• Doktorandi
 • Ocenění studentů doktorského studia

Ocenění studentů doktorského studia

2021

2020

2019

2016

2015

 • Bolzanova cena

  RNDr. Kamila Balušíková, Ph.D., 1. místo v lékařské kategorii

  Výzkum: Molecular mechanisms of iron transport across plasma membrane of mammalian cells

2014

 • Dimitris N. Chorafas Prize

  Ing. Ivona Krus, Ph.D., Celkové vítězství za Univerzitu Karlovu

  Výzkum (ČJ): Vliv biotransformace a transportu xenobiotik na incidenci rakoviny kolorekta a účinky chemoterapie.

  Výzkum (AJ): The influence of xenobiotic metabolizing enzymes and transporters on the incidence of colorectal cancer and chemotherapy outcome


 • Bolzanova cena

  MUDr. Viktor Kočka, Ph.D., 1. místo v lékařské kategorii

  Výzkum: Ischemická choroba srdeční – od patofyziologie ischemické mitrální regurgitace k perkutánní koronární intervenci


 • Cena Česká hlava – Cena ČEZ

  MUDr. Ondřej Gojiš, Ph.D., 1. místo

  Výzkum: Vztah vybraných markerů biologického chování karcinomů prsu k transportu a účinku cytostatik v nádorových buňkách


 • Cena Alberta Schweitzera za lékařské vědy

  Cena Francouzského velvyslanectví pro mladé vědce

  MUDr. Adéla Krajčová, 2. místo

  Výzkum: Normalizing Glutamine Concentration Causes Mitochondrial Uncoupling in an In Vitro Model of Human Skeletal Muscle


2013

 • Bolzanova cena

  PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D., 1. místo v lékařské kategorii

  Výzkum: Functional-imaging and electrophysiological correlates of obsessive-compulsive disorder and their potential use in neurofeedback intervention


 • Cena Alberta Schweitzera za lékařské vědy

  MUDr. Josef Fontana, 5. místo

2012

2010

2009Poslední změna: 22. leden 2021 12:13 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor