• Fakulta
  • Pracoviště a funkční jednotky

Pracoviště a funkční jednotky

Základní pracoviště pro pedagogickou a vědeckou činnost

 Ústavy

 Kliniky

Společné s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady

Společné s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady a Státním zdravotním ústavem

Společné s Fakultní Thomayerovou nemocnicí


 Samostatná oddělení

Společné s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady

Společné s Fakultní Thomayerovou nemocnicí

Společné s Fakultní nemocnicí Bulovka

Společné s Národním ústavem duševního zdraví

Společné s Ústřední vojenskou nemocnicí – Vojenskou fakultní nemocnicí Praha

Společné s Ústavem pro péči o matku a dítě


Pracoviště zabezpečující činnost fakulty


Funkční jednotky fakulty

Funkční jednotky fakulty jsou centra, katedry a výzkumná centra. Tyto jednotky se se ustanovují zejména k zajištění koordinace činností spojených s výukou v oborech bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu a k zajištění koordinace činnosti spojených s řešením výzkumné problematiky.Smluvně afiliovaná pracoviště


Poslední změna: 29. červen 2021 12:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor