• Publikační činnost

Publikační činnost

Rozcestník k publikační činnosti 3. LF

Opatření rektora č. 18/2012 - Evidence výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací - odkaz: http://www.cuni.cz/UK-4331.html


  • Přístup  do OBD 3. LF pro přihlášené uživatele 3. LF - evidence publikací, vyhledávání, tisk a stažení setříděných seznamů publikací

  • (zde se zobrazují všechny zapsané publikace, i jen uložené, vrácené nebo rozpracované)

  • Přihlašovací údaje: Login: číslo osoby na Průkazu zaměstnance 3. LF UK (číslo pod fotografií), heslo nastavené heslo do CAS. V případě technických problémů kontaktujte fakultní správce systému OBD 3.LF. (M. Hábová, V. Musil)

 

 


Aktuální sběr dat o publikační činnosti a termíny

  • Další předání publikací do RIV proběhne cca začátkem dubna v roce 2019.

  • Sběr probíhá průběžně po celý rok 2018 a začátkem roku 2019. Publikace zadávejte přímo do systému OBD 3. LF UK po přihlášení. Kontrolujte, zda již vaše publikace v systému není, mnohé publikace jsme již za vás zapsali podle plných textů nebo naimportovali z Pubmed, WOS nebo Scopus..

  • Termín ukončení sběru publikací pro RIV i ostatní publikační aktivity pro zaměstnance a PGS studenty: 1.3.2019.

Aktuální pokyny pro odevzdávání publikační činnosti za 3. LF za rok 2018 a pro RIV-2019

  a. 

obecné pokyny pro evidenci, způsob evidence běžné publikační, příp. prezentační aktivity, která není odevzdávána do do RIV. Záznamy se výběrově předávají na RUK Ústřední knihovně pro Centrální databáze publikací UK. (Evidence jen základních citačních údajů pro citování dle normy ČSN)


Vzorové příklady povinně vyplňovaných základních údajů ke každé publikaci (dokumentu) pro vybrané typy publikací, které musí být v OBD 3. LF vyplněny pro správné citování dle normy ČSN.

  • speciální pokyny pro evidenci publikací odevzdávané do RIV:  (pro RIV je vyžadováno mnohem více údajů k publikaci než běžná citace). Záznamy se předávají do RIV a do Centrální databáze publikací UK.


Kontaktní osoby pro oblast publikací, správci systému

  • PhDr. Vladimír Musil, e-mail: , tel. 267102 532,  PhDr. Martina Hábová, tel. 267 102 547, e-mail:

 


 Poslední změna: 22. leden 2019 23:57 
Sdílet na:  
Katalog UK

Rychlé vyhledávání knih, časopisů, databází, elektronických zdrojů a vysokoškolských prací na jednom místě.
Rychlé vyhledávání knih, časopisů, databází, elektronických zdrojů a vysokoškolských prací na jednom místě.


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (půjčovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám