• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

PhD den 3. LF UK

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy spustila možnost přihlašovat se na volné PhD projekty v rámci 1. PhD dne 3. LF UK, který je organizován pod záštitou proděkanů 3. LF UK, prof. Šlamberové a doc. Dušky.


Přihlaste se právě teď pomocí on-line formuláře, pomocí kterého nám poskytnete data jak o sobě, tak i o svých preferencích. K dispozici jsou medailonky školitelů, kteří aktuálně nabízí volné pozice. PhD den též přináší velmi zajímavou možnost získat Cenu děkana, ve výši 1 milion Kč, která bude vyplacena formou stipendia vybranému kandidátovi (finanční částka bude rozložena do tří let).


Více ZDE


Další nabídka témat dizeratčních prací

27. dubna 2022

Přestup anti-VEGF preparátů do mateřského mléka a jejich vliv na růst a vývoj kojeného novorozence

Ústav/klinika: Oftalmologická klinika

Školitel: MUDr. Miroslav Veith, Ph.D.


25. března 2022

Výzkum prevence a nových terapeutických postupů onemocnění pánevního dna

Ústav/klinika: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

Školitel: MUDr. Lucie Hájková Hympánová PhD


23. března 2022

Optimalizace léčebných postupů klostridiové kolitidy

Ústav/klinika: Klinika infekčních nemocí

Školitel: prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.


22. března 2022

Kognitivní charakteristiky modulované pomocí EEG „cross-frequency-coupling“

Ústav/klinika: Ústav lékařské biofyziky a informatiky

Školitel: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.23. února 2022

Metabolismus ovariálních nádorů

Ústav/klinika: Interní klinika, Laboratoř adaptace metabolismu

Školitel: doc. RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.; Ing. Daniela Šimčíková, Ph.D.


23. února 2022

Vliv epigenetických faktorů na kognici a neurogenezi u laboratorního potkana exponovaného metamfetaminu během vývoje

Ústav/klinika: Ústav fyziologie 3.LF UK

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


23. února 2022

Neurokardiologie: vztah onemocnění srdce a mozku

Ústav/klinika: Kardiologická klinika 3.LF UK a FNKV

Školitel: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.


23. února 2022

Patofyziologie kalciových kanálů

Ústav/klinika: Ústav patofyziologie

Školitel: Dr. Norbert Weiss, PhDArchiv


print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor