PROGRES

Informace o programech PROGRES - Rektorát UK - http://www.cuni.cz/UK-7368.html


Dnem 31. 12. 2016 skončily na Univerzitě Karlově výzkumné programy PRVOUK a od 1. 1. 2017 byly nahrazeny výzkumnými programy PROGRES. Seznam všech vyhlášených programů PROGRES na webu UK http://www.cuni.cz/UK-7923.html


Akademický pracovník nebo PGS student může být zařazen v jednom nebo více programů PROGRES.


Evidence účastníků programů PROGRES musí být vedena v rektorátním a fakultním systému OBD (modul Granty a projekty – GAP). Personální obsazení v jednotlivých programech PROGRES se může v průběhu řešení měnit.


Zkompletované seznamy přihlášených členů k 24. 1. 2017 v programech PROGRES obsahují POUZE jména akademických pracovníků nebo PGS studentů. Laboranti, sekretářky či jiní ostatní pracovníci se k programům PROGRES neuvádějí.


Kontrola aktuálního personálního stavu musí být provedena koordinátory vždy nejpozději do poloviny ledna kalendářního roku. (Kontrola RUK a výpočet bonifikace podle počtu členů v programu PROGRES).

Seznam přihlášených pracovníků a PGS studentů k programům PROGRES

(Seznamy přihlášených členů k jednotlivým programům PROGRES byly zaslány příslušným koordinátorům k ověření a kontrole.)


2017-PROGRES-Q04-PRAVO-evidence-GAP-UK28.07.2017
2017-PROGRES-Q16-ENVIR-evidence-GAP-UK28.07.2017
2017-PROGRES-Q28-ONKOL-evidence-GAP-UK28.07.2017
2017-PROGRES-Q29-STOMA-evidence-GAP-UK28.07.2017
2017-PROGRES-Q34-POROD-evidence-GAP-UK28.07.2017
2017-PROGRES-Q35-NEUROL-evidence-GAP-UK28.07.2017
2017-PROGRES-Q36-METAB-evidence-GAP-UK28.07.2017
2017-PROGRES-Q37-TRAUMA-evidence-GAP-UK28.07.2017
2017-PROGRES-Q38-KARDIO-evidence-GAP-UK28.07.2017
2017-PROGRES-Q41-BIOMECH-evidence-GAP-UK28.07.2017


Výběr programů s koordinací a participací 3. LF


Programy PROGRES – hlavní koordinátor 3. LF


Kód programu

Participující fakulty UK

Název programu

Koordinátor

Q35

LF3, LF1

Psychoneurofarmakologický výzkum

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA

(v průběhu realizace programu jej ve funkci koordinátora vystřídá prof. MUDr. Romana Šlamberová, PhD.)

Q36

LF3, LF2

Iniciální stadia diabetes mellitus, metabolických a nutričních poruch

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Q37

LF3, LF2, LFP

Komplexní poranění a funkční poruchy páteře, pánve, končetin a syntopicky blízkých orgánů a struktur

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

Q38

LF3, LF1, LF2, LFP

Kardiovaskulární výzkumný program

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC.

Q34**

LF3

Komplexní studie vybraných komplikací souvisejících s patologickým průběhem těhotenství

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

** program vyhlášen s podmínkou


Programy PROGRES – spoluúčast 3. LF


Kód programu

Participující fakulty UK

Název programu

Koordinátor

Q04

PF, LF3, FSV

Právo v měnícím se světě

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

3. LF - člen rady a koordinátor MUDr. David Marx

Q16

PřF, PF, LF3, MFF, PedF, FHS, COŽP

Environmentální výzkum

prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, PhD.

3. LF - člen rady a koordinátor doc. MUDr. Martin Čelko

Q28

LF1, LF3

Komplexní onkologický program II

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

3. LF - člen rady a koordinátor prof. MUDr. Václav Mandys

Q29

LF1, LF2, LF3, LFHK

Onemocnění orofaciálního systému – výskyt, mechanizmy, prevence, léčba, interakce

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

3. LF - člen rady a koordinátor doc. MUDr. Eva Gojišová

Q41

FTVS, LF1, LF2, LF3

Biologické aspekty zkoumání lidského pohybu

doc. MUDr. Jan Heller, CSc.

3. LF - člen rady a koordinátor prof. MUDr. Josef Stingl


Pomocné přílohy


Poslední změna: 13. březen 2018 17:21 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor