• Doktorské studium

Doktorské studium

  

Aktuálně

25. července 2019

Stipendium pro vědkyně - matky, pečující o dítě do 4 let

Financováno edukačním programem společnosti MIBCON, Cílem projektu je zlepšit situaci a postavení žen matek v jejich profesním vědeckém životě a umožnit jim skloubit vědeckou kariéru s péčí o děti, která je v českém prostředí stále především záležitostí žen. Vědkyně matky jsou v nevýhodě, protože se dostávají se do začarovaného kruhu, který často neumožní smysluplně a funkčně založit a vést vlastní výzkumný tým nebo získat kmenové místo. V některých případech může celá tato situace vést i k rozhodnutí vědecké prostředí opustit. Společnost tak často přichází o velmi nadějné vědkyně, které se rozhodly být matkami, ale nedostalo se jim potřebného zázemí a podpory pro jejich profesní růst. Žadatelka rozhodne sama, na co chce stipendium využít. Žádost se podává v elektronické podobě do 13. 9. 2019


27. května 2019

Fulbrightův program Scholars 2020-2021

Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA, Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR v r. 2020/2021


29. dubna 2019

IX. podzimní škola základů elektronové mikroskopie 2019

14. –18. října 2019, Brno

pořádá Ústav přístrojové techniky AV CR, v .v. i.

Místo konání: Ústav přístrojové techniky AV CR, v. v. i., Královopolská 147, Brno

Organizátor Ing. Vilém Neděla, Ph.D.


Archiv aktualit


Poslední změna: 31. prosinec 2018 09:00 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor