Cooperatio (2022-2026)

Program Cooperatio bude uskutečňován v pětiletých cyklech, s prvním cyklem v období roků 2022–2026.


Informace o programech Cooperatio - https://cuni.cz/UK-11165.html


K vědním oborům se akademičtí, vědečtí pracovníci a studenti doktorských studijních programů uskutečňovaných na 3. LF UK můžou přihlašovat na adrese https://cooperatio.lf3.cuni.cz/prihlaseni/prihlasit po zadání přihlašovacích údajů do CAS.


Programy Cooperatio s koordinací 3. LF

Koordinující fakulta UK

Participující fakulty UK

Název programu

Koordinátor programu/fakultní koordinátor

3.LF

1.LF, 2.LF, 3.LF, LFPl, LFHK

Cardiovascular Science

prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

3.LF

1.LF, 2.LF, 3.LF, FF, PedF, FHS

Health Sciences

doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.


Programy Cooperatio s participací 3. LF

Koordinující fakulta UK

Participující fakulty UK

Název programu

Koordinátor programu/fakultní koordinátor

LFHK

1.LF, 2.LF, 3.LF, LFPl, LFHK

Dental Medicine

doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc. (1LF)/MUDr. Jiří Borovec

LFPl

1.LF, 2.LF, 3.LF, LFPl, LFHK

Immunity and Infection

prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. (LFPl)/prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

1.LF

1.LF, 2.LF, 3.LF, LFPl, LFHK

Intensive Care Medicine

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. (1LF)/prof. MUDr. František Duška, Ph.D.

1.LF

1.LF, 2.LF, 3.LF, LFPl, LFHK

Internal Disciplines

prof. Vladimír Tesař, DrSc., MBA (1LF)/prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.

1.LF

1.LF, 2.LF, 3.LF, LFPl, LFHK

Maternal and Childhood Care

prof. MUDr. David Cibula, CSc. (1LF)/prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

LFHK

1.LF, 2.LF, 3.LF, LFPl, LFHK

Medical Diagnostics and Basic Medical Sciences

prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D. (LFHK)/prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.

1.LF

1.LF, 2.LF, 3.LF, LFHK

Metabolic Diseases

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA (1LF)/prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

1.LF

1.LF, 2.LF, 3.LF, LFPl, LFHK

Neurosciences

prof. MUDr. Robert Jech, Ph. D. (1LF)/prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.

2.LF

1.LF, 2.LF, 3.LF, LFPl, LFHK

Oncology and Haematology

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. (2LF)/prof. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

2.LF

1.LF, 2.LF, 3.LF, LFPl, LFHK

Pediatrics

prof. Jan Lebl, CSc. (2LF)/prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.

FaF HK

1.LF, 2.LF, 3.LF, LFPl, LFHK, FaF HK

Pharmaceutical Sciences

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. (FaF HK)/prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

FTVS

1.LF, 2.LF, 3.LF, FTVS

Sport Sciences – Biomedical & Rehabilitation Medicine

doc. PhDr. Petr Šťastný, Ph.D. (FTVS)/prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.

LFPl

1.LF, 2.LF, 3.LF, LFPl, LFHK

Surgical Disciplines

prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D.(LFPl)/prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.


Poslední změna: 6. květen 2024 11:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor