• Doktorské studium

Doktorské studium

 

Aktuálně

Prestižní ocenění pro mladé vědce získal doktorand Mgr. Miloslav Zloh

Mgr. Miloslav Zloh, doktorand PharmDr. Andrey Štofkové, Ph.D. a vědecký pracovník Ústavu fyziologie, získal prestižní ocenění pro mladé vědce za ústní prezentaci na 26th EVER Congress – mezinárodním kongresu ve Valencii.

7. prosince 2023


Volný startovací byt pro mladé akademiky a vědce do 34 let věku

Mladí akademičtí a vědečtí pracovníci Univerzity Karlovy si mohou podat žádost o přidělení startovacího bytu v centru Krystal na Praze 6. Uvolněn byl jeden byt. Podrobnosti k této nabídce a formuláře jsou v detailu tohoto oznámení. Žádosti schválené děkanem 3. LF UK lze na RUK podávat do 10.1.2024

4. prosince 2023


Vademecum doktorského studia na 3. LF UK

Vademecum, aneb průvodce doktorským postgraduálním studiem, vzniklo z důvodu potřeby maximálního usnadnění orientace v doktorském studiu na 3. lékařské fakultě UK. Je určeno nejen uchazečkám a uchazečům o doktorské studium na naší fakultě, kterým pomůže s rozhodováním před podáním přihlášky a provede je vším, co je k zahájení studia zapotřebí učinit. Ale hlavně je určeno našim doktorandkám a doktorandům, aby je seznámilo se všemi možnostmi, které studium na naší fakultě přináší a rovněž vyžaduje. Seznámí je s jejich právy, povinnostmi, ale rovněž bonusy, které mohou získat, pokud své studium budou absolvovat aktivně a úspěšně. Ve Vademecu kromě informací týkajících se Vašich studijních povinností naleznete také tipy pro financování Vašeho výzkumu, důležité kontakty, ale i praktické informace týkající se stravování a bydlení.

23. listopadu 2023


Návratové granty pro podporu vracejících se akademiků/vědců z MD/RD

Vážené kolegyně, vážení kolegové, věnujte prosím pozornost opatření děkana č. 5/2023 - "Zásady udělování finanční podpory na výzkum pro akademické a vědecké pracovníky 3.LF UK navracející se z mateřské či rodičovské dovolené - Návratové granty".

17. října 2023


Vyhlášení GAUK 2024

Dovolujeme si upozornit, že bylo vyhlášeno 21. kolo Grantové agentury Univerzity Karlovy pro rok 2024. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 2. října 2023. Lhůta pro podávání přihlášek na 3. lékařské fakultě končí dnem 5. listopadu 2023.

16. října 2023
Archiv aktualit
Poslední změna: 23. listopad 2023 15:03 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor