Semináře

Semináře Neurologické kliniky 3.LF UK a FNKV


Letní semestr 2023/2024, úterky 14-16 hod.


26. 3. * Novinky v neuroonkologii.

MUDr. Ing. Tomáš Svoboda (Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV)

Neurologická klinika, stážovna


23.4. * Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS)

doc. MUDr. Monika Klírová, Ph.D., vedoucí PS Neinvazivní mozková stimulace a klinická neurostimulace (Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ)

Neurologická klinika, stážovna


14. 5. * Neurodegenerativní onemocnění – nové trendy

prof. MUDr. Robert Rusina, Ph.D. (přednosta Neurologické kliniky 3. LF UK a FTN)

Neurologická klinika, stážovna


* semináře povinně volitelné pro studenty 5. ročníku


Organizuje: Doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc.,

+420 26716 2494,Prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

přednostka Neurologické kliniky 3. LFUK a FNKV

Šrobárova 50, 100 34 Praha 10


Poslední změna: 19. duben 2024 09:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor