• Doktorské studium

Doktorské studium


 

 


Aktuálně

14. září 2018

Pozvánka na kurz Mikroskopické metody v biomedicíně

Československá mikroskopická společnost spolu s Ústavem molekulární genetiky AV ČR Vás zve na kurz Mikroskopické metody v biomedicíne, který se uskuteční v Praze v termínu 15.‐19.10.2018. Pětidenní kurz zaměřený na teorii a doplněný praktickými ukázkami a cvičeními se intenzivně věnuje moderním metodám světelné a elektronové mikroskopie.


14. září 2018

Pozvánka na Metodický seminář pro školitele UK

Pořádá Oddělení doktorského studia Odboru pro studium a záležitosti studentů Rektorátu UK. Seminář je určen zejména pro nové školitele studentů doktorských studijních programů. Cílem je představení agendy doktorského studia s ohledem na práva a povinnosti školitele z pohledu vnitřních předpisů univerzity. Termín semináře je plánován na 10.10.2018 od 10:00 hod. na Rektorátu Univerzity Karlovy.


6. září 2018

Pozvánka na Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium

Sympozium pořádá Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s. a Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK Sympozium se bude konat v pondělí 26. listopadu 2018 od 10 hodin (Purkyňův ústav, 2. patro, Farmakologická posluchárna, Albertov 4, Praha 2).


Archiv aktualit


Poslední změna: 21. únor 2018 15:36 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor