Pregraduální výzkum

Studentský výzkum na 3. LF

Již v rámci magisterského studia se studenti 3.LF mohou zapojit do výzkumu. Na většině pracovišť 3.LF probíhá preklinický nebo klinický výzkum a pokud se studenti dohodnou s odpovědnou osobou, mohou si takto účast na výzkumu často zajistit individuálně. Snažší však je využít možnosti Studentské vědecké aktivity (SVA). Pro studenty určených ročníků (nejčastěji 3. a 4., kde si SVA lze vybrat namísto Povinně volitelných kurzů - PVK) každoročně vypisují školitelé témata vědeckých prací (k dispozici na studijním oddělení). Pokud se student v určeném termínu na téma přihlásí a školitel s jeho vedením souhlasí, lze za SVA získat kredity.


Práce je možné prezentovat na Studentské vědecké konferenci (SVK), což je nejvýznamnější událost ve studentském výzkumu na 3. LF. SVK se koná každý rok v květnu. Konference je otevřená všem zájemcům (pro umožnění účasti všech studentů bývá v den konání SVK zrušena výuka) a jsou na ní prezentovány práce studentů v klinické i preklinické oblasti. První tři přednášející v obou sekcích bývají oceněni. Na SVK mohou přednášet všichni všichni studenti, kteří se věnují výzkumu. Pro studenty SVA je účast podmínkou udělení zápočtu. Vítězové fakultní SVK postupují do česko-slovenského kola a do soutěže o prestižní ocenění Cena za lékařství (Prix de Medecine).


Studenti se mohou rovněž účastnit mezinárodních konferencí a dalších soutěží a konferencí pro pregraduální studenty (aktuální informace o těchto možnostech přináší fakultní týdeník Vita Nostra Servis).


Možnosti výzkumné práce v zahraničí

Vědecké stáže v zahraničí pořádá IFMSA , informace o možnostech pregraduálního výzkumu v zahraničí lze získat také na stránkách Referátu pro zahraniční a vnější vztahy.


Koordinátoři výzkumné práce

  • prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. - - děkan

  • prof. MUDr. Romana Šlamberová -  - koordinátorka Studentské vědecké aktivity


Studentská vědecká konference 3. LF

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-208.html


Přehled nabídky PVK a témat SVA

PVK, SVA a VP pro akademický rok 2022-2023

Vyhlášení SVA 2022-2023.docx13 K19.01.2023
Přihláška na SVA 2022-2023.doc26 K28.04.2022
Nabídka SVA pro akademický rok 2022-2023 v6.pdf452 K20.03.2023
Informace o vypsaných PVK a VP naleznete v SIS - v aplikaci Předměty.html194 B28.04.2022

PVK, SVA a VP pro akademický rok 2021-2022

Přihláška na SVA 2021-2022.doc26 K29.04.2021
Nabídka SVA pro akademický rok 2021-2022 v8.pdf163 K16.08.2022
Informace o vypsaných PVK a VP naleznete v SIS - v aplikaci Předměty.html194 B19.04.2021

Archiv

PVK, SVA a VP pro akademický rok 2020-2021

Přihláška na SVA 2020-2021.doc26 K25.05.2020
Nabídka SVA pro akademický rok 2020-2021 15.pdf157 K09.03.2021
Nabídka SVA pro akademický rok 2020-2021 15.doc69 K09.03.2021
Informace o vypsaných PVK a VP naleznete v SIS - v aplikaci Předměty.html195 B29.04.2020

PVK, SVA a VP pro akademický rok 2019-2020

Přihláška na SVA 2019-2020.doc26 K30.04.2019
Nabídka SVA pro akademický rok 2019-2020v8.pdf214 K30.03.2020
Informace o vypsaných PVK a VP naleznete v SIS - v aplikaci Předměty.html183 B29.04.2019

PVK, SVA a VP pro akademický rok 2018-2019

Rozvrhy.html81 B31.07.2017
Přihláška na SVA 2018-2019.doc26 K31.05.2018
Nabídka SVA pro akademický rok 2018-2019 v10.pdf165 K25.04.2019
Nabídka SVA pro akademický rok 2018-2019 v10.doc84 K25.04.2019
Informace o vypsaných PVK a VP naleznete v SIS - v aplikaci Předměty.html181 B01.06.2018

PVK, SVA a VP pro akademický rok 2017-2018

Rozvrhy.html81 B31.07.2017
Přihláška na SVA 2017-2018.doc27 K02.05.2017
Informace o vypsaných PVK a VP naleznete v SIS - v aplikaci Předměty.html180 B02.05.2017

PVK, SVA a VP pro akademický rok 2016-2017

Nabídka SVA pro akademický rok 2016-2017 (2017-03-27).pdf246 K27.03.2017
Nabídka SVA pro akademický rok 2016-2017 (2017-03-27).doc94 K27.03.2017
Instrukce pro PVK Endoskopická, laparoskopická a robotická urologie.docx46 K01.11.2016
Informace o vypsaných PVK a VP naleznete v SIS - v aplikaci Předměty.html208 B29.04.2016

PVK a SVA pro akademický rok 2015-2016

Nabídka SVA pro akademický rok 2015-2016.pdf132 K30.03.2016
Nabídka SVA pro akademický rok 2015-2016.doc74 K30.03.2016

PVK a SVA pro akademický rok 2014-2015

Nabídka SVA pro akademický rok 2014-2015.pdf126 K19.06.2015
Nabídka SVA pro akademický rok 2014-2015.doc71 K19.06.2015
Informace o vypsaných PVK a VP naleznete v SIS - v aplikaci Předměty.html189 B19.02.2015

PVK a SVA pro akademický rok 2013-2014

Zápis povinně volitelných kursů a volitelných předmětů - informace.docx13 K19.07.2013
Přihláška na SVA 2013-2014.doc26 K03.06.2013
Nabídka SVA pro akademický rok 2013-2014.pdf140 K23.06.2014
Nabídka SVA pro akademický rok 2013-2014.doc103 K23.06.2014
Informace o vypsaných PVK a VP naleznete v SIS - v aplikaci Předměty.html189 B19.02.2015

PVK a SVA pro akademický rok 2012-2013

Zápis na PVK a VP upravuje Směrnice děkana č. 1-2011.pdf288 K20.01.2011
SVA_2012-2013-cj-24-9-13.doc77 K24.09.2013
Přihláška na SVA.doc26 K30.04.2012
Manuál na zapisování na PVK.pdf266 K13.07.2012

PVK a SVA pro akademický rok 2011-2012

SVA_2011-2012-xj.doc65 K15.01.2012
Přihláška na SVA.doc26 K26.05.2011

PVK a SVA pro akademický rok 2010-2011

Studentská vědecká aktivita 2010-2011 - sylaby.pdf359 K06.05.2010
PVK volné k datu 24. května 2010.pdf93 K24.05.2010
PVK-SVA-2010.pdf252 K06.05.2010
Povinně volitelné kurzy 2010-2011 - sylaby.pdf2 M24.09.2010


Poslední změna: 11. červenec 2019 15:37 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor