• Fakulta
  • Předpisy platné na 3. lékařské fakultě

Předpisy platné na 3. lékařské fakultě

Vnitřní předpisy 3. LF UK

Statut 3. lékařské fakulty

Aktuální znění: Statut 3. lékařské fakulty

Platnost od 2. 6. 2017

Účinnost od 1. 7. 2017

Organizační řád 3. LF UK - příloha č. 1 statutu

Aktuální znění: Organizační řád 3. LF UK

Účinnost od 1. 6. 2023

Stanoveno opatřením děkana: příkaz 2023/08

Předchozí znění

Sponse - příloha č. 2 statutu

Aktuální znění: Sponse

Pravidla pro organizaci studia

Aktuální znění: Pravidla pro organizaci studia

Platnost od 2. 6. 2017

Účinnost od 1. 10. 2017

Předchozí znění

Pravidla pro přiznávání stipendií

Aktuální znění: Pravidla pro přiznávání stipendií

Platnost: 19. 10. 2018

Účinnost: 1. 11. 2018


1. změna: novela Pravidel pro přiznávání stipendií ze dne 19. října 2018

Platnost: 19. 10. 2018

Účinnost: 1. 11. 2018


předchozí znění: Pravidla pro přiznávání stipendií

Platnost od 2. 6. 2017

Účinnost od 1. 10. 2017

Disciplinární řád pro studenty

Aktuální znění: Disciplinární řád

Platnost od 23. 6. 2017

Účinnost od 1. 7. 2017

Jednací řád Vědecké rady

Aktuální znění: Jednací řád Vědecké rady

Platnost: 18. 12. 2020

Účinnost: 1. 1. 2021


1. změna: novela Jednacího řádu Vědecké rady ze dne 18. 12. 2020

Platnost: 18. 12. 2020

Účinnost: 1. 1. 2021


Předchozí znění: Jednací řád Vědecké rady

Platnost od 23. 6. 2017

Účinnost od 1. 7. 2017

Jednací řád Akademického senátu

Aktuální znění: Jednací řád Akademického senátu

Platnost od 2. 6. 2017

Účinnost od 1. 7. 2017

Volební řád Akademického senátu

Aktuální znění: Volební řád Akademického senátu

Platnost od 13. 5. 2022

Účinnost od 1. 6. 2022


Předchozí znění: Volební řád AS 3. LF z roku 2017

Platnost od 2. 6. 2017

Účinnost od 1. 7. 2017


Ostatní předpisy 3. LF UK

Organizační řád děkanátu

Aktuální znění: Organizační řád děkanátu

Platnost od 1. 2. 2019

Účinnost od 1. 2. 2019


předchozí znění: Organizační řád děkanátu

Platnost od 1. 10. 2012

Účinnost od 1. 10. 2012Poslední změna: 29. únor 2024 11:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor