• Kalendář akcí

Kalendář akcí

Zasedání akademické obce 3. LF UK 

 

Vážené kolegyně a kolegové,


dovoluji si Vás tímto pozvat na setkání Akademické obce naší fakulty při příležitosti zahájení nového akademického roku.


Datum: 2. října 2023 v 15:15 hod.

Místo: Syllabova posluchárna


 

Program

 

 

 1. Zpráva děkana o činnosti vedení fakulty

 2. Informace proděkana pro studium a výuku

 3. Informace proděkana pro akademické postupy

 4. Informace proděkanky pro doktorské studium a studentskou vědeckou činnost

 5. Informace proděkana pro podporu a evaluaci výzkumu

 6. Informace proděkana pro specializační vzdělávání a podporu veřejného zdraví

 7. Informace proděkana pro rozvoj

 8. Informace proděkanky pro akreditace a pro kariérní a sociální otázky

 9. Informace proděkanky pro vnější a zahraniční vztahy

 10. Informace tajemnice fakulty

 11. Informace děkana o plánech fakulty

 12. Diskuze


Děkuji všem členům Akademické obce za jejich dosavadní práci a těším se na společné setkání.


Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.,

Děkan

 


Pozvánka ke stažení

Začátek akce 2. října 2023 v 15:15
Konec akce 2. října 2023 v 17:15
Místo konání akce Syllabova posluchárna 3. LF UK, Ruská 87 Praha
Cílová skupina Akademická obec
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor