PROGRES (2017-

Informace o programech PROGRES - Rektorát UK - http://www.cuni.cz/UK-7368.html


Výzkumné programy PROGRES Univerzity Karlovy byly zahájeny od 1. 1. 2017. Seznam všech vyhlášených programů PROGRES na webu UK http://www.cuni.cz/UK-7923.html


Evidence účastníků programů PROGRES je vedena v informačním systému OBD UK a OBD 3. LF UK (modul Granty a projekty – GAP). Personální obsazení (akademičtí pracovníci a studenti) v jednotlivých programech PROGRES se může v průběhu řešení měnit. Laboranti, sekretářky či ostatní pracovníci se k programům PROGRES neuvádějí.


Kontrolu personálního obsazení provádějí fakultní koordinátoři za uplynulý kalendářní rok nejpozději do konce ledna následujícího kalendářního roku (viz níže uvedené seznamy). Případné personální změny posílejte za celý PROGRES v jednom souboru na oddělení administrativy vědy a výzkumu.Seznam přihlášených pracovníků a PGS studentů k programům PROGRES


2018-2017 - GAP UK - evidence -k únoru 2019

Q04-PRAVO-GAP UK k 25-02-201925.02.2019
Q16-ENVIR-GAP UK k 25-02-201925.02.2019
Q28-ONKO-GAP UK k 25-02-201925.02.2019
Q29-STOMA-GAP UK k 25-02-201925.02.2019
Q34-POROD-GAP UK k 25-02-201925.02.2019
Q35-NEURO-GAP UK k 25-02-201925.02.2019
Q36-METAB-GAP UK k 25-02-201925.02.2019
Q37-TRAUM-GAP UK k 25-02-201925.02.2019
Q38-KARDIO-GAP UK k 25-02-201925.02.2019
Q41-BIOMECH-GAP UK k 25-02-201925.02.2019


Programy PROGRES s koordinací a participací 3. LF


Programy PROGRES – hlavní koordinátor 3. LF


Kód programu

Participující fakulty UK

Název programu

Koordinátor

Q35

LF3, LF1

Psychoneurofarmakologický výzkum

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

Q36

LF3, LF2

Iniciální stadia diabetes mellitus, metabolických a nutričních poruch

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Q37

LF3, LF2, LFP

Komplexní poranění a funkční poruchy páteře, pánve, končetin a syntopicky blízkých orgánů a struktur

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

Q38

LF3, LF1, LF2, LFP

Kardiovaskulární výzkumný program

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC.

Q34**

LF3

Komplexní studie vybraných komplikací souvisejících s patologickým průběhem těhotenství

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

** program vyhlášen s podmínkou


Programy PROGRES – spoluúčast 3. LF


Kód programu

Participující fakulty UK

Název programu

Koordinátor

Q04

PF, LF3, FSV

Právo v měnícím se světě

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

3. LF - člen rady a koordinátor MUDr. David Marx

Q16

PřF, PF, LF3, MFF, PedF, FHS, COŽP

Environmentální výzkum

prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, PhD.

3. LF - člen rady a koordinátor doc. MUDr. Martin Čelko

Q28

LF1, LF3

Komplexní onkologický program II

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

3. LF - člen rady a koordinátor prof. MUDr. Václav Mandys

Q29

LF1, LF2, LF3, LFHK

Onemocnění orofaciálního systému – výskyt, mechanizmy, prevence, léčba, interakce

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

3. LF - člen rady a koordinátor doc. MUDr. Eva Gojišová

Q41

FTVS, LF1, LF2, LF3

Biologické aspekty zkoumání lidského pohybu

doc. MUDr. Jan Heller, CSc.

3. LF - člen rady a koordinátor prof. MUDr. Josef Stingl

Poslední změna: 16. prosinec 2019 21:11 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor