• Publikační činnost

Publikační činnost

Rozcestník k publikační činnosti 3. LF

Opatření rektora č. 18/2012 - Evidence výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací - odkaz: http://www.cuni.cz/UK-4331.html


 • Přístup  do OBD 3. LF pro přihlášené uživatele 3. LF - evidence publikací, vyhledávání, tisk a stažení setříděných seznamů publikací

 • (zde se zobrazují všechny zapsané publikace, i jen uložené, vrácené nebo rozpracované)

 • Přihlašovací údaje: Login: číslo osoby na Průkazu zaměstnance 3. LF UK (číslo pod fotografií), heslo nastavené heslo do CAS. V případě technických problémů kontaktujte fakultní správce systému OBD 3.LF. (M. Hábová, V. Musil)

 

 


Aktuální sběr dat o publikační činnosti a termíny

 • Kontrola a sběr monografií vydaných v letech 2019-2021.

  Termín odevzdání: do 30. 11. 2021.

 • Kontrola a sběr prací s IF vydaných v letech 2019-2021.

  Termín odevzdání: do 1. 2. 2022.

 • Další předání publikací do RIV proběhne cca začátkem dubna v roce 2022.

 • Sběr probíhá průběžně po celý rok 2021 a začátkem roku 2022. Publikace zadávejte přímo do systému OBD 3. LF UK po přihlášení. Kontrolujte, zda již vaše publikace v systému není, mnohé publikace jsme již za vás zapsali podle plných textů nebo naimportovali z Pubmed, WOS nebo Scopus.

 • Termín ukončení sběru všech ostatních publikací pro RIV i ostatní publikační aktivity pro zaměstnance a PGS studenty: 1.3.2022.

Aktuální pokyny pro odevzdávání publikační činnosti za 3. LF za rok 2021 a pro RIV-2022

speciální pokyny pro evidenci publikací odevzdávaných do RIV se pro každý rok mění a jsou zveřejněny na webové stránce RVVI.

(pro RIV je vyžadováno mnohem více údajů k publikaci než běžná citace).


Kontaktní osoby pro oblast publikací, správci systému

 • PhDr. Vladimír Musil, Ph.D., e-mail: , tel. 267102 532,  PhDr. Martina Hábová, tel. 267 102 547, e-mail:

 

 Poslední změna: 16. listopad 2021 16:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám