• Studenti
  • Evaluace výuky na 3. lékařské fakultě UK

Evaluace výuky na 3. lékařské fakultě UK

Evaluace výuky na 3. lékařské fakultě UK


QR kód s adresou https://evaluace.lf3.cuni.cz/ 

Vítejte na stránce věnované evaluačnímu systému 3.lékařské fakulty. Cílem tohoto systému je zvyšování kvality výuky na naší škole a to prostřednictvím zpětné vazby. Veškeré evaluace jsou dostupné na https://evaluace.lf3.cuni.cz/.


QR kódy ke stažení:

svg png pdf eps

 

Jak to funguje

Psaní evaluací

Studenti na naší fakultě mají možnost poskytovat zpětnou vazbu k jednotlivým výukovým jednotkám (přednáškám, seminářům, praktickým cvičením). Stejně tak se ale naši studenti mohou vyjádřit k vyučovaným předmětům jakožto k celkům. Oba typy evaluací (evaluace výukové jednotky, semestrální evaluace) lze vyplnit v aplikaci Výuka. Tipy k psaní zpětné vazby pro semestrální evaluaci najdete níže jako Tahák k semestrální evaluaci.

Anonymita

Veškeré evaluace jsou anonymní. Evaluace je s Vaší osobou spojena pouze v hloubi elektronického systému, a to proto, aby se předešlo vícenásobným evaluacím. Přístup do tohoto systému má pouze IT oddělení, nikoliv vyučující. IT oddělení je navíc zavázáno k tomu, že tyto informace nebude nikomu poskytovat, aby nedošlo k jejich zneužití.

Evaluace výukových jednotek

Evaluaci výukové jednotky, po jejím odeslání, obdrží zvolený vyučující. Hlavním smyslem těchto evaluací je zpětná vazba pro vyučující, kteří se tak mohou dozvědět, v čem je jejich hodina přínosná a jakým způsobem případně mohou danou hodinu zlepšit.

Semestrální evaluace

Semestrální evaluace hodnotí předmět jako celek a mají větší váhu, co se týče dopadu na systémové změny výuky. Semestrální evaluace se vyhodnocují po skončení semestru. Garanti předmětů pak píší zprávu proděkanovi pro studium a výuku, kde výsledky evaluací shrnují a vyvozují z nich závěry. Dále jsou semestrální evaluace vyhodnocovány evaluační komisí. Závěry, které z evaluací vyplynou, jsou pak předány Výukové komisi a ta podněty realizuje. Aby mohlo dojít k rozhodnutí, které zásadně ovlivní podobu budoucí výuky, je třeba, aby daný předmět evaluovalo dostatek studentů.


Tým pro evaluaci

Naším hlavním cílem je zvýšit počet a kvalitu evaluací od studentů naší fakulty za účelem zkvalitnění našeho vzdělávání.


Jak toho dosáhneme:


  • Zdůrazňováním významu systému evaluace.

  • Zlepšováním samotného systému evaluace – jeho upřesnění a relevantnost. To nám umožní získat přesnější informace, které lze analyzovat a implementovat.

  • Transparentností – Chceme sdílet více informací a tím evaluační systém více zpřístupnit.

  • A hlavně spoluprácí se studenty, garanty a vyučujícími. Jedině společně se nám podaří zdokonalovat vzdělávání na naší fakultě.


Materiály ke stažení


Tahák k semestrální evaluaci


Kontakty


A máme také Instagram!

https://instagram.com/evaluace3lf


Reakce garantů na evaluace za LS 2021

Vážené studentky, vážení studenti,


na tomto odkaze naleznete report ze semestrálních evaluací, včetně slovních komentářů garantů, za letní semestr 21/22. V reportu jsou zahrnuty i předměty, které jsou vyučovány v obou semestrech. Prosím, využijte možnosti evaluovat předměty uplynulého zimního semestru, a to do neděle 5.3. včetně.


Děkujeme za spolupráci!


Poslední změna: 17. květen 2023 16:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor