• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

Nabízená témata

28. prosince 2018

Srdce a mozek

Ústav/klinika: III.interní – kardiologická klinika 3.LF UK a FNKV

Školitel: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.


27. prosince 2018

Epigenetické faktory ovlivňující vznik drogové závislosti u laboratorního potkana

Ústav/klinika: Ústav fyziologie 3.LF UK

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


27. prosince 2018

Je adolescence kritickým obdobím pro vznik drogové závislosti?

Ústav/klinika: Ústav fyziologie 3.LF UK

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


18. prosince 2018

Bolest u experimentálních modelů: mechanismy a měření

Ústav/klinika: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Školitel: Doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.


18. prosince 2018

Molekulární biomarkery účinnosti protinádorových léčiv v experimentálních modelech a u pacientů se solidními nádory

Ústav/klinika: Státní zdravotní ústav/Odd. Toxikogenomiky, CTZB

Školitel: Radka Václavíková Ph.D.


3. prosince 2018

Role atypických hexokináz ve zdraví a nemoci

Ústav/klinika: II. interní klinika

Školitel: RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.Poslední změna: 21. únor 2018 15:37 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor