• Studenti
  • Evaluace výuky na 3. lékařské fakultě UK

Evaluace výuky na 3. lékařské fakultě UK

Evaluace výuky na 3. lékařské fakultě UK


Vítejte na stránce věnované evaluačnímu systému 3.lékařské fakulty. Cílem tohoto systému je zvyšování kvality výuky na naší škole a to prostřednictvím zpětné vazby. Veškeré evaluace jsou dostupné na https://inis17.lf3.cuni.cz/evaluace/.


Jak to funguje

Psaní evaluací

Studenti na naší fakultě mají možnost poskytovat zpětnou vazbu k jednotlivým výukovým jednotkám (přednáškám, seminářům, praktickým cvičením). Stejně tak se ale naši studenti mohou vyjádřit k vyučovaným předmětům jakožto k celkům. Oba typy evaluací (evaluace výukové jednotky, semestrální evaluace) lze vyplnit v aplikaci Výuka. Tipy k psaní zpětné vazby pro semestrální evaluaci najdete níže jako Tahák k semestrální evaluaci.

Anonymita

Veškeré evaluace jsou anonymní. Evaluace je s Vaší osobou spojena pouze v hloubi elektronického systému, a to proto, aby se předešlo vícenásobným evaluacím. Přístup do tohoto systému má pouze IT oddělení, nikoliv vyučující. IT oddělení je navíc zavázáno k tomu, že tyto informace nebude nikomu poskytovat, aby nedošlo k jejich zneužití.

Evaluace výukových jednotek

Evaluaci výukové jednotky, po jejím odeslání, obdrží zvolený vyučující. Hlavním smyslem těchto evaluací je zpětná vazba pro vyučující, kteří se tak mohou dozvědět, v čem je jejich hodina přínosná a jakým způsobem případně mohou danou hodinu zlepšit.

Semestrální evaluace

Semestrální evaluace hodnotí předmět jako celek a mají větší váhu, co se týče dopadu na systémové změny výuky. Semestrální evaluace se vyhodnocují po skončení semestru. Garanti předmětů pak píší zprávu proděkanovi pro studium a výuku, kde výsledky evaluací shrnují a vyvozují z nich závěry. Dále jsou semestrální evaluace vyhodnocovány evaluační komisí. Závěry, které z evaluací vyplynou, jsou pak předány Výukové komisi a ta podněty realizuje. Aby mohlo dojít k rozhodnutí, které zásadně ovlivní podobu budoucí výuky, je třeba, aby daný předmět evaluovalo dostatek studentů.


Tým pro evaluaci

Naším hlavním cílem je zvýšit počet a kvalitu evaluací od studentů naší fakulty za účelem zkvalitnění našeho vzdělávání.


Jak toho dosáhneme:


  • Zdůrazňováním významu systému evaluace.

  • Zlepšováním samotného systému evaluace – jeho upřesnění a relevantnost. To nám umožní získat přesnější informace, které lze analyzovat a implementovat.

  • Transparentností – Chceme sdílet více informací a tím evaluační systém více zpřístupnit.

  • A hlavně spoluprácí se studenty, garanty a vyučujícími. Jedině společně se nám podaří zdokonalovat vzdělávání na naší fakultě.


Materiály ke stažení


Tahák k semestrální evaluaci


Kontakty


A máme také Instagram!

https://instagram.com/evaluace3lf


Reakce garantů na evaluace za LS 2021

Vážené studentky, vážení studenti,


na tomto odkaze naleznete report ze semestrálních evaluací, včetně slovních komentářů garantů, za letní semestr 21/22. V reportu jsou zahrnuty i předměty, které jsou vyučovány v obou semestrech. Prosím, využijte možnosti evaluovat předměty uplynulého zimního semestru, a to do neděle 5.3. včetně.


Děkujeme za spolupráci!


Poslední změna: 28. únor 2023 18:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor