Oddělení administrativy vědy a výzkumu

Kontakty

Děkanát - oddělení administrativy vědy a výzkumu

Úřední hodiny:
Po až Čt: 9.00 – 12.00, 12.30 –15.00
Pá: 9.00 – 12.00

+ Popis oddělení

Oddělení administrativy vědy a výzkumu zabezpečuje činnost 3. LF UK zejména tím, že:
1)komplexně zajišťuje administrativu doktorského studia, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem, organizaci a zasedání vědecké rady
2)administrativně zajišťuje projekty VaV, zejména výzkumných záměrů a center, IGA MZČR, FRVŠ, rozvojových programů MŠMT ČR, GAČR, GA AVČR, GA UK a další tuzemské grantové aktivity, rezortní, mimorezortní, programy EU v oblasti VaV, zapojení do 7. RP
3)vede administrativu patentů
4)připravuje podklady pro akreditační řízení
5)připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje v oblasti VaV
6)koordinuje a kontroluje formální stránku předkládání návrhů, průběžných i závěrečných zpráv projektů VaV
7)prověřuje a zajišťuje účetní správnost vykazování rozpočtových prostředků, zajišťuje realizaci rozpočtových změn v oblasti VaV
8)ve spolupráci s právním oddělením připravuje návrhy smluv a interních dohod se spolupracujícími organizacemi v oblasti VaV
9)spolupracuje s příslušnými odbory rektorátu Univerzity Karlovy, MŠMT ČR, MZ ČR, dalších orgánů vlády ČR a grantových agentur v České republice i v dalších zemích EU
10)podílí se na činnosti vědecké komise 3. LF UK

Telefon: 420 26710 2229 (Granty), 420 26710 2230 (doktorské studium), 420 26710 2363 (vědecká rada, habilitační a jmenovací řízení)
Adresa: Ruská 2411/87, Praha (hlavní město), Praha 10, PSČ: 10000
Fax: 420 267311812

Vedoucí

Mgr. Jaromír Chlapec 420 26710 2260 jaromir.chlapec@lf3.cuni.cz

Odborný referent

Květuše Lánská 420 26710 2234 kveta.lanska@lf3.cuni.cz
Mgr. Lenka Navrátilová
Jana Skálová, DiS. 420 26710 2363 jana.skalova@lf3.cuni.cz
Kateřina Sojková 420 26710 2226 katerina.sojkova@lf3.cuni.cz
Hana Vlčková 420 26710 2230 hana.vlckova@lf3.cuni.cz
Poslední změna: 2. září 2019 15:10 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor