Studentská vědecká konference 3. LF UK 2019Konference se bude konat v úterý 21. května 2019. Podobně jako v předchozích letech bude rozdělena na přednášky a posterovou sekci s tím, že většina prezentací bude v podobě posterů. O rozdělení příspěvků do sekcí rozhodne nezávislá odborná komise. V rámci posterové sekce proběhne řízená diskuse s 5-minutovou prezentací soutěžícího. Formulář pro abstrakta se otevře dnem 4. března 2019 ve 12:00 na stránkách konference. Deadline pro odevzdání abstrakt je 7. 4. 2019 (23:59). Další informace jsou rovněž k dispozici na facebookové stránce konference.

Program a sborník abstrakt


Program konference
Program konference
  Sborník abstrakt a detailní program
Sborník abstrakt a detailní programPřednášky čestných hostů v rámci SVK

Medailonek ke stažení

9:45 – 10:15

Syllabova posluchárna


Neurochirurgie - léčba, věda, výzkum, výuka

Plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

Čestný host, vyzvaná přednáška

 

Medailonek ke stažení

13:45 – 14:15

Syllabova posluchárna


Vývoj v epidemiologii a moderní léčbě akutních koronárních syndromů

Doc. MUDr. Petr Toušek, PhD.

Čestný host, vyzvaná přednáška


Zpráva o Studentské vědecké konferenci 2019

Prezentující studenti byli hodnoceni podle předem definovaných kritérií body 1-10, kde 1 je nejhorší a 10 nejlepší ohodnocení. Maximální počet bodů od jednoho hodnotitele byl 30. Body všech členů komise pak byly sečteny a na základě dosaženého bodového ohodnocení bylo stanoveno pořadí pro každou sekci zvlášť.


Ve všech sekcích bylo finančně oceněno 1.-3. místo s finanční odměnou ve výši: 1. místo 10 000,- Kč, 2. místo 5 000,- Kč a 3. místo – 2 000,- Kč. Kromě cen určených odbornými komisemi, byla podobně jako v předchozích letech udělena i cena děkana v hodnotě 10 000,- Kč. Kromě toho vítězové obdrželi věcné dary: odborné knihy, knihu QBFFFS, propagační materiály IKEM a propagační materiály 4EU+. Dalším, méně formálním oceněním byla cena diváka. Všichni zúčastnění měli možnost hlasovat pro jakoukoli přednáškovou či posterovou prezentaci pomocí mobilní aplikace Best Talk, která se ukázala jako velmi atraktivní pro studenty. Vítěz zvolený diváky, stejně tak jako vylosovaný hlasující divák, obdrželi iPAD. Finanční ocenění, stejně jako zajištění celé konference bylo dotováno z projektu Specifický výzkum (260389/SVV/2019), který se nám podařilo získat od Univerzity Karlovy.


Výsledky a podrobnou zprávu naleznete v tomto článku.


Fotografie z akce


Besttalk


Další informace


Za organizační výbor SVK

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

Proděkanka pro doktorské studium a studentskou vědeckou činnost

Koordinátorka SVKPoslední změna: 30. květen 2019 14:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor