to invite you to the upcoming lecture of the Medicine as a Science cycle. This time, we are pleased to welcome Miroslav Gasparek, MEng, ACGI. Miroslav is a Ph.D. student of Engineering Science at the University of Oxford. His research is focused on the mathematical and computational design and analysis of complex genetic circuits and microbial communities using methods of control theory and machine learning.


19. dubna 2021

Pozvánka na vzdělávací semináře z cévní chirurgie

Semináře jsou určené pro lékaře, studenty, širší lékařskou veřejnost a všechny které si chtějí rozšířit vědomosti v tomto chirurgickém oboru. Moderátor a odborný garant je Doc. Baláž. Semináře se konají v úterky v seminární místnost chirurgické kliniky, pavilon H, 1.patro od 14:30 do 15:00 hod.


7. dubna 2021

Vyhlášení grantové výzvy nadačního fondu UK

Nadační fond Univerzity Karlovy vyhlašuje při příležitosti výročí založení univerzity svou historicky první výzvu k zasílání žádostí o grantovou podporu: Studenti proti pandemii.


6. dubna 2021

Podpora internacionalizace UK

Rádi bychom Vám představili novou aktivitu, jejímž účelem je financování krátkodobých zahraničních výjezdů a dalších aktivit vztahujících se k internacionalizaci UK.


30. března 2021

Výzva CENTRAL Workshops 2021

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení společné výzvy pětičlenného strategického uskupení CENTRAL pro rok 2021. Strategické uskupení CENTRAL podporuje multilaterální spolupráci primárně v oblasti výuky, výzkumu a podpory mladých vědců.


24. března 2021

European funding opportunities for junior researchers

4. května pořádá Sorbonne University akci, která je otevřena doktorandům a mladým vědcům ze všech členských institucí 4EU+.


24. března 2021

Nabídka online kurzu německého jazyka

Univerzita v Heidelbergu nabízí zdarma 12 míst pro studenty UK na semestrálním kurzu němčiny (19 April – 23 July 2021), k dispozici jsou různé vstupní úrovně. Vzhledem k omezenému počtu míst prosíme, aby se hlásili jen vážní zájemci (pokud se student neodhlásí před 4. dubnem, bude muset uhradit registrační poplatek).


24. března 2021

Online kurz "Covid-19 crisis as a model for data literacy"

Čtyři alianční univerzity se podílely na přípravě nového 4EU+ online kurzu „Covid-19 crisis as a model for data literacy“, který je určen bakalářským studentům různých oborů. Deadline pro registraci je 31. března.


24. března 2021

20. březen patřil Světovému dni ústního zdraví, stále probíhají soutěže

Česká stomatologická komora se ve spolupráci s partnery již tradičně zapojila do organizace a oslav Světového dne ústního zdraví, který pořádá Světová stomatologická federace. Letošní 20. březen byl ve znamení online kampaní. Sociální sítě, mediální podpora, podpora partnerů a vzdělávacích organizací umožní oslovit statisíce dětí a dospělých po celé ČR. Široká veřejnost, dětské domovy, MŠ a ZŠ po celé ČR jsou zapojeny do online soutěží, které nesou hlavní myšlenky prevence.


22. března 2021

Minuta ticha za oběti pandemie

Milé kolegyně a kolegové, zaměstnanci a studenti 3. lékařské fakulty UK, dovoluji si Vás požádat, abyste laskavě zvážili připojení Vás i Vašich kolegů k minutě ticha za oběti pandemie covid-19 a v pondělí 22.3. ve 12:00 na 1 minutu přerušili svou aktuální aktivitu a vzpomenuli na ty naše spoluobčany, kteří covidu za posledních 12 měsíců podlehli. V detailu aktuality najdete další informace. Předem děkuji. S úctou Petr Widimský, děkan.


19. března 2021

Objednávání fakultních mikin do 27.3.2021

V letošním roce organizuje nákup a prodej mikin s potiskem fakultního loga studentský spolek Trimed. Kromě studentů si fakultní mikiny mohou objednat i zaměstnanci 3. LF UK. Cena se bude odvíjet od celkového počtu objednaných mikin. V minulosti se tato cena pohybovala kolem 500,- Kč/ks. Objednávat mikiny lze do 27.3.2021 a předpokládaný termín dodání je v druhé půlce dubna.


18. března 2021

Výběrové řízení - praktické stáže Erasmus 2021/2022

Rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na praktické stáže realizované v ak. roce 2021/2022 (tj. od léta 2021 do 30.9.2022). Výjezdy budou umožněny pouze v případě příznivé epidemiologické situace.


17. března 2021

Možnosti studia a stáží v zahraničí pro doktorandy

Jaké jsou možnosti výjezdů do zahraničí během doktorského studia a co je potřeba pro úspěšný pobyt udělat? To vše je možné se dozvědět na webináři, který je určený pro všechny současné (i budoucí) studenty doktorských programů na UK.


16. března 2021

Stipendia DAAD do Německa

K 30. dubnu 2021 mohou žádat doktorandi, absolventi magisterských studijních programů, postdoktorandi a VŠ učitelé o stipendia DAAD na pobyty začínající mezi prosincem 2021 a květnem 2022.


15. března 2021

Přednáška zahraničního pedagoga - On the relationship between age-related hearing loss and brain atrophy

We are pleased to welcome Professor Martin Meyer, Dr. rer. Nat. Professor Meyer currently works as a senior researcher at the University of Zürich. Professor Meyer’s research endeavors have been focused on the neurocognition of hearing and speech: specifically, his team studies functional neuroanatomy of speech and language, age-related changes in speech perception and hearing, as well as neural correlates of tinnitus and dyslexia. The lecture will be On the relationship between age-related hearing loss and brain atrophy. 


9. března 2021

Aktuální pravidla pro vstup na 3. LF UK a testování zaměstnanců

Příkaz děkana č. 6/2021, kterým se stanoví mimořádná pravidla pro organizaci práce a podmínky ke vstupu na pracoviště v objektech 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pro období od 12. 3. 2021 do odvolání


26. února 2021

Povinnost nosit v prostorách 3. LF UK respirátory třídy FFP2 od 1.3.2021

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a výrazně zvýšenému riziku nákazy novou mutací koronavirui během krátkého setkání s jinou osobou nařizuji súčinností ode dne 1. 3. 2021 všem zaměstnancům, studentům či jakýmkoli fyzickým osobám (zejména dodavatelům či návštěvníkům fakulty) pohybujícím se ve vnitřních prostorách fakulty nosit správně nasazené respirátory třídy FFP2 ve všech vnitřních prostorech fakulty po celou dobu pobytu v budově.


23. února 2021

Europaeum Photo Competition

Uskupení Europaeum vyhlásilo fotosoutěž o nejlepší fotografie univerzitních budov (exteriérů i interiérů) zapojených do uskupení Europaeum, tj. Univerzity Karlovy a dalších.


23. února 2021

Víceletá stipendia ke studiu v Korejské republice

Národní institut pro mezinárodní vzdělávání (NIIED) nabízí ČR 2 stipendijní místa ke studiu na korejských univerzitách pro studenty, resp. absolventy bakalářských či magisterských studijních programů.


23. února 2021

Nabídka kurzu: Integration- und Orientierungs-Kurs

Partnerská nemocnice Main-Kinzig-Kliniken nabízí Integration- und Orientierungs-Kurs, a to 12.7. - 16.7. ve Schlüchternu nedaleko Frankfurtu. Účast na kurzu je po domluvě možné doplnit individuální praxí (v období před nebo po kurzu). Kurz i případná praxe je v německém jazyce.


16. února 2021

Odpověď ministra Blatného děkanům LF stran odměn studentům

Přečtěte si odpověď ministra zdravotnictví ČR doc. J. Blatného na dopis děkanů lékařských fakult ČR týkající se odměn studentům, kteří pomáhali ve zdravotnických zařízeních v rámci pandemie.


15. února 2021

Informační schůzka - výjezdy Erasmus

Také v letním semestru nabízíme online seminář určený všem studentům Univerzity Karlovy, kteří by v průběhu svého studia rádi absolvovali studijní pobyt na zahraniční univerzitě nebo pracovní stáž v zahraničí, a to prostřednictvím programu ERASMUS+. Registrace nutná.


13. února 2021

Intenzivní online kurz němčiny - přihlašování do 15.2.

Univerzita v Heidelbergu nabízí studentům 4EU+ Aliance zdarma březnový intenzivní kurz němčiny.


11. února 2021

Letní škola - University of Angers, Francie

We are pleased to announce international Summer Schools 2021, including three programs in the field of Medicine (5 - 9 July).4. února 2021

Fond mobility - jarní kolo 2021

Rádi bychom Vás informovali o možnosti financování odborných zahraničních cest akademických pracovníků a studentů z Fondu mobility Univerzity Karlovy. Dále je možné financovat pobyty zahraničních hostů na 3. LF. Podporovány jsou pouze fyzické výjezdy, nikoliv online aktivity.


4. února 2021

Výběrové řízení - studijní pobyty Erasmus 2021/2022

Rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2021/2022, které se bude konat 17. března 2021.19. ledna 2021

15 PhD students positions across Europe in Functional Disorders - CALL FOR APPLICATIONS!

Rádi bychom s Vámi sdíleli výzvu k podání přihlášky do jedinečného mezinárodního programu PhD. studia u předních evropských výzkumníků tzv. funkčních poruch.


15. ledna 2021

Komentář proděkana MUDr. Marxe k pracovní povinnosti studentů

K pracovní povinnosti studentů - Zdravotnický deník (zdravotnickydenik.cz)


15. ledna 2021

Přednáška zahraniční pedagožky - When food becomes an Issue - an overview of eating disorders

We would like to invite you to next Medicine as a Science lecture. We are very glad that associate professor Katrin Skala, PD, MD from Medical University of Vienna accepted our invitation.


12. ledna 2021

Sorbonnský Science and Culture Festival („Imagining the future“) - call for proposals

Rádi bychom Vás upozornili na možnost podat návrh na příspěvek na sorbonnský Science and Culture Festival („Imagining the future“), který se bude konat 3. - 6. června 2021.


12. ledna 2021

Nabídka stáže - Lichtenštejnsko, Vaduz

Landesspital Liechtenstein ve Vaduzu nabízí studentům a absolventům 3. LF se znalostí německého jazyka stáž v chirurgických oborech a v interních oborech. Další informace naleznete v článku stážistky ze 3. LF.


6. ledna 2021

Prohlášení ADLF k pracovnímu zapojení studentů ve zdravotnictví

Asociace děkanů lékařských fakult České republiky si je plně vědoma zhoršující se situace v souvislosti s šířením koronaviru SARS‐CoV‐2. Je nepochybné, že v nejbližších dnech můžeme očekávat kritické přetížení nemocnic spojené s nedostatkem zdravotnického personálu. Proto podporujeme zapojení studentů zdravotnických oborů do pomoci v nemocnicích i dalších zdravotnických zařízeních, ale trváme na tom, že toto zapojení musí splňovat následující atributy.


5. ledna 2021

Informace děkana pro zaměstnance a studenty o očkování proti covidu-19

V souvislosti se začátkem očkování proti nemoci covid-19 ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a ve Fakultní Thomayerově nemocnici jsem se spojil s řediteli obou těchto našich hlavních fakultních nemocnic prof. MUDr. Petrem Arenbergerem, DrSc. a doc. MUDr. Zdeňkem Benešem, CSc., a na základě našeho jednání Vám mohu poskytnout tuto informaci o průběhu očkování proti nemoci covid-19 v areálech FNKV a FTN.


29. prosince 2020

Turingův stipendijní program nahradí v Británii Erasmus+

Ve Spojeném království má vzniknout nový stipendijní Turingův program místo Erasmus+, kterého se už Británie od ledna nebude účastnit. České ministerstvo školství čeká na více informací, sdělilo na dotaz ČTK. Aktuální programové období výměny studentů 2014 až 2020 bude dokončeno podle nastavených pravidel, od ledna už nebude možné schvalovat nové projekty.


23. prosince 2020

Přednáška zahraniční pedagožky - Perinatal Mental Health in the 21st century

We would like to invite you to an upcoming lecture, organized in the student-led Medicine as a Science guest lecture cycle. We are very glad that associate professor Claudia Klier, MD from Medical University of Vienna accepted our invitation.


18. prosince 2020

3. LF realizovala nejvíce absolventských stáží z fakult UK

Dovolujeme si informovat, že 3. lékařská fakulta je nejaktivnější fakultou Univerzity Karlovy v absolventských stážích Erasmus+. 3. lékařská fakulta vyslala v letech 2018 - 2020 celkem 17 absolventů.


16. prosince 2020

Slovo děkana k zaměstnancům a studentům 3. LF a změny v parkování

Milé kolegyně a kolegové, obvykle se v tomto adventním čase scházíme při různých milých příležitostech – při předvánočním fakultním koncertu, při různých příjemných akcích pořádaných studenty, při slavnostní poradě přednostů, při slavnostní večeři zaměstnanců děkanátu apod. Je mi skutečně nesmírně líto, že letos všechny tyto krásné akce nebudou moci proběhnout a že Vám nemohu popřát osobně.


8. prosince 2020

Exchange mobility programme for Ph.D. students between the Czech Republic and France

The French Institute in Prague and the Czech Ministry of Education, Youth and Sports (MSMT) are happy to announce the launch of the Barrande Fellowship Programme, the exchange mobility programme for Ph.D. students between the Czech Republic and France.


1. prosince 2020

Nabídka aktivit Main-Kinzig-Kliniken, Německo

Main-Kinzig-Kliniken, výuková nemocnice Goethe-Universität Frankfurt, nabízí našim studentům/absolventům se znalostí německého jazyka nejrůznější aktivity: Praktikum/Erasmuspraktikum/Hospitation, Integrations- und Orientierungskurs, Summer Camps a další.


26. listopadu 2020

Výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy 2021-2024

Volební komise zveřejnila výsledky voleb do Akademického senátu UK na období 2021-2024, které proběhly na 3. LF ve dnech 24. a 25. 11. 2020.


20. listopadu 2020

Výsledky Studentské vědecké konference 2020

Studentská vědecká konference 3. LF UK 2020 proběhla vzhledem k současné epidemiologické situaci ve formě, která se naprosto lišila od všech předchozích ročníků.

To s sebou přineslo zcela nové výzvy pro organizační tým, kterému patří v letošním roce obzvlášť velké poděkování.

Konferenci se nám i tak podařilo posunout o krok blíže budoucnosti. Ať už to byly letos zatím nevyužité obrazovky pro posterovou sekci, nebo webová aplikace vytvořená studenty UK na míru SVK, která se nakonec stala platformou, kde se celá konference odehrávala.


3. listopadu 2020

Podpora internacionalizace UK

Rádi bychom Vám představili novou aktivitu, jejímž účelem je financování krátkodobých zahraničních výjezdů a dalších aktivit vztahujících se k internacionalizaci UK.


15. října 2020

Dodatečné výběrové řízení - Erasmus+ praktické stáže 2020/2021

Informace o dodatečném výběrovém řízení na praktické stáže Erasmus 2020/2021.2. října 2020

Interní soutěž - financování studentských mobilit

Žádat mohou pouze studenti 3. LF (status studenta po celou dobu výjezdu) na výjezdové mobility na zahraniční instituce na účelem studia nebo realizace praxe vyplývající ze studijního programu (kromě výjezdů Erasmus, IFMSA a jazykových kurzů) či na výjezdové mobility za účelem internacionalizace 3. LF.


2. října 2020

Výběrové řízení - absolventské stáže

Rádi bychom Vás informovali o aktivitě „absolventské stáže Erasmus“, která je určena pro budoucí absolventy všech studijních programů vyučovaných na naší fakultě, kteří jsou v současné době v posledním ročníku.


2. října 2020

Informační schůzka - Erasmus studijní pobyty a praktické stáže

Seminář je určen všem studentům Univerzity Karlovy, kteří by v průběhu svého studia rádi absolvovali studijní pobyt na zahraniční univerzitě nebo pracovní stáž, a to prostřednictvím programu ERASMUS+.


29. září 2020

Gastroenterologické semináře 2. interní kliniky, zimní semestr 2020/2021

Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru. Jedná se o přehledné, převážně klinicky laděné literární semináře, informace z kongresů (EUGW, DDW...), guidelines, krátká přehledná sdělení, novinky v diagnostice a terapii, prezentace zajímavých kazuistik, sdělení typu “jak na to“ a videoprezentace zajímavých či neobvyklých endoskopických nálezů. Součástí seminářů jsou vyzvané přednášky expertů i z jiných oborů úzce souvisejících s gastroenterologií a hepatologií.


23. září 2020

Organizace výuky a studia na UK k 23. 9. 2020

Rádi bychom Vás informovali o nejdůležitějších opatřeních a změnách týkajících se Vašeho studia. O dalších změnách vás budeme průběžně informovat.


11. září 2020

Změna úředních hodin Studijního oddělení ve dnech 14. - 30. 9. 2020

Ve dnech zápisu do akademického roku 2020/2021 od 14. 9. 2020 do 30. 9. 2020 platí v souvislosti s vydáním Příkazu děkana č. 2020/22 úřední hodiny Po - Pá 8,00 – 13,00 hodin


25. srpna 2020

Dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus LS 2020/2021

Informace o dodatečném výběrovém řízení na studijní pobyty Erasmus realizované v letním semestru 2020/2021.


14. srpna 2020

PhD positions in program Molecular Medicine, Graz

Rádi bychom Vás informovali, že Medical University of Graz (Rakousko) nabízí 10 míst v mezinárodním PhD programu "Molecular Medicine".


11. srpna 2020

Nabídka stipendia - Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Nabídka stipendia pro studenty UK (bakalářské + magisterské studium) na partnerské Heinrich Heine Universität v Düsseldorfu (na max. 5 měsíců) v letním semestru 2020/2021.


9. července 2020

Stipendia do Mexika: studijní nebo výzkumné pobyty

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce 5 stipendijních míst k absolvování studijních a výzkumných pobytů v Mexiku. Délka pobytu je 5 až 10 měsíců (v rozmezí od 1. března do 10. prosince 2021). Přijetí do standardních magisterských studijních programů v délce 2 let nebo do doktorských studijních programů v délce 3 až 4 let a do postdoktorských programů je rovněž možné.


17. června 2020

Akademické mobility - výzva k přihlašování

Dovolujeme si informovat o vypsání výběrového řízení na financování zahraničních mobilit z rozpočtu "Akademické mobility".


12. června 2020

Fond mobility - předvýběr léto 2020

S ohledem na zrušení jarního kola Fondu mobility je možné ve výjimečných a zdůvodněných případech podpořit výjezdy realizované již od 1. července 2020. Následující pokyny se týkají pouze uchazečů, kteří chtějí mobilitu zahájit mezi červencem až říjnem 2020.


12. června 2020

Fond mobility - podzimní kolo 2020

Rádi bychom Vás informovali o možnosti financování odborných zahraničních cest akademických pracovníků a studentů z Fondu mobility Univerzity Karlovy. Podzimní kolo je určeno pro výjezdy od listopadu 2020 a dále.


26. května 2020

Hýbejme se s Koloběhem fakult

Koloběh fakult je pilotní projekt sportovního klání, kterého se mohou zúčastnit studenti a zaměstnanci fakult UK s lékařským zaměřením. Podstatou této akce je nasportovat co nejvíce kilometrů, ať už v běhu či cyklistice. Smyslem celé soutěže je motivace k zapojení maximálního počtu členů akademické obce (studentů a zaměstnanců) a k aktivnímu prožití letních měsíců. Koloběh fakult proběhne od druhé poloviny června do 31. srpna 2020.


4. května 2020

Slovo děkana ke STUDENTŮM 3.LF UK k současné situaci

Milé kolegyně, milí kolegové, vážené studentky a studenti, před měsícem jsem Vás touto formou oslovil v souvislosti s nástupem pandemie nové nemoci Covid-19. Shodou okolností jsem ten dopis studentům (a analogický dopis zaměstnancům) psal den předtím, než v České republice zemřel na tuto nemoc první pacient. Následujících 5 týdnů ukázalo, že naše země patří mezi zatím nejúspěšnější státy v boji s šířením této nevypočitatelné choroby. Kombinace vysokého počtu prováděných testů s nízkým počtem úmrtí a velmi plochou křivkou šíření této choroby staví Českou republiku mezi tři nejúspěšnější státy v Evropě. Je to jistě díky kombinaci celé řady faktorů: včasného a razantního omezení shromažďování i přesunování osob, disciplinovanosti a solidaritě občanů, skvělé úrovni zdravotnictví, efektivní struktuře hygienické služby, koordinujícímu působení Státního zdravotního ústavu a ohromné vlně dobrovolnických aktivit – mezi nimi na čelném místě aktivity našich studentů. Rád bych na tomto místě poděkoval všem Vám – studentkám a studentům fakulty – za to, jak jste pomohli fakultě toto první období zvládnout a samozřejmě za úžasnou iniciaci a realizaci širokého spektra dobrovolnických aktivit ve zdravotnických zařízeních, v hygienické službě i v sociální péči. 


9. dubna 2020

Stipendia na základě mezinárodních smluv: Německo (DAAD), Polsko, Slovensko, Estonsko

Nabídka výjezdů pro pedagogy i studenty.


26. března 2020

E-zdroje s volnými přístupy pro studenty a pedagogy

Z důvodu přerušení výuky na lékařských fakultách nabídlo několik společností volné přístupy ke svým elektronickým zdrojům jak studentům tak pedagogům.


26. března 2020

Zrušení jarního kola Fondu mobility a Podpory internacionalizace

Kolegium rektora konané dne 24. 3. 2020 rozhodlo o zrušení jarního kola Fondu mobility UK a také o zrušení jarního kola Podpory internacionalizace UK (POINT) pro rok 2020. Jarní kola obou soutěží se tedy letos nekonají, podzimní kola však zůstávají i nadále v platnosti dle avizovaných termínů.


26. března 2020

Studentská soutěž iMed Conference’s Innovate Competition

Tato soutěž je pořádaná v rámci studentského projetu NOVA Medical School a je určena pro studenty medicíny, kteří v týmech pracují na svém výzkumu. Studenti jsou vyzváni k tomu, aby porotě představili svůj současný projekt a originální nápad, založený na jejich výzkumu.


22. března 2020

Výběrové řízení - praktické stáže 2020/2021

Rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na praktické stáže realizované v ak. roce 2020/2021 (tj. od léta 2020 do 30.9.2021). Výjezdy budou umožněny pouze v případě příznivé epidemiologické situace.


22. března 2020

Slovo děkana ke STUDENTŮM 3.LF UK k současné mimořádné situaci

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení studenti, ocitli jsme se společně ve velmi složité situaci, jakou nikdo z nás nepamatuje. Nemoc Covid-19 způsobená novým typem koronaviru se šíří světem a nerespektuje žádné hranice. Lidé na celém světě mají obavy jak o své zdraví, tak o své ekonomické jistoty. Jak jistě víte, naše fakulta byla mezi prvními, kdo přistoupil k tvrdým nepopulárním opatřením, což se navenek projevilo 5. března rozhodnutím o zrušení našeho plesu, na který jsme se všichni těšili. Velice Vám děkuji, že jste toto opatření přijali klidně a s pochopením. O pár dnů později k podobně tvrdým opatřením sáhla i vláda České republiky. Je velice potěšitelné, že občané ČR přísná restriktivní opatření v naprosté většině podporují a jsou velmi disciplinovaní. Díky včasnému (přinejmenším v porovnání s ostatními státy EU) přijetí těchto opatření a díky disciplinovanosti a rovněž ohleduplnosti občanů se zatím zdá, že tato nemoc u nás nastupuje pomaleji než ve většině států EU. To je velmi důležité pro to, aby naše zdravotnická zařízení byla schopna nápor nemocných zvládat. Může se však stát, že se tímto postupem trvání restriktivních opatření prodlouží. Je nutno to vnímat tak, že za záchranu životů našich spoluobčanů budeme všichni platit daň v podobě možná delšího trvání restriktivních opatření. Tohle všechno ale jistě víte. Dovolte mi proto přejít ke konkrétním opatřením a plánům vedení fakulty pro nadcházející období.


18. března 2020

Používání osobních ochranných prostředků v lůžkové péči

Nabízíme vám tréninkový materiál, který společně vytvořilo Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, Státní zdravotní ústav, Praha, Oddělení nemocniční hygieny a Klinika infekčních nemocí, Ústřední vojenská nemocnice – vojenská fakultní nemocnice, Praha a Ústav ošetřovatelství 3. LF UK. Materiál popisuje bezpečné používání osobních ochranných prostředků a je vytvořen podle všech aktuálních doporučení WHO a ECDC. Doporučujeme k tréninku všem zainteresovaným osobám, i studentům!


17. března 2020

Úřední hodiny studijního oddělení

Upozorňujeme studenty, že úřední hodiny studijního oddělení jsou do 17. 5. 2020 upraveny takto: Pondělí a středa 9,00 - 12,00 hod.


16. března 2020

Prohlášení Univerzity Karlovy k nouzovému stavu v ČR (16. 3. 2020)

Věnujte prosím pozornost následujícím doplňujícím informacím k opatřením, zavedeným v posledních dnech na UK.


11. března 2020

E-learning a knihovny na UK od 11. 3. 2020

Studenti (ale i ostatní členové akademické obce) mají i mimo počítačovou síť UK dostupnou celou škálu elektronických informačních zdrojů, jejichž přehled je k dispozici na Portálu elektronických zdrojů UK.


11. března 2020

Výklad vedení UK k usnesení MZDR ze dne 10. 3. 2020

Univerzita Karlova vykládá usnesení Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 jako zákaz směřující k zabránění šíření infekce shromažďování studentů při hromadné výuce, nikoliv jako záměr rezignovat na pedagogickou činnost. Absolutní zrušení pedagogické činnosti by ve svém důsledku znamenalo, že studenti posledních ročníku by ve významné míře nemohli ukončit své studium (např. by to bylo velmi citelné zejména ve zdravotnictví v souvislosti s nástupem mladých lékařů do praxe). Je proto nezbytné, aby pedagogická, vědecká a výzkumná činnost Univerzity Karlovy zůstala i nadále zachována a nepřerušena, pouze změnila formu výuky a dalších aktivit z prezenční na distanční metody.


11. března 2020

COVID-19 v odborné literatuře – volný přístup

S ohledem na vypuknutí nákazy v Číně a postupující epidemii koronaviru Covid-19 ve světě poskytla některá vydavatelství pro lékaře, vědce i laickou veřejnost bezplatný přístup ke všem článkům, které s koronaviry souvisí.


10. března 2020

Stanovisko vedení 3. LF UK k situaci šíření nemoci Covid-19, doplněno

Kolegium děkana průběžně každodenně jedná o situaci jak na opakovaných mimořádných jednáních tak i jinými formami. Do jednání jsou zapojeni i členové krizového týmu (vedoucí: prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.) a zástupci studentů. Vedení fakulty si je plně vědomo své odpovědnosti ke studentům i zaměstnancům a nepřímo i k pacientům zdravotnických zařízení, ve kterých probíhá výuka a proto přijalo níže uvedená opatření. Tato opatření platí do odvolání.


9. března 2020

Pozvánka na infoseminář pro žadatele o stipendium DAAD (Německo)

Srdečně Vás zveme na informační seminář pro žadatele o stipendium DAAD (Německá akademická výměnná služba) - čtvrtek 26. března 2020 od 14 hodin v Domě zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1.


3. března 2020

Gastroenterologické semináře 2. interní kliniky, letní semestr 2019/2020

Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru. Jedná se o přehledné, převážně klinicky laděné literární semináře, informace z kongresů (EUGW, DDW...), guidelines, krátká přehledná sdělení, novinky v diagnostice a terapii, prezentace zajímavých kazuistik, sdělení typu “jak na to“ a videoprezentace zajímavých či neobvyklých endoskopických nálezů. Součástí seminářů jsou vyzvané přednášky expertů i z jiných oborů úzce souvisejících s gastroenterologií a hepatologií.


1. března 2020

Nařízení děkana ve věci možné nákazy virem Covid 19 (koronavirus)

Děkan fakulty informuje o nařízeních Hygienciké stanice hl. m. Prahy ve věci možné nákazy virem Covid 19. Přednosta Kliniky infekčních nemocí 3.LF prof. Jiří Beneš pověřen vyřizováním odborných dotazů ze strany studentů a zaměstnanců.


27. února 2020

Stipendium na univerzitě v Düsseldorfu

Rádi bychom Vás informovali o nabídce stipendia pro studenty UK (bakalářské + magisterské studium) na partnerské univerzitě v Düsseldorfu (na max. 5 měsíců).


27. února 2020

Med Uni Graz - PhD Positions: Call for Applications

The Medical University of Graz has opened a new call for PhD-positions. The thesis projects focus on aspects of inflammation, metabolic and cardiovascular diseases that integrate basic research and clinically-oriented sciences utilizing a wide spectrum of state-of-the-art techniques.


21. února 2020

Placené kurzy cizích jazyků na 3. LF UK v letním semestru 2019/2020

Pro letní semestr akademického roku 2019/2020 Ústav jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to English for Academics – s rodilým mluvčím a Němčina pro lékaře. Zápis do kurzů bude ukončen 5. března 2020. Při dostatečném počtu zájemců o daný kurz Vám budou zaslány platební údaje pro úhradu kurzovného. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod. / semestr. Kurzovné: 2700,- Kč/1 semestr.


10. února 2020

KORONAVIRUS - nařízení děkana + Rozhodnutí hygienické stanice

Koronavirus - informace a preventivní opatření


9. února 2020

Menza ve Voršilské ulici se otevřela studentům i veřejnosti

Ode dneška si můžete zajít na oběd do nově zrekonstruované koleje Arnošta z Pardubic.


6. února 2020

Výběrové řízení - studijní pobyty Erasmus 2020/2021

Rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2020/2021, které se bude konat 18. března 2020 od 14:00 hod v kanceláři 205 (3. LF, 2. patro).


6. února 2020

Pozvánka na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+

Rádi bychom Vás pozvali na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+. Na schůzce získáte informace o studijních pobytech i praktických stážích.


4. února 2020

Seminář - Erasmus+ studijní pobyty a stáže

Seminář je určen všem studentům Univerzity Karlovy, kteří by v průběhu svého studia rádi absolvovali studijní pobyt na zahraniční univerzitě nebo pracovní stáž, a to prostřednictvím programu ERASMUS+. Registrace nutná.


31. ledna 2020

Výzva k podávání žádostí o financování z Fondu mobility

Cílem Fondu mobility Univerzity Karlovy je finanční podpora zejména pro:

• studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

• pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě (i krátkodobé)

• studium zahraničních studentů na UK

• účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí (v délce alespoň 1 měsíc)

• krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí (v délce alespoň 1 měsíc)


28. ledna 2020

Nephrology Winter School

Po domluvě přes int1sec@fnkv.cz je možná účast akademických pracovníků 3. LF a studentů 3. LF.


28. ledna 2020

Stipendia na základě mezinárodních smluv - Polsko, Lotyšsko, Slovensko

Nabídka stipendií pro pedagogy a studenty, detaily po rozkliknutí.


27. ledna 2020

Scholarship for International Summer Courses (German) at HHU

Heinrich-Heine-Universität v Düsseldorfu nabízí možnost účasti na dvou- nebo čtyřtýdenních letních jazykových kurzech. Naše fakulta může nominovat jednoho studenta s nárokem na stipendium od HHU a další čtyři bez nároku na stipendium.


17. ledna 2020

Strategické uskupení CENTRAL - Open Call for Proposals

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení společné výzvy pětičlenného strategického uskupení CENTRAL pro rok 2020. Strategické uskupení CENTRAL (Univerzita Karlova, Humboldtova univerzita v Berlíně, Univerzita Vídeň, Univerzita Varšava a ELTE univerzita v Budapešti) podporuje multilaterální spolupráci primárně v oblasti výuky, výzkumu a podpory vědeckého dorostu.


17. ledna 2020

Nabídka stipendií v česko-francouzském programu mobility pro PhD studenty

Dovolujeme si Vás informovat o vypsání nové stipendijní nabídky, která vychází z dohody o společném stipendijním programu mezi Českou republikou a Francií. Stipendia umožní absolvovat vybraným studentům DSP výzkumný pobyt ve Francii pod vedením francouzského pedagoga. Doktorandi se mohou hlásit na dva druhy mobilit: (a) doktorské studium pod dvojím vedením /cotutelle/ (celkem 15 měsíců po dobu tří let), (b) krátkodobý pobyt (1 až 3 měsíce).


17. ledna 2020

Výběrové řízení - absolventské stáže

Rádi bychom Vás informovali o aktivitě „absolventské stáže Erasmus“, která je určena pro budoucí absolventy všech studijních programů vyučovaných na naší fakultě, kteří jsou v současné době v posledním ročníku.


16. ledna 2020

Summer School 2020 Jönköping University, Sweden

The application on-line to JU’s Summer School courses is now open! Your students are welcome.


10. ledna 2020

Call for Scholarship Application for 2020 Japanese Government

Rádi bychom s Vámi sdíleli nabídku stipendijního programu MEXT japonské Kanazawa University, která je určena studentům navazujícího magisterského a doktorského studia. Partnerská univerzita vybere na základě zaslaných přihlášek jednoho studenta, který stipendium získá. Více informací naleznete v příloze – deadline pro podání přihlášky je dle vybraného oboru 15. - 31. ledna. Podmínkou je předchozí domluva s konkrétním vyučujícím na Kanazawa University.


10. ledna 2020

Stipendia pro magisterské a doktorské studium v Německu

Německá nadace Konrad-Adenauer-Stiftung vypisuje stipendia pro magisterské a doktorské studium v Německu. Tato nabídka je zaměřena hlavně na společensky angažované studenty a doktorandy všech oborů z České republiky.


10. ledna 2020

"Za vzděláním do zahraničí" - nabídka stipendia

Stipendium je určeno pro studenty bakalářského nebo magisterského stupně vysokých škol v ČR a SR do 25 let (včetně), kteří budou studovat v programu Erasmus nebo v rámci jiného krátkodobého studijního programu, po jehož skončení se vracejí zpět na mateřskou univerzitu. Přednostně podporujeme studenty technických oborů a mediky.


19. prosince 2019

Ghent University: Summer School Ghent 2020

Through this e-mail we would like to inform you about two international student programs during the summer of 2020, covering the topics of “Sexual & Reproductive Health & Rights” and “Health & Migration”. These programs are organized by students at Ghent University, cooperating with dean Piet Hoebeke M.D., Ph.D. (Faculty of Medicine and Health Sciences) and Olivier Degomme M.D., Ph.D. (scientific director of the International Centre for Reproductive Health).


19. prosince 2019

Pozvánka na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+

Rádi bychom Vás pozvali na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+, která se bude konat 13. ledna 2020 od 14:00 v učebně 327.


16. prosince 2019

Student Tony Nguyen na stáži v Bostonu

Tony Nguyen absolvoval v listopadu stáž v americkém Bostonu. Byl v nemocnici Massachusetts Eye and Ear Infirmary, která byla založena v roce 1824 a patří mezi fakultní nemocnice Harvard Medical School. Ročně zde na stáž přijmou jen 12 studentů medicíny z celého světa a to se právě podařilo Tonymu. Praktikoval na oddělení ORL, které bylo několikrát vyhlášeno nejlepším pracovištěm svého druhu ve Spojených státech.


16. prosince 2019

Uzavření studijního oddělení ve dnech ve dnech 23., 27. a 31. 12. 2019

Vážení studenti, ve dnech 23., 27. a 31. 12. 2019 bude studijní oddělení uzavřeno. V urgentních případech, prosím, použijte SOS linku +420 724 292 312, pro vyřizování administrativních požadavků případně kontaktujte svého studijního referenta e-mailem. Uřední hodiny 30. 12. 2019: 8,00 - 12,00 hod. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků.


7. listopadu 2019

Výsledky voleb do Akademického senátu 3. LF UK

Volební komise zveřejnila výsledky voleb do Akademického senátu 3. LF UK na období 2019-2022, které proběhly na 3. LF ve dnech 5. a 6. 11. 2019.


31. října 2019

Zveřejněn seznam kandidátů pro volby do AS 3. LF UK (5. - 6. 11. 2019)

Zveřejnili jsme seznam kandidátů pedagogů i studentů pro volby do Akademického senátu 3. LF UK, kteří přijali kandidaturu do voleb. Nezapomeňte prosím, že se volby konají již 5. a 6. listopadu v prostorách fakulty a přijďte hlasovat o členech tohoto senátu.


24. října 2019

„Cross-cultural Interdisciplinary Case Study” na Kitasato University v Japonsku

Dovolujeme si sdílet s Vámi nabídku pro studenty medicíny zúčastnit se týdenní „Cross-cultural Interdisciplinary Case Study” na Kitasato University v Japonsku, která se bude konat 9. - 13. března 2020.


21. října 2019

Dodatečné výběrové řízení - Erasmus+ praktické stáže 2019/2020

Rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na praktické stáže realizované v letním semestru ak. roku 2019/2020 (tj. od cca od ledna 2020 do 30.9.2020).


17. října 2019

Seminář Česko a svět studentským pohledem

Dům zahraniční spolupráce a Informační, poradenské a sociální centrum UK zve všechny zájemce o studium v zahraničí na společné setkání stipendistů "Česko a svět studentským pohledem" - 21. listopadu v 16:00, Celetná 20.


3. října 2019

Placené kurzy cizích jazyků na 3. LF UK v zimním semestru 2019/2020

Pro zimní semestr akademického roku 2019/2020 Ústav jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to English for Academics – s rodilým mluvčím, Němčina pro lékaře a Francouzština pro lékaře. Zápis do kurzů bude ukončen 10. října 2019. Při dostatečném počtu zájemců o daný kurz Vám budou zaslány platební údaje pro úhradu kurzovného. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod. / semestr. Kurzovné: 2700,- Kč/1 semestr.


3. října 2019

Aktuální nabídka stipendií DAAD

Dovolte nám, abychom Vás informovali o aktuální stipendijní nabídce organizace DAAD (Německé akademické výměnné služby).


3. října 2019

Podpora internacionalizace UK

Rádi bychom Vám představili novou aktivitu, jejímž účelem je financování krátkodobých zahraničních výjezdů a dalších aktivit vztahujících se k internacionalizaci UK.


3. října 2019

AKTION ČR - Rakousko - nabídka stipendií

Rádi bychom se s Vámi podělili o zajímavou nabídku stipendií programu AKTION ČR – Rakousko.


19. září 2019

Vyhlášení voleb do Akademického senátu 3. LF UK na období 2019-2022

Akademický senát 3. LF UK vyhlašuje volby do AS 3. LF UK pro funkční období 1. 12. 2019 – 30. 11. 2022. Volby se uskuteční v úterý 5. 11. 2019 a ve středu 6. 11. 2019. Návrhy na kandidáty podávají členové akademické obce nejpozději do 10,00 hodin dne 30. října 2019 do volebních uren, které jsou k dispozici v hale děkanátu. Kandidátní lístky jsou ke stažení nebo jsou k dispozici u uren.


17. září 2019

Nový povinně volitelný předmět na 1. LF UK "Lék"

Zajímá vás, jak vzniká nový lék? Chcete vědět jakou roli při tom hrají farmaceutické společnosti a regulační úřady? Máte zájem otevřeně prodiskutovat etické aspekty vztahu lékař – výrobce léčivých přípravků? Cílem předmětu je seznámit posluchače 3. -6 . ročníků s problematikou léčivých prostředků tak, aby se ve své nadcházející klinické praxi mohli lépe orientovat a vnímat tento nezastupitelný segment v systému péče o pacienta.


12. září 2019

Výzva k podávání žádostí o financování z Fondu mobility

Cílem Fondu mobility Univerzity Karlovy je finanční podpora zejména pro:

• studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

• pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě (i krátkodobé)

• studium zahraničních studentů na UK

• účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí (v délce alespoň 1 měsíc)

• krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí (v délce alespoň 1 měsíc)


11. září 2019

Změna úředních hodin Studijního oddělení ve dnech 16. - 30. 9. 2019

Ve dnech zápisu do akademického roku 2019/2020 od 16. 9. 2019 do 30. 9. 2019 platí v souvislosti s vydáním Příkazu děkana č. 16/2019 úřední hodiny Po - Pá: 8.00 - 13.00 hodin.


4. září 2019

Dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus LS 2019/2020

Vzhledem k neočekávanému navýšení rozpočtu na studijní pobyty Erasmus+ 2019/2020 jsme se rozhodli vypsat realizované v letním semestru 2019/2020*. Seznam neobsazených smluvních míst a další instrukce obdržíte v kanceláři Erasmus+. Vzhledem k letnímu provozu doporučujeme si předem sjednat schůzku nebo komunikovat e-mailem: marika.bendova@lf3.cuni.cz / kancelář 205.


21. srpna 2019

Mobilitní semináře IPSC

Rádi bychom Vás pozvali na informační semináře o možnostech mobilit pro studenty Univerzity Karlovy:

30.10.2019 - Erasmus+ studijní pobyty a stáže

2.12.2019 - Výjezdy přes meziuniverzitní a mezifakultní dohody

12.12.2019 - Další možnosti výjezdů a studia v zahraničí


30. července 2019

Výzva CENTRAL Kolleg

Dovolte nám s Vámi sdílet poslední výzvu Centra strategických partnerství v roce 2019. Jedná se o výzvu pětičlenného strategického uskupení CENTRAL, která nabízí možnost vědeckého výzkumu studentským skupinám vedeným mladými vědci. Výzva je otevřena všem vědeckým disciplínám.

UZÁVĚRKA PRODLOUŽENA DO 20.8.


30. července 2019

UNICA Studentská konference, Lisabon, 28. 6. – 1. 7. 2020

UNICA, seskupení univerzit hlavních evropských měst, pořádá v roce 2020 jubilejní desátou studentskou konferenci. Tématem tentokrát bude “Dream your University in the capital city!” UK jakožto člen tohoto prestižního uskupení může nominovat 4 - 5 studentů, kteří by měli zájem nás na této konferenci reprezentovat, a jednoho akademika, který by studenty doprovázel.


17. července 2019

6th Lublin International Medical Congress

On behalf of the Students' Scientific Society of Medical University of Lublin, we are delighted to invite you to participate in "6th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors" that will take place from the 28th to the 30th of November 2019 at Collegium Maius and Collegium Pathologicum. We expect more than 250 participants from all over the world! Main language of the conference is English, so please take it into consideration, when preparing and presenting your work.


18. června 2019

Fulbrightovo postgraduální stipendium

Fulbrightovo postgradualni stipendium je urceno studentum, kteri dokoncili bakalarske studium a jsou v magisterskem nebo doktorskem stupni studia. Stipendium je urceno na vyzkumne a studijni pobyty na libovolne akreditovane americke univerzite, a to v rozmezi 4-9 mesicu.


18. června 2019

Nabídka letní školy v Toskánsku: Nutrition & Dietetics Summer Internship on the road

Offer of the summer internship program in Nutrition&Dietetics that will be held this July in Tuscany.


7. června 2019

Nabídka letní školy v Rusku, červenec 2019 - Summer school in Moscow (Russia) in the field of medicine

We would like to invite the students of your university to participate in the summer school “United Nations Sustainable Development Goals: Healthy Aspects” taking place from July 14-20, 2019.


4. června 2019

Nejrychlejší ve Vinohradské trojce

Ve čtvrtek 23. května jsme odstartovali sportovní a charitativní událost, která každoročně rozhýbe vinohradský areál. Studenti na Vinohradskou trojku trénují v kopcovitém terénu při přebíhání mezi pavilóny, fakultou a jídelnou v podstatě každý den, takže vlastní běh je jen mírným zrychlením každodenních přesunů. Vítězem tak může být prakticky každý, kursové sázky jsou proto extrémně rizikové.


20. května 2019

Stipendia mexické vlády na letní kurz španělštiny a mexické kultury

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení možnosti získání stipendií mexické vlády na letní kurz mexické španělštiny a mexické kultury.


20. května 2019

Stipendia na základě mezinárodních smluv - Japonsko

Japonsko nabízí stipendium v délce 18-24 měsíců: Studijní a výzkumné pobyty pro DSP, akademické pracovníky, absolventy MSP (případně i absolventy BSP) nebo studenty posledního ročníku MSP (případně i BSP).

Japonsko nabízí také stipendium k absolvování vysokoškolského studia v délce 5-7 roků pro absolventy SŠ a pro studenty prvních ročníků na VŠ.


14. května 2019

Studentská vědecká konference 3. LF UK 2019

Konference se bude konat v úterý 21. května 2019. Podobně jako v loňském roce bude rozdělena na přednášky a posterovou sekci s tím, že většina prezentací bude v podobě posterů. O rozdělení příspěvků do sekcí rozhodne nezávislá odborná komise. V rámci posterové sekce proběhne řízená diskuse s 5-minutovou prezentací soutěžícího.


13. května 2019

Mezinárodní letní škola v Leidenu

Zajímá tě, jak se designují vakcíny a jak probíhá vývoj imunoterapie? V letní škole v Leidenu na téma imunitní modulace u lidských a zvířecích infekcí se dozvíš více. Probíhat bude od 8. do 12. července a informace jsou na https://www.dutchsocietyimmunology.nl


12. dubna 2019

Akademické mobility – výzva

Finanční prostředky jsou určeny výhradně na podporu mezinárodní spolupráce:

1)výjezdové mobility studentů na zahraniční instituce za účelem studia nebo realizace praxe vyplývající ze studijního programu

2)zaměstnanecké mobility na zahraniční instituce

3)podporu hostujících zahraničních vyučujících

a další aktivity na rozvoj internacionalizace univerzity.


10. dubna 2019

Summer Schools - University of Angers, France

It is our pleasure to announce our Summer Schools 2019 in the field of health sciences and bioinformatics which will start on the 24th of June.


10. dubna 2019

NAWA Programmes - postdoc, Polsko

NAWA - National Agency for Academic Exchange has announced call for applications for the Ulam Programme. In frame of the progamme non-Polish citizens with postdoc degree can come to Poland for 6-24 months to conduct research, teach at host institution, complete postdoctoral fellowship or obtain materials for research or scientific publication.


10. dubna 2019

UEF Summer School on 12-23 August 2019, Finsko

We are happy to welcome applications from your students to the UEF Summer School on 12-23 August 2019. Application period runs until 15 June 2019. The courses offered are available at http://www.uef.fi/en/web/summerschool/courses-summer-2019.


10. dubna 2019

Ternopil State Medical University - letní škola pro studenty medicíny, Ternopil (Ukrajina)

Nabídka výjezdu na letní školu na Ternopil State Medical University, Ukrajina.


10. dubna 2019

Hebrew University of Jerusalem - Summer Science Internship Program and Summer Programs 2019

We are delighted to share with you an exciting opportunity for your students "The Hebrew University of Jerusalem Summer Science Internship Program 2019" and would be happy to welcome your students this summer.

Additionally, we are delighted to share with you and your students our exciting Summer study opportunities at Rothberg International School of the Hebrew University of Jerusalem. As advertised in the attached PDF, we are offering a variety of courses this summer in both our July and August sessions.


2. dubna 2019

Nabídka výměnných pobytů VŠ studentů v programu DUO-Korea 2019 Fellowship Program

Dovolujeme si Vás informovat o pokračování programu DUO-Korea Fellowship Program, který umožňuje výměnné pobyty VŠ studentů mezi Jižní Koreou a zeměmi Evropské unie.


1. dubna 2019

18th European Doctoral Conference in Nursing Science (EDCNS), Graz, Rakousko

We are glad to invite you to the 18th European Doctoral Conference in Nursing Science (EDCNS), which will be held at the Medical University of Graz, Austria, on September 19th – 21st 2019. We would kindly ask you to inform your colleagues and PhD and nursing students about the conference by making the enclosed invitation cards accessible to them.


1. dubna 2019

Nabídka stipendií DAAD pro ČR

-Krátká výzkumná stipendia pro doktorandy a postdoc

-Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce

-Stipendia pro umělce a architekty - pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele

-Nová pozvání pro bývalé stipendisty

-Studijní cesty skupin zahraničních studentů do Německa


1. dubna 2019

Výběrové řízení - praktické stáže Erasmus 2019/2020

Informace o výběrovém řízení na praktické stáže Erasmus realizované v ak. roce 2019/2020.


29. března 2019

German Summer School 2019 - Würzburg

Nabídka letního kurzu německého jazyka ve Würzburgu.


28. března 2019

Summer courses 2019 - Universidade do Porto, Portugalsko

You will be able to discover an opportunity to update your knowledge, provided by a diverse number of short-term courses, which will certainly be an innovative learning experience, covering multiple areas of knowledge and intended for different audiences, age groups and professional categories, national and international.


28. března 2019

PROM Programme Offer - Medical University of Silesia in Katowice, Polsko

The purpose of the Programme is to improve competences of doctoral students, academic Staff from Poland and abroad, including those from outside the EU, to acquire and broaden their knowledge about available modern researching techniques, scientific achievements and analysis methods of complemented data by taking part in the scholarship exchange. The participation in the project will allow to choose the way of research work of the PhD candidate or to collect necessary materials for the dissertation/scientific work, thereby, to accomplish doctorate/ academic work or to publish an article or to get a certificate confirming the acquired skills.


19. března 2019

Program seminářů Neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV, letní semestr

Semináře neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV se konají v letním semestru úterky od 14 do 16 hod. Označené semináře jsou povinně volitelné pro studenty 5. roč. (nejméně 2 semináře dle vlastního výběru). Organizuje: Doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc. Upozorňujeme, že z provozních důvodů se ruší seminář UZ periferních nervů dne 19. 3.


28. února 2019

Výběrové řízení - studijní pobyty Erasmus 2019/2020

Rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2019/2020, které se bude konat 20. března 2019 od 15:00 hod v kanceláři 205 (3. LF, 2. patro).


26. února 2019

Placené kurzy cizích jazyků na 3. LF UK v letním semestru 2018/2019

Pro letní semestr akademického roku 2018/2019 Ústav jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to English for Academics – s rodilým mluvčím, Němčina pro lékaře a Francouzština pro lékaře. Zápis do kurzů bude ukončen 8. března 2019. Při dostatečném počtu zájemců o daný kurz Vám budou zaslány platební údaje pro úhradu kurzovného. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod. / semestr. Kurzovné: 2300,- Kč/1 semestr.


12. února 2019

Onkologie: Učební text pro studenty 3. LF UK, 2. zcela přepracované vyd.

Kolektiv autorů z Radioterapeutické a onkologické kliniky připravil pro studenty 3. ročníku 3. LF UK novou verzi učebnice onkologie, která zpracovává nejnovější informace z oblasti radiační a klinické onkologie. Materiál je vhodný nejen ke zkoušce z onkologie ve 3. ročníku, ale může být užitečný i ve vyšších ročnících event. v lékařské praxi.


11. února 2019

Stipendia University of Macau, Čína

Nabídka stipendií pro mezinárodní studenty od University of Macau. Stipendium je určeno pro studenty s dobrým prospěchem. Studovat lze v portugalském, anglickém a čínském jazyce.


11. února 2019

Druhé kolo výběrového řízení ke stipendijním pobytům v Rumunsku v ak. roce 2019/2020

Je vyhlášeno druhé kolo výběrového řízení na studijní pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů v délce 2 až 9 měsíců a na studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v délce do jednoho měsíce.


11. února 2019

62 stipendijních míst ke studiu v Čínské lidové republice

Čínská vláda nabízí českým zájemcům v rámci iniciativy 16+1 stipendijní místa ke studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v ČLR počínaje akademickým rokem 2019/2020, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2019/2020.


11. února 2019

Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ v roce 2019

Rádi bychom Vás informovali o aktuálních stipendijních a grantových programech Česko-bavorské vysokoškolské agentury a o některých nabídkách dalších institucí v oblasti česko-bavorské spolupráce vysokých škol - pro studenty i učitele.


8. února 2019

Stipendia na základě mezinárodních smluv - Lotyšsko (letní školy)

Nabídka letních škol (včetně kurzů v angličtině) obsahuje jazykové, kulturní a technické kurzy. Nabídka je určena pro studenty a VŠ učitele.  


8. února 2019

Student Conference in Maribor - call for applications

This year's theme is called »Challenges of young people in modern world«. With it we want to draw attention to all main problems that young people nowadays face and inform students how to tackle these problems. Within conference participants will have a chance to participate in one of six workshops connected to challenges, such as working on their work-life balance, stress prevention and reduction, emotional intelligence, career development and finding of their circus spirit.


8. února 2019

Nabídka studia: Master of International Health Care Management, Economics and Policy - in English

Nabídka studia na SDA Bocconi School of Management, Itálie.


8. února 2019

Nabídka studia: Medicine (in English), Dental Medicine, Pharmacy, Midwifery and Nursing

Nabídka studia na University of Medicine and Pharmacy "Carol Davila", Rumunsko.


8. února 2019

4th International Summer School of Medical Law and Bioethics on “Medical Law and the Internet”

Nabídka letní školy v Řecku pro zájemce z řad studentů i zaměstnanců. Zaměstnanci mohou přes Referát pro zahr. styky zažádat o grant "Erasmus Training" (z těchto prostředků ale nelze hradit registrační poplatek).


8. února 2019

Summer courses - German language courses, Düsseldorf

Nabídka kurzů německého jazyka na Heinrich Heine University Düsseldorf, Německo.


8. února 2019

Nabídka jazykových kurzů na Maltě

AJ (např. English for Doctors & Medical Congresses), NJ, FJ, IJ, ŠJ a další.


8. února 2019

Nabídka studia: Medicine - in English or in French, Midwifery, Nursing, Radiology, Clinical Laboratory, Balneo-Physio-Kinesiotherapy

Nabídka studia na The "Iuliu Hatieganu" University of Medicine and Pharmacy, Rumunsko.


7. února 2019

Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv - Slovensko

Informace o stipendijních pobytech pro studenty i pedagogy na Slovensku.


5. února 2019

Podpora internacionalizace UK

Rádi bychom Vám představili novou aktivitu, jejímž účelem je financování krátkodobých zahraničních výjezdů a dalších aktivit vztahujících se k internacionalizaci UK, konkrétně lze žádat o podporu aktivit studentů a podporu aktivit klinik a ústavů.


5. února 2019

Mobilitní semináře IPSC

Vážené studentky, vážení studenti, rádi bychom Vás informovali o mobilitních seminářích IPSC, na nichž získáte informace o možnostech studia/stáží v zahraničí.


5. února 2019

Výzva k podávání žádostí o financování z Fondu mobility

Cílem Fondu mobility Univerzity Karlovy je finanční podpora zejména pro:

• studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

• pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě

• studium zahraničních studentů na UK

• účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí

• krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí


15. ledna 2019

Pozvánka na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+

Rádi bychom Vás pozvali na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+. Na schůzce získáte informace o studijních pobytech i praktických stážích.


15. ledna 2019

International Conference Juvenes Pro Medicina

We are honoured to announce the 57th Polish and 15th International Conference Juvenes Pro Medicina, which will take place on 24-25 May 2019 in Lodz, Poland. This Training & Scientific Conference for students and young doctors has been organised for over 50 years by Students’ Scientific Association at the Medical University of Lodz. Last year’s edition assembled over 600 young scientists from Poland and beyond because English is the official language of the conference.


15. ledna 2019

Nabídka stipendií na letních školách Univerzity Curych 2019

Z pozice strategického partnerství jsme od Univerzity Curych obdrželi nabídku stipendií na jejich letní školy 2019. Více informací v aktualitě.


17. prosince 2018

Výběrové řízení - absolventské stáže

Rádi bychom Vás informovali o aktivitě „absolventské stáže Erasmus“, která je určena pro budoucí absolventy všech studijních programů vyučovaných na naší fakultě, kteří jsou v současné době v posledním ročníku.


5. prosince 2018

Nabídka stipendií na základě mezinárodních smluv

Informace o nabídce stipendijních pobytů pro pedagogy i studenty - Albánie, Bulharsko, Egypt, Gruzie, Lotyšsko, Makedonie, Mongolsko, Rumunsko, Ukrajina, Čína.


3. prosince 2018

IPSC Skupina osobního rozvoje pro české i zahraniční studenty

Informační, poradenské a sociální centrum UK nabízí i v akademickém roce 2018/2019 možnost účasti ve skupině osobního rozvoje pro české i zahraniční studenty. Skupina bude vedena v angličtině. Podmínkou účasti českých studentů tedy je, že se v angličtině domluví.


26. listopadu 2018

Fakultní pláště jsou již k dispozici

Informace o proději oděvů jsou na stránce https://www.lf3.cuni.cz/3LF-272.html#7


12. listopadu 2018

Zimní škola „Cross-cultural Interdisciplinary Case Study”, Kitasato, Japonsko

Rádi bychom Vám předali velmi zajímavou nabídku pro studenty medicíny účastnit se týdenní „Cross-cultural Interdisciplinary Case Study” na Kitasato University v Japonsku. Letní, resp. zimní škola probíhá již čtvrtým rokem. V příštím roce to bude v termínu 25. února – 1. března 2019. Stipendium kryje náklady na letenku (zajistí přímo Kitasako University), ubytování na kolejích a stravu v době pobytu.


9. listopadu 2018

STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2019/2020 ● IZRAEL

· Studijní pobyty pro absolventy nejméně bakalářského studia

· Letní kursy hebrejštiny

Nabídku stipendijních pobytů do Izraele včetně podrobných informací o výběrovém řízení a podmínek přijetí naleznete na stránkách Akademické informační agentury (AIA).


9. listopadu 2018

University of Bordeaux - Recruitment Opportunities

The University of Bordeaux is pleased to announce, within the framework of its "Initiative of Excellence", the launch of several recruitment opportunities.


9. listopadu 2018

Stipendia do Ruska, Německa, Švýcarska, Maďarska

Nabídka stipendijních pobytů pro pedagogy i studenty.


9. listopadu 2018

Nový ročník Ceny Wernera von Siemense

Český Siemens zahájil 21. ročník prestižní soutěže Cena Wernera von Siemense, která oceňuje nejlepší studenty, vědce a pedagogy z technických a přírodovědných oborů.


30. října 2018

Výběrová řízení v akademickém roce 2018/2019 - studentské mobility v rámci meziuniverzitních dohod

Rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na výjezdy v rámci meziuniverzitních dohod na partnerské univerzity v Německu, JAR, Norsku, Slovensku a Izraeli.


25. října 2018

Program seminářů Neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV, zimní semestr

Semináře neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV se konají v zimním semestru úterky od 14 do 16 hod. Označené semináře jsou povinně volitelné pro studenty 5. roč. (nejméně 2 semináře dle vlastního výběru). Organizuje: Doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc.


23. října 2018

Winter program 2019 of the HU German Language Academy (HU GLA) at the Language Center of the Humboldt-Universität zu Berlin

Nabídka kurzů německého jazyka na Language Center of the Humboldt-Universität zu Berlin.


23. října 2018

Výsledky Studentské vědecké konference lék. fakult ČR a SR 2018

Dne 17. 10. 2018 se na naší fakultě konala tradiční Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR 2018, ze které nyní zveřejňujeme výsledky a fotografie.


16. října 2018

French PhD scholarships - call for application 2019

These scholarships are intended for PhD students of Czech universities who wish to achieve, in any field of studies, either:

- a co-supervised PhD thesis (“cotutelle“) with a French university

- a short stay for a period of one to three months in a French research laboratory


11. října 2018

Výběrové řízení Erasmus - praktické stáže v LS 2018/2019

Rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na praktické stáže realizované v letním semestru ak. roku 2018/2019 (tj. od cca od ledna 2019 do 30.9.2019).


10. října 2018

Vyhlášení výběrového řízení Kucera Scholarship na 2019/2020

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení výběrového řízení pro stipendijní studijní pobyt na University of St. Thomas (St. Paul, Minnesota, USA) v akademickém roce 2019/2020 v rámci Kucera Scholarship. Stipendium pokrývá náklady na školné, ubytování a stravu v kampusu a univerzitní pojištění a pro studenty UK jsou k dispozici dvě semestrální místa/jedno roční místo.


10. října 2018

Nabídka stipendií - Akademická informační agentura

Dovolujeme si Vás upozornit na nabídku stipendií na základě mezinárodních smluv a na blížící se termín odevzdání přihlášek.


10. října 2018

Nabídka stáží na Českých centrech v zahraničí

Souhrnná nabídka stáží na všech Českých centrech v zahraničí, která stáže pro studenty VŠ na rok 2019 nabízí a stážisty poptávají.


10. října 2018

Výběrové řízení pro obsazení mobility akademiků, doktorandů a post-doktorandů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce - kalendářní rok 2019

Dovolujeme si Vás informovat o vypsání výběrového řízení pro obsazení mobility akademiků, doktorandů a post-doktorandů za účelem krátkodobých (jedno- až třítýdenních) výzkumných, studijních a přednáškových pobytů na zahraničních partnerských univerzitách.


3. října 2018

Program Masaryk Distinguished Chair in Israel

Informace o otevření nové výzvy k podávání přihlášek na Masaryk Distinguished Chair v Izraeli. Masaryk Distinguished Chair je společným programem vlád České republiky a Izraele, jehož cílem je podpořit výzkumné a výukové pobyty českých akademiků, vědců a doktorandů na partnerské hostitelské instituci Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya.


3. října 2018

Stipendia na studium v Bavorsku - Jahresstipendien des Freistaates Bayern 2019/20

Rádi bychom Vás upozornili na aktuální výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.


3. října 2018

Skupina osobního rozvoje v angličtině pro české i zahraniční studenty

Informační, poradenské a sociální centrum nabízí opět možnost účasti ve skupině osobního rozvoje pro české i zahraniční studenty. Skupina bude vedena v angličtině. Podmínkou účasti českých studentů tedy je, že se v angličtině domluví.


26. září 2018

Placené kurzy cizích jazyků na 3. LF UK v zimním semestru 2018/2019

Pro zimní semestr akademického roku 2018/2019 Ústav jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to English for Academics – s rodilým mluvčím a Němčina pro lékaře. Zápis do kurzů bude ukončen 10. října 2018. Při dostatečném počtu zájemců o daný kurz Vám budou zaslány platební údaje pro úhradu kurzovného. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod. / semestr. Kurzovné: 2300,- Kč/1 semestr.


26. září 2018

Velké semináře interních oborů, zimní semestr 2018/2019

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse) v Burianově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.


26. září 2018

Semináře pro zájemce o výjezd do zahraničí

Informace o mobilitních seminářích pořádaných IPSC UK.


26. září 2018

Podpora internacionalizace UK

Informace o nové aktivitě, jejímž účelem je financování krátkodobých zahraničních výjezdů a dalších aktivit vztahujících se k internacionalizaci UK.


18. září 2018

Stipendijní pobyty v zahraničí v rámci rozpisu kvót mezinárodních smluv na akademický rok 2019/2020

Informace o nabídce stipendijních pobytů pro studenty a akademické pracovníky UK, které se uskuteční v rámci rozpisu kvót mezinárodních smluv v akademickém roce 2019/2020.


14. září 2018

Změna úředních hodin Studijního oddělení ve dnech 17. - 27. 9. 2018

Ve dnech zápisu do akademického roku 2018/2019 od 17. 9. 2018 do 27. 9. 2018 platí v souvislosti s vydáním Příkazu děkana č. 16/2018 úřední hodiny Po - Pá: 8.00 - 13.00 hodin.


6. září 2018

Webová EKG učebnice opět zprovozněna

Vážení studenti, webová EKG učebnice, s kterou vyjádřila spokojenost řada studentů v minulých letech, a která byla (nevím proč) činností hackerů poškozena, byla nyní zrekonstruována a v české verzi je k dispozici na adrese www.ucebnice-ekg.cz. Kromě vysvětlení principu EKG a teoretické části je k dispozici více než 120 reálných EKG křivek. doc. MUDr. P. Osmančík, PhD


31. srpna 2018

Nabídka praxe - Galilee Community General Hospital, Uganda

Informace o možnosti praxe v Galilee Community General Hospital v Kampale, Uganda. Stáž je vhodná pro studenty veřejného zdravotnictví i jiných oborů.


27. srpna 2018

Nové výzvy v rámci fondů Evropského hospodářského prostoru

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Dům zahraniční spolupráce zprostředkovává v rámci 3. etapy 2014 - 2021 Program Vzdělávání. Vysoké školy se mohou hlásit do těchto projektových aktivit: projekty institucionální spolupráce, projekty mobilit a projekty na podporu inkluzivního vzdělávání. Vyhlášení prvních výzev se plánuje na konec roku 2018.


27. srpna 2018

International postdoctoral programme of the Université libre de Bruxelles

The Université libre de Bruxelles opens its international postdoctoral programme IF@ULB, cofunded by the H2020 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE COFUND action. Over the next five years, the ULB will launch three calls to recruit 63 international postdoctoral researchers in all fields of research. Each fellowship will be granted for 2 years and will include an individual career development programme. This programme is a unique opportunity for postdoctoral researchers to develop their career in a renowned university in the heart of Europe.


27. srpna 2018

AKTION ČR - Rakousko - Semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia

Stipendia jsou určena studentům pro přípravu diplomové a disertační práce v délce 1 – 5 měsíců (výjimka platí pro studenty lékařských oborů v magisterských programech, kteří nezpracovávají diplomovou práci) a akademickým pracovníkům pro realizaci konkrétního vědeckého výzkumu pro výzkumné pobyty v délce max. 3 měsíců.


7. srpna 2018

Dodatečné výběrové řízení - studijní pobyty Erasmus LS 2018/2019

Informace k dodatečnému výběrovému řízení na studijní pobyty Erasmus realizované v LS 2018/2019.


6. srpna 2018

PhD positions in the international PhD program “Molecular Medicine” (MolMed)

The Medical University of Graz offers PhD positions in the international PhD program “Molecular Medicine” (MolMed).

The PhD studies provide an in-depth, multidisciplinary training in biomedical research in a stimulating international environment. The thesis projects focus on aspects of inflammatory, metabolic and cardiovascular diseases, cancer and stem cells, as well as novel therapeutic targets and the development of medical biomarkers and therapies, and integrate basic research and clinically-oriented sciences utilizing a wide spectrum of state-of-the-art techniques.


6. srpna 2018

Výzva k podávání žádostí o financování z Fondu mobility

Informace o možnosti financování odborných zahraničních cest akademických pracovníků a studentů z Fondu mobility Univerzity Karlovy.


6. srpna 2018

Stáž v Českém centru Paříž

České centrum Paříž hledá stážisty/stážistky s různým zaměřením. Začátek stáže ideálně od září 2018, dále pak od ledna 2019.

Stáž 1 - zaměření na kulturu a administrativu

Stáž 2 - zaměření na grafiku a fotografii

Stáž 3 - zaměření na knihovnictví a informační studia


2. srpna 2018

Surgical Skills School 2018, Lithuania

We would like to invite You and Your students to the Surgical Skills School 2018 in Kaunas, Lithuania. The event will be held on 24th – 26th of October in The Faculty of Pharmacy of Lithuanian University of Health Sciences (lt. LSMU) in Kaunas, Lithuania. ChiM'18 is a 3-day scientific-workshop based international event aimed to facilitate professional growth and collaboration of medical students and specialists interested in varying surgical fields.


2. srpna 2018

Mexiko - vyhlášení stipendijní nabídky pro rok 2019

Informace o nabídce stipendií do Mexika na studijní nebo výzkumné pobyty (se začátkem studia v rozmezí od 1. března do 8. prosince 2019).


20. července 2018

Summer School 2019 - Global perspective on Health and Welfare, Jönköping, Sweden

The aim of the course is to provide knowledge and understanding of the global situation related to health and welfare. The course includes elements such as:

-Cultural aspects related to health and welfare

-Impact of common diseases/disabilities in diverse cultural contexts from different

professional perspective.

-Complexity and impact of social determinants of health in different countries

-Socio-economic factors and their influence on health and the relevance for different

profession’s perspective

-Perspectives on health and welfare in community development


20. července 2018

Studentská soutěž Domu zahraniční spolupráce

Určeno pro absolventy programu Erasmus - vytvořte koláž nebo komiks o tom, jak jste překonali své obavy před cestou za studiem nebo stáží v zahraničí.


20. července 2018

Nabídka jazykových kurzů - AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ a další

Nabídka EEC-ITIS Malta Tourism and Languages Institute, Malta.

Language Courses - Learn English, German, French, Italian, Maltese, Japanese, Russian, Spanish.


16. července 2018

Nebojte se Erasmu

aneb Ukážeme vám, z čeho máte strach zbytečně. Článek publikovaný v online magazínu iForum Univerzity Karlovy byl připraven ve spolupráci s absolventy Erasmu ze 3. LF.


26. června 2018

Úřední hodiny Studijního oddělení v době letních prázdnin

Úřední hodiny v době letních prázdnin od 2. 7. do 31. 8. 2018 jsou ve středu od 9:00 hod. do 12:00 hod. V případě urgentních záležitostí volejte pohotovostní číslo +420 724 292 312.


26. června 2018

Open Call for 22nd ASEF Summer University (ASEFSU22) on "Sustainable Tourism", Sept 2018, Croatia & Slovenia

The ASEF Summer University (ASEFSU) is a 2-week experiential learning journey and “Interdisciplinary Innovathon” where you can foster cross-cultural exchanges and networks with other youth from Asia-Europe Meeting (ASEM) Partner countries. The project offers you the unique opportunity to deepen your knowledge on contemporary issues and propose concrete solutions to societal challenges.

ASEFSU takes place annually, each year tackling a different theme of socio-political concern within Asia and Europe. By participating in ASEFSU you develop tangible results and daring proposals to pressing societal affairs, and, hence, make a positive impact within ASEM societies!


11. června 2018

Reserved Scholarships for 17 Ph.D. at the University of Perugia, Italy

The University of Perugia strongly promotes 17 Ph.D. programs. Each program has a reserved scholarship for foreigner students. All activites will be run mainly in English. Knowledge of the Italian language is therefore not required.


11. června 2018

Study program in Lille, France about the French Health Care System

The Université Catholique de Lille is recognised for its expertise in health and social care education.

Based on our expertise, we have set up a dedicated short program (2 or 4 weeks) for students, professors, and professionals who would like to discover the French health care system on site.


17. května 2018

Absolventské stáže Erasmus

Rádi bychom Vás informovali o aktivitě „absolventské stáže Erasmus“, která je určena pro budoucí absolventy všech studijních programů vyučovaných na naší fakultě, kteří se chystají absolvovat v období září 2018 až březen 2019. Výjezdy jsou možné ode dne následujícího po absolutoriu do 31.5.2019 (včetně návratu).


16. května 2018

Interní soutěž o finanční příspěvky na mezinárodní mobilitu

V rámci podpory rozvoje mezinárodní spolupráce 3. LF UK byla vyhlášena interní soutěž o finanční příspěvky na mezinárodní mobilitu (hrazení cestovních výdajů – letenky, jízdenky, ubytování) s názvem "Akademické mobility 3. LFUK". V rámci této soutěže je možné žádat o příspěvky zejména na:

• Studentské mobility mimo program ERASMUS+

• Zaměstnanecké mobility mimo program ERASMUS+

• Úhradu cestovních nákladů v rámci programu CEEPUS

• Další aktivity (např. podporu hostujících profesorů, společné studijní programy)


16. května 2018

Přijďte se rozloučit se školním rokem na 3. LF slavnostní bohoslužbou

Se školním rokem 2017/2018 3. LF UK se rozloučíme slavnostní bohoslužbou TE DEUM v 16 hod. v nemocniční kapli na Dětské klinice FNKV, pavilon M. Bohosluzbě předsedá P. Mgr. Marek Vácha, přednosta Ústavu etiky 3. LF UK. Všichni jsou srdečně zvání.


14. května 2018

Knihovna 3. LF UK vyhlašuje čtenářskou amnestii

Zapomněli jste včas vrátit knížky do fakultní knihovny a teď se obáváte pokuty? Nemusíte. V rámci příprav na zavedení nové evropské směrnice GDPR vyhlašuje vedoucí SVI ČTENÁŘSKOU AMNESTII, která bude probíhat od 14. května 2018 do konce zkouškového období.


11. května 2018

Summer Course of Polish Language and Culture

V souvislosti s nabídkou Varšavské univerzity na letní školu polštiny obdrží jeden student UK stipendium. Více informací na Referátu pro zahr. styky 3. LF.


10. května 2018

3rd ASEF Young Leaders Summit on "Ethical Leadership", 15-19 Oct 2018, Brussels

Nabídka pro studenty na účast na mezinárodním setkání mladých lídrů "Ethical Leadership“, které se uskuteční v říjnu v Bruselu v rámci sítě ASEF, jejíž je UK členem. Veškeré náklady včetně ubytování a stravy jsou hrazeny z projektu.


10. května 2018

International Interdisciplinary Medical Congress - iMEDIC 2018

The aim of the congress is to create young scientists, doctoral students and physicians the opportunity to share their scientific work, discussions about new experiences in various fields, i.e. medical, pharmaceutical and health sciences.


10. května 2018

Internships - Donor Relations Division and Multilateral Processes Division - IOM Geneva, Switzerland

Informace o stážích v centrále Mezinárodní organizace pro migraci, jež obdržela Stálá mise ČR v Ženevě.


10. května 2018

Notice for the admission to the doctoral research courses of the 34th cycle (PhD)

We hereby inform you that the Notice of Public Exam for the admission to the doctoral research courses (PhD) of the 34th cycle, with administrative seat at the University of Genoa, has been published.


10. května 2018

9th UNICA PhD MASTER CLASS, CAAS U. of Zagreb in Dubrovnik

We are pleased to announce that the 9th UNICA PhD MASTER CLASS: The role of doctoral schools to enhance quality in doctoral education will take place at the Centre for Advanced Academic Studies of the University of Zagreb in Dubrovnik, 2-5 September 2018.


25. dubna 2018

German intensive courses in Heidelberg, Germany

Our German courses offer effective learning and individual tutoring by experienced teachers in small groups of 7 to 15 participants, from beginners to preparation courses for the university entrance tests.


24. dubna 2018

Summer School in Aarhus - Mother-Child Health

Multidisciplinary summer school in August 2018 in Aarhus, Denmark.

The subject is mother-child health, and the course covers a range of relevant topics from different disciplines. Participants will be taught by distinguished researchers in the field. The course is held on the 6.-10. of August and is FREE OF CHARGE.


24. dubna 2018

Summer School of Molecular Medicine - Jena, Germany

We have prolonged the deadline till May 15, 2018.


24. dubna 2018

Stipendia pro studium v zahraničí - Bakala Foundation

Rádi bychom Vám představili nadaci Zdeňka a Michaely Bakalových, která nabízí talentovaným a cílevědomým studentům stipendia pro studium na prestižních zahraničních univerzitách. Za 11 let své existence poskytla stipendium 129 studentům. Nejvíce z nich si pro studium vybralo Velkou Británii či USA (např. Cambridge, Oxford, Londýn, Harvard aj.).


24. dubna 2018

Nabídka stipendijních pobytů v Japonsku poskytovaných na základě mezinárodní smlouvy

Upozorňujeme na blížící se uzávěrku: 24. května 2018 12.00!


24. dubna 2018

City Internships

I am pleased to announce our Q2 round of scholarship opportunities for current students (of all years).

We have two contest categories: The first provides four different contests for students to participate in individually, with each contest providing a fully-sponsored place on the 8-week Global Explorer Program to the winner.


18. dubna 2018

The first open call to the RIS Fellowships project has just started!

This is a brand new initiative dedicated to students and graduates of Msc. from different study backgrounds around RIS countries, who are looking for internship opportunities in agri-food related companies.


18. dubna 2018

Medical Elective in Iran-Shiraz University of Medical Sciences

Shiraz University of Medical Sciences (SUMS) is pleased to offer a multitude of medical elective programs to students from across the world. SUMS Medical Electives represent a unique opportunity for medical students, allowing them to experience healthcare in a setting unfamiliar to that in which they are accustomed to studying, and also provides the opportunity for medical students to develop their skills by observing and participating in a healthcare delivery system overseas.


18. dubna 2018

Seminar for a group of Central European and Israeli Doctorate students

The main theme of the seminar is the theme 100 years of national states in Central Europe and 70 years of State of Israel. However the legacy of Tomas Masaryk and Theodor Herzl, i.e. creation of a nation, nationalism, state building, leadership, national identities, but also the links that develop and connect the legacies with the issues today - growth of radicalism, extremism, national and ethnic haters, global and local conflicts, but also ideas of humanism, human rights and democracy – can be addressed. Direct references to the great personalities of Masaryk and Herzl do not have to be included in the proposal, nor in the actual paper


18. dubna 2018

Jižní KOREA "DUO Korea Fellowship Programm"

Rádi bychom Vás upozornili na blížící se termín Programu „DUO-Korea Fellowship Program“, který umožňuje výměnné pobyty vysokoškolských studentů mezi jižní Koreou a zeměmi Evropské unie.


13. dubna 2018

Intensive Spanish for University students / Summer courses for all

Nabídka kurzů španělštiny.


13. dubna 2018

Study in Sweden - pozvánka na prezentaci švédských univerzit a možností a podmínek studia ve Švédsku

Dovolujeme si Vás jménem paní velvyslankyně Viktorie Li srdečně pozvat 2. května do oficiální rezidence na prezentaci švédských univerzit a možností a podmínek studia ve Švédsku. V 15 hodin otevřeme zahradu velvyslanectví, kde se univerzity budou představovat široké veřejnosti – studentům. Odpoledního programu na zahradě ambasády se osobně zúčastní zástupci největších a nejprestižnějších švédských univerzit.


13. dubna 2018

Summer School programme in Medical Health Care (Cultural Competences, doctor-patient communication, and minority health), Ljubljana

I am pleased to inform you that the University of Ljubljana, Faculty of Medicine is organising its first summer school in July 2018. The topic of the summer school is: Summer Schools in Medical Health Care (Cultural Competences, doctor patient communication, and minority health). The summer school is opened for the medical students.


11. dubna 2018

Newsletter IPSC

Vaší pozornosti doporučujeme semináře:

-Možnosti studia ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe

-Možnosti studia ve Skandinávii

-Možnosti studia v Austrálii a na Novém Zélandě


5. dubna 2018

Německo - výzkumná stipendia, výzkumné a pracovní pobyty DAAD

Nabídka krátkodobých stipendií do Německa:

-„Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce v délce 1-6 měsíců“ – tzv. „Kurzstipendien“

-„Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce“ (v délce 1-3 měsíce)

-„Pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce v oblasti architektury a umění“ (v délce 1-3 měsíce)

-„Nová pozvání pro bývalé stipendisty“ (v délce 1-3 měsíce)

-„Bilaterální výměna vědců“ (14 dní – 3 měsíce)


3. dubna 2018

Soutěž pro studenty lékařských fakult o 3 vstupenky na mezinárodní konferenci v hodnotě 12 350 Kč

Advance Healthcare Management Institute vypisuje soutěž o 3 vstupenky na 9. ročník mezinárodní konference. Volný vstup na konferenci získají autoři nejlepších rešerší. Rešerši na Vámi vybrané téma v češtině nebo slovenštině v rozsahu 5–7 normostran zasílejte do 13. 4. 2018 na adresu pragueIHS@advanceinstitute.cz.


3. dubna 2018

M.D. - MHA program pro studenty a absolventy všeobecného lékařství na 3. LF UK

FNKV ve spolupráci se společností Advance Healthcare Management Institute nabízejí absolventům všeobecného lékařství na 3. LF UK M.D. – MHA program. Jedná se kombinovanou formu klinické před-atestační přípravy a programu zaměřeného na získání znalostí a praktických dovedností v oblasti ekonomie a managementu zdravotních služeb. Vážní zájemci o účast v tomto programu nám tuto informaci sdělí e-mailem na adresu studium@advanceinstitute.cz, a to nejpozději do 30. 4. 2018


28. března 2018

Vědecká výstava Dresden-Prague Science Unlimited

10.4. - 4.5.2018, Ovocný trh, Praha 1.

Vědecká výstava je projektem 26 drážďanských výzkumných institucí. Cílem výstavy je představit vybraná vědecká témata a současný stav bádání a jeho výsledky. V roce 2016 byla výstava poprvé uvedena v Drážďanech. Poté se přesunula do Londýna a Vratislavi, nyní se uskuteční také v Praze. V rámci doprovodného programu je připravena celá řada akcí, pořádaných partnery strategie DRESDEN-concept ve spolupráci s pražskými univerzitami a institucemi.


26. března 2018

Italská vládní stipendia

Offer of the scholarships of the Italian government for foreign citizens and Italian citizens living abroad offered by the Ministry for Foreign Affairs and International Cooperation (MAECI) for academic year 2018/2019.


26. března 2018

Italian Language Courses for ERASMUS+ students in Italy

Offer of the EPLUS intensive Italian language courses ONLY for 201​8/201​9 Erasmus+ students in Italy (either for study or traineeship), for 2​, 3 ​or 4 weeks, during summer 201​8 and winter 201​9.


26. března 2018

International School of Experimental Microsurgery – Cluj-Napoca, Romania

The Romanian Students' Surgical Society (SSCR), Cluj-Napoca Branch, in collaboration with the “Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca, invites you between the 22nd and the 29th of July 2018, in Cluj-Napoca, Romania, to spend 6 unforgettable days learning about experimental microsurgery, making new friends and discovering a city with almost 2000 years of history!


26. března 2018

Soutěž pro mladé vědce Falling Walls Lab Czech Republic 2018

Dovolujeme si Vám oznámit prodloužení termínu pro podání přihlášek do soutěže Falling Walls Lab 2018: přihlášky je možné posílat až do 25.04.2018 na stránkách: http://falling-walls.com/lab/applyold?location=8


26. března 2018

Korea University Europe, Latin America Science & Technology (KU ELST) Scholarship Program

We are happy to inform that recently a Call for Korea University Europe, Latin America Science & Technology (KU ELST) Scholarship Program has been announced and your university‘s students are eligible to apply for our graduate degree programs in the areas of Science and Technology.


26. března 2018

International Summer School on Imaging for Medical Application 2018

SSIMA 2018 will be focused on Artificial Intelligence in Medicine and will take place between the 2nd and the 6th of July, 2018, in Sibiu, Transylvania.

Besides key lectures, this year, SSIMA will host 2 separate series of practical experiences for our participants, in the form of hands-on workshops.


26. března 2018

Nabídka stipendií do Itálie

Nabídka stipendijních pobytů v Itálii poskytovaných na základě mezinárodní smlouvy. Nabídka je určena pro: Master’s Degree, PhD program, Research under academic supervision, Italian Language and Culture Courses aj.


26. března 2018

Italian Summer Course 2018

The International Relations and Mobility Office of the Student Services Area (ASTU) of the University of Udine, in cooperation with the Linguistic Centre of the University of Udine (CLAV), supported by ARDISS (Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori) and ALEF (Associazione Lavoratori Emigrati del Friuli Venezia Giulia), organizes the “Italian Summer Course 2018”, that will take place at the University of Udine (Italy), from the 03rd July to the 21st July 2018.


21. března 2018

Study in Prague photo/video contest

Post your photo/video at your personal Instagram/Facebook/Twitter account. Use #studyinprague and #MyPragueUni hashtags. Fill out competition submission form completely. Wait until May 7th for your name to be announced as the winner of the competition. deadline for submitting photos/videos is April 30th, 23:59 CET


9. března 2018

10. ročník studentské soutěže „Nelson Mandela World Human Rights Moot Court“

Letos se bude konat 10. ročník studentské soutěže „Nelson Mandela World Human Rights Moot Court“. V soutěži se týmy utkají nad aktuálními tématy z oblasti lidských práv.


9. března 2018

Projekty pro studenty - Crème de la Crème

Inkluzivní tréninkový kurz zabývající se tématy: neformální vzdělávání, shared leadership, kreativita a inovativnost v programovém designu se zaměřením na metodologii. Spojí skupinu mladých lídrů pod vedením profesionálních trainerů z Anglie a Maďarska, kteří jim pomohou rozvinout jejich talent.


9. března 2018

Young Postdoctoral Position - Jagiellonian University Kraków, Poland

On behalf of the Rector of the Jagiellonian University (JU) in Kraków (Poland), we would like to invite you to submit your application for Postdoctoral Researcher position contest opened in the Laboratory of Stem Cell Biotechnology at the Malopolska Centre of Biotechnology JU in Kraków.


9. března 2018

Výběrové řízení Erasmus+ praktické stáže 2018/2019

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na praktické stáže realizované v ak. roce 2018/2019 (tj. od léta 2018 do 30.9.2019). Výběrové řízení proběhne dne 18.4. od 14:00


8. března 2018

LERU Doctoral summer school at KU Leuven 9-13 July 2018

O financování účasti na této letní škole lze žádat např. z Podpory internacionalizace na UK: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-686.html?news=5645&locale=CZ


8. března 2018

Stipendijní pobyty na Taiwanu - i pro Ph.D. studenty

Nabídka stipendií na Taiwanu:

-Taiwan Scholarship Programme

-Huayu Enrichment Scholarship

(i pro Ph.D. studenty)


8. března 2018

Master of International Health Care Management, Economics and Policy - in English

The Master of International Health Care Management, Economics and Policy (MIHMEP) is a one-year, full-time program in English. It aimed at professionals who aspire to take on challenges of global management roles within the health care sector, whether it's private industry (pharmaceutical, medical device and biotech companies), government and international organizations or health care providers.


8. března 2018

The Hebrew University of Jerusalem Summer Science Internship Program 2018

Účastníci mohou žádat o financování z Fondu mobility (https://www.lf3.cuni.cz/3LF-686.html?news=5454&locale=CZ) či Podpory internacionalizace na UK (https://www.lf3.cuni.cz/3LF-686.html?news=5645&locale=CZ)


8. března 2018

Program seminářů Neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV, letní semestr

Semináře neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV se konají v letním semestru úterky od 14 do 16 hod. Označené semináře jsou povinně volitelné pro studenty 5. roč. (nejméně 2 semináře dle vlastního výběru). Organizuje: Doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc.


7. března 2018

Stipendijní pobyty v Korejské republice

Nabídka dvou stipendií k absolvování navazujícího magisterského studijního programu nebo doktorského studijního programu na vysoké škole v Korejské republice.


6. března 2018

Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově - krátkodobé studentské výjezdy (letní školy, konference aj.)

Vážení studenti, dovolujeme si Vás informovat o nové aktivitě - Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově, v rámci níž je možné žádat o podporu zahraniční mobility studentů ve smyslu krátkodobých pobytů (letní školy, studentské konference a jednání, které se vztahují k internacionalizaci aktivit školy).


6. března 2018

Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově - organizace letních škol

Vážení akademičtí pracovníci, vážení zástupci studentských spolků, dovolujeme si Vás informovat o nové aktivitě - Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově, v rámci níž je možné žádat o podporu organizace letních škol uskutečňovaných fakultami, dalšími součástmi či studentskými spolky.


2. března 2018

Studentská vědecká konference 3. LF UK 2018

Konference se bude konat v úterý 22. května 2018. Podobně jako v loňském roce bude rozdělena na přednášky a posterovou sekci s tím, že většina prezentací bude v podobě posterů. O rozdělení příspěvků do sekcí rozhodne nezávislá odborná komise. V rámci posterové sekce proběhne řízená diskuse s 5-minutovou prezentací soutěžícího. Formulář pro abstrakta se otevře dnem 5. 3. 2018 na stránkách konference. Deadline pro odevzdání abstrakt je 8. 4. 2018. Další informace jsou rovněž k dispozici na facebookové stránce konference.


1. března 2018

Nabídka online kurzu italského jazyka

Nabídka online kurzu italštiny pro úplné začátečníky. Pořádá Italský kulturní institut.


27. února 2018

University of Zurich Summer School/Scholarships

This summer school looks at the development of Switzerland into one of the richest and most globalized countries in the world. Find out how Switzerland became an international finance center, how some Swiss companies evolved into big transnational corporations and how they manage to export Swissmade goods under the condition of a strong currency, the Swiss Franc.


26. února 2018

Možnosti výjezdů do zahraničí přes Akademickou informační agenturu (AIA)

Informace o možnostech výjezdů do zahraničí pro pedagogy i studenty (vybrané státy v rámci celého světa).


26. února 2018

Možnosti výjezdů do střední a jihovýchodní Evropy přes program CEEPUS

Informace o možnostech výjezdů do zemí střední a jihovýchovní Evropy pro pedagogy i studenty.


26. února 2018

Možnosti výjezdů do Rakouska a na jazykové kurzy v rámci programu AKTION

Informace o aktivitách programu AKTION určených pro akademiky i studenty. Kromě stipendií na studijní a výzkumné pobyty či podpory projektů lze využít i jazykové kurzy německého jazyka.


26. února 2018

Stipendia (1 - 2 roky) pro post-doky a PhD studenty: Marie Skłodowska-Curie Actions na University of Graz

You are a highly qualified and motivated PostDoc looking for funding to do research abroad? This is how the University of Graz will help you to apply for an Individual Fellowship (IF) within the Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCAs)


26. února 2018

Podpora pro vytvoření studentských edukačně-výzkumných skupin v rámci projektu CENTRAL-Kollegs

Central-Kollegs jsou formou vědou-inspirovaného učení (research-based learning) zaměřenou na mladé vědecké pracovníky (PhD studenty nebo mladé post-doky), kteří vytvoří společný krátkodobý projekt se studenty bakalářského a magisterského studia v rámci své mateřské i partnerských univerzit (University of Warsaw, University of Vienna, Eötvös Loránd University, Humboldt University v Berlíně). Více informací v přílohách nebo nás prosím kontaktujte přímo.


23. února 2018

SWISS-EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME - mobilita pro studenty i akademické pracovníky na výjezdy do Švýcarska i příjezdy ze Švýcarska na 3. LF UK

Náhrada programu Erasmus+ (Švýcarsko je vyňato) pro studentské i akademické mobility do/ze Švýcarska. Řídí se stejnými principy a podobnými podmínkami jako mobilita v rámci Erasmus+. Podrobné informace na https://www.movetia.ch/en/ a dále přímo na Referátu pro zahraniční styky 3. LF UK.


23. února 2018

Summer Schools - University of Angers, France

International Summer Schools at University of Angers offer the opportunity to develop academic skills in a great environment. Each program includes lectures, workshops, applied visits and an attractive social program.


23. února 2018

Summer school - University of Ljubljana, Slovenia

The University of Ljubljana, Faculty of Medicine is organising its first summer school in July 2018. The topic of the summer school is: Summer Schools in Medical Health Care (Cultural Competences, doctor-patient communication, and minority health). The summer schools is opened for the medical students.


23. února 2018

International Conference of Life Sciences The COINS 2018

This conference is the brainchild of the Vilnius university’s Life sciences center Students representation, and is organized by students for students. This is a unique opportunity to discuss, learn and share your scientific experience, find new partners and meet key experts.


14. února 2018

Call for students' applications: PhD student positions, Graz

The Medical University of Graz and the Austrian Science Fund (FWF) offer PhD positions in the international PhD programs in “Inflammatory Disorders in Pregnancy” (DP-iDP), “Molecular Medicine” (MolMed) and “Advanced Medical Biomarker Research” (AMBRA).


13. února 2018

University of Eastern Finland Summer School, 13-24 August 2018

Akce nabízí řadu kurzů na úrovni magisterského studia v různých oblastech, včetně medicíny a přírodních věd

12. února 2018

Výzva k podávání žádostí o financování z Fondu mobility

Rádi bychom Vás informovali o možnosti financování odborných zahraničních cest akademických pracovníků a studentů z Fondu mobility Univerzity Karlovy. V případě Vašeho zájmu Vás vyzýváme k přihlášení se dle následujících instrukcí.


12. února 2018

Summer schools and English courses in Wales, UK

Nabídka letních škol a kurzů anglického jazyka ve Wales, UK.


6. února 2018

IPSC připravilo na jaro nové semináře o studiu v zahraničí

Rádi bychom Vás upozornili na semináře o studiu v zahraničí, které v tomto semestru pořádá Informační, poradenské a sociální centrum RUK. Tyto vzdělávací semináře jsou pro studenty UK zdarma, registrace probíhá online pro každou akci zvlášť.


25. ledna 2018

Placené kurzy cizích jazyků na 3. LF UK v letním semestru 2017/2018

Pro letní semestr akademického roku 2017/2018 Ústav jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to English for Academics – s rodilým mluvčím a Němčina pro lékaře. Zápis do kurzů bude ukončen 21. února 2018. Při dostatečném počtu zájemců o daný kurz Vám budou zaslány platební údaje pro úhradu kurzovného. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod. / semestr. Kurzovné: 2300,- Kč/1 semestr.


22. ledna 2018

Personal Development and Self-Discovery Group for Students

We offer an opportunity for both Czech and international students to participate in an open group that will meet once a week during the spring and fall semester.


22. prosince 2017

Uzavření studijního oddělení v době od 27. do 29. 12. 2017

Vážená studentko, vážený studente, v době od 27. 12. 2017 do 29. 12. 2017 je studijní oddělení uzavřeno. V urgentních případech nás, prosím, kontaktujte na SOS lince +420 724 292 312, pro vyřizování administrativních požadavků kontaktujte vedoucí studijního oddělení paní Moniku Markovou nejlépe mailem:, v naléhavých případech na čísle +420 725 812 057. Za celý kolektiv studijního oddělení Vám přeji příjemné prožití vánočních svátků. Daniela Lvová.


20. prosince 2017

Nabídka letní praxe - University of Porto, Portugalsko

Milé studentky, milí studenti, předáváme nabídku letní praxe na University of Porto. Výjezd je možný v rámci programu Erasmus (pro studenty, kteří uspěli nebo uspějí na fakultním výběrovém řízení na praktické stáže Erasmus) i mimo program Erasmus (tj. Free movers - vyjíždějící "na vlastní pěst" s možností financování).


12. prosince 2017

Nechceš zkusit práci v institucích EU?

Ministerstvo zahraničních věcí a Univerzita Karlova ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vás zvou na diskusi: Nechceš zkusit práci v institucích EU? Úvodní prezentace pronesou a vaše dotazy zodpoví Vlasta Rakovičová, EU Career Ambassador, Jan Šmíd, EU Career Ambassador.


24. listopadu 2017

Zpráva z SVK lékařských fakult ČR a SR 2017 v Olomouci

Ve dnech 14. a 15. listopadu 2017 se konala na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR. Naší fakultu reprezentovali se svými prezentacemi v nelékařské sekci Bc. Pavlína Hrdinová, v preklinické (teoretické) sekci Jan Rambousek (3. místo) a v klinické sekci MUDr. David Šilhán (3. místo v soutěži diváků). Všem studentům gratulujeme! Jako členové komisí se zúčastnili PhDr. Hana Svobodová, prof. Romana Šlamberová a doc. Jan Polák.


23. listopadu 2017

Výsledky voleb zástupců 3. LF UK do Akademického senátu UK

Byly zveřejněny výsledky voleb zástupců 3. LF UK do Akademického senátu UK na období 1. 2. - 2018 až 31. 1. 2021. Z řad akademických pracovníků byli zvoleni prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. a MUDr. Martin Havrda, z řad studentů Tomáš Sychra a Metoděj Renza.


21. listopadu 2017

Nabídka výjezdu na absolventskou stáž Erasmus+, přihlášky do 5. 12. 2017

Vážení, vzhledem k navýšení financí na absolventské stáže hledáme další zájemce o výjezd do zahraničí v období po absolvování studia. Hlásit se mohou současní studenti, kteří plánují dokončit studium během letního semestru 2017/2018 (vč. ledna 2018), a to do 5. 12. 2017 v kanceláři Erasmus+ na 3. LF (2. patro – kanc. 205 nebo e-mailem). Výjezd je nutné začít řešit nyní, neboť část administrativy musí být vyřízena v období před absolutoriem.


16. listopadu 2017

Kandidátní listiny zástupců 3. LF UK do Akademického senátu UK

Byly zveřejněny kandidátní listiny pedagogů a studentů, kteří kandidaturu přijali, pro volby zástupců 3. LF UK do AS UK, které se uskuteční 21. a 22. listopadu 2017


8. listopadu 2017

Pláště jsou opět ve všech velikostech

Vážení studenti,

dovoluji si Vás upozornit, že lékařské pláště jsou již k dispozici ve všech velikostech.

Daniela Lvová, studijní oddělení


30. října 2017

Máte nápad, jak zatočit s antibiotickou rezistencí?

Vážení studenti a vedoucí odborných prací, pracujete na zajímavém projektu? Máte nápad, jak zatočit s antibiotickou rezistencí? Skvělé – hledáme právě vás! Společnost Angelini Pharma Česká republika vyhlašuje první ročník soutěže pro vysokoškolské studenty – AUA (Angelini University Award). Nezáleží, jestli jste student bakalářského, magisterského nebo postgraduálního studia – všichni jste zváni, a to nezávisle na studijním oboru.Vyhrajte až 100 tisíc korun!


12. října 2017

Výhodný prodej publikací Grada Publishing 17.10. ve vestibulu fakulty

SVI 3. LF UK zve srdečně všechny zájemce na zvýhodněný prodej publikací nakladatelství Grada Publishing, která se koná v úterý 17. 10. 2017 od 10 do 15 hodin v přízemí vestibulu budovy 3. LF UK. Možnost platit kartou.


12. října 2017

Prodejní výstava firmy Academic Bookshop 19.10. ve vestibulu fakulty

SVI 3. LF UK zve srdečně všechny zájemce na prodejní výstavu firmy Academic Bookshop, která se koná 19. října 2017 (čtvrtek) od 10 do 15 hodin ve vestibulu budovy 3. LF UK.


12. října 2017

Kurz vaření pro studenty od IPSC

Také v aktuálním semestru bude IPSC UK pokračovat v realizaci úspěšného kurzu vaření pro studenty. Ti mají v jeho rámci možnost se nejen dozvědět užitečné informace týkající se správného stravování, ale především zdokonalit se ve svých kuchařských dovednostech. Pod vedením zkušené lektorky se jeho účastníci dozví, jakými zásadami se řídit při tvorbě správného jídelníčku a hlavně si sami vyzkouší přípravu chutných, ale zároveň zdraví prospěšných a cenově dostupných pokrmů. Kurz je určen zájemcům na všech stupních pokročilosti, včetně naprostých začátečníků, kteří mají jeho prostřednictvím příležitost se seznámit se základními kuchařskými postupy. Blok plánovaný na probíhající ZS bude složený ze tří lekcí, které proběhnou v termínech 2. 11., 9. 11. a 23. 11. (vždy od 15:00-19:00 hod.).


10. října 2017

Dodatečné výběrové řízení na praktické stáže Erasmus 2017-2018

Milé studentky, milí studenti, vzhledem k neočekávanému navýšení rozpočtu na praktické stáže Erasmus+ 2017/2018 jsme se rozhodli vypsat dodatečné výběrové řízení na praktické stáže realizované v ak. roce 2017/2018.


5. října 2017

Zveme Vás na bohoslužbu Veni Sancte Spiritus k začátku akad. roku

Začátek nového akademického roku na 3. LF UK a ve FNKV oslavíme bohoslužbou VENI SANCTE SPIRITUS v nemocniční kapli ve středu 11. října 2017 v 16 hodin v 1. patře na pavilonu M. Bohoslužbu povede P. Mgr. Marek Vácha. Při bohoslužbě si společně zazpíváme za zvuků varhan pod vedením MUDr. Jakuba Mikeše.


5. října 2017

Hokejový zápas: Masaryčka vs. Karlovka v DRFG Areně

Přijďte podpořit hokejový tým Univerzity Karlovy proti odvěkému rivalovi z Masarykovy univerzity! Masarykova univerzita, jakožto úřadující akademický mistr ČR v hokeji, změří síly s Univerzitou Karlovou, která je neohroženým vládcem mezinárodní univerzitní ligy EUHL. Zápas vypukne v DRFG Areně (hala Rondo) ve čtvrtek 26. října v 19:00! Těšit se můžete na legendární průvod na stadión před zápasem, soutěže mezi třetinami a rivalitu obou týmů! Zápas bude zároveň POKUSEM O DIVÁCKÝ REKORD UNIVERZITNÍ LIGY!


3. října 2017

Vyhlášení 20. ročníku Ceny Wernera von Siemense

Cena Wernera von Siemense má za cíl oceňovat nejlepší diplomové, doktorské a vědecké práce a nejlepší pedagogy vysokých škol se zaměřením na technické obory a přírodní vědy – hledáme a oceňujeme nejlepší studenty, mladé vědce a pedagogy. Pokud se rozhodnete podat přihlášku, prosím o zaslání informace o jejím podání na odd. vědy 3. LF UK k rukám paní Skálové.


3. října 2017

Zrušení výuky dne 17. 10. 2017 od 14,00 do 17,00 hod.

V úterý 17. 10. 2017 se příkazem děkana č. 28/2017 v době od 14,00 – 17,00 hod. ruší veškerá výuka z důvodu konání zasedání Akademické obce v Syllabově posluchárně, kde budou představeni kandidáti na děkana 3. LF UK.


3. října 2017

Náhradní termín zápisu do studia pro akademický rok 2017/2018

Dnem 2. října 2017 je dle čl. 4 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, ukončen zápis studentů do všech úseků studia/ročníků. Datum náhradního zápisu je stanoven na 18. října 2017 od 7.30 do 12.00 hodin v místnostech č. 205, 207 a 208 – studijní oddělení (budova č. 19). Pokud se studenti, kterých se náhradní termín zápisu týká, nedostaví ani ve stanoveném náhradním termínu zápisu, bude jim ukončeno studium.


2. října 2017

Program seminářů Neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV, zimní semestr

Semináře neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV se konají v zimním semestru úterky od 14 do 16 hod. Označené semináře jsou povinně volitelné pro studenty 5. roč. (nejméně 2 semináře dle vlastního výběru). Organizuje: Doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc.


19. září 2017

Změna úředních hodin Studijního oddělení ve dnech 19. - 29. 9. 2017

Ve dnech od 19. 9. 2017 do 29. 9. 2017 se z důvodu zápisu do vyššího úseku studia mění úřední hodiny Studijního oddělení, a to na pondělí - pátek od 8:00 hod. do 13:00 hod. s výjimkou 28. 9. 2017 – státní svátek.


19. září 2017

Placené kurzy cizích jazyků na 3. LF UK v zimním semestru 2017/2018

Pro letní semestr akademického roku 2017/2018 Ústav jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to English for Academics – s rodilým mluvčím a Němčina pro lékaře. Zápis do kurzů bude ukončen 6. října 2017. Při dostatečném počtu zájemců o daný kurz Vám budou zaslány platební údaje pro úhradu kurzovného. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod. / semestr. Kurzovné: 2300,- Kč/1 semestr.


7. září 2017

IPSC připravilo nové semináře o studiu v zahraničí

Rádi bychom Vás upozornili na semináře o studiu v zahraničí, které v tomto semestru pořádá Informační, poradenské a sociální centrum RUK. Tyto vzdělávací semináře jsou pro studenty UK zdarma, registrace probíhá online pro každou akci zvlášť.


30. srpna 2017

IPSC UK pořádá integrační kurz Vítejte v České republice

Zveme Vás k účasti na adaptačně integračním kurzu, na kterém získáte veškeré potřebné informace o pobytu a životě v České republice. Nespoléhejte se na informace z druhé ruky a neplaťte za ně zbytečně! Kurz bude probíhat v anglickém jazyce.


28. srpna 2017

Říjnové slevy v knihkupectví Karolinum

Knihkupectví Karolinum nabízí v říjnu pro studenty slevy 20 % na tištěné i elektronické tituly Nakladatelství Karolinum. Sleva platí i pro nákup v e-shopu, kde zároveň naleznete kompletní nabídku titulů. Všechny nabízené tištěné tituly máme skladem, a proto si je můžete vyzvednout v prodejně již druhý den po objednání.


23. srpna 2017

Students Conference TARTU 2017

Dear sir/madam, Tartu Health Care Collage has the pleasure to invite you to international student conference in health sciences „Health in our Hands", which will be held on 23 November 2017 at Tartu Health Care College (Nooruse 5, Tartu, Estonia). Official language is English. There is no registration/participation fee for participants! Call for abstracts closes: 10 September 2017.


17. července 2017

Zveme nové studenty na Orientační týden 2017

Během Orientačního týdne se dozvíte mnoho zajímavého o Univerzitě Karlově, knihovnách a informačních zdrojích, financích, možnostech studia v zahraničí, informačním systému UK a zájmové činnosti studentů.


14. července 2017

Vyhlášení dodatečného výběrového řízení Erasmus+

Milé studentky, milí studenti, vzhledem k neočekávanému navýšení rozpočtu na studijní pobyty Erasmus+ 2017/2018 jsme se rozhodli vypsat dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty realizované v letním semestru 2017/2018*. Seznam neobsazených smluvních míst a další instrukce obdržíte v kanceláři Erasmus+. Vzhledem k letnímu provozu doporučujeme si předem sjednat schůzku nebo komunikovat e-mailem: marika.bendova@lf3.cuni.cz / kancelář 205.

 

* výběrové řízení se netýká studijních pobytů v zimním semestru 2017/2018 ani praktických stáží.


14. července 2017

Congress AMSC - Under Pressure: Medicine in Extreme Situations

From the 13th to the 17th of September 2017, EMSA (European Medical Students' Association) will organise the 11th Antwerp Medical Students' Congress. This edition will be all about medicine in extreme conditions. For more information you can visit website www.amsc.be or send an email to info@amsc.be. Registration at https://amsc.be/user/register


30. června 2017

Úřední hodiny Studijního oddělení v době letních prázdnin

Úřední hodiny v době letních prázdnin od 3. 7. do 1. 9. 2017 jsou ve středu od 9:00 hod. do 12:00 hod.


23. června 2017

Eliška Selinger ve finále pro účast na Elsevier Hackathonu

Z 1500 přihlášených z celého světa se naší studentce Elišce Selinger přes dvě předcházející výběrová kola podařilo projít až do finále pro účast na Elsevier Hackathonu v Helsinkách. Akce má za cíl dát dohromady studenty medicíny, programátory, grafiky a vývojáře z celého světa s úkolem vymyslet do 48hodin inovaci (program, aplikaci, webovou stránku, virtuální realitu), která pomůže překonat libovolnou překážku v medicínském studiu. Podpořte Elišku hlasováním, které bylo prodlouženo do půlnoci 26. 6. 2017. Pokud je připojení k internetu (např. wifi)) sdílené více počítači, bohužel, po zahlasování prvního už bude ve většině případů znemožněno hlasování z dalších počítačů, hlasujte tedy, prosím, i z jiné sítě, např. z domova.


8. června 2017

Nakladatelství Academia vyhlašuje 6. ročník Studentské soutěže

Nakladatelství Academia, které je součástí Střediska společných činností Akademie věd České republiky, v. v. i., vyhlašuje 6. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce. Diplomové práce z kategorií Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy mohou vedoucí prací i kateder přihlašovat do 31. října 2017.


26. května 2017

Oslavy 30. výročí programu Erasmus na UK

Milí studenti, při příležitosti 30. výročí programu Erasmus na UK pořádá rektorátní Evropská kancelář oslavy, na které jsou srdečně zváni i zájemci o výjezd z naší fakulty. Program je přiložen.V případě dotazů prosím kontaktujte vedoucí Evropské kanceláře RUK ivana.herglova@ruk.cuni.cz


22. května 2017

Výsledky charitativní běhu Vinohradská trojka 2017

Vážení běžci a všichni další, chtěli bychom Vám mockrát poděkovat za to, že jste si s námi včera přišli užít již 2. ročník Vinohradské Trojky. Obrovská gratulace patří všem běžcům, kteří se postavili na start a svým výkonem podpořili nemocnici ITIBO v Keni. Současně mockrát děkujeme i všem ostatním, kteří neběželi, ale přesto dorazili a přispěli k bezvadné atmosféře, která nás provázela celou akcí. Není jednoduché popsat, jak velkou radost v nás vzbuzuje Váš zápal, s kterým jste se celé Vinohradské Trojky zúčastnili. Nezbývá tedy než ještě jednou za celý organizační tým říci velké DÍKY!! Výsledkovou listinu lze zobrazit dle kategorií, absolutní pořadí podle jednotlivých časů či pořadí dle pohlaví.


16. května 2017

Zveme Vás na letošní Studentskou vědeckou konferenci 3. LF UK

Konference se bude konat v úterý 23. května 2017. Zahájení konference Syllabova posluchárna v 9:45. V letošním roce máme přihlášeno celkem 81 soutěžících a to jak studentů magisterského studia, tak i doktorandů a bakalářů. Vedle přednášek a posterových prezentací studentů se nám podařilo zajistit velice poutavé přednašeče z řad pedagogů a hostů. V rámci naší SVK proběhne na naší fakultě historicky první ročník Science Slam na Univerzitě Karlově. Podrobné informace o konferenci naleznete na webové stránce SVK a rovněž na Facebooku SVK.


5. května 2017

Student 3. LF v celostátním finále FameLab: Talking Science

Student 3. ročníku Všeobecného lékařství Grygoriy Zolotarov se se svým příspěvkem o evoluci nádorových buněk (“Evoluce uvnitř nás”) probojoval do celostátního finále FameLab: Talking Science. Finále se bude konat již 14. května 2017 ve Studiu Ypsilon, rezervace vstupenek je do 11.května. Přijďte fandit!


2. května 2017

Nabídka ubytování na Hlávkově koleji - žádosti do 12.5.2017

V souladu s nadační listinou „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a příslušnou smlouvou, uzavřenou mezi touto nadací a ČVUT, bude pro Univerzitu Karlovu vyhrazeno v tomto roce 60 míst na Hlávkově koleji. Tato místa jsou určena pro studenty doktorských studijních programů nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků (i těch, kteří pracují v ústavech Akademie věd ČR), kteří dle výše zmíněné smlouvy dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli. Zároveň lze předkládat i žádosti o ubytování, které se týkají studentů magisterských a bakalářských studijních programů (v tomto případě je třeba výborný prospěch doložit výpisem studijních povinností, včetně hodnocení). Počet zahraničních žadatelů nesmí překročit 10% z počtu podaných žádostí. Odůvodnění (doporučení) žádostí musí být v souladu s již zmíněnými principy.


2. května 2017

Soutěž Science Slam 2017 se bude 23. 5. konat v rámci SVK na naší fakultě

Zaujměte aktivní publikum svým vědeckým projektem formou stand-upu! Jako vítězové postupte do vyšších meziuniverzitních kol a dalších reprezentativních akcí po celé zemi. Pojďme dělat vědu více atraktivní!


4. dubna 2017

Nabídka praktické stáže v Klinikum Chemnitz

Milé studentky a milí studenti se zájmem o výjezd na praktickou stáž Erasmus+, rádi bychom Vás informovali o nabídce praktické stáže v Klinikum Chemnitz.


31. března 2017

Přijďte se pobavit na Charitativní hudební festival 3.LF do Rock Café

Ani letos nebude chybět oblíbená hudební veselice, která se v roce 2017 bude konat již popáté! Těšte se na výborné kapely, odznáčky a samozřejmě také tombolu! Ke každému odznáčku dostanete lístek do slosování o vstupenky na Pražský Majáles 2017!


22. března 2017

Vyhlášení vyběrového řízení Erasmus+praktické stáže 2017/2018

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na praktické stáže Erasmus+ v akademickém roce 2017/2018, které se bude konat 24. dubna 2017 od 14:00 hod v kanceláři 336 (3. LF, 3. patro).


20. března 2017

Zapoj se do CIEE Flat Buddy Programu a bydli v Praze zdarma

Chceš zažít příští semestr nová dobrodružství? Chceš si zlepšit angličtinu a být v každodenním kontaktu s rodilými mluvčími? A co navíc bydlet zadarmo v centru Prahy? Pojď se seznámit s Flat Buddy Programem a organizací CIEE.


9. března 2017

Ceny rektora 2016 obdrželi 8. 3. 2017 čtyři studenti 3. LF

Dne 8. 3. 2017 byly v reprezentativních prostorách Karolina slavnostně předány ceny nejlepším studentům UK. Z naší fakulty obdrželi ocenění čtyři studenti. Cenu Karla Weignera převzali Bc. Viera Margeťáková a MUDr. Jakub Štefela, Mimořádnou cenu rektora převzali David Adam a Lukáš Malý. Gratulujeme všem oceněným!


7. března 2017

Praktické stáže Erasmus+ v létě 2017

Vážení studenti, vzhledem ke zbývajícím financím určeným na akademický rok 2016/2017 máme možnost vyslat další studenty na letní praktické stáže Erasmus, tj. cca od května 2017 do 30. září 2017 (minimální délka pobytu je 60 dnů). Pokud máte o letní praktickou stáž zájem, sledujte prosím naše webové stránky, v dohledné době vypíšeme výběrové řízení na praktické stáže (předpokládaný termín je konec dubna 2017).


23. února 2017

Vyhlášení výběrového řízení Erasmus+ studijní pobyty 2017/2018

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na studijní pobyty* Erasmus+ v akademickém roce 2017/2018, které se bude konat 29. března 2017 od 14:00 hod v kanceláři 336 (3. LF, 3. patro).


22. února 2017

Přednášky z cyklu Medicína jako věda, letní semestr

Zveme Vás na nové přednášky v letním semestru akademického roku 2016/2017. Cyklus přednášek Medicína jako Věda má za cíl širokému publiku přiblížit rozmanité aspekty světa vědy v medicíně, a to prostřednictvím projevů osobností světového formátu, rozvíjejících se doktorandů i studentů pracujících na svých SVA.


16. února 2017

Výhodný prodej publikací Grada Publishing 23. 2. 2016

SVI 3. LF UK zve srdečně všechny zájemce na zvýhodněný prodejn publikací nakladatelství Grada Publishing, která se koná ve čtvrtek 23. 2. 2017 od 10 do 15 hodin v přízemí vestibulu budovy 3. LF UK. Objednávejte si knihy předem se slevou 20%. Možnost platit kartou.


15. února 2017

Zveme Vás na schůzku zájemců o výjezd Erasmus+ 2017/2018

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+, která se bude konat 22. února 2017 od 14:00 v učebně 327. Na schůzce získáte informace o studijních pobytech i praktických stážích pro akademický rok 2017/2018. Možnost vyjet na studijní pobyt či praktickou stáž je otevřena i pro studenty, kteří v rámci Erasmus+ již vycestovali. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.


14. února 2017

Studentská vědecká konference 3. LF UK 2017

Konference se bude konat v úterý 23. května 2017. Podobně jako v loňském roce bude rozdělena na přednášky a posterovou sekci s tím, že většina prezentací bude v podobě posterů. O rozdělení příspěvků do sekcí rozhodne nezávislá odborná komise. V rámci posterové sekce proběhne řízená diskuse s 5-minutovou prezentací soutěžícího. Formulář pro abstrakta se otevře dnem 1. 3. na stránkách konference. Deadline pro odevzdání abstrakt je 9. 4. 2017.


10. února 2017

IPSC připravilo nové semináře pro studenty i zaměstnance

Rádi bychom Vás upozornili na semináře o studiu v zahraničí a semináře na podporu rozvoje kariéry, které v tomto semestru pořádá Informační, poradenské a sociální centrum RUK. Tyto vzdělávací semináře jsou pro studenty UK zdarma, registrace probíhá online pro každou akci zvlášť.


23. ledna 2017

7th International Students' Conference of Young Medical Researchers

We are pleased to invite you to attend the 7th International Students' Conference hosted by Wroclaw Medical University. This year's conference will include five English sessions with a program that offers many opportunities for debate and discussion, such as Internal Medicine, Cardiovascular Diseases, Neurology & Radiology, Current Controversies & Trends in Medicine and Health Sciences. Abstract Deadline 19. 2. 2017.


3. ledna 2017

Zveme Vás na schůzku zájemců o výjezd Erasmus+ 2017/2018

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+, která se bude konat 11. ledna 2017 od 14:00 v učebně 331. Na schůzce získáte informace o studijních pobytech i praktických stážích pro akademický rok 2017/2018. Možnost vyjet na studijní pobyt či praktickou stáž je otevřena i pro studenty, kteří v rámci Erasmus+ již vycestovali. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.


22. prosince 2016

Úřední hodiny Studijního oddělení v období vánočních svátků

V období od 26. 12. 2016 do 30. 12. 2016 jsou upraveny úřední hodiny Studijního oddělení. V závažných případech volejte nonstop číslo 724 292 312.


6. prosince 2016

Zveme Vás na schůzku zájemců o výjezd Erasmus+ 2017/2018

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+, která se bude konat 12. prosince 2016 od 14:00 v učebně 331. Na schůzce získáte informace o studijních pobytech i praktických stážích pro akademický rok 2017/2018. Možnost vyjet na studijní pobyt či praktickou stáž je otevřena i pro studenty, kteří v rámci Erasmus+ již vycestovali. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.


28. listopadu 2016

Student 3. LF Karel Kieslich získal 1. místo v klinické sekci SVK ČR a SR

Ve dnech 22. – 23. 11. 2016 se na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně konala Studentská vědecká konference lékařských fakult České a Slovenské republiky. Reprezentujícími studenty za naší fakultu byli zástupci, kteří se umístili na prvních místech v rámci fakultní Studentské vědecké konference. V klinické sekci získal 1. místo Karel Kieslich


22. listopadu 2016

Křest třetího vydání učebnice fyziologie prof. Richarda Rokyty

Již třetí vydání oblíbené učebnice fyziologie je určeno medikům, ale je vhodné také pro bakalářské studium ošetřovatelství a pro přírodovědné, pedagogické a tělovýchovné obory. V novém, přepracovaném vydání autoři přehledně a stručnou, přístupnou formou vysvětlují zákonitosti fyziologických pochodů v lidském organismu v normálním i patologickém procesu, a to s využitím nejnovějších výsledků ze všech souvisejících medicínských oborů.


11. listopadu 2016

TRIMED JOB 2016 - veletrh práce 3. LF UK

Veletrh práce 3. LF UK TRIMED JOB 2016 má za cíl usnadnit studentům lékařské fakulty vstup do zaměstnání. Účastníci budou mít možnost osobní konzultace se zástupci jednotlivých zdravotnických zařízení, a probrat nejen nabídku pracovních míst, ale též si domluvit stáže či praxe. Důležitým bodem programu budou přednášky, které přiblíží účastníkům charakter jednotlivých oborů, nastíní, co absolventa čeká po obdržení diplomu a předvedou možnosti práce lékaře v zahraničí.


10. listopadu 2016

17. listopad na Albertově bude opět patřit studentům

17. listopad je Mezinárodním dnem studentstva a Dnem boje za svobodu a demokracii. Letos bude albertovský areál patřit v tento významný den výhradně studentům. Bohatý program zahrnuje zajímavé hosty, prezentace studentských aktivit a také koncerty studentských kapel. Akce je součástí celopražského "Festivalu svobody".


7. listopadu 2016

Zpráva ze 3. ročníku studentské vědecké konference Stárnutí 2016

Ve dnech 21. a 22. 10. 2016 proběhl díky podpoře 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (260278/SVV/2016) již 3. ročník Gerontologické mezioborové studentské vědecké konference Stárnutí. Organizátorka a předsedkyně vědeckého výboru PhDr. Hana Štěpánková, Ph.D. připravila zprávu z této akce.


3. listopadu 2016

Výsledky voleb do Akademického senátu 3. LF UK

Volební komise zveřejnila výsledky voleb do Akademického senátu 3. LF UK na období 2016-2019, které proběhly na 3. LF ve dnech 1. a 2. 11. 2016. Bylo vydáno 981 volebních lístků z celkového počtu 2678 oprávněných voličů, což představuje 36,6% účast ve volbách.


27. října 2016

Zveřejněn seznam kandidátů pro volby do AS 3. LF UK (1. - 2. 11. 2016)

Zveřejnili jsme seznam kandidátů (pedagogů i studentů) pro volby do Akademického senátu 3. LF UK, kteří přijali kandidaturu do voleb. Nezapomeňte prosím, že se volby konají již 1. a 2. listopadu v prostorách fakulty a přijďte hlasovat o členech tohoto senátu.


26. října 2016

Pozvání na VII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie

Vážení studenti, dovolte nám pozvat vás na VII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, který proběhne 13.–15. 11. 2016. Budeme se těšit na vaši účast, kterou pro studenty lékařských fakult nabízíme za zvýhodněnou cenu 300 Kč. Registrovat se můžete online do 30. 10. 2016, případně také na místě konání kongresu.


21. října 2016

Přednášky z cyklu Medicína jako věda

Zveme Vás na nové přednášky v zimním semestru akademického roku 2016/2017. Cyklus přednášek Medicína jako Věda má za cíl širokému publiku přiblížit rozmanité aspekty světa vědy v medicíně, a to prostřednictvím projevů osobností světového formátu, rozvíjejících se doktorandů i studentů pracujících na svých SVA.


20. října 2016

Program seminářů Neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV, zimní semestr

Semináře neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV se konají v zimním semestru úterky od 14 do 16 hod. Označené semináře jsou povinně volitelné pro studenty 5. roč. (nejméně 2 semináře dle vlastního výběru). Organizuje: Doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc.


19. října 2016

Nový kopírovací stroj pro studenty

Začátkem října byla provedena výměna tiskového a kopírovacího stroje pro studenty ve vestibulu fakulty v budově Ruská 87 za novější zařízení, včetně nového čtecího terminálu. Přístroj nyní kromě tisku a kopírování umožňuje studentům i bezplatné skenování a zaslání skenů do jejich e-mailu.


18. října 2016

Studenti 3. LF UK se v Itibo v Keni účastní projektu ADRA ČR

Dne 8. 10. 2016 odletěla první skupina studentů všeobecného lékařství naší fakulty na měsíční pobyt do Keni, kde působí v Itibo - českém zdravotnickém zařízení provozovaném jako projekt ADRA ČR. Naši studenti i v pracovně náročném režimu (noční služby obden) projevili vysokou míru znalostí a dovedností, vstřícnost k pacientům a schopnosti pracovat ve zcela odlišných kulturních i ekonomických podmínkách.


18. října 2016

Stárnutí 2016 - mezioborová studentská vědecká konference

3. ročník mezioborové gerontologické studentské vědecké konference, která je určena pro výměnu poznatků převážně postgraduálních studentů, kteří se zabývají otázkami spojenými s prodlužováním lidského života a stárnutím společnosti. K aktivní i pasivní účasti jsou vítáni všichni zájemci, nejenom studenti, ale i odborníci z řad výzkumných či akademických pracovníků a praxe.


14. října 2016

Dodatečné výběrové řízení Erasmus+ praktické stáže 2016/2017

Milé studentky, milí studenti, s ohledem na zbývající finanční prostředky alokované na výjezdy Erasmus+ jsme se rozhodli vypsat dodatečné výběrové řízení na praktické stáže Erasmus+ realizované v letním semestru 2016/2017. VŘ se bude konat dne 7. listopadu 2016 od 14:00 v kanceláři 336. Uzávěrka přijímání podkladů k VŘ proběhne 31. října 2016 ve 14:00.


13. října 2016

Kurzy vaření pro studenty pořádané IPSC UK

Také v novém akademickém roce bude IPSC UK pokračovat v realizaci úspěšného kurzu vaření pro studenty. Ti mají v jeho rámci možnost se nejen dozvědět užitečné informace týkající se správného stravování, ale především zdokonalit se ve svých kuchařských dovednostech. Pod vedením zkušené lektorky se jeho účastníci dozví, jakými zásadami se řídit při tvorbě správného jídelníčku a hlavně si sami vyzkouší přípravu chutných, ale zároveň zdraví prospěšných a cenově dostupných pokrmů. Kurz je určen zájemcům na všech stupních pokročilosti, včetně naprostých začátečníků, kteří mají jeho prostřednictvím příležitost se seznámit se základními kuchařskými postupy. Blok plánovaný na probíhající ZS bude složený ze tří lekcí, které proběhnou v termínech 19. 10., 9. 11. a 30. 11. (vždy od 15:00-19:00 hod.).


6. října 2016

Náhradní termín zápisu do studia pro akademický rok 2016/2017

Dnem 2. října 2016 je dle čl. 4 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, ukončen zápis studentů do všech úseků studia/ročníků. Datum náhradního zápisu je stanoven na 19. října 2016 od 7.30 do 12.00 hodin v místnostech č. 205, 207 a 208 – studijní oddělení (budova č. 19). Pokud se studenti, kterých se náhradní termín zápisu týká, nedostaví ani ve stanoveném náhradním termínu zápisu, bude jim ukončeno studium. Náhradní termín zápisu řeší příkaz děkana 24/2016.


4. října 2016

Studijní stipendium GFPS na letní semestr 2017

Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech oborů semestrální stipendium na studium na vysokých školách v Německu. Cílem stipendia je podpořit především první zahraniční výjezdy studentů, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu. Vyplněné žádosti posílejte do 31. 10. 2016. Bližší informace najdete v příloze.


3. října 2016

Studentský jarmark 2016

Ve středu 5. října 2016 se za podpory Univerzity Karlovy uskuteční v nádvořích Karolina již tradiční Studentský jarmark. Akce je koncipována jako neformální uvítání akademického roku a jejím cílem je prezentovat studentům (a nejen jim) širokou škálu studentských spolků napříč univerzitou, jejich aktivity a širší možnosti spolupráce a zapojení se do aktivního dění na UK. Prezentace spolků na jednotlivých stáncích doplní také různé workshopy, burza knih a další překvapení. Součástí bude i bohatý hudební program zajišťovaný studentskými kapelami. K dispozici bude možnost občerstvení jak na stáncích, tak ve Studentském klubu Celetná 20.


3. října 2016

Prodejní výstava nakladatelství Grada Publishing 5. a 6. října 2016

SVI 3. LF UK zve srdečně všechny zájemce na prodejní výstavu nakladatelství Grada Publishing, která se koná 5.–6. října 2016 (středa a čtvrtek) od 10 do 15 hodin ve vestibulu budovy 3. LF UK. Objednávejte si knihy předem se slevou 20%. Možnost platit kartou.


3. října 2016

Tisk a kopírování pro studenty - přerušení provozu 5. 10. 2016

Ve středu 5. 10. 2016 proběhne výměna přístroje a update celého systému. Nabíjení karet, tisk a kopírování pro studenty nebude v průběhu celého dne možné. Systém by měl být v provozu ve čtvrtek 6. 10. 2016.


23. září 2016

XL.Český radiologický kongres

12. 10. - 14. 10. 2016 pořádá Radiologická spolednost (RS Cf.S rcp) v Bmě jubilejní čtyřicátý republikový kongres (XL.Český radiologický kongres). Výbor RS nabízí studentům 3.LF účast na této akci.


20. září 2016

Úřední hodiny Studijního oddělení ve dnech zápisu

Ve dnech zápisu do příštího akademického roku, t.j. od 19. 9. 2016 do 2. 10. 2016 platí dle Příkazu děkana č. 2016/18 úřední hodiny Po-Pá od 8.00 do 13.00 hodin.


19. září 2016

Orientační den pro studenty 1. ročníků a Beánie 2016

2. října 2016 proběhne v budově děkanátu 3. LF UK orientační den a následně v P. M. clubu tradiční prvácká party Beánie. Orientační den má za cíl pomoci novým studentům seznámit se s prostředím fakulty a FNKV očima studenta. Beánie je tradiční party určená hlavně pro nové studenty, kteří se zde mají možnost seznámit nejen mezi sebou, ale i se staršími studenty. Vrcholem večera je křest prváků!


14. září 2016

Doprovodné semináře k Veletrhu Absolvent 2016

Nejen jako čerství absolventi, ale i jako studenti – absolventi budoucí – si můžete zdokonalit své schopnosti či kompetence prostřednictvím zajímavých seminářů, přednášek a workshopů pořádaných IPSC UK v rámci programu Veletrhu Absolvent. Těší se na Vás zkušení lektoři, kteří jsou Vám na dané téma z oblasti kariérového rozvoje a poradenství připraveni předat maximum užitečných informací.


14. září 2016

IPSC připravilo nové kariérní semináře a semináře o studiu v zahraničí

Rádi bychom Vás upozornili na semináře o studiu v zahraničí a semináře na podporu rozvoje kariéry, které v tomto semestru pořádá Informační, poradenské a sociální centrum RUK. Tyto vzdělávací semináře jsou pro studenty UK zdarma, registrace probíhá online pro každou akci zvlášť.


13. září 2016

Placené kurzy cizích jazyků na 3. LF UK v zimním semestru 2016/2017

Pro zimní semestr akademického roku 2016/2017 Ústav cizích jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to Němčinu, Angličtinu pro pokročilé (příprava na mezinárodní zkoušku FCE, která však není součástí kurzu) a English for Academics s rodilým mluvčím. Zápis do kurzů (včetně úhrady poplatku) bude ukončen 10. 10. 2016. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod. / týden, tj. 26 hod. / semestr. Kurzovné: 2300,- Kč / 1 semestr.


31. srpna 2016

Orientační týden 2016 pro studenty prvních ročníků. Pořádá IPSC UK.

Během Orientačního týdne se dozvíte mnoho zajímavého o Univerzitě Karlově, knihovnách a informačních zdrojích, financích, možnostech studia v zahraničí, informačním systému UK a zájmové činnosti studentů. Každý den pro vás připravujeme sled přednášek a prezentací, které vám pomohou lépe se zorientovat ve světě naší - a teď již i vaší - univerzity. Získané informace vám usnadní počátky studia a umožní rychleji a efektivněji reagovat na situace, se kterými se v jeho průběhu setkáte.


25. srpna 2016

Zápis do studia pro akademický rok 2016/2017

Elektronický zápis do studia pro ak. rok 2016/2017 bude probíhat od 13. 9. do 2. 10. 2016. Elektronický zápis se týká všech studentů kromě studentů nastupujícího do 1. ročníku studia, studentů studujících v rámci individuálního studijního plánu a studentů, kteří se zapisují po přerušení studia, a těch studentů, kteří čerpají dvouletou lhůtu pro složení státní závěrečné nebo státní rigorózní zkoušky. Více v příkazu děkana č. 2016/18


24. srpna 2016

Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2016/2017 - pregraduální studium

Poplatky stanovuje příkaz děkana č. 2016/12, který naleznete na stránce o poplatcích http://www.lf3.cuni.cz/3LF-302.html a nebo mezi předpisy fakulty na http://www.lf3.cuni.cz/3LF-232.html


23. srpna 2016

Říjnové slevy v knihkupectví Karolinum

Knihkupectví Karolinum nabízí v říjnu pro studenty slevy 20 % na tištěné i elektronické tituly Nakladatelství Karolinum. Sleva platí i pro nákup v e-shopu, kde zároveň naleznete kompletní nabídku titulů. Všechny nabízené tištěné tituly máme skladem, a proto si je můžete vyzvednout v prodejně již druhý den po objednání.


22. července 2016

Zahajte svou pracovní kariéru na Veletrhu Absolvent

Dne 5. října 2016 proběhne univerzitní pracovní Veletrh Absolvent. Jedná se o setkání studentů a absolventů Univerzity Karlovy se zaměstnavateli z nejrůznějších oblastí. Přijďte si poslechnout, co vám zaměstnavatelé mohou nabídnout a co naopak očekávají od vás. Po celý týden můžete navštěvovat další tématické semináře a kurzy.


29. června 2016

Úřední hodiny Studijního oddělení v době letních prázdnin

Úřední hodiny v době letních prázdnin od 1. 7. do 2. 9. 2016 jsou ve středu od 9:00 hod. do 12:00 hod.


7. června 2016

Uzavření Studijního oddělení od 17. 6. do 21. 6. 2016 včetně

Důvodem přechodného uzavření je zpracování přijímacího řízení. Děkujeme za pochopení.


25. dubna 2016

Sborník abstrakt a program SVK 3. LF UK 2016 již k dispozici

Dnes byl zveřejněn sborník abstrak a program konference, který je k dispozici ke stažení na stránkách konference.

Konference se bude konat v úterý 10. května 2016.


22. dubna 2016

Studentský Majáles 2016

Přijďte s námi prožít nezapomenutelnou atmosféru 4. ročníku Studentského Majálesu. Navazujeme na tradici majálesů z 60. let, které nám jsou neustálou inspirací, ale nechceme ustrnout na místě, dáváme si větší cíle a pokořujeme nové výzvy, aby čtvrtý ročník Studentského Majálesu bavil kromě návštěvníků a návštěvnic i nás, jeho pořadatele a pořadatelky. I letos se můžete zapojit a pomoct nám s organizací Majálesu, přihlásit se a stát se jedním z vystupujících, nebo 1. 5. 2016 dorazit a zkrátka být u toho taky!


11. dubna 2016

12. mezinárodní kongres buněčné biologie

Zveme Vás prezentovat výsledky Vaší vědecké práce na 12. mezinárodním kongresu buněčné biologie, který se bude konat ve dnech 21. až 25. července 2016 v Praze (http://iccb2016.org). Uzávěrka pro ústní prezentace je prodloužena do 24. dubna 2016. Obrovským kladem kongresu je pro české badatele přítomnost celé plejády vynikajících řečníků, včetně tří nositelů Nobelovy ceny. To je současně důvod, aby se kongresu zúčastnil co největší počet mladých vědců, především PhD studentů. Členové České společnosti pro buněčnou biologii, z.s. (http://cscb.cz) mají snížený registrační poplatek o 50 EUR.


4. března 2016

Pozvánka na 20. řádné zasedání Akademického senátu

Zasedání se bude konat v konferenčním sále Radany Königové na děkanátě, dv. č. 223, Ruská 87, Praha 10 v úterý dne 8. března 2016 ve 14, 30 hodin.


25. února 2016

Možnosti studia v zahraničí pro studenty lékařských fakult

IPSC UK vás zve 1. 3. 2016 od 16.00 hod. na seminář, který je zaměřen výhradně na ty možnosti, které se nabízejí studentům lékařských fakult, medikům. Tato cílová skupina je totiž, co do variability nabídky mobilit, skupinou nejvíce omezenou a nadto (kvůli svému zaměření) v kontextu mezinárodního studia značně specifickou, rádi bychom jí proto prostřednictvím této akce věnovali více pozornosti. Změna programu vyhrazena.


24. února 2016

Kurzy vaření pro studenty pořádané IPSC UK

Také na letní semestr připravilo IPSC UK pokračování úspěšného kurzu vaření pro studenty. Ti mají v jeho rámci možnost se nejen dozvědět užitečné informace týkající se správného stravování, ale především zdokonalit se ve svých kuchařských dovednostech. Pod vedením zkušené lektorky se jeho účastníci dozví, jakými zásadami se řídit při tvorbě správného jídelníčku a hlavně si sami vyzkouší přípravu chutných, ale zároveň zdraví prospěšných a cenově dostupných pokrmů. Kurz je určen zájemcům na všech stupních pokročilosti, včetně naprostých začátečníků, kteří mají jeho prostřednictvím příležitost se seznámit se základními kuchařskými postupy.


18. února 2016

FameLab 2016 - bavme se vědou!

Mezinárodní soutěž FameLab v České republice vstupuje do 6. ročníku! Tato soutěž pro mladé vědce a vědkyně vznikla v Anglii v roce 2004 a od té doby se úspěšně šíří po světě. V letošním roce se zúčastní 30 zemí ze čtyř kontinentů. V minulých letech v úspěšně bodovala i řada zástupců naší univerzity. Zájemci mohou své přihlášky posílat do 28. února 2016.


15. února 2016

Program seminářů Neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV, letní semestr

Semináře neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV se konají v letním semestru úterky od 14 do 16 hod. Označené semináře jsou povinně volitelné pro studenty 5. roč. (nejméně 2 semináře dle vlastního výběru).


12. února 2016

Prodejní výstava nakladatelství Grada Publishing dne 24. února 2016

SVI 3. LF UK zve srdečně všechny zájemce na prodejní výstavu nakladatelství Grada Publishing, která se koná ve středu 24. února 2016 od 9 do 15 hod. ve vestibulu budovy 3. LF UK. Objednávejte si knihy předem se slevou 20%. Možnost platit kartou.


8. února 2016

Studentská vědecká konference 3. LF UK 2016

Konference se bude konat v úterý 10. května 2016. Podobně jako v loňském roce bude rozdělena na přednášky a posterovou sekci s tím, že většina prezentací bude v podobě posterů. O rozdělení příspěvků do sekcí rozhodne nezávislá odborná komise. V rámci posterové sekce proběhne řízená diskuse s 5-minutovou prezentací soutěžícího. Formulář pro abstrakta se otevře dnem 1. 3. na stránkách konference http://svk.lf3.cuni.cz. Deadline pro odevzdání abstrakt je 27. 3. 2016.


1. února 2016

Přednášky Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha – letní semestr 2016

Semináře se konají na 1. LF UK od 14.30 na posluchárně A, budova F2 (pokud není uvedeno jinak).


29. ledna 2016

Volitelný předmět Management vědy a inovací (MVI)

Cílovou skupinou jsou studenti všech fakult UK 4. a vyšších ročníků Mgr. programů + navazujících Mgr. programů + Ph.D. programů. Akademičtí pracovníci a zaměstnanci UK mají MVI přístupný jako součást nabídky celoživotního vzdělávání. Kurz zajišťuje CPPT, zápis se koná 1.-12. 2. 2016 v SISu.


15. prosince 2015

Pozvánka na PragueONCO 2016

Přijměte pozvání na 7. pražské mezioborové onkologické kolokvium – PragueONCO 2016. Registrujte se včas! PragueONCO 2016 pořádá 1. LF UK ve spolupráci se 2. a 3. LF UK a uskuteční se ve dnech 27. – 29. ledna 2016 v Clarion Congress Hotelu Prague.


2. prosince 2015

Úřední hodiny studijního oddělení od 23. 12. 2015 do 1. 1. 2016

Na stránkách Studijního oddělení byly zveřejněny upravené úřední hodiny o vánočních svátcích.


27. listopadu 2015

Poděkování za charitativní akci

Vážení zaměstnanci FNKV a milí spolužáci, ve dnech 11. až 12. listopadu se na 3. lékařské fakultě uskutečnila sbírka zimního oblečení na pomoc uprchlíkům pod záštitou IFMSA (International Federation of Medical Students' Assocations Czech Republic). Během sbírky se vybralo na 92 triček a košil, 70 svetrů, 51 kalhot, 40 bund, 11 párů bot a dále nesčetně čepic, šál, rukavic a párů ponožek. Ve středu 18. 11. si sbírku po roztřídění vyzvedla Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, která oblečení předá. Dámské oblečení ze sbírky jsme věnovali Diakonii Broumov. Za finanční sbírku se vybralo 611 Kč, částka nekosmická, ale přesto skvělá. Peníze zašleme na konto Diecézní charita Brno. Chtěli bychom tímto moc poděkovat všem, kteří se sbírky účastnili a přispěli.

 

Thu Thao Duong a Nikol Mihaldová


20. listopadu 2015

Křest knihy prof. Rokyty Fyziologie a patologická fyziologie

Od 15 hodin proběhne ve foyer 3. LF UK křest knihy Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi pod záštitou spectabilis prof. Michala Anděla. Kniha je určena posluchačům lékařských fakult studujících fyziologii a patologickou fyziologii, dále postgraduálním studentům v oblasti biomedicíny zejména v Oborové radě Fyziologie a patologická fyziologie člověka.


12. listopadu 2015

Udělené ceny MŠMT 2015 pro vynikající studenty z naší fakulty

Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu obdrží mimo jiné i dva studenti 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Cena jim bude předána dne 1. 12. 2015


26. října 2015

Trimed Job 2015 - veletrh práce 3. lékařské fakulty

Veletrh práce 3. lékařské fakulty je akce pořádaná spolkem studentů Trimed ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Program je koncipován jak pro studenty nižších ročníků, tak pro absolventy magisterského oboru Všeobecné lékařství a bakalářských oborů Všeobecná sestra a Fyzioterapie .V průběhu celého dne budou probíhat přednášky uznávaných odborníků z oblasti medicíny, jejichž cílem je přiblížit posluchačům charakter jednotlivých oborů a možnosti uplatnění, které nabízejí. Přednášet budou i lékaři pracující v zahraničí, kteří se podělí o své cenné zkušenosti. Mimo jiné budou probíhat prezentace zdravotnických zařízení, kde kromě pracovních pozic budou mít účastníci možnost domluvit si praxe či stáže.


20. října 2015

Hokejová bitva 2015 - na studenty čeká hokejový souboj na ledě i mimo něj

Čtyři největší pražské univerzity budou mít možnost poměřit své síly na ledové ploše i mimo ní. Čtyři univerzitní kotle vytvářející unikátní atmosféru, čtyři hlasy moderátorů bouřlivě podporující fanoušky svých kotlů a hráči podávající své životní výkony, to vše zažijete na letošním pátém ročníku Hokejové bitvy 2015. Výběr nejlepších hráčů Univerzity Karlovy se pokusí již počtvrté obhájit titul mistra v hokejovém klání s rivaly z Vysoké školy ekonomické, Českého vysokého učení technického a České zemědělské univerzity.


15. října 2015

Nová fakultní trička a pláště

Připravili jsme pro vás nová fakultní trička a pláště nová trička a pláště s logem fakulty. Na výběr jsou polokošile pánské a dámské, unisex tričko, pánské pláště a dvě verze dámských plášťů do nemocnice v celé škále velikostí. Vybírejte a objednávejte na http://www.lf3.cuni.cz/3LF-272.html, tričko či plášť pak bude k vyzvednutí na studijním oddělení.


12. října 2015

Prodejní výstava nakladatelství Grada Publishing

SVI 3. LF UK zve srdečně všechny zájemce na prodejní výstavu nakladatelství Grada Publishing, která se koná ve čtvrtek 15. října 2015 od 10 do 15 hod. ve vestibulu budovy 3. LF UK. Nakladatelství Grada Publishing přislíbilo prodej všech publikací se slevou 20 %.


8. října 2015

Dodatečné výběrové řízení na praktické stáže Erasmus+

Milé studentky, milí studenti,

s ohledem na zbývající finanční prostředky alokované na výjezdy Erasmus+ jsme se rozhodli vypsat dodatečné výběrové řízení na praktické stáže Erasmus+ realizované v letním semestru 2015/2016.


5. října 2015

Program seminářů Neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV, zimní semestr

Semináře neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV se konají v zimním semestru úterky od 14 do 16 hod. Označené semináře jsou povinně volitelné pro studenty 5. roč. (nejméně 2 semináře dle vlastního výběru). Seminář dne 8. 12. 2015 - MUDr. Dušan Urgošík, CSc.: Gama nůž – se ruší. Náhradní termín bude oznámen později.


5. října 2015

Soutěž Medik roku 2016

Týmová soutěž medicínských vědomostí, zručností a fyzických dovedností pro studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České a Slovenské republice. Soutěž organizují Jihočeské nemocnice, a.s. ve spolupráci s Jihočeským krajem a neziskovou organizací HealthCare Institute, o.p.s.


2. října 2015

Kurzy vaření pro studenty pořádané IPSC UK

IPSC UK připravilo na zimní semestr nového akademického roku pokračování úspěšného kurzu vaření pro studenty. Ti mají v jeho rámci možnost se nejen dozvědět užitečné informace týkající se správného stravování, ale především zdokonalit se ve svých kuchařských dovednostech. Pod vedením zkušené lektorky se jeho účastníci dozví, jakými zásadami se řídit při tvorbě správného jídelníčku a hlavně si sami vyzkouší přípravu chutných, ale zároveň zdraví prospěšných a cenově dostupných pokrmů. Kurz je určen zájemcům na všech stupních pokročilosti, včetně naprostých začátečníků, kteří mají jeho prostřednictvím příležitost se seznámit se základními kuchařskými postupy.


2. října 2015

Semináře IPSC UK o možnostech studia v zahraničí

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na semináře o studiu v zahraničí, které pořádá Univerzita Karlova. Více informací naleznete na http://ipsc.cuni.cz/IPSC-119.html


1. října 2015

Říjnové slevy v knihkupectví Karolinum

Knihkupectví Karolinum nabízí v říjnu pro studenty slevy 20 % na tituly Nakladatelství Karolinum a celoročně nabízí slevu 10 % na veškerou nabídku při předložení ISIC, ITIC a ALIVE. Rovněž nabízí čtení online nebo stahování zdarma více než 300 e-knih Nakladatelství Karolinum v rámci knihovního přístupu k portfoliu celosvětových distributorů elektronických monografi í ebrary a EBSCO.


23. září 2015

Vyberte nejlepší návrh nové podoby studentského klubu!

V červnu tohoto roku byla vyhlášena studentská soutěž o návrh řešení prostor Studentského klubu Celetná. V rámci soutěže měli účastníci za úkol zpracovat dvě varianty návrhu interiérových úprav klubu – první počítající s jeho stávajícími prostory a druhou, znázorňující jak by klub mohl fungovat v případě budoucího rozšíření o další prostory. Do uzávěrky, která byla stanovena na 31. srpna byly shromážděny čtyři soutěžní projekty, s nimiž se můžete seznámit prostřednictvím níže uvedených webových stránek. Svého favorita potom můžete na stejném místě podpořit v hlasování o zvláštní cenu studentů UK. Vytvořené návrhy si navíc od října budete moci prohlédnout také v tištěné formě prostřednictvím výstavy probíhající přímo ve Studentském klubu Celetná.


22. září 2015

Placené kurzy cizích jazyků na 3. LF UK v zimním semestru 2015/16

Pro zimní semestr akademického roku 2015/16 Ústav cizích jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to Němčinu, Angličtinu pro pokročilé (příprava na mezinárodní zkoušku FCE, která však není součástí kurzu) a English Medical Terminology s rodilým mluvčím. Zápis do kurzů (včetně úhrady poplatku) bude ukončen 6. října 2015. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod./semestr. Kurzovné: 2300,-Kč/1 semestr.


10. září 2015

Přijďte na Orientační týden pro studenty prvních ročníků

Během Orientačního týdne se dozvíte mnoho zajímavého o Univerzitě Karlově, knihovnách a informačních zdrojích, stipendiích, možnostech studia v zahraničí, informačním systému UK a zájmové činnosti studentů. Každý den pro vás připravujeme sled přednášek a prezentací, které vám pomohou lépe se zorientovat ve světě naší - a teď již i vaší - univerzity. Získané informace vám usnadní počátky studia a umožní rychleji a efektivněji reagovat na situace, se kterými se v jeho průběhu setkáte.


4. září 2015

Stipendijní program Ústeckého kraje a Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s. 2015/2016

Byl vyhlášen stipendijní program „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů“, který je určen pro studenty lékařských a farmaceutických fakult a reaguje na dlouhodobou potřebu posílení počtu zdravotnických pracovníků, kteří vykonávají zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta u poskytovatelů zdravotních služeb v Ústeckém kraji ve snaze zajistit plnění priorit, vyplývajících z dokumentu Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2020. Rovněž byl vyhlášen Stipendijním programu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s.


26. srpna 2015

Vstupní soustředění v Dobronicích

Tradiční a velmi prospěšnou akcí je čtyřdenní vstupní soustředění budoucích posluchačů I. ročníků všech studijních programů naší fakulty, které se uskuteční ve výcvikovém středisku Univerzity Karlovy v Dobronicích. Soustředění je rozděleno do tří turnusů. Jsme jediná lékařská fakulta, která pořádá společné soustředění pro české i zahraniční studenty 1. ročníků.


25. srpna 2015

Výtvarná soutěž s názvem Propojený svět pro studenty vysokých škol

Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR v rámci vládou podpořeného Roku průmyslu a technického vzdělávání a s Fakultou umění a designu UJEP Ústí nad Labem vyhlásila výtvarnou soutěž pro všechny vysokoškolské studenty pod názvem Propojený svět. Výtvarnou soutěží chce upozornit na skutečnost, že kreativita, tedy schopnost vymýšlet tvůrčí řešení, je jen jedna.


27. července 2015

Zvýhodněné studentské vstupné na EXPO 2015 v Miláně!

Chystáte se, stejně jako my, letos navštívit světovou výstavu EXPO 2015? Informační, poradenské a sociální centrum UK Vám nyní nabízí možnost zakoupení zvýhodněné vstupenky – jako studenti UK za vstup zaplatíte pouze 10 EUR!


14. července 2015

Na 50tisícové stipendium má šanci 25 mediků

Stipendium 50 tisíc korun ročně od Ústeckého kraje může získat až pětadvacet studentů medicíny z celé republiky. Po studiích ale musí začít pracovat na severu Čech. Samospráva tak chce řešit nedostatek lékařů.


2. července 2015

Zápis do studia pro akademický rok 2015/2016

Zápis do studia pro akademický rok 2015/2016 bude probíhat ve dnech 14. – 25. září 2015 od 8.00 do 13.00 hodin na studijním oddělení. Zápis je povinný pro všechny studenty, tedy i pro ty, kteří vyjíždějí do zahraničí v rámci výměnných programů a rovněž pro ty, kteří čerpají dvouletou lhůtu pro složení státní závěrečné nebo státní rigorózní zkoušky. Zápis se týká všech pregraduálních studijních programů.


26. června 2015

Úřední hodiny Studijního oddělení v době letních prázdnin

Úřední hodiny v době letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8. 2015 jsou ve středu od 9:00 hod. do 12:00 hod. V termínu od 20. 7. do 31. 7. 2015 bude z důvodu čerpání řádných dovolených omezený provoz, úřední hodiny ve dnech 22. 7. a 29. 7. zůstávají.


25. června 2015

Nabídka brigády Evropské kanceláře RUK pro administrativní činnost Erasmus+

Odbor pro zahraniční vztahy, Evropská kancelář RUK, hledá brigádníky pro administrativní činnost evropského vzdělávacího programu ERASMUS+ na období srpen - září 2015 na dohodu o provedení práce.


11. června 2015

Uzavření Studijního oddělení od 15. 6. do 17. 6. 2015 včetně

Důvodem je zpracování přijímacího řízení (pouze studenti magisterského studia poúspěšně absolvované poslední státní zkoušce se mohou dostavit k administrativnímu ukončení studia ve dnech 16.6. a 17.6.). Děkujeme za pochopení.


11. června 2015

Hodnocení služeb IPSC 2015

Milé studentky a milí studenti, rádi bychom Vás požádali o vyplnění předloženého elektronického dotazníku Informačního, poradenského a sociálního centra (IPSC UK). Vyjádřením svého názoru přispějete ke zlepšení kvality a k optimalizaci rozsahu poskytovaných služeb, které jsou určeny studentům napříč všemi obory. Získaná data budou vyhodnocena pouze hromadně a bude zachována anonymita jednotlivých odpovědí.


2. června 2015

Přednostní ubytování na kolejích UK

Studenti pregraduálního studia, kteří splňují podmínky přednostního přidělení ubytování na kolejích UK si podají žádost na předepsaném formuláři s uvedením svých aktivit na studijní oddělení, a to nejpozději do 10. června 2015 (včetně).


26. května 2015

Výstavka tvůrčích prací studentů ke Světovému dni bez tabáku

Pracovnice Ústavu zdraví dětí a mládeže, Ústavu farmakologie 3. LF UK a Kliniky pracovního a cestovního lékařství  FNKV zorganizovaly letos již 4. ročník tvůrčí soutěže ke Světovému dni bez tabáku na téma „Motivace studentů LF a zdravotníků k nekuřáctví“. Výstavka prací se bude konat od 26. 5 do 4. 6. 2015 ve foyer 3. LF UK


20. května 2015

DudlíkFest! Benefiční multižánrový festival

1. ročník benefičního multi-žánrového festivalu se zaměřením na podporu dětí bez funkčního rodinného zázemí. Výtěžek z letošního ročníku půjde na Dětské centrum při Thomayerově nemocnici v Krči. Chystáme pro Vás vystoupení kvalitních kapel a hudebních produkcí, divadelních i básnických spolků a prezentaci dalších alternativních uměleckých forem. Připravujeme také výstavu obrazů, prodej dětských knížek, tombolu a samozřejmě afterparty.


14. května 2015

Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2015/2016 - pregraduální studium

Poplatky stanovuje příkaz děkana č. 8/2015, který naleznete na stránce o poplatcích http://www.lf3.cuni.cz/3LF-302.html a nebo mezi předpisy fakulty na http://www.lf3.cuni.cz/3LF-232.html


14. května 2015

Studentská vědecká konference 2015

Každoročně se na půdě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy koná Studentská vědecká konference (SVK). „Tato konference je veřejnou prezentací tudentských prací vzniklých v rámci jejich studentské vědecké aktivity (v případě pregraduálních studentů) a prezentací dílčích výsledků doktorandů v průběhu jejich postgraduálního studia,” říká koordinátorka akce prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. Konference se uskuteční 19. května v prostorách 3. LF a zahajujeme ji tradičně v Syllabově posluchárně hlavní budovy děkanátu.


28. dubna 2015

Hledáme řečníky ze všech fakult UK pro konferenci TEDx CharlesUniversity

Na 25. červen tohoto roku připravujeme pro celou Univerzitu Karlovu Konferenci TEDxCharlesUniversity. Unikátní formát popularizačních konferencí TEDx, které vznikají pod hlavičkou mezinárodní neziskové organizace TED, spojuje chytré, nápadité a komunikativní prezentující napříč obory a dává jim možnost nahlížet za hranice profesních světů, ve kterých se obvykle pohybují. V letošním roce chceme oslovit řečníky ze všech fakult UK, zváni jsou zástupci akademické obce celé univerzity, a to jak mezi diváky, tak mezi řečníky. Konference se uskuteční 25. června 2015 v odpoledních hodinách v budově FSV UK v Opletalově ulici.


27. dubna 2015

Zrušení výuky dne 19. 5. 2015

V úterý 19. května 2015 se ruší příkazem děkana č. 13/2015 výuka v 1. až 4. ročníku (včetně) oboru všeobecné lékařství zdůvodu konání Studentské vědecké konference. Zrušení výuky neplatí pro studenty 5. a 6. ročníku oboru všeobecné lékařství, studenty bakalářského studia a všechny studenty anglického kurikula. Všem studentům (ať se jich zrušení výuky týká či netýká) je doporučena účast na konferenci, podrobné informace najdete na svk.lf3.cuni.cz a na Facebook.


22. dubna 2015

Tvůrčí soutěž ke Světovému dni bez tabáku

Poradna pro odvykání kouření při 3. LF UK v Praze vyhlašuje s podporou IP UK 2015 4. ročník tvůrčí soutěže na téma “Motivace studentů LF a zdravotníků k nekuřáctví“. Termín odevzdání prací je do pátku 22. května do 12 hod.


29. prosince 2014

Studentská vědecká konference 3. LF UK 19.5.2015

Milí studenti, rádi bychom Vás informovali o změnách v organizaci Studentské vědecké konference oproti předchozím letům. Konference se bude konat v úterý 19. května 2015. Vzhledem k narůstajícímu počtu zájemců o SVA bude v letošním roce kromě přednášek zařazena i posterová sekce. Podrobné informace o SVK 2015 naleznete na stránkách konference.Poslední změna: 21. únor 2018 15:36 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor