• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

Nabízená témata

3. dubna 2018

Analýza nových terapeutických cílů a protinádorových léčiv v experimentálních modelech a u pacientů se solidními nádory

Ústav/klinika: Státní zdravotní ústav/Odd. Toxikogenomiky, CTZB

Školitel: Mgr. Radka Václavíková Ph.D.


3. dubna 2018

Efekt senzorického zatížení sítnice na funkci hematoretinální bariéry ve zdraví a nemoci

Ústav/klinika: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Školitel: PharmDr. Andrea Štofková, Ph.D.


28. března 2018

Výzkum neurobiologických závislostních mechanizmů a nové možnosti léčby závislostí

Ústav/klinika: Ústav farmakologie

Školitel: PharmDr Magdalena Šustková, PhD.


31. ledna 2018

Změny genové exprese a epigenetická regulace ve specifických oblastech mozku u krysího modelu drogové závislosti

Ústav/klinika: Ústav lékařské genetiky

Školitel: Prof. MUDr. Marie Černá, DrSc.


19. ledna 2018

Katetrizační uzávěr ouška levé síně u pacientů s fibrilací síní

Ústav/klinika: III. interní-kardiologická klinika

Školitel: Doc. MUDr. Pavel Osmančík, PhD.


16. ledna 2018

Epigenetické faktory ovlivňující vznik drogové závislosti u laboratorního potkana

Ústav/klinika: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


10. ledna 2018

Bolest u experimentálních modelů: mechanismy a měření

Ústav/klinika: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Školitel: Doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D..


10. ledna 2018

Osobnost a postoje k jinakosti

Ústav/klinika: Národní ústav duševního zdraví

Školitel: Marek Preiss


10. ledna 2018

Vliv neurosteroidů na NMDA receptory

Ústav/klinika: Fyziologický ústav AV ČR, Oddělení buněčné neurofyziologie

Školitel: Prof. MUDr. Ladislav Vyklický, PhD, DrSc.


9. ledna 2018

Výskyt duševních nemocí v České republice

Ústav/klinika: Oddělení lékařské psychologie, 3.LF UK; Národní ústav duševního zdraví

Školitel: MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.Poslední změna: 21. únor 2018 15:37 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor