Výběrová řízení Erasmus+ Praktické stáže

Výjezdy 2017/2018

Dodatečné výběrové řízení praktické stáže

Milé studentky, milí studenti,


vzhledem k neočekávanému navýšení rozpočtu na praktické stáže Erasmus+ 2017/2018 jsme se rozhodli vypsat dodatečné výběrové řízení na praktické stáže realizované v ak. roce 2017/2018.


Základní podmínky výjezdu jsou následující:

  • hlásit se mohou studenti všech studijních programů, kteří v době výjezdu budou mít ukončený minimálně 1. ročník studia

  • během celé doby pobytu v zahraničí je nutné mít status studenta (tj. před nebo během pobytu nepřerušit/neukončit/úspěšně nezakončit studium)

  • minimální délka pobytu je 60 dní

  • celý pobyt včetně návratu je nutné realizovat do 30.9.2018

  • v zahraničí je možné konat praxi povinnou (prázdninovou po 4. nebo 5. ročníku, předstátnicovou 6. ročníku), praxi nepovinnou (v oboru dle zájmu studenta) nebo jejich kombinaci. Je možné zvolit jeden nebo více oborů praxe. Uznání povinné praxe* si student sám domlouvá s českými garanty praxí.

  • student si musí sám zajistit přijímající instituci. Oslovovat lze univerzity (mimo současných partnerských), nemocnice, výzkumná centra, laboratoře apod. po celé EU + Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Makedonie. Student samostatně kontaktuje vybranou instituci a v případě kladné odpovědi obdrží v kanceláři Erasmus na 3. LF smlouvu (Inter-Institutional Agreement), která je základním dokumentem nutným pro výjezd. Zajištění smlouvy do výběrového řízení je výhodou, nikoliv podmínkou. Podepsanou smlouvu je nutné dodat do 2.1.2018 a zároveň minimálně 1 měsíc před výjezdem. S hledáním přijímající instituce doporučujeme neotálet.

  • pro výjezd je nutné absolvovat výběrové řízení. K výběrovému řízení se studenti hlásí prostřednictvím přihlášky, kterou obdrží v kanceláři Erasmus. Přihlašování je možné do 16.11.2017 12:00. Po tomto termínu již přihlášky nebudou akceptovány. Výběrové řízení proběhne dne 22.11.2017 od 14:00 v kanceláři 336. Bližší informace obdrží přihlášení studenti e-mailem.


Obecné informace k výjezdům naleznete na webových stránkách:

nebo obdržíte v kanceláři Erasmus: , 267 10 2201, kancelář č. 205.


*gynekologicko-porodnická klinika neuznává předstátnicové praxe ze zahraničí (pouze praxe 4. a 5. ročníku)


Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na setkání s Vámi na výběrovém řízení.


Za kancelář Erasmus+

MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.

Mgr. Marika Bendová


Výjezdy 2017/2018


Výběrové řízení na praktické stáže 2018/2019 se bude konat v dubnu 2018.
Poslední změna: 10. říjen 2017 09:37 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor