Kurzy pro doktorandy

Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů

Povinný kurz pro doktorandy nelékaře


Podle rozhodnutí děkana 3. lékařské fakulty prof. Anděla jsou studenti doktorského studia z nelékařských oborů, učící a studující na 3. LF UK, povinni absolvovat kurz „Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů“, který je uznáván i oborovými radami pro postgraduální vzdělávání (například OR Fyziologie a patofyziologie, OR Farmakologie a některými dalšími).


Kurz probíhá každé pondělí letního semestru a seznamuje studenty se základy anatomie, fyziologie, patologické fyziologie a patologie. Po každé přednášce je vyhrazen čas pro konzultaci na dané téma s přednášejícím(i).


Podmínkou pro absolvování kurzu je aktivní přítomnost aspoň na 80 % přednášek, úspěšné napsání testu a odevzdání práce krátkého rozsahu (literární přehled k tématu své dizertace) s využitím získaných znalostí z kurzu. Absolventi dostanou zápočet do indexu postgraduálního studenta.


Přihlášky do kurzu na rok 2015/16 můžete posílat na adresu:

. Do předmětu vepište poznámku „Kurz pro PGS“.Novinky v biomedicínském výzkumu

Doporučený povinně volitelný kurz pro studenty studijního programu Biochemie a patobiochemie a Fyziologie a patofyziologie člověka


Účastníci na konci kurzu získají zápočet. Kurz je sestaven z přednášek zahraničních a domácích světově uznávaných odborníků zabývajících se molekulovými mechanismy etiologie, patogeneze a terapie chorob. Vítáni jsou i studenti jiných oborů a zájemci z řad vědeckých pracovníků a lékařů.Pokroky v neurovědách

Kurz je určen pro studenty studijního programu Neurovědy
Poslední změna: 21. únor 2018 15:37 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor