Granty a výzkumné projekty

Vědecká, výzkumná a vývojová činnost patří na 3. LF UK společně s pedagogickou činností mezi nejdůležitější součásti poslání školy. Výzkum a vývoj je organicky spjat s výukou, zejména v doktorském a magisterském studiu. K centrální infrastruktuře patří oddělení administrativy vědy a výzkumu. 3. LF UK má vybudovánu infrastrukturu schopnou pokrývat celý proces od základního výzkumu, až po přenos výsledků do praxe.


Organizační i tematická struktura VVČ odpovídá struktuře školy a je formována především katedrami, ústavy a klinikami. Programy PRVOUK a i některé grantové projekty řešené za spoluúčasti více kateder, klinik či ústavů však tvoří důležitý integrující prvek. Významné jsou i vnější spolupráce s ústavy FNKV a AV ČR, resortními ústavy, podniky a zahraničními institucemi. Tematicky pokrývá výzkumná činnost na 3. LF UK široké spektrum problémů, odpovídajících odborné náplni i studijním programům.

Informační systém pro vědu a výzkum (granty a publikace)

Informační systém pro vědu a výzkum 3. LF (GAP 3. LF a OBD 3. LF) slouží pro administrativní evidenci řešených grantových projektů na 3. LF a k evidenci publikací pracovníků a studentů 3. LF.


Je dostupný na adrese https://obd3.lf3.cuni.cz


Seznamy řešených projektů na 3. LF

Projekty řešené v roce 2022.pdf262 K06.04.2023
Projekty řešené v roce 2021.pdf285 K17.05.2022
Projekty řešené v roce 2020.pdf323 K08.02.2022
Projekty řešené v roce 2019.pdf172 K08.02.2022
Projekty řešené v roce 2018.pdf214 K19.03.2019
Projekty řešené v roce 2017.pdf272 K19.07.2018
Projekty řešené v roce 2016.pdf245 K24.02.2017
Projekty řešené v roce 2015.pdf175 K06.04.2016
Projekty řešené v roce 2014.pdf153 K28.04.2015


Poslední změna: 24. červenec 2018 17:24 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor