• Fakulta
  • Možnosti stravování na 3. LF UK

Možnosti stravování na 3. LF UK

Stravování v menzách


Studenti se mohou stravovat ve studentských menzách. Informace o stravovacím systému naleznete na http://www.kam.cuni.cz/KAM-4.htmlStravování ve fakultním bufetu


Ve vstupní hale se nachází bufet, kde jsou v pracovní dny k dispozici hotová jídla a jiné rychlé občerstvení za příznivé ceny.

Stravování v závodní jídelně FNKV

Studenti i zaměstnanci 3. LF UK mají rovněž možnost stravovat se ve stravovacím zařízení FNKV. Studentům přispívá UK – Koleje a menzy na jedno hlavní jídlo částkou, která je na každý kalendářní rok stanovena MŠMT ČR. Zaměstnancům přispívá 3. LF UK na jedno hlavní jídlo částkou 70 Kč. Rozdíl mezi cenou oběda a příspěvkem UK hradí studenti nebo zaměstnanci přímo v jídelně FNKV prostřednictvím speciální čipové karty. Bližší informace podá příslušné oddělení fakulty (studijní, personální).Na základě složené vratné zálohy ve výši 200,- Kč obdrží studenti bakalářského a magisterského studia na studijním oddělení, studenti doktorského studia na odd. adm. vědy a výzkumu a zaměstnanci v pokladně čipovou kartu. Tuto čipovou kartu si ve vestibulu stravovacího zařízení FNKV studenti a zaměstnanci aktivují a složí na ní jimi určenou finanční částku v hotovosti. Ta je připsána na čipovou kartu. Z té jsou postupně odečítány jednotlivé částky podle ceny zvoleného jídla. Vydané čipové karty jsou nepřenosné a na 1 čipovou kartu nelze v průběhu 24 hodin odebrat více než 1 dotované jídlo. Odběr nedotované stravy ve stravovacím zařízení FNKV není omezen. Jídelna je v provozu denně od 7.00 hodin. Doba výdeje oběda je od 11.00 do 14.00 hodin, večeře je od 17.00 do 19.00 hodin. Ve stravovacím zařízení FNKV není možné platit stravovací poukázkou.


Objednávání stravy lze provádět osobně na terminálech v jídelně.print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor