• Uchazeči
 • Testy pro uchazeče o studium, vzorové testy

Testy pro uchazeče o studium, vzorové testy

Test z biologie, fyziky, chemie

(pro magisterský program Všeobecné lékařství)


 • Celkem 90 otázek - 30 otázek z každého oboru

 • Uchazeč má na vypracování testu celkově 3 hodiny

 • Ke každé otázce jsou nabídnuty 4 odpovědi. Jenom jedna je vždy správná, není nikde nulová varianta.

 • V průběhu přijímací zkoušky není povoleno používat kalkulačky, tabulky ani jiné pomůcky

Test z biologie a fyziky

(pro bakalářský obor Fyzioterapie)


 • Celkem 60 otázek - 30 otázek z každého oboru

 • Uchazeč má na vypracování testu celkově 2 hodiny.

 • Ke každé otázce jsou nabídnuty 4 odpovědi. Jenom jedna je vždy správná, není nikde nulová varianta.

 • V průběhu přijímací zkoušky není povoleno používat kalkulačky, tabulky ani jiné pomůcky

Test z biologie a chemie

(pro bakalářské obory Dentální hygienistka a Nutriční terapie)


 • Celkem 60 otázek - 30 otázek z každého oboru

 • Uchazeč má na vypracování testu celkově 2 hodiny.

 • Ke každé otázce jsou nabídnuty 4 odpovědi. Jenom jedna je vždy správná, není nikde nulová varianta.

 • V průběhu přijímací zkoušky není povoleno používat kalkulačky, tabulky ani jiné pomůcky

Test ze základů biologie člověka

(pro bakalářský obor Všeobecné ošetřovatelství - prezenční)


 • Celkem 50 otázek

 • Uchazeč má na vypracování testu celkově 1 hodinu a 40 minut

 • Ke každé otázce jsou nabídnuty 4 odpovědi. Jenom jedna je vždy správná, není nikde nulová varianta.

 • V průběhu přijímací zkoušky není povoleno používat kalkulačky, tabulky ani jiné pomůcky

Test z anatomie, fyziologie, patofyziologie, ošetřovatelství a základů intenzivní péče

(pro navazující magisterský studijní program Intenzivní péče - prezenční)


 • Celkem 50 otázek

 • Uchazeč má na vypracování testu celkově 1 hodinu a 40 minut

 • Ze čtyř nabídnutých odpovědí se vybírá jen jedna nejlepší odpověď, přičemž pouze jedna odpověď je správná, není nikde nulová varianta.

 • V průběhu přijímací zkoušky není povoleno používat kalkulačky, tabulky ani jiné pomůcky


Znění testů z předešlého akademického roku

Intenzivní péče

Intenzivní péče 2023

Všeobecné lékařství, Fyzioterapie, Dentální hygienistka, Nutriční terapie

Biologie 2023
Fyzika 2023
Chemie 2023

Všeobecné ošetřovatelství

Biologie VO 2023Poslední změna: 20. duben 2023 16:09 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor