Absolventi

Vedení fakulty neztrácí kontakt se svými absolventy. Před ukončením studia je pro budoucí absolventy pořádán pravidelný seminář A co dál doktore, ve kterém jsou připravováni na vstup i na úskalí lékařské profese. Již pravidlem se stalo oficiální rozloučení představitelů vedení fakulty s absolventy (akce Číše vína) - fotografie jsou přístupné ve fotogalerii. Hromadné fotografie absolventských ročníků jsou vyvěšeny na chodbách fakulty. Nabídky volných pracovních míst jsou vyvěšovány na informačních panelech ve vestibulu hlavní budovy 3. LF UK.


Prostřednictvím studijního oddělení posílá 3. LF svým absolventům pozvánky na kulturní, společenské a odborné akce pořádané fakultou nebo studentským spolkem Trimed. V pravidelných intervalech získává fakulta formou anket či dotazníkových akcí zpětnou vazbu o uplatnění a úspěšnosti svých absolventů.
Poslední změna: 21. únor 2018 15:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor