• Uchazeči
 • Testy pro uchazeče o studium, vzorové testy

Testy pro uchazeče o studium, vzorové testy

Test z biologie, fyziky, chemie

(pro magisterský program Všeobecné lékařství)


 • Celkem 90 otázek - 30 otázek z každého oboru

 • Uchazeč má na vypracování testu celkově 3 hodiny

 • Ke každé otázce jsou nabídnuty 4 odpovědi. Jenom jedna je vždy správná, není nikde nulová varianta.

 • V průběhu přijímací zkoušky není povoleno používat kalkulačky, tabulky ani jiné pomůcky

Test z biologie a fyziky

(pro bakalářský obor Fyzioterapie)


 • Celkem 60 otázek - 30 otázek z každého oboru

 • Uchazeč má na vypracování testu celkově 2 hodiny.

 • Ke každé otázce jsou nabídnuty 4 odpovědi. Jenom jedna je vždy správná, není nikde nulová varianta.

 • V průběhu přijímací zkoušky není povoleno používat kalkulačky, tabulky ani jiné pomůcky

Test z biologie a chemie

(pro bakalářské obory Dentální hygienistka a Nutriční terapie)


 • Celkem 60 otázek - 30 otázek z každého oboru

 • Uchazeč má na vypracování testu celkově 2 hodiny.

 • Ke každé otázce jsou nabídnuty 4 odpovědi. Jenom jedna je vždy správná, není nikde nulová varianta.

 • V průběhu přijímací zkoušky není povoleno používat kalkulačky, tabulky ani jiné pomůcky

Test ze základů biologie člověka

(pro bakalářský obor Všeobecné ošetřovatelství - prezenční)


 • Celkem 50 otázek

 • Uchazeč má na vypracování testu celkově 1 hodinu a 40 minut

 • Ke každé otázce jsou nabídnuty 4 odpovědi. Jenom jedna je vždy správná, není nikde nulová varianta.

 • V průběhu přijímací zkoušky není povoleno používat kalkulačky, tabulky ani jiné pomůcky

Test z anatomie, fyziologie, patofyziologie, ošetřovatelství a základů intenzivní péče

(pro navazující magisterský studijní program Intenzivní péče - prezenční)


 • Celkem 50 otázek

 • Uchazeč má na vypracování testu celkově 2 hodiny

 • Ze čtyř nabídnutých odpovědí se vybírá jen jedna nejlepší odpověď, přičemž pouze jedna odpověď je správná, není nikde nulová varianta.

 • V průběhu přijímací zkoušky není povoleno používat kalkulačky, tabulky ani jiné pomůcky


Znění testů z předešlého akademického roku

Intenzivní péče

Intenzivní péče 2019
Klíč správných odpovědí - Intenzivní péče

Všeobecné lékařství, Fyzioterapie, Dentální hygienistka, Nutriční terapie

Biologie 2020
Fyzika 2020
Chemie 2020
Klíč správných odpovědí Biologie 2020
Klíč správných odpovědí Fyzika 2020
Klíč správných odpovědí Chemie 2020

Všeobecné ošetřovatelství

Biologie VO
Klíč správných odpovědí - Biologie VOPoslední změna: 11. leden 2021 15:50 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor