• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

Nabízená témata

1. května 2020

Vstřebávání chemoterapeutik v zažívacím traktu

Ústav/klinika: Gynekologicko-porodnická klinika 3. LFUK a FNKV

Školitel: prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.


1. dubna 2020

Využití vysokofrekvenčního EKG k predikci rizika vzniku stimulací indukované kardiomyopatie

Ústav/klinika: III. Interní Kardiologická klinika

Školitel: MUDr. Karol Čurila, PhD.


1. dubna 2020

Využití vysokofrekvenčního EKG k optimalizaci resynchronizační terapie

Ústav/klinika: III. Interní Kardiologická klinika

Školitel: MUDr. Karol Čurila, PhD.


31. března 2020

Zlepšení pracovní paměti pomocí elektrické stimulace a „cross-frequency-coupling“

Ústav/klinika: Ústav lékařské biofyziky a informatiky

Školitel: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.


31. března 2020

Fosfény v souvislostech

Ústav/klinika: Ústav lékařské biofyziky a informatiky

Školitel: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.


31. března 2020

„Theta-Gama-Coupling“ jako prediktor výkonu pracovní paměti

Ústav/klinika: Ústav lékařské biofyziky a informatiky

Školitel: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.


23. března 2020

Podivuhodné lymfocyty v léčbě hematoonkologických onemocnění

Ústav/klinika: Interní hematologická klinika 3. LF UK a FNKV

Školitel: Doc. MUDr. Jan Novák, PhD


7. března 2020

Metabolismus ovariálních nádorů

Ústav/klinika: II. interní klinika

Školitel: RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.; Ing. Daniela Šimčíková, Ph.D.


6. března 2020

Studium molekulárních drah a buněčných mechanismů zapojených do supersenzitivity k dopaminu vyvolané chronickými antipsychotickými terapiemi

Ústav/klinika: Experimentální neurobiologie, NIMH

Školitel: Prof. Saak V. Ovsepian


4. března 2020

Vývoj virtuálního prostředí pro zlepšení funkce horní končetiny u nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

Ústav/klinika: Klinika rehabilitačního lékařství, 3. LF UK

Školitel: doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.


26. února 2020

Využití audiovizuální zpětné vazby v rehabilitaci

Ústav/klinika: Klinika rehabilitačního lékařství

Školitel: prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.


24. února 2020

Kardioneurologie

Ústav/klinika: III.interní – kardiologická klinika

Školitel: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.


24. února 2020

Psychoneurofarmakologický potenciál kanabinoidů a jejich využití v léčbě bolesti

Ústav/klinika: Ústav farmakologie

Školitel: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.


21. února 2020

Neuromodulační facilitace motorického učení u pacientů se subakutním nebo chronickým funkčním deficitem po cévní mozkové příhodě

Ústav/klinika: Klinika rehabilitačního lékařství

Školitel: prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.


18. února 2020

Modelování afazie: Řečové schopnosti ve vlastní a cizí řeči

Ústav/klinika: Neurologická klinika 3.LF

Školitel: Prof. MUDr Pavel Kalvach, CSc, FEAN


17. února 2020

Bolest u experimentálních modelů: mechanismy a měření

Ústav/klinika: Ústav fyziologie

Školitel: Doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.


14. února 2020

Jak ovlivňuje narušení časového systému matky vývoj hodin potomků během prenatálního a postnatálního období

Ústav/klinika: Fyziologický ústav AVČR

Školitel: Doc. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.11. února 2020

Vliv epigenetických faktorů na kognici a neurogenezi u laboratorního potkana exponovaného metamfetaminu během vývoje

Ústav/klinika: Ústav fyziologie 3.LF UK

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


24. ledna 2020

Charakterizace metabolických vlastností tukové tkáně při prostém hladovění, v reakci na ketogenní dietu a za stavu nádorové kachexie

Ústav/klinika: Ústav patofyziologie 3. LF UK

Školitel: Mgr.Lenka Rossmeislová, Ph.D, Ing. Michaela Šiklová, PhDPoslední změna: 21. únor 2018 15:37 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor