• Fakulta
 • Pracoviště a funkční jednotky

Pracoviště a funkční jednotky

Základní pracoviště pro pedagogickou a vědeckou činnost

 Ústavy

 Kliniky Samostatná oddělení


Pracoviště zabezpečující činnost fakulty


Funkční jednotky fakulty

Funkční jednotky fakulty jsou centra, katedry a výzkumná centra. Tyto jednotky se se ustanovují zejména k zajištění koordinace činností spojených s výukou v oborech bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu a k zajištění koordinace činnosti spojených s řešením výzkumné problematiky.


Výukové

Katedra biomedicinských oborů

Vedoucí katedry: doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.


Sdružuje tato pracoviště:

 • Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie

 • Ústav histologie a embryologie

 • Ústav imunologie

 • Ústav lékařské genetiky

Katedra gynekologie a porodnictví

Vedoucí katedry: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc


Sdružuje tato pracoviště:

 • Gynekologicko-porodnická klinika

 • Gynekologická klinika 3. LF UK a ÚVN

Katedra chirurgických oborů

Vedoucí katedry: doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.


Sdružuje tato pracoviště:

 • Chirurgická klinika

 • Kardiochirurgická klinika

 • Klinika anesteziologie a resuscitace

 • Klinika dětské chirurgie a traumatologie

 • Klinika plastické chirurgie

 • Klinika popáleninové medicíny

 • Neurochirurgická klinika

 • Ortopedicko traumatologická klinika

 • Urologická klinika

Katedra interních oborů

Vedoucí katedry: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.


Sdružuje tato pracoviště:

 • I. interní klinika

 • II. interní klinika

 • III. interní - kardiologická klinika

 • Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí

 • Klinika pneumologie a hrudní chirurgie


Katedra hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-243.html

Vedoucí katedry: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph. D.


Sdružuje tato pracoviště:

 • Kabinet veřejného zdravotnictví

 • Klinika pracovního a cestovního lékařství

 • Ústav epidemiologie a biostatistiky

 • Ústav hygieny

 • Ústav pro studium obezity a diabetu

Katedra laboratorní diagnostiky

Vedoucí katedry: prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.


Sdružuje tato pracoviště:

 • Ústav laboratorní diagnostiky


Výzkumné

Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-1052.html

Vedoucí Centra: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.


Sdružuje pracovníky a pracovní skupiny z:

 • I. interní kliniky

 • II. interní kliniky

 • Kliniky dětí a dorostu

 • Ústavu pro studium obezity a diabetu

 • Ústavu hygieny

 • Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie

 • Ústavu lékařské genetiky

 • Ústavu histologie a embryologie


Kardiocentrum

Vedoucí Centra: prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.


Sdružuje pracovníky a pracovní skupiny z:

 • III. interní – kardiologické kliniky

 • Kardiochirurgické kliniky


Centrum onkologického výzkumu

Vedoucí Centra: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.


Sdružuje tato pracoviště:

 • Ústav patologie

 • Oddělení buněčné a molekulární biologie

 • Laboratoře experimentální onkologie

 • Ústav laboratorní diagnostiky

 • Interní hematologická klinika

 • Radioterapeutická klinika

 • Dermatovenerologická klinika

 • Chirurgická klinika

 • Urologická klinika

 • Klinika otorinolaryngologická

 • Ústav imunologie

 • Divize gastroenterologie II. interní kliniky

 • Oddělení lékařské psychologie

 • Ústav epidemiologie a biostatistiky


Centrum pro zdravotnické právoCentrum pro traumatologický výzkum
Poslední změna: 4. prosinec 2017 10:29 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor