Volby zástupců 3. LF do Akademického senátu Univerzity Karlovy 2021-2024


Předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy na zákl. čl. 2 odst. 1 Volebního řádu Akademického senátu Univerzity Karlovy na svém zasedání dne 15. června 2020 vyhlásilo volby do Akademického senátu pro období 2021 – 2024 (1. února 2021 – 31. ledna 2024) na fakultách, které jsou pro účely voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy podle čl. 1 odst. 4 Volebního řádu Akademického senátu Univerzity Karlovy zařazeny do III. sboru.


Výsledky voleb

 

 

Výsledky voleb do AS UK 2021-2024

 

 


Informace k vyhlášení voleb

Akademický senát 3. LF UK vyhlašuje konání voleb na základě hlasování per rollam konaného ve dnech 14. října – 20. října 2020 na dny:


  • 24. listopad 2020 (úterý) od 9:00 hodin do 15:00 hodin,

  • 25. listopad 2020 (středa) od 9:00 hodin do 15:00 hodin,


Místo konání:


Volby proběhnou elektronicky na adrese

http://volby.lf3.cuni.cz/volba/as-uk-2021-2024


Usnesení:


AS 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 2, odst. 3 Volebního řádu Univerzity Karlovy vyhlášení termínu, času a místa konání voleb zástupců 3. LF UK do Akademického senátu Univerzity Karlovy.Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

Předseda AS 3. LF UKPoslední změna: 26. listopad 2020 11:46 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor