• Doktorské studium

Doktorské studium


 

 


Aktuálně

10. října 2018

Výběrové řízení do ÚNMZ

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Odbor státního zkušebnictví hledá do svého týmu nové kolegy s cílem jejich profesionalizace v oblasti zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro.


29. září 2018

3. LF UK vyhlašuje Donatio Facultatis Medicæ Tertiæ pro doktorandy

3. LF UK vyhlašuje Donatio Facultatis Medicæ Tertiæ podporující začátek kariéry nejnadějnějších studentů doktorského studia.


25. září 2018

Pozvánka na kurz Úvod do praktické metodologie vědecké práce

Doporučený kurz podle směrnice děkana 3. LF UK č. 6/2018. Kurz je určen pro studenty doktorských studijních programů na počátku jejich studia. V rámci tohoto předmětu studenti jednak získají potřebné teoretické znalosti využitelné ve svém doktorském studiu, jednak si na praktických příkladech osvojí základy metodologie vědecké práce. Jednou z těchto osvojených praktických dovedností by měla být schopnost zpracovat svoji vědeckou práci do formy vědeckého abstraktu, posterové a ústní prezentace.


Archiv aktualit


Poslední změna: 21. únor 2018 15:36 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor