• Fakulta
  • Pracoviště a funkční jednotky

Pracoviště a funkční jednotky

Základní pracoviště pro pedagogickou a vědeckou činnost

 Ústavy

 Kliniky



 Samostatná oddělení


Pracoviště zabezpečující činnost fakulty


Funkční jednotky fakulty

Funkční jednotky fakulty jsou centra, katedry a výzkumná centra. Tyto jednotky se se ustanovují zejména k zajištění koordinace činností spojených s výukou v oborech bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu a k zajištění koordinace činnosti spojených s řešením výzkumné problematiky.



Smluvně afiliovaná pracoviště


Poslední změna: 21. únor 2018 15:33 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojení



Jak k nám


Váš názor