Přijímací řízení

Informace pro účastníky přijímacích zkoušek


        Důležité upozornění


Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

sdělujeme vám aktuální informaci týkající průběhu přijímacího řízení na 3. LF UK.


Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a z důvodu možnosti konání maturitních zkoušek od 1. 6. 2020 se vedení 3. LF UK rozhodlo přistoupit k posunu přijímací zkoušky pro uchazeče o magisterský studijní program Všeobecné lékařství:


  • Písemná část přijímací zkoušky se bude konat dne 19. 6. 2020

  • Ústní část 22. a 23. 6. 2020


Vyhlášený mimořádný termín přijímací zkoušky je určen výhradně pro uchazeče ze zahraničí, kteří se z důvodů omezení přeshraničního pohybu v době konání řádného i náhradního termínu přijímací zkoušky nemohli dostavit do ČR.


Uchazeč žádá prostřednictvím Studijního informačního systému UK, přílohou je čestné prohlášení uchazeče o tom, že se ke zkoušce v řádném ani náhradním termínu nemohl dostavit. Toto prohlášení bude posuzováno s ohledem na aktuálně platná pravidla v době omezení přeshraničního pohybu v termínech konání řádného i náhradního termínu přijímací zkoušky.


Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium Intenzivní péče byly upraveny – písemná část byla zrušena, uchazeči absolvují pouze pohovor se zkušební komisí.


Podmínky pro přijetí pro uchazeče o bakalářské studijní programy doznaly největších změn – přijímací zkoušky jsou zrušeny.


  • Uchazeči o programy Nutriční terapie a Dentální hygiena budou hodnoceni na základě studijních průměrů.

  • Uchazeči o obory Fyzioterapie a program Všeobecné ošetřovatelství budou hodnoceni na základě studijních průměrů a jejich bonifikací + bonifikací za doložení mimoškolních úspěchů.


Další informace budou předávány prostřednictvím Studijního informačního systému a fakultního webu.


MUDr. David Marx, Ph.D.

proděkan pro studium a výuku 3. LF UK

V případě Vašich dotazů týkajících se přijímacích zkoušek jsme Vám k dispozici na následujících kontaktech:


  • tel. 267 102 207


Vzhledem k vyhlášenému stavu nouze vládou ČR může dojít ke změnám v harmonogramu přijímacího řízení. Sledujte aktuální informace:

V průběhu přijímací zkoušky je zakázáno používat jakékoli pomůcky – tabulky, kalkulačky, hodinky.


Opisování nebo používání jakýchkoli pomůcek je důvodem pro okamžité ukončení konané zkoušky a vyloučení z přijímacího řízení.


Mobilní telefony musí být po celou dobu konání přijímací zkoušky vypnuty, pokud mobil nebude vypnutý, bude toto považováno za podvod, což je důvodem pro okamžité ukončení konané zkoušky a vyloučení z přijímacího řízení.


Zde jsou nejdůležitější informace:Fotogalerie

Fotografie z průběhu přijímacích zkoušek naleznete na fakultním facebooku


Ubytování pro uchazeče


Rezervace:

tel.: +420 770 141 704, +420 770 141 703

rezervace@kam.cuni.cz, http://www.kam.cuni.cz

adresa: Koleje a menzy, Kolej Hvězda, Blok č. 3, IV. a V. patro, Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6


Poslední změna: 26. říjen 2020 10:44 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor