• Fakulta
  • Možnosti stravování na 3. LF UK

Možnosti stravování na 3. LF UK

Stravování v menzách


Studenti se mohou stravovat ve studentských menzách. Informace o stravovacím systému naleznete na http://www.kam.cuni.cz/KAM-4.htmlStravování ve fakultním bufetu


Ve vstupní hale se nachází bufet, kde jsou v pracovní dny k dispozici hotová jídla a jiné rychlé občerstvení za příznivé ceny.

Stravování v závodní jídelně FNKV

Studenti i zaměstnanci 3. LF UK mají rovněž možnost stravovat se ve stravovacím zařízení FNKV. Studentům přispívá UK – Koleje a menzy na jedno hlavní jídlo částkou, která je na každý kalendářní rok stanovena MŠMT ČR. S účinností od 1. 7. 2022 dochází ke změně ceny jídla v závodní jídelně FNKV. Cena hotového jídla je stanovena na 110 Kč a cena minutkového jídla na 130 Kč. 3. LF UK přispívá na hlavní a minutkové jídlo částkou ve výši 85 Kč a zaměstnanec se podílí částkou 25 Kč na hlavní jídlo a 45 Kč na minutkové jídlo. Rozdíl mezi cenou oběda a příspěvkem UK hradí studenti nebo zaměstnanci přímo v jídelně FNKV prostřednictvím speciální čipové karty.Na základě složené vratné zálohy ve výši 200,- Kč obdrží studenti bakalářského a magisterského studia na studijním oddělení, studenti doktorského studia na odd. adm. vědy a výzkumu a zaměstnanci v pokladně čipovou kartu. Tuto čipovou kartu si ve vestibulu stravovacího zařízení FNKV studenti a zaměstnanci aktivují a složí na ní jimi určenou finanční částku v hotovosti. Ta je připsána na čipovou kartu. Z té jsou postupně odečítány jednotlivé částky podle ceny zvoleného jídla. Vydané čipové karty jsou nepřenosné a na 1 čipovou kartu nelze v průběhu 24 hodin odebrat více než 1 dotované jídlo. Odběr nedotované stravy ve stravovacím zařízení FNKV není omezen. Jídelna je v provozu denně od 7.00 hodin. Doba výdeje oběda je od 11.00 do 14.00 hodin, večeře je od 17.00 do 19.00 hodin. Ve stravovacím zařízení FNKV není možné platit stravovací poukázkou. Za den, kdy zaměstnanec odebral jídlo ve smluvním stravovacím zařízení FNKV nepřísluší zaměstnanci stravovací poukázka. Objednávání stravy lze provádět osobně na terminálech v jídelně.


Bližší informace podá příslušné oddělení fakulty (studijní, personální).


Stravovací karta Pluxee


S účinností od 1. 7. 2022 dochází ke změně ceny příspěvku na stravování. Závodní stravování je realizováno stravenkovou kartou Pluxee (dříve Sodexo Gastro Pass Card) firmy Pluxee Česká republika a.s.., IČO: 61860476 a stravenky se poskytují zaměstnancům v hodnotě á 120 Kč z čehož se zaměstnavatel podílí částkou 85 Kč/stravenku a zaměstnanec částkou 35 Kč/stravenku.


Stravenky budou zaměstnanci poskytnuty za každý pracovní den v měsíci, ve kterém zaměstnanec odpracuje nejméně 4 hodiny nepřetržité práce pro zaměstnavatele. Přestávky na jídlo a oddech se do časového úseku nepřetržitého trvání práce nezapočítávají. Příspěvek se neposkytuje zaměstnanci při nepřítomnosti v práci a zaměstnanci na pracovní cestě, pokud pobírá náhrady podle zákoníku práce. Stravenky se poskytují zpětně podle počtu odpracovaných směn.
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor