Kurzy pro doktorandy


Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů

Kurz probíhá každé pondělí letního semestru a seznamuje studenty se základy anatomie, fyziologie, patologické fyziologie a patologie. Po každé přednášce je vyhrazen čas pro konzultaci na dané téma s přednášejícím(i).


Kurz začíná se začátkem letního semestru. Podmínkou pro absolvování kurzu je aktivní přítomnost aspoň na 80% přednášek, úspěšné napsání testu a odevzdání práce krátkého rozsahu (na asi pět stránek - literární přehled k tématu dizertace) s využitím znalostí získaných z kurzu.


Za organizaci zodpovídá MUDr. K. Bernášková, CSc.


(Ústav patofyziologie, Ke Karlovu 4, 120 00 Praha 2, kbernas@lf3.cuni.cz)
Program kurzu pro postgraduální studenty (léto 2023): Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů


Přednáší se v pondělí 14:00 – 17:00, místo je označeno v tabulce (+,*,® ), vysvětlení viz doleMUDr. K. Bernášková, CSc (kbernas@lf3.cuni.cz)DatumTémaVyučující  20.2.2023Anatomie gastrointestinálního traktu (GIT)MUDr. J. Mrzílková  27.2.2023Fyz-patfyz: GIT a Metabolismus živinMUDr. K. Bernášková  6.3.2023 Patologie: GIT *MUDR. J. Hrudka  13.3.2023Anatomie: Kardiovaskulární a respirační systém +MUDr. J. Mrzílková  20.3.2023Fyz-patfyz: Kardiovaskulární systém ®MUDr. Trinh Minh Duc  27.3.2023Fyz-patfyz: Respirační systém ®MUDr. Z. Lattová  3.4.2023  Patologie: Kardiovaskulární a respirační systém *MUDR. J. Hrudka  10.4.2023Velikonoční pondělí


  17.4.2023Anatomie centrálního nervového systému (CNS) +MUDr. J. Mrzílková  24.4.2023Patologie: CNS *Prof. MUDr.R. Matěj    1.5.2023Svátek práce


    8.5.2023Státní svátek


  15.5.2023Fyziologie-patofyziologie: CNS  výjimka, začíná se v 15:30 ®MUDr. I. Matějovská  22.5.2023Anatomie: Vylučovací a endokrinnní systém +MUDr. J. Mrzílková  29.5.2023Fyz-patfyz: Vylučovací systém; Metabolismus vody a iontůMUDr. K. Bernášková    5.6.2023Fyz-patfyz: Endokrinní systém, stres ®MUDr. K. Bernášková  12.6.2023Patologie: Endokrinologie, vylučovací systém *MUDR. J. Hrudka

  19.6.2023Zápočtový test ®MUDr. K. BernáškováPřednáší se:

+  Anatomie na Ústavu anatomie (FNKV, Pavilon CH, pitevny)

* Patologie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (Šrobárova 50, Praha 10, pavilon CH)

®  Fyziologie a patofyziologie na Ústavu patofyziologie, Ke Karlovu 4, 120 00Jak být pánem a ne otrokem klinického výzkumuTématický kurz Postgraduálního doktorského studia Biomedicíny

akademický rok 2023/2024Název: Jak být pánem a ne otrokem klinického výzkumu


Datum a místo konání (kurz je pořádán dvakrát za akademický rok):


Zimní semestr:   
Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze, Albertov 5, 128 00 Praha 2


Koordinátor:  Prof.MUDr.Otomar Kittnar,CSc.

Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze

Albertov 5, 128 00 Praha 2

Tel.: 224968483

E-mail: otomar.kittnar@staff.cuni.cz


Vedoucí kurzu: Prof.MUDr.Jan Martínek,PhD.


Přednášející:

 • prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA (1. LF UK)

 • prof. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. AGAF (IKEM)

 • prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. (IKEM)

 • Mgr. Ing. Jan Mareš (IKEM)

           


Termín a místo přihlášek pro zimní semestr:do 13.10. 2023 na adresu koordinátora: otomar.kittnar@staff.cuni.cz


Maximální počet účastníků: 15

Registrační poplatek:       1.000,- Kč

Ubytování pro mimopražské účastníky: není zajišťováno

Ukončení kurzu:      Zápočtem na základě prezence a absolvování závěrečného testu
Elektrofyziologické metody v lékařském výzkumu

Tématický kurz Postgraduálního doktorského studia Biomedicíny


Koordinátor:  Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.


Vedoucí kurzu:

MUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D.

Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze

Albertov 5, 128 00 Praha 2

Tel.: 224968483

E-mail:


Registrační poplatek: Bez poplatku

Ubytování pro mimopražské účastníky: není zajišťováno

Ukončení kurzu: Zápočtem na základě absolvování kurzu


Termín:


Přihlášky:


Program:


 1. Informace, zpráva, signál. Proces a jeho vlastnosti. Typy biosignálů. Základní typy biosignálů a jejich vlastnosti.

 2. Snímání, předzpracování a  zpracování elektrických biosignálů

 3. Zpracování biosignálu v časové oblasti, harmonická analýza biosignálu, náhodný proces.

 4. Automatické zpracování EKG signálu, EEG signál – mapování frekvencí


Biomedicine and biotechnology - B90275


Annotation: This subject focuses on educating students in biomedical research and biotechnologies. It teaches the basis of scientific work, introduction to methodology in biomedicine up to the development of novel diagnostics and therapeutics. Lectures and seminars will contain the insight into modern tools such as transgenic biology or global technologies such as OMICs.


Students are encouraged to read education material (available at https://biocev.lf1.cuni.cz/vyuka) ahead of the seminar.


Lectures will be held in BIOCEV (Conference Hall U2.012 or Seminary Room U2.020 - Průmyslová 595, 252 50 Vestec). In case of questions, please do not hesitate to contact Lucie Vyšatová (lucie.vysatova@lf1.cuni.cz)


Program a deatilní informace kurzu

Vybrané kapitoly z biochemie a patobiochemie

Kurz pro studenty doktorského studia pořádaný OR Biochemie a patobiochemie v akademickém roce 2023/2024. Pro zápočet jsou tolerovány maximálně tři absence, k dispozici bude prezenční listina.


Přednášky se konají vždy ve středu od 14:00 v budově děkanátu 1. LF v posluchárnách Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN,

vchod z Kateřinské 32, Praha 2:


Program a detailní informace kurzu ke stažení


Childbirth and the Pelvic Floor

Professor Khaled Ismail, MBBCh, MSc, MD, PhD

Professor of Obstetrics and Gynaecology, Charles University, Czech Republic


This is a practical training course that includes both theoretical and video components focused on the prevention, diagnosis & management of perineal trauma and pelvic floor at the time of childbirth. Professor Ismail is internationally recognised for his research and expertise in the field and have been involved in delivering hands on training in perineal trauma management in more than 20 countries. The course is suitable for professionals involved in women’s health and maternity care including obstetricians and gynaecologists, midwives, physiotherapists, colorectal surgeons.


Dates:

 • Tuesday 1st of March, 2022: 10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

 • Wednesday 2nd of March, 2022: 10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00


The course will be delivered online over a total of 16 hours (4 Modules, 2 hours each) in English.


Registrations are possible until Thursday, February 24th by sending an e-mail application to


Program a detailní informace kurzu ke stažení


Aplikovaná farmakokinetika

OR 10 – Farmakologie a toxikologie


Kurz je určen především postgraduálním studentům UK v oboru Farmakologie a toxikologie, případně i dalším zájemcům o danou problematiku. Je platný pro absolvování dvou kurzů v rámci DSPB, jeho absolvování potvrzuje garant kurzu zápočtem do indexu doktoranda. Kurz je koncipován jako třídenní – začíná se výkladem teorie, na kterou navazují praktické demonstrace a interaktivní nácvik probírané problematiky. Kurz je zakončen testem.


Datum a místo konání:

16. 10. 2023 – 18. 10. 2023

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze, Albertov 4, 128 00 Praha 2


Garant kurzu:

PharmDr. Martin Šíma, Ph.D., Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze


Kontakt: E-mail: , tel: 224 968 161


Program kurzu ke stažení


Course: Applied Pharmacokinetics (B90274)

Field Board 10: Pharmacology and Toxicology


A course is intended primarily for Charles University doctoral students in the study program Pharmacology and Toxicology and for other students interested in clinical pharmacokinetics. It is valid as one of the obligatory courses that must be passed during Doctoral Study Program. The confirmation of completion of the course is validated by credit in the University Study Report. The course lasts 3 days and comprises from seminars on the basic pharmacokinetic theory which is then discussed on practical demonstrations (case reports, guidelines, therapeutic drug monitoring, and population pharmacokinetics) and interactive practicing of therapeutic drug monitoring on validated software (MW/Pharm). Part of the course is final test of acquired knowledge.


Date and place:

December 15-17, 2021

Institute of Pharmacology 1st Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague, Albertov 4, 128 00 Praha 2


Program kurzu ke stažení


Vybrané problémy endokrinologie a metabolizmu

V letošním školním roce Vás zveme již na 24. ročník seminářů pro postgraduální studenty, který bude probíhat podruhé distanční formou pomocí MS Teams.


Na kurz je nutné přihlásit se e-mailem: mduskova@endo.cz a poslat číslo studenta na UK.


Podmínky udělení zápočtu: účast na seminářích a krátká prezentace cca 5–10 minut související s tématem postgraduálního studia účastníka kurzu, event. dle individuální domluvy (témata nejsou omezena na oblast endokrinologie). Kurz trvá celý rok a není rozdělen na letní a zimní semestr, za které by se udělovaly zvlášť zápočty. Zápočet se uděluje až po skončení kurzu.


Kód kurzu v SIS: B90044


Vybrané problémy endokrinologie a metabolizmu


Metodologické základy výzkumu kardiovaskulárních nemocí

Kurz pro studenty DSP „Kardiovaskulární vědy“

Koordinátor kurzu: P. Widimský


Kurz je otevřený a přístupný zdarma všem doktorandům UK. K jeho absolvování je nutná účast minimálně na 70% seminářů.


Začátky všech seminářů v 15:30. Prvních cca 20 minut bude přednáška a následovat bude neformální interaktivní diskuze (ev. i vlastní krátké prezentace studentů, sdílení zkušeností apod.). Pokud student bude mít zájem ukázat při semináři vlastní slidy (vč. na slidech napsaných otázek), domluví se předem s lektorem.


Semináře budou prezenční formou (místo uvedeno níže v programu) nebo distanční formou (podle vývoje epidemického skore). Formu semináře potvrdí vždy děkanát 3.LF UK (p. Svobodová) nejpozději týden před jeho konáním. Na kurz se laskavě registrujte na e-mailové adrese .


Kód kurzu v SIS: CPGS014


Program kurzu 2023/2024Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů

Kurz probíhá každé pondělí letního semestru a seznamuje studenty se základy anatomie, fyziologie, patologické fyziologie a patologie. Po každé přednášce je vyhrazen čas pro konzultaci na dané téma s přednášejícím(i).


Kurz začíná se začátkem letního semestru (20.2.2023). Podmínkou pro absolvování kurzu je aktivní přítomnost aspoň na 80% přednášek, úspěšné napsání testu a odevzdání práce krátkého rozsahu (na asi pět stránek - literární přehled k tématu dizertace) s využitím znalostí získaných z kurzu.


Za organizaci zodpovídá MUDr. K. Bernášková, CSc.

Ústav patofyziologie, Ke Karlovu 4, 120 00 Praha 2, kbernas@lf3.cuni.cz


Program kurzu - léto 2023Úvod do praktické metodologie vědecké práce

Doporučený kurz podle směrnice děkana 3. LF UK č. 2/2022


Kurz Úvod do praktické metodologie vědecké práce je určen pro studenty doktorských studijních programů na počátku jejich studia. V rámci tohoto předmětu studenti jednak získají potřebné teoretické znalosti využitelné ve svém doktorském studiu, jednak si na praktických příkladech osvojí základy metodologie vědecké práce. Jednou z těchto osvojených praktických dovedností by měla být schopnost zpracovat svoji vědeckou práci do formy vědeckého abstraktu, posterové a ústní prezentace.


Více informací získáte v anotaci kurzu.
Kurzy Experimentální chirurgie

Kurzy Experimentální chirurgie pro akademický rok 2024/2025:


 • Experimentální chirurgie I  22. - 23. 4. 2024 (12:00 – 15:00)


 • Experimentální chirurgie II  24.- 25. 5. 2024 (12:00 – 15:00)K registraci na kurz, prosím, kontaktujte paní Bc. Lenku Hájkovou, MSc. - lenka.hajkova@lf1.cuni.cz


KURZ EXPERIMENTÁLNÍ CHIRUGIE se bude konat v posluchárně I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN


Program kurzuKurz Pokroky v Neurovědách

 • Pokroky v neurovědách 13.5.2024 - 24.5.2024, distanční forma účasti

  Advances in Neuroscience

  Uzávěrka přihlášek je 3. 5. 2024

 • virtuální forma výuky

 • počet účastníků kurzu nebude limitován.

 • registrační formulář pro potencionální účastníky:

  registrační formulář

  registration form


Mikroskopické metody v biomedicíne

- v Praze v termínu 16. – 20. 10. 2023.

- moderní metody světelné a elektronové mikroskopie.

- nové trendy v oboru mikroskopie.

- obecné metody a základní přístupy v mikroskopii, nejmodernější techniky, superrezoluční mikroskopie, rychlé konfokální snímání pomocí mikroskopie rotujícího disku nebo light sheet mikroskopie a zobrazování celých živých organismů.

- úvod do světelné i elektronové mikroskopie s pevným teoretickým zázemím rozšířeným mnoha praktickými prezentacemi.

- přednášky i praktická cvičení jsou vyučovány odborníky a vědci z oboru nebo odborníky z předních mikroskopických firem.

- kurz je určen především pro doktorandy a mladé vědce v biomedicínském oboru. Řada doktorských komisí tento - kurz počítá jako plnění studijních povinností studenta.

- kurz bude vyučován v anglickém jazyce.

Bližší informace a přístup do registračního formuláře najdete na stránkách kurzu https://course.img.cas.cz/mmib/

registrační formulářPoslední změna: 22. duben 2024 09:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor