Akademické kvalifikace

Informace o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na vysokých školách poskytuje oddělení administrativy pro vědu a výzkum: Jana Skálová, DiS., tel. 267 102 363, e-mail:


Žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem přijímá proděkan pro akademické postupy prof. MUDr. Valér Džupa, CSc., e-mal:Poslední změna: 13. březen 2018 17:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor