Oddělení administrativy vědy a výzkumu

Kontakty

Děkanát - oddělení administrativy vědy a výzkumu

Úřední hodiny:
Po až Čt: 9.00 – 12.00, 12.30 –15.00
Pá: 9.00 – 12.00

+ Popis oddělení

Oddělení administrativy vědy a výzkumu zabezpečuje činnost 3. LF
UK zejména tím, že: • komplexně zajišťuje administrativu doktorského studia,
  habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem, organizaci a
  zasedání vědecké rady,

 • administrativně zajišťuje projekty VaV, zejména výzkumných
  záměrů a center, AZV ČR, rozvojových programů MŠMT, IP UK, GA
  ČR, GA UK a další tuzemské grantové aktivity, rezortní,
  mimorezortní, programy EU v oblasti VaV, zapojení do 7. RP,
  HORIZONT 2020,

 • vede administrativu patentů,

 • připravuje podklady pro akreditační řízení,

 • připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje v
  oblasti VaV,

 • koordinuje a kontroluje formální stránku předkládání návrhů,
  průběžných i závěrečných zpráv projektů VaV,

 • prověřuje a zajišťuje účetní správnost vykazování rozpočtových
  prostředků, zajišťuje realizaci rozpočtových změn v oblasti
  VaV,

 • ve spolupráci s právním oddělením připravuje návrhy smluv a
  interních dohod se spolupracujícími organizacemi v oblasti
  VaV,

 • podílí se na činnosti vědecké komise 3. LF UK.

Telefon: 420 26710 2226 (Granty PROGRES, UNCE, GAUK, PRIMUS), 420 26710 2234 (Granty AZV ČR, GA ČR, TA ČR, RP MŠMT, IP UK), 420 26710 2230 (doktorské studium), 420 26710 2229 (doktorské studium), 420 26710 2363 (vědecká rada, habilitační a jmenovací řízení, ceny studentů a zaměstnanců)
Adresa: Ruská 2411/87, Praha (hlavní město), Praha 10, PSČ: 10000

Vedoucí

Mgr. Jaromír Chlapec 420 26710 2260 jaromir.chlapec@lf3.cuni.cz

Odborný referent

Mgr. Kateřina Cenkerová 420 26710 2234 katerina.cenkerova@lf3.cuni.cz
Tereza Jizbová, DiS. 420 26710 2229 tereza.jizbova@lf3.cuni.cz
Ing. Jitka Miškovská 420 26710 2223 jitka.miskovska@lf3.cuni.cz
Jana Skálová, DiS. 420 26710 2363 jana.skalova@lf3.cuni.cz
Kateřina Sojková 420 26710 2226 katerina.sojkova@lf3.cuni.cz
Hana Vlčková 420 26710 2230 hana.vlckova@lf3.cuni.cz
Poslední změna: 2. září 2019 15:10 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor