Výběrová řízení Erasmus+ Praktické stáže

Milé studentky, milí studenti,


rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na praktické stáže Erasmus+ v akademickém roce 2017/2018, které se bude konat 24. dubna 2017 od 14:00 hod v kanceláři 336 (3. LF, 3. patro).


Pro účast ve výběrovém řízení je potřeba odevzdat:


1) přihlášku k výběrovému řízení – obdržíte v kanceláři Erasmus+ od 23. března

2) potvrzení o studijním průměru – student se nahlásí v kanceláři Erasmus a následně mu bude 13. dubna a 19. dubna v úředních hodinách připraven průměr na studijním oddělení u paní Lvové. Bez předchozího nahlášení se v kanceláři Erasmus nebudou průměry vydávány.

3) motivační dopis (v ČJ/SJ)

Dále je možné předkládat: certifikát o jazykové zkoušce, potvrzení o mimořádných aktivitách školních i veřejně prospěšných, reference, stručný životopis apod.


Studenti, kteří se hlásí na smluvní univerzity, založí rovněž elektronické přihlášky na min. 3 preferované univerzity – is.cuni.cz/webapps. Studenti, kteří si budou zajišťovat vlastní přijímající instituci (univerzitní či neuniverzitní) si vyzvednou rovněž smlouvu o spolupráci (Inter-institutional agreement) a zajistí její podpis na přijímající instituci. Výjezdy lze realizovat pouze na instituce s uzavřenou smlouvou o spolupráci v zemích EU + Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Turecko. Vyjet je možné cca od května 2017 (je-li vše administrativně zařízeno) a nejpozdější možný návrat je 30. září 2018. Minimální délka pobytu je 60 dní.


Uzávěrka přijímání přihlášek a podkladů pro výběrové řízení na studijní pobyty je 19. dubna v 15:00 hod, na přihlášky podané po tomto termínu nebude brán zřetel. Dokumenty lze odevzdávat v kanceláři 205, zasílat naskenované (e-mail viz níže) či zanechat v poštovní přihrádce č. 76.


V případě dotazů či zájmu o výjezd prosím kontaktujte Mgr. Bendovou: , tel. 267 10 2201, kancelář 205.


Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi u výběrového řízení.


Za kancelář Erasmus+

MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.

Mgr. Marika Bendová


Poslední změna: 22. březen 2017 16:23 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor