• Uchazeči
 • Testy pro uchazeče o studium, vzorové testy

Testy pro uchazeče o studium, vzorové testy

Testy z biologie, fyziky, chemie

(pro magisterský program Všeobecné lékařství)


 • Celkem 90 otázek - 30 otázek z každého oboru

 • Uchazeč má na vypracování testu celkově 3 hodiny

 • Ke každé otázce jsou nabídnuty 4 odpovědi. Jenom jedna je vždy správná, není nikde nulová varianta.

 • V průběhu přijímací zkoušky není povoleno používat kalkulačky, tabulky ani jiné pomůcky


Testy z biologie a fyziky

(pro bakalářský obor Fyzioterapie)


 • Celkem 60 otázek - 30 otázek z každého oboru

 • Uchazeč má na vypracování testu celkově 2 hodiny.

 • Ke každé otázce jsou nabídnuty 4 odpovědi. Jenom jedna je vždy správná, není nikde nulová varianta.

 • V průběhu přijímací zkoušky není povoleno používat kalkulačky, tabulky ani jiné pomůcky


Testy z biologie a chemie

(pro bakalářské obory Dentální hygienistka a Nutriční terapie)


 • Celkem 60 otázek - 30 otázek z každého oboru

 • Uchazeč má na vypracování testu celkově 2 hodiny.

 • Ke každé otázce jsou nabídnuty 4 odpovědi. Jenom jedna je vždy správná, není nikde nulová varianta.

 • V průběhu přijímací zkoušky není povoleno používat kalkulačky, tabulky ani jiné pomůcky


Test ze základů biologie člověka

(pro bakalářský obor Všeobecné ošetřovatelství - prezenční)


 • Celkem 50 otázek

 • Uchazeč má na vypracování testu celkově 1 hodinu a 40 minut

 • Ke každé otázce jsou nabídnuty 4 odpovědi. Jenom jedna je vždy správná, není nikde nulová varianta.

 • V průběhu přijímací zkoušky není povoleno používat kalkulačky, tabulky ani jiné pomůcky
Znění testů z předešlého akademického roku včetně správného řešeníPoslední změna: 6. listopad 2018 11:50 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor