• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

Nabízená témata

25. března 2021

Celiakie a residuální porucha střevní bariéry

Ústav/klinika: Interní klinika 3. LF UK a FNKV

Školitel: doc. MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D.


17. února 2021

Nové rizikové faktory aterosklerózy

Ústav/klinika: Interní klinika 3.LFUK a FNKV

Školitel: Prof. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.


5. února 2021

Neuromodulační facilitace motorického učení u pacientů se subakutním nebo chronickým funkčním deficitem po cévní mozkové příhodě

Ústav/klinika: Klinika rehabilitačního lékařství

Školitel: prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.


5. února 2021

Využití metod psychomotorické aktivace v neurorehabilitaci

Ústav/klinika: Klinika rehabilitačního lékařství

Školitel: prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.


5. února 2021

Využití audiovizuální zpětné vazby v rehabilitaci

Ústav/klinika: Klinika rehabilitačního lékařství

Školitel: prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.


4. února 2021

Metabolismus ovariálních nádorů

Ústav/klinika: Interní klinika, Laboratoř adaptace metabolismu

Školitel: doc. RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.; Ing. Daniela Šimčíková, Ph.D.


1. února 2021

Podivuhodné lymfocyty v léčbě hematoonkologických onemocnění

Ústav/klinika: Interní hematologická klinika 3. LF UK a FNKV

Školitel: Doc. MUDr. Jan Novák, PhD


1. února 2021

Vliv epigenetických faktorů na kognici a neurogenezi u laboratorního potkana exponovaného metamfetaminu během vývoje

Ústav/klinika: Ústav fyziologie 3.LF UK

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


29. ledna 2021

Interakce mezi tukovou tkání a lymfatickým systémem

Ústav/klinika: Ústav patofyziologie

Školitel: Mgr.Lenka Rossmeislová, Ph.D (vedoucí laboratoře Fyziologie a patofyziologie tukové tkáně


29. ledna 2021

Hodnocení potenciálu imunotoxicity vybraných chemických látek obsažených ve spotřebních výrobcích a možností časné diagnostiky rozvoje senzibilizace

Ústav/klinika: Státní zdravotní ústav, Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti

Školitel: MUDr. Dagmar Jírová, CSc.

Konzultant: Mgr. Markéta Dvořáková, Ph.D.


28. ledna 2021

Bolest u experimentálních modelů: mechanismy a měření

Ústav/klinika: Ústav fyziologie

Školitel: Doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.


25. ledna 2021

Modelování afazie: Řečové schopnosti ve vlastní a cizí řeči

Ústav/klinika: Neurologická klinika 3.LF

Školitel: Prof. MUDr Pavel Kalvach, CSc, FEAN


25. ledna 2021

Cirkadiánní hodiny v mozku – jejich seřizování a funkce

Ústav/klinika: Fyziologický ústav AVČR

Školitel: Doc. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.


25. ledna 2021

Souvislosti nemocí srdce a mozku (neurokardiologie)

Ústav/klinika: Kardiologická klinika 3.LF UK a FNKV

Školitel: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC.print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor