• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

Nabízená témata

22. března 2019

Kardiogenní šok komplikující akutní infarkt myokardu

Ústav/klinika: III. interní - kardiologická klinika

Školitel: Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD.11. března 2019

Kardiostimulací vyvolaná porucha funkce levé komory srdeční a možnosti jejího ovlivnění

Ústav/klinika: III. Interní - kardiologická klinika

Školitel: MUDr. Karol Čurila, PhD.


11. března 2019

Stimulace Hisova svazku u pacientů indikovaných ke kardiostimulaci a resynchronizační terapii

Ústav/klinika: III. Interní - kardiologická klinika

Školitel: MUDr. Karol Čurila, PhD.


11. března 2019

Využití vysokofrekvenčního EKG při detekci dyssynchronie kontrakcí srdečních komor

Ústav/klinika: III. Interní - kardiologická klinika

Školitel: MUDr. Karol Čurila, PhD.


11. března 2019

Katetrizační uzávěr ouška levé síně

Ústav/klinika: III. interní - kardiologická klinika

Školitel: Doc. MUDr. Pavel Osmančík, PhD.


11. března 2019

Katetrizační ablace vs. modifikace životního stylu jako léčba fibrilace síní

Ústav/klinika: III. interní - kardiologická klinika

Školitel: Doc. MUDr. Pavel Osmančík, PhD.


11. března 2019

Hybridní ablace fibrilace síní

Ústav/klinika: III. Interní - kardiologická klinika

Školitel: Doc. MUDr. Pavel Osmančík, PhD.


7. března 2019

Cirkulující nádorová DNA (ctDNA) u pacinetů s Hodgkinovým lymfomem

Ústav/klinika: Interní hematologická klinika FNKV

Školitel: MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.


7. března 2019

Zpracování prostorové scény v dorzální a ventrální zrakové dráze lidského mozku

Ústav/klinika: Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

Školitel: Mgr. Kamil Vlček, PhD.


31. ledna 2019

Charakterizace metabolických vlastností tukové tkáně při prostém hladovění a za stavu nádorové kachexie

Ústav/klinika: Ústav patofyziologie 3. LF UK

Školitel: Mgr.Lenka Rossmeislová, Ph.D


29. ledna 2019

Pohlavní rozdíly v mozku a chování po expozici metamfetaminu během kritické periody vývoje

Ústav/klinika: Ústav fyziologie 3.LF UK

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


28. prosince 2018

Srdce a mozek

Ústav/klinika: III.interní – kardiologická klinika 3.LF UK a FNKV

Školitel: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.


27. prosince 2018

Epigenetické faktory ovlivňující vznik drogové závislosti u laboratorního potkana

Ústav/klinika: Ústav fyziologie 3.LF UK

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


27. prosince 2018

Je adolescence kritickým obdobím pro vznik drogové závislosti?

Ústav/klinika: Ústav fyziologie 3.LF UK

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


18. prosince 2018

Molekulární biomarkery účinnosti protinádorových léčiv v experimentálních modelech a u pacientů se solidními nádory

Ústav/klinika: Státní zdravotní ústav/Odd. Toxikogenomiky, CTZB

Školitel: Radka Václavíková Ph.D.Poslední změna: 21. únor 2018 15:37 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor