• Knihovna

Knihovna

Fakultní knihovna, půjčovna, studovna

Fakultní knihovna s volně přístupnými skladovými prostory a studovnou s volným výběrem je umístěna v přízemí a slouží především členům akademické obce 3. LF UK. Orientuje se na získávání studijní literatury pro potřeby studentů 3. LF a dalších dokumentů z oblasti lékařství a příbuzných oborů. Její fond tvoří kromě klasických dokumentů - knihy a periodika, i vysokoškolské kvalifikační práce, videokazety, CD ROm nebo elektronické zdroje. K fakultní knihovně jsou přiřazeny i deponátní knihovny na pracovištích 3. LF.Půjčovna a studovna: tel. 267 102 103, e-mail:

Kancelář knihovny: tel. 267 102 181

Pracovnice půjčovny: Ivana Konfrštová, Lenka Peroutková


Otevírací doba knihovny


Po: 8–12, 13–15

Út: 8–12, 13–15

St: 8–12, 13–15

Čt: 8–12, 13–15

Pá: 8–13


Po dobu nemoci je zkrácena otevírací doba. Děkujeme za pochopení.V době polední přestávky je v knihovně možné individuální studium.

Dále zde můžete zanechat výpůjčky k vrácení.

Knihy si ale nemůžete půjčovat.


V době uzavření knihovny můžete knihy vrátit prostřednictvím biblioboxu,

který je umístěn ve skříňce číslo 7 (sledujte informace na dveřích knihovny).


ZÁSADY PŮJČOVÁNÍ DOKUMENTŮ NA AKADEMICKÝ ROK pro studenty

Před vypůjčením studijních materiálů na nový akademický rok jsou studenti povinni:


 • vrátit veškerou studijní literaturu v nepoškozeném stavu a vyrovnat všechny případné pohledávky z předešlého ročníku

 • předložit index s potvrzením o řádném zápisu na nový akademický rok

 • předložit identifikační průkaz studenta UK s čárovým kódem ke kontrole

 • zaregistrovat se či prodloužit si uživatelská práva

Samoobslužný skener s počítačem - digitalizace tištěného materiálu

V prostorách studovny v knihovně SVI je zprovozněna pro volné užití všem uživatelům – pro studenty a zaměstnance - PC stanice (OS WinXP) včetně připojeného skeneru formátu A4. Nyní je možné v době otevíracích hodin knihovny naskenovat si své materiály k výuce na volně přístupné PC stanici.

Parametry skeneru: hardwarové rozlišení 4800x9600dpi, bitová hloubka 48bitů.


Stanice má samozřejmě přístup na Internet. Počítač má vypalovací mechaniku i možnosti připojení USB Flash.

Návod pro práci se skenerem je přístupný přímo z plochy v PDF formátu. Doporučujeme také využít nápovědu u programů, která je podrobná a lokalizovaná.


Instalované programy:


 • Microsoft Office 2003

 • vypalovací aplikace: Nero 6

 • skenovaní software HP

 • grafické aplikace: HP PhotoSmart, Zoner Photo Studio 5

 • internetové prohlížeče: Firefox 2, Internet Explorer 7

 • přístupné elektronické databáze na 3. LF

 • antiviry: Eset


Adresář pro Vaše dokumenty a skenované obrázky se nachází na disku D:/Documents/.

Disk C: se každý den uvádí do původního stavu a vše co na něm přibude se smaže.

Disk D:/ se nemaže a vše na něm zůstává.Poslední změna: 2. prosinec 2019 17:21 
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (půjčovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám