• Studium

Studium

Přehled studijních programů a oborů


Kód SP

Studijní program

Kód SO KKOV

Studijní obor

Forma studia

Typ SP

Stand. doba studia

Jazyk výuky

Č.j. akreditace

Konec platnosti akreditace

M5103

Všeobecné lékařství

xxx

xxx

P

M

6

ČJ, AJ

6935/2012

28.2.2022

B5345

Specializace ve zdravotnictví

5342R004

Fyzioterapie

P

B

3

ČJ

46212/2015

31.12.2023

B5345

Specializace ve zdravotnictví

5346R003

Veřejné zdravotnictví

P

B

3

ČJ

16458/2012

30.9.2020

B5345

Specializace ve zdravotnictví

5346R003

Veřejné zdravotnictví

K

B

3

ČJ

16458/2012

30.9.2020

B5345

Specializace ve zdravotnictví

5345R028

Dentální hygienistka

P

B

3

ČJ

16458/2012

30.9.2020

B5341

Ošetřovatelství

5341R009

Všeobecná sestra

P

B

3

ČJ

22374/2009

31.12.2017

B5341

Ošetřovatelství

5341R009

Všeobecná sestra

K

B

3

ČJ

22374/2009

31.12.2017


Možnost dostudování v dosavadních studijních programech je novelou prodloužena do konce roku 2024.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/novela-zakona-o-vysokych-skolach


Vysvětlivky:

Forma studia:     P = prezenční, K = kombinované

Typ SP:     B = bakalářský, M = magisterskýVeškerá nabídka studijních oborů Univerzity Karlovy
Poslední změna: 7. únor 2019 10:32 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor