• Doktorandi
 • Ocenění studentů doktorského studia

Ocenění studentů doktorského studia

2022

 • Dimitris N. Chorafas Prize

  Ing. Bc. Pavla Hubálková, Ph.D.

  Pavla Hubálková za svůj Ph.D. výzkum v neurovědách na 3. LF UK obdržela 22.9.2022 cenu Dimitrise Chorafase, kterou uděluje Nadace Dimitrise N. Chorafase ve spolupráci s izraelským Weizmann Institute of Science.

2019

2017

 • 17. mezinárodní lékařská postgraduální konference v Hradci Králové

  Mgr. Petr Daniel (3. místo)

  z Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK uspěl na 17. mezinárodní lékařské postgraduální konferenci, která se konala 19.-20.11.2020 distanční formou z Hradce Králové a se svým příspěvkem „Differentially Expressed Mitochondrial Proteins in Multi-Step Selected Taxane-Resistant MCF-7 Breast Cancer Cells“ obsadil 3. místo

  Příspěvek: Differentially Expressed Mitochondrial Proteins in Multi-Step Selected Taxane-Resistant MCF-7 Breast Cancer Cells

2016

2015

 • Bolzanova cena

  RNDr. Kamila Balušíková, Ph.D., 1. místo v lékařské kategorii

  Výzkum: Molecular mechanisms of iron transport across plasma membrane of mammalian cells

2014

 • Dimitris N. Chorafas Prize

  Ing. Ivona Krus, Ph.D., Celkové vítězství za Univerzitu Karlovu

  Výzkum (ČJ): Vliv biotransformace a transportu xenobiotik na incidenci rakoviny kolorekta a účinky chemoterapie.

  Výzkum (AJ): The influence of xenobiotic metabolizing enzymes and transporters on the incidence of colorectal cancer and chemotherapy outcome

 • Bolzanova cena

  MUDr. Viktor Kočka, Ph.D., 1. místo v lékařské kategorii

  Výzkum: Ischemická choroba srdeční – od patofyziologie ischemické mitrální regurgitace k perkutánní koronární intervenci

 • Cena Česká hlava – Cena ČEZ

  MUDr. Ondřej Gojiš, Ph.D., 1. místo

  Výzkum: Vztah vybraných markerů biologického chování karcinomů prsu k transportu a účinku cytostatik v nádorových buňkách

 • Cena Alberta Schweitzera za lékařské vědy

  Cena Francouzského velvyslanectví pro mladé vědce

  MUDr. Adéla Krajčová, 2. místo

  Výzkum: Normalizing Glutamine Concentration Causes Mitochondrial Uncoupling in an In Vitro Model of Human Skeletal Muscle

2013

 • Bolzanova cena

  PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D., 1. místo v lékařské kategorii

  Výzkum: Functional-imaging and electrophysiological correlates of obsessive-compulsive disorder and their potential use in neurofeedback intervention

 • Cena Alberta Schweitzera za lékařské vědy

  MUDr. Josef Fontana, 5. místo

2012

2010

2009
Poslední změna: 10. listopad 2022 11:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor