• Uchazeči
 • O studiu na 3. lékařské fakultě

O studiu na 3. lékařské fakultě

Informace o studiu a přijímacím řízení


Studijní oddělení připravilo aktualizovaný informační leták, ve kterém jsou přehledně sepsány informace o:


 • otevřených studijních oborech,

 • podávání přihlášek,

 • podmínkách a průběhu přijímacího řízení,

 • důležitých termínech a poplatcích

 • Přehled důležitých dat v roce 2024


Informační leták pro uchazeče


Přehled důležitých dat v roce 2024

3. lékařská fakulta

 • Den otevřených dveří: 5. 1. 2024 od 14:00 hod. (pátek)

 • Zahájení přípravného kurzu: 12. 1. 2024 (pátek)

 • Termín podání přihlášek: do 29. 2. 2024 (čtvrtek)


Termíny přijímacích řízení:


 • Všeobecné lékařství: 13. – 17. 6. 2024 (čtvrtek – pátek –pondělí)

 • Intenzivní péče: 13. – 14. 6. 2024 (čtvrtek – pátek)

 • Fyzioterapie: 13. – 14. 6. 2024 (čtvrtek – pátek)

 • Nutriční terapie: 13. a 17. 6. 2024 (pátek a pondělí)

 • Všeobecné ošetřovatelství: 13. a 17. 6. 2024 (pátek a pondělí)

 • Dentální hygiena: 13. 6. 2024 (čtvrtek)


 • Náhradní termín přijímacího řízení: 27. 6. 2024 (čtvrtek)


 • Řádný zápis do studia: 25. 6. 2024 (úterý)

 • Náhradní termín zápisu do studia: 4.7. 2024 (čtvrtek)


 • Orientační den a slavnostní křest prváků: 29. 9. 2024 (neděle)

 • Začátek výuky v akademickém roce 2024: 31. 9. 2024 (pondělí)

 • Začátek akademického roku: 1. 10. 2024 (úterý)


Jaký je rozdíl mezi 1., 2. a 3. lékařskou fakultou?


Všechny lékařské fakulty se hlásí k tradici lékařského učení Univerzity Karlovy, které tvořilo jeden ze čtyř základních směrů při založení univerzity v roce 1348. Od akademického roku 1882/83 byla lékařská fakulta podobně jako celá univerzita rozdělena na českou a německou.


Česká byla zavřena nacisty spolu s ostatními českými vysokými školami po 17. listopadu 1939, obnovena pak v květnu 1945. Současně byla s celou německou univerzitou zrušena i německá lékařská fakulta. Její majetek připadl lékařské fakultě české.


V hodnocení lékařských fakult 2014 v Hospodářských novinách si 3. lékařská fakulta vybojovala první příčku
V hodnocení lékařských fakult 2014 v Hospodářských novinách si 3. lékařská fakulta vybojovala první příčku


V roce 1953 rozdělilo Ministerstvo vysokých škol pražskou lékařskou fakultu Univerzity Karlovy na tři samostatné fakulty s mírně rozdílným zaměřením:


 • Fakultu všeobecného lékařství, s připojeným stomatologickým směrem - dnes 1. LF UK

 • Fakultu dětského lékařství - dnes 2. LF UK

 • Lékařskou fakultu hygienickou, z níž byla v roce 1990 vytvořena současná 3. lékařská fakulta UK.


Přestože všechny fakulty vyučují stejné penzum základních povinných odborných předmětů, každá fakulta si v určité formě snaží zachovat i "svá specifika". Z pohledu odborné přípravy 3. lékařská fakulta do svých studijních plánů například zabudovala i mnohdy opomíjenou problematiku hygieny a prevence, včetně pracovního a cestovního lékařství, problematiku medicínského práva, problematiku lékařské etiky, ošetřovatelství či vědecké metodologie a nabízí široké spektrum volitelných kurzů. Velký důraz je kladen na samostatné a individuální studium a na intenzivní praktický výcvik. Setkání s pacientem probíhá již od 1. ročníku. Dalším rozdílem je využití jiného klinického zázemí pro výuku a klinický výcvik. 1. LF UK využívá převážně klinické zázemí Fakulní všeobecné nemocnice, 2. LF UK využívá převážně klinické zázemí Fakultní nemocnice v Motole, 3. LF se zaměřuje na využití klinického zázemí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a dalších výukových pracovišť (jako např. Fakultní nemocnice Bulovka, Fakultní Thomayerovy nemocnice, Psychiatrického centra Praha, Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha, Státního zdravotního ústavu, Ústavu pro péči o matku a dítě, nebo Nemocnice na Homolce a dalších).


Naprosto zásadní rozdíl mezi fakultami je však ve způsobu výuky.  Na 3. LF od akademického roku 1996/97 probíhá výuka dle reformovaného a modernizovaného studijního programu, který umožňuje studentům získat integrované znalosti v teoretických a preklinických oborech. Se základními klinickými problémy se student seznamuje formou problémově orientovaného studia a klinický výcvik směřuje nejen k aplikaci teoretických poznatků, ale i k osvojení praktických dovedností. Výukové cíle jsou v souladu s programem evropských lékařských fakult Euroskills, ke kterému se 3. lékařská fakulta připojila. Studium je kompatibilní se studiem na jiných lékařských fakultách.


Článek v Učitelských novinách o vyučování v souvislostech na 3. lékařské fakultě
Článek v Učitelských novinách o vyučování v souvislostech na 3. lékařské fakultěProč studovat 3. lékařskou fakultu ?

3. lékařská fakulta je výjimečná svým reformovaným způsobem výuky. Klade důraz na integrovanou problemově orientovanou výuku. Umožňuje studentům pojmout a propojit si vyučovanou problematiku v širším kontextu z pohledu několika souvisejicích oborů. Velký důraz je kladen na osvojení praktických dovedností, na individuální a samostatný přístup ke studiu. Studenti se s pacientem potkávají již od prvního ročníku. Nový způsob pojetí výuky a nový způsob osvojování a syntetizace poznatků na konkrétních klinických kauzách rozvíjí logické myšlení studentů a vede je k samostatnosti a k získání praktických dovedností a zkušeností, které jim umožní po absolutoriu samostatně a zodpovědně řešit odborné úkoly, spojené s náročnou profesí lékaře a velmi rychle se zapojit do rutinní práce profesního týmu. Další výhodou může být fakt, že 3. lékařská fakulta v porovnání s ostatními fakultami se snaží nabírat méně studentů, čímž jsou vztahy mezi vyučujícími a studenty i mezi studenty samotnými více osobní a více přátelské.


Informační leták 3x3 důvody proč studovat 3. lékařskou fakultu
Informační leták 3x3 důvody proč studovat 3. lékařskou fakultu

Informační leták 3x3 důvody proč studovat obor Všeobecné ošetřovatelství
Informační leták 3x3 důvody proč studovat obor Všeobecné ošetřovatelství


3. lékařská fakulta UK je vzdělávací instituce s mnohaletou tradicí, s vědeckou a klinickou základnou. Svým studentům poskytuje kvalitní vzdělání v přátelském prostředí. V oboru ošetřovatelství je kladen velký důraz na osvojení praktických sesterských dovedností, na principy ošetřovatelské etiky, komunikaci a odbornou praxi. Tradici, založenou doc. PhDr. Martou Staňkovou, CSc., rozvíjíme v duchu lidského přístupu ke všem nemocným a studenty připravujeme na respektování principů kvalitní a bezpečné péče.


Pravidelné umisťování na předních příčkách v hodnocení vysokých škol


3. lékařská fakulta se pravidelně umisťuje na předních příčkách v žebříčkách hodnocení lékařských fakult. V roce 2017 se naše fakulta umístila na druhém místě v kategorii Zdravotnictví, lékařství, farmacie, na prvním místě v hodnocení lékařských fakult Univerzity Karlovy a na třetím místě ze všech hodnocených kategorií. Redakce časopisu vysoké školy rozdělila do sedmi skupin podle jejich vědního zaměření a hodnotila je na základě čtyř kritérií: zájmu uchazečů o školu, pedagogického zabezpečení, vědních výstupů a vnějšího hodnocení.


Na rozdíl od dosavadních hodnocení v tisku šla srovnání škol více do hloubky, kdy se posuzovala například vědecká činnost za poslední tři roky.

 

Žebříček nejlepších vysokých škol časopisu Týden 2017
Žebříček nejlepších vysokých škol časopisu Týden 2017


Existuje věkové omezení pro studium?

U nás žádné omezení neexistuje. Pokud máte vůli se něco nového dozvědět a naučit, můžete se u nás vzdělávat v každém věku.Studium na naší fakultě očima Santóše Samuela Rajpoota


Zážitkový kurz první pomoci

 

Jak probíhají zkoušky na VŠ

 

Distanční výuka na 3. LF UK

 

Jak se učíme na medicíně s Kryštofem

 

První ročník na 3. LF UK

 

Druhý ročník na 3. LF UK

 

Třetí ročník na 3. LF UK

 

Čtvrtý ročník na 3. LF UK

 


Poslední změna: 8. duben 2024 09:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor