PROGRES (2017-2021)

Informace o již ukončených programech PROGRES (2017-2021) - Rektorát UK - http://www.cuni.cz/UK-7368.html


Programy PROGRES s koordinací a participací 3. LF


Programy PROGRES – hlavní koordinátor 3. LF


Kód programu

Participující fakulty UK

Název programu

Koordinátor

Q35

LF3, LF1

Psychoneurofarmakologický výzkum

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

Q36

LF3, LF2

Iniciální stadia diabetes mellitus, metabolických a nutričních poruch

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Q37

LF3, LF2, LFP

Komplexní poranění a funkční poruchy páteře, pánve, končetin a syntopicky blízkých orgánů a struktur

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

Q38

LF3, LF1, LF2, LFP

Kardiovaskulární výzkumný program

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC.

Q34**

LF3

Komplexní studie vybraných komplikací souvisejících s patologickým průběhem těhotenství

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

** program vyhlášen s podmínkou


Programy PROGRES – spoluúčast 3. LF


Kód programu

Participující fakulty UK

Název programu

Koordinátor

Q04

PF, LF3, FSV

Právo v měnícím se světě

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

3. LF - člen rady a koordinátor MUDr. David Marx

Q16

PřF, PF, LF3, MFF, PedF, FHS, COŽP

Environmentální výzkum

prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, PhD.

3. LF - člen rady a koordinátor doc. MUDr. Martin Čelko

Q28

LF1, LF3

Komplexní onkologický program II

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

3. LF - člen rady a koordinátor prof. MUDr. Václav Mandys

Q29

LF1, LF2, LF3, LFHK

Onemocnění orofaciálního systému – výskyt, mechanizmy, prevence, léčba, interakce

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

3. LF - člen rady a koordinátor doc. MUDr. Eva Gojišová

Q41

FTVS, LF1, LF2, LF3

Biologické aspekty zkoumání lidského pohybu

doc. MUDr. Jan Heller, CSc.

3. LF - člen rady a koordinátor prof. MUDr. Josef Stingl

Poslední změna: 11. únor 2022 19:27 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor