• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

Nabídka témat dizertačních prací


10. března 2023

Adaptace doporučení advanced life support u kardiopulmonární resuscitace pro dvoučlenné skupiny zachránců.

Ústav/klinika: Klinika anesteziologie aresuscitace FNKV a 3LF UK

Školitel: MUDr. Roman Sýkora,Ph.D., MHA


20. února 2023

Vliv epigenetických faktorů na kognici a neurogenezi u laboratorního potkana exponovaného metamfetaminu během vývoje

Ústav/klinika: Ústav fyziologie 3.LF UK

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


27. ledna 2023

Možnosti terapeutického využití neinvazivní neuromodulace po získaném poškození mozku

Ústav/klinika: Klinika rehabilitačního lékařství FNKV 3LF UK

Školitel: prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.23. ledna 2023

Bolest u experimentálních modelů: mechanismy a měření

Ústav/klinika: Ústav fyziologie

Školitel: Doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.Archiv


print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor