• Specializace
  • Certifikát o absolvování základního kmene

Certifikát o absolvování základního kmene

Uchazeč zařazený do specializačního vzdělávání požádá o vydání certifikátu 3. LF UK


3. LF UK posoudí splnění požadavků, a pokud uchazeč požadavky splňuje, vydá do 30 dnů od doručení písemné žádosti certifikát o absolvování základního kmene.


Formulář je k dispozici na https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare "Žádost o vydání certifikátu o absolvování základního kmene"


Vyplněnou žádost zašle uchazeč společně s přílohami viz níže na adresu 3. LF UK., Ruská 87, Praha 10, 100 00 nebo doručí osobně na oddělení specializačního vzdělávání, které se nachází na Ředitelství Státního zdravotního ústavu, Šrobárova 48, Praha 10, 100 42.

Žádost o vydání certifikátu o absolvování základního kmene musí obsahovat následující přílohy


a) Lékaři, kteří žádají o vydání certifikátu na základě absolvování praxe a výkonů dle vzdělávacího programu dokládají:


  • kopie stránek průkazu odbornosti, v němž požadované části praxe musí být řádně zaznamenány a stvrzeny podpisem a razítkem školitelů a zaměstnavatele.

  • kopie stránek logbooku, v němž požadované části praxe musí být řádně zaznamenány a stvrzeny podpisem a razítkem školitelů a zaměstnavatele.

  • vyplněné potvrzení o splnění podmínek základního kmene pro vydání certifikátu, které je součástí žádosti o vydání certifikátu.


b) Lékaři, kteří žádají o vydání certifikátu o absolvování základního kmene na základě ukončení společného kmene podle dřívějších vzdělávacích programů dokládají:


  • doklad o absolvování písemného testu na ukončení společného kmene, kopii průkazu odbornosti a logbook

  • vyplněné potvrzení o splnění podmínek základního kmene pro vydání certifikátu, které je součástí žádosti o vydání certifikátu.


Poslední změna: 15. leden 2019 12:43 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor