• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

Nabídka témat dizertačních prací

3. dubna 2024

Tremor, posturální stabilita a neinvazivní mozková stimulace

Ústav/klinika: Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky

Školitel: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.


3. dubna 2024

Hyperaktivita a pozornost pod vlivem akustické a elektrické neinvazivní stimulace

Ústav/klinika: Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky

Školitel: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.


15. března 2024

Molekulární mechanismy regulace funkce a viability pankreatických beta buněk ve vztahu k patogenezi diabetu 2. typu

Ústav/klinika: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie

Školitel: RNDr. Vlasta Němcová, PhD.; Mgr. Nela Pavlíková, PhD.


5. března 2024

Metabolismus ovariálních nádorů

Ústav/klinika: II. interní klinika

Školitel: RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.; Ing. Daniela Šimčíková, Ph.D.


5. března 2024

Metabolismus ovariálních nádorů

Ústav/klinika: Interní klinika, Laboratoř adaptace metabolismu

Školitel: doc. RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.; Ing. Daniela Šimčíková, Ph.D.


27. února 2024

Interakce mezi tukovou tkání a lymfatickým systémem

Ústav/klinika: Ústav patofyziologie

Školitel: Mgr.Lenka Rossmeislová, Ph.D


27. února 2024

Role extracelulární matrix v patologické expanzi tukové tkáně

Ústav/klinika: Ústav patofyziologie

Školitel: Mgr.Lenka Rossmeislová, Ph.D


8. ledna 2024

Metabolické osteopatie u hepatopatií a jejich léčba

Ústav/klinika: Interní klinika FNKV a 3. LFUK Praha

Školitel: Doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.


15. prosince 2023

Neinvazivní neuromodulace v rehabilitaci motorických funkcí po CMP

Ústav/klinika: Klinika rehabilitačního lékařství

Školitel: prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.Archiv


print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor