Bakalářské studium

Studijní program Fyzioterapie

forma studia prezenční

Standardní doba studia je tři roky. Studium je určeno absolventům středních škol s maturitou. Absolventi studia získávají teoretické i praktické předpoklady pro výkon povolání „fyzioterapeut“. Po úspěšném ukončení studia je udělován titul Bc.


Studijní program Dentální hygiena

forma studia prezenční

Standardní doba studia je tři roky. Studium je určeno absolventům středních škol. Absolventi jsou schopni vykonávat odborné a speciální činnosti v oblasti ústní hygieny, zubní a parodontologické prevence a v základech zubního lékařství ve spolupráci s odborným zubním lékařem a všeobecnou sestrou. Své teoretické znalosti a praktické dovednosti mohou vykonávat ve státních i privátních zdravotních zařízeních. Také se mohou uplatnit ve školství při přípravách a realizaci vzdělávacích programů v oblasti zubní péče a programů zaměřených na ochranu a podporu orálního zdraví obyvatel. Po úspěšném ukončení studia je udělován titul Bc.


Studijní program Nutriční terapie

forma studia prezenční

Studijní program Nutriční terapie připraví absolventy k výkonu povolání nutričního terapeuta podle Vyhlášky č. 39/2005 Sb. s oprávněním k práci ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů ambulantní i lůžkové péče, v zařízeních sociálních služeb, v edukačních centrech a ve stravovacích provozech. Absolventi jsou odborníky se znalostmi v oblasti lidské výživy pro zdravou i nemocnou populaci doplněné o znalosti z oblasti potravin.


Studijní program Všeobecné ošetřovatelství

forma studia prezenční

Standardní doba studia je tři roky. Studium je určeno absolventům středních škol. Jedná se o kvalifikační studium poskytující kvalifikaci všeobecné sestry. Univerzitní studium dává v dlouhodobějším výhledu předpoklady pro samostatnou práci a pro vedoucí funkce ve zdravotnictví. Po úspěšném zakončení studia je udělován titul Bc.


Poslední změna: 26. červenec 2021 14:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor