• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

Nabídka témat dizertačních prací

27. dubna 2023

Zlepšení kognitivních funkcí pomocí personalizované transkraniální elektrické stimulace střídavým proudem v theta-gama provázání

Ústav/klinika: Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky

Školitel: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.


27. dubna 2023

Arnoldův jazyk pro lepší stimulaci a lepší kognici

Ústav/klinika: Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky

Školitel: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.


27. dubna 2023

Zlepšení pracovní paměti seniorů pomocí dvoufázové alfa transkraniální stimulace střídavým proudem

Ústav/klinika: Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky

Školitel: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.


27. dubna 2023

Vliv synchronizace a desynchronizace theta-tACS na pracovní paměť

Ústav/klinika: Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky

Školitel: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.


27. dubna 2023

Obnovení poznávacích schopností seniorů pomocí elektrické stimulace s personalizovanou "křížovou frekvenční vazbou"

Ústav/klinika: Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky

Školitel: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.


27. dubna 2023

Zlepšení držení těla pomocí tDCS a tACS

Ústav/klinika: Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky

Školitel: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.


27. dubna 2023

Personalizovaná beta - transkraniální stimulace střídavým proudem na třes a držení těla

Ústav/klinika: Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky

Školitel: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.


6. dubna 2023

Funkční stav geriatrického pacienta jako opora prognózování, volby a načasování terapeutického postupu

Ústav/klinika: Interní klinika FNKV a 3.LF UK

Školitel: MUDr. Hana Vaňková, Ph.D.


30. března 2023

Vliv akumulace železa na funkci kritických tkání

Ústav/klinika: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie

Školitel: Prof. RNDr. Jan Kovář, DrSs.


30. března 2023

Molekulární mechanismy rezistence nádorových buněk k chemoterapeutikům

Ústav/klinika: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie

Školitel: Prof. RNDr. Jan Kovář, DrSs.


30. března 2023

Pankreatická beta-buňka a polutanty: vliv polutantů na viabilitu a funkci pankreatických beta-buněk

Ústav/klinika: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie

Školitel: Prof. RNDr. Jan Kovář, DrSs.


30. března 2023

Molekulární mechanismy regulace funkce a viability pankreatických beta buněk ve vztahu k patogenezi diabetu 2. typu

Ústav/klinika: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie

Školitel: Prof. RNDr. Jan Kovář, DrSs.10. března 2023

Adaptace doporučení advanced life support u kardiopulmonární resuscitace pro dvoučlenné skupiny zachránců.

Ústav/klinika: Klinika anesteziologie aresuscitace FNKV a 3LF UK

Školitel: MUDr. Roman Sýkora,Ph.D., MHA


20. února 2023

Vliv epigenetických faktorů na kognici a neurogenezi u laboratorního potkana exponovaného metamfetaminu během vývoje

Ústav/klinika: Ústav fyziologie 3.LF UK

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


27. ledna 2023

Možnosti terapeutického využití neinvazivní neuromodulace po získaném poškození mozku

Ústav/klinika: Klinika rehabilitačního lékařství FNKV 3LF UK

Školitel: prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.23. ledna 2023

Bolest u experimentálních modelů: mechanismy a měření

Ústav/klinika: Ústav fyziologie

Školitel: Doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.Archiv


print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor