• Knihovna

Knihovna

Fakultní knihovna, půjčovna, studovna

Fakultní knihovna s volně přístupnými skladovými prostory a studovnou s volným výběrem je umístěna v přízemí a slouží především členům akademické obce 3. LF UK. Orientuje se na získávání studijní literatury pro potřeby studentů 3. LF a dalších dokumentů z oblasti lékařství a příbuzných oborů. Její fond tvoří kromě klasických dokumentů - knihy a periodika, i vysokoškolské kvalifikační práce, videokazety, CD ROm nebo elektronické zdroje. K fakultní knihovně jsou přiřazeny i deponátní knihovny na pracovištích 3. LF.


Činnost knihovny, práva a povinnosti uživatelů je popsán v platném Knihovním a výpůjčním řádu Univerzity Karlovy.
Půjčovna a studovna: tel. 267 102 103, e-mail:

Kancelář knihovny: tel. 267 102 181

Pracovnice půjčovny: Ivana Konfrštová, Lenka Peroutková


Otevírací doba knihovny


Informace o provozu knihovny 3. LF UK:


  • Podle opatření Vlády ČR má knihovna až do odvolání omezený provoz.

  • Studovna je uzavřena.


Po:

Út:

St:

Čt:

Pá:

9–12

           13–15

9–12

           13–15

zavřeno

  • Vrácení knih je možné bezkontaktně přes bibliobox (skříňka č. 7 vlevo od dveří do knihovny).

    Vrácené knihy se vrací do oběhu po uplynutí 48 hodin.
ZÁSADY PŮJČOVÁNÍ DOKUMENTŮ NA AKADEMICKÝ ROK pro studenty

Před vypůjčením studijních materiálů na nový akademický rok jsou studenti povinni:


  • vrátit veškerou studijní literaturu v nepoškozeném stavu a vyrovnat všechny případné pohledávky z předešlého ročníku

  • předložit identifikační průkaz studenta UK s čárovým kódem ke kontrole

  • zaregistrovat se či prodloužit si uživatelská práva

Samoobslužný skener

V prostorách studovny v knihovně SVI je zprovozněna pro volné užití všem uživatelům – pro studenty a zaměstnance - PC stanice včetně připojeného skeneru formátu A4.

Návod pro práci se skenerem je přístupný přímo z plochy v PDF formátu. Doporučujeme také využít nápovědu u programů, která je podrobná a lokalizovaná.Adresář pro Vaše dokumenty a skenované obrázky se nachází na disku D:/Documents/.

Disk C: se každý den uvádí do původního stavu a vše co na něm přibude se smaže.

Disk D:/ se nemaže a vše na něm zůstává.Poslední změna: 7. leden 2021 16:26 
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (půjčovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám