• Knihovna

Knihovna

Fakultní knihovna, půjčovna, studovna

Fakultní knihovna s volně přístupnými skladovými prostory a studovnou s volným výběrem je umístěna v přízemí a slouží především členům akademické obce 3. LF UK. Orientuje se na získávání studijní literatury pro potřeby studentů 3. LF a dalších dokumentů z oblasti lékařství a příbuzných oborů. Její fond tvoří kromě klasických dokumentů - knihy a periodika, i vysokoškolské kvalifikační práce, videokazety, CD ROm nebo elektronické zdroje. K fakultní knihovně jsou přiřazeny i deponátní knihovny na pracovištích 3. LF.


Činnost SVI, práva a povinnosti uživatelů je popsán v platném Výpůjčním řádu SVI (směrnice děkana 3. LF č. 1/2010 s účiností od 1. 2. 2010)
Půjčovna a studovna: tel. 267 102 103, e-mail:

Kancelář knihovny: tel. 267 102 181

Pracovnice půjčovny: Ivana Konfrštová, Lenka Peroutková


Otevírací doba knihovny


   5. srpna–13. září 2019

středa 9.00–12.00


 • Knihy můžete vrátit prostřednictvím biblioboxu (ve skříňce číslo 7).

 • Výstupní listy vám potvrdíme po předchozím ohlášení na telefonní lince 2103, 2181 (prostřednictvím interního telefonu na poličce na konci chodby).
ZÁSADY PŮJČOVÁNÍ DOKUMENTŮ NA AKADEMICKÝ ROK pro studenty

Před vypůjčením studijních materiálů na nový akademický rok jsou studenti povinni:


 • vrátit veškerou studijní literaturu v nepoškozeném stavu a vyrovnat všechny případné pohledávky z předešlého ročníku

 • předložit index s potvrzením o řádném zápisu na nový akademický rok

 • předložit identifikační průkaz studenta UK s čárovým kódem ke kontrole

 • zaregistrovat se či prodloužit si uživatelská práva

Samoobslužný skener s počítačem - digitalizace tištěného materiálu

V prostorách studovny v knihovně SVI je zprovozněna pro volné užití všem uživatelům – pro studenty a zaměstnance - PC stanice (OS WinXP) včetně připojeného skeneru formátu A4. Nyní je možné v době otevíracích hodin knihovny naskenovat si své materiály k výuce na volně přístupné PC stanici.

Parametry skeneru: hardwarové rozlišení 4800x9600dpi, bitová hloubka 48bitů.


Stanice má samozřejmě přístup na Internet. Počítač má vypalovací mechaniku i možnosti připojení USB Flash.

Návod pro práci se skenerem je přístupný přímo z plochy v PDF formátu. Doporučujeme také využít nápovědu u programů, která je podrobná a lokalizovaná.


Instalované programy:


 • Microsoft Office 2003

 • vypalovací aplikace: Nero 6

 • skenovaní software HP

 • grafické aplikace: HP PhotoSmart, Zoner Photo Studio 5

 • internetové prohlížeče: Firefox 2, Internet Explorer 7

 • přístupné elektronické databáze na 3. LF

 • antiviry: Eset


Adresář pro Vaše dokumenty a skenované obrázky se nachází na disku D:/Documents/.

Disk C: se každý den uvádí do původního stavu a vše co na něm přibude se smaže.

Disk D:/ se nemaže a vše na něm zůstává.Poslední změna: 5. srpen 2019 16:30 
Sdílet na:  
Katalog UK

Rychlé vyhledávání knih, časopisů, databází, elektronických zdrojů a vysokoškolských prací na jednom místě.
Rychlé vyhledávání knih, časopisů, databází, elektronických zdrojů a vysokoškolských prací na jednom místě.


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (půjčovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám