Bakalářské studium

Studijní program Fyzioterapie

forma studia prezenční

Standardní doba studia je tři roky. Studium je určeno absolventům středních škol s maturitou. Absolventi studia získávají teoretické i praktické předpoklady pro výkon povolání „fyzioterapeut“. Po úspěšném ukončení studia je udělován titul Bc.


Informace o studiu pro uchazeče

Studijní program Dentální hygiena

forma studia prezenční

Standardní doba studia je tři roky. Studium je určeno absolventům středních škol. Absolventi jsou schopni vykonávat odborné a speciální činnosti v oblasti ústní hygieny, zubní a parodontologické prevence a v základech zubního lékařství ve spolupráci s odborným zubním lékařem a všeobecnou sestrou. Své teoretické znalosti a praktické dovednosti mohou vykonávat ve státních i privátních zdravotních zařízeních. Také se mohou uplatnit ve školství při přípravách a realizaci vzdělávacích programů v oblasti zubní péče a programů zaměřených na ochranu a podporu orálního zdraví obyvatel. Po úspěšném ukončení studia je udělován titul Bc.


Informace o studiu pro uchazeče

Studijní program Nutriční terapie

forma studia prezenční

Studijní program Nutriční terapie připraví absolventy k výkonu povolání nutričního terapeuta podle Vyhlášky č. 39/2005 Sb. s oprávněním k práci ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů ambulantní i lůžkové péče, v zařízeních sociálních služeb, v edukačních centrech a ve stravovacích provozech. Absolventi jsou odborníky se znalostmi v oblasti lidské výživy pro zdravou i nemocnou populaci doplněné o znalosti z oblasti potravin.


Informace o studiu pro uchazeče

Studijní program Všeobecné ošetřovatelství

forma studia prezenční

Standardní doba studia je tři roky. Studium je určeno absolventům středních škol. Jedná se o kvalifikační studium poskytující kvalifikaci všeobecné sestry. Univerzitní studium dává v dlouhodobějším výhledu předpoklady pro samostatnou práci a pro vedoucí funkce ve zdravotnictví. Po úspěšném zakončení studia je udělován titul Bc.


Informace o studiu pro uchazeče


Poslední změna: 6. únor 2024 14:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor