• Knihovna

Knihovna

Fakultní knihovna, půjčovna, studovna

Fakultní knihovna s volně přístupnými skladovými prostory a studovnou s volným výběrem je umístěna v přízemí a slouží především členům akademické obce 3. LF UK. Orientuje se na získávání studijní literatury pro potřeby studentů 3. LF a dalších dokumentů z oblasti lékařství a příbuzných oborů. Její fond tvoří kromě klasických dokumentů - knihy a periodika, i vysokoškolské kvalifikační práce, videokazety, CD ROm nebo elektronické zdroje. K fakultní knihovně jsou přiřazeny i deponátní knihovny na pracovištích 3. LF.


Činnost knihovny, práva a povinnosti uživatelů je popsán v platném Knihovním a výpůjčním řádu Univerzity Karlovy.
Knihovna (půjčovna a studovna): tel. 267 102 103, e-mail:

Kancelář knihovny: tel. 267 102 181

Pracovnice knihovny: Lenka Peroutková, Oldřiška Cidlinská


Otevírací doba knihovny


 Otevírací doba

Zkouškové období


Po

9–12

13–15

Út

9–12

13–15

St

9–12

13–15

Čt

9–12

13–15

9–14
 

       Informace o provozu knihovny 3. LF UK:
ZÁSADY PŮJČOVÁNÍ DOKUMENTŮ NA AKADEMICKÝ ROK pro studenty

Před vypůjčením studijních materiálů na nový akademický rok jsou studenti povinni:


  • vrátit veškerou studijní literaturu v nepoškozeném stavu a vyrovnat všechny případné pohledávky z předešlého ročníku

  • předložit identifikační průkaz studenta UK s čárovým kódem ke kontrole

  • zaregistrovat se či prodloužit si uživatelská práva

Samoobslužný skener

V prostorách studovny v knihovně SVI je zprovozněna pro volné užití všem uživatelům – pro studenty a zaměstnance - PC stanice včetně připojeného skeneru formátu A4.

Návod pro práci se skenerem je přístupný přímo z plochy v PDF formátu. Doporučujeme také využít nápovědu u programů, která je podrobná a lokalizovaná.Adresář pro Vaše dokumenty a skenované obrázky se nachází na disku D:/Documents/.

Disk C: se každý den uvádí do původního stavu a vše co na něm přibude se smaže.

Disk D:/ se nemaže a vše na něm zůstává.Poslední změna: 21. leden 2022 09:28 
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám