Základní kmeny lékařů

 1. Anesteziologický

 2. Dermatovenerologický

 3. Gynekologicko-porodnický

 4. Hygienicko-epidemiologický

 5. Chirurgický

 6. Interní

 7. Kardiochirurgický

 8. Maxilofaciálněchirurgický

 9. Neurochirurgický

 10. Neurologický

 11. Oftalmologický

 12. Ortopedický

 13. Otorinolaryngologický

 14. Patologický

 15. Pediatrický

 16. Psychiatrický

 17. Radiologický

 18. Urologický

 19. Všeobecné praktické lékařství


Základní informace

 • Délka vzdělávání v základním kmeni je 30 měsíců.

 • Vzdělávání v základním kmeni se ukončuje zkouškou.

 • Úspěšné složení zkoušky je jednou z podmínek pro přihlášení k atestační zkoušce.

 • Po úspěšně složené zkoušce je lékaři vydán certifikát o absolvování základního kmene.

 • Podrobné informace o zkoušce najdete zde


Náplň základních kmenů

Lékaři zařazení do specializačního oboru od 1. 7. 2017 do 14. 10. 2020


Lékaři zařazení od 1. 7. 2017 postupují dle obsahové náplně základních kmenů, které upravuje vyhláška č. 221/2018 Sb. Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů.

Pokud lékař neukončil vzdělávání v základním kmeni do 14. 10. 2020 může dokončit vzdělávaní i podle vyhlášky č. 397/2020 Sb. Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů účinná od 15.10.2020.


Lékaři zařazení do specializačního oboru od 15.10.2020


Lékaři zařazení od 15.10.2020 postupují dle obsahové náplně základních kmenů, které upravuje vyhláška č. 397/2020 Sb. Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů.


Lékaři zařazení do specializačního oboru do 30. 6. 2017


Lékaři zařazení do oboru do 30. 6. 2017 (vzdělávací programy 2005, 2009, 2010, 2011 a 2015) nadále postupují dle náplně vzdělávacích programů (kmen +vlastní specializovaný výcvik) platných v době jejich zařazení nebo si mohou zvolit vzdělávací program novější.


Poslední změna: 20. duben 2023 16:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor