• Fakulta

Fakulta

3. lékařská fakulta, budova děkanátu
3. lékařská fakulta, budova děkanátu
Sídlo 3. lékařské fakulty UK se nachází ve vinohradském zdravotnickém areálu, největším areálu lékařského školství, výzkumu i praxe v celé České republice. Areál je kromě 3. lékařské fakulty tvořen Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, Státním zdravotním ústavem, Institutem pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Střední zdravotnickou školou. Se všemi těmito institucemi 3. lékařská fakulta spolupracuje v řadě oblastí výuky, výzkumu i lékařské praxe.


Hlavní vchod do FNKV
Hlavní vchod do FNKV
Mezi výukové základny fakulty patří především Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, založená v roce 1902 císařem Františkem Josefem I., Fakultní nemocnice Bulovka, Fakultní Thomayerova nemocnice, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Ústav pro péči o matku a dítě a Národní ústav duševního zdraví.


Budova v SZÚ
Budova v SZÚ
Dále výuka probíhá i v tzv. smluvně afiliovaných institucích jako např. Endokrinologický ústav, Institut klinické a experimentální medicíny, Nemocnice na Homolce, Nemocnice Milosrdných sester Sv. Karla Boromejského a další, kam studenti docházejí na praktickou výuku.


Klinická výuka se tak odehrává na předních pracovištích pražské klinické medicíny se špičkovým intelektuálním i přístrojovým zázemím. Na praktickém výcviku studentů o prázdninách i v průběhu studia spolupracují vybrané nemocnice.


Nespornou výhodou tohoto způsobu výuky je získání velkého spektra praktických dovedností a poznatků již v průběhu studia.


3. lékařská fakulta je zapsána na seznamu lékařských fakult Světové zdravotnické organizace. Její výuka byla akreditována i pro studium amerických posluchačů Ministerstvem školství USA.


V anglickém výukovém programu studia medicíny studují či studovali posluchači mimo jiné z Norska, Švédska, Portugalska, Kazachstánu, Německa, Španělska, Řecka, Velké Británie, Mauriciu, USA, Kanady, Izraele, Spojených arabských emirátů, Bulharska a Polska. Kromě výše uvedených zemí pracují absolventi českého i anglického kurikula ve Švýcarsku a Německu. Studenti 3. lékařské fakulty vždy bez obtíží uspěli při národních nostrifikačních zkouškách v evropských zemích i v USA.


Výzkum na 3. lékařské fakultě UK prodělává v posledních deseti letech velký rozvoj a naše fakulta, počtem pracovníků spíše menší, patří v celostátním srovnání v počtu publikovaných článků, vydaných knih či získaných výzkumných grantů standardně mezi nejproduktivnější lékařské fakulty v celé České republice. Fakulta otevřela další nové prostory určené zejména pro výzkum a má laboratoře molekulární a buněčné biologie, fyziologie, histologie či farmakologie vybavené nejmodernějšími přístroji.


Poslední změna: 14. květen 2021 11:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor