Formuláře ke stažení

Děkanát - Ekonomické oddělení 3. LF UK

Daňové doklady

 • 1. 11. 2017pdfxlsxPrůvodka daňového dokladu - příloha č. 3 směrnice 2010/06
 • 2. 3. 2018xlsxVyúčtování drobného vydání - příloha směrnice 2017/03

Darovací smlouvy - vzory

 • 31. 1. 2018docxDarovací smlouva finanční dar 50-300tis včetně FO podnikatel VZOR
 • 31. 1. 2018docxDarovací smlouva finanční dar do 300tis včetně FO nepodnikatel VZOR
 • 31. 1. 2018docxDarovací smlouva finanční dar do 50tis včetně FO podnikatel VZOR
 • 13. 10. 2016docxDarovací smlouva finanční dar nad 300tis FO nepodnikatel-RUK VZOR
 • 13. 10. 2016docxDarovací smlouva finanční dar nad 300tis FO podnikatel-RUK VZOR
 • 31. 1. 2018docxDarovací smlouva věcný dar 50-300tis včetně FO podnikatel VZOR
 • 31. 1. 2018docxDarovací smlouva věcný dar do 300tis včetně FO nepodnikatel VZOR
 • 31. 1. 2018docxDarovací smlouva věcný dar do 50tis včetně FO podnikatel VZOR
 • 13. 10. 2016docxDarovací smlouva věcný dar nad 300tis FO nepodnikatel-RUK VZOR
 • 13. 10. 2016docxDarovací smlouva věcný dar nad 300tis FO podnikatel-RUK VZOR
 • 13. 10. 2016docxObecné info pro dárce

Majetek

 • 18. 2. 2009docpdfNávrh na vyřazení majetku - příloha č. 1 směrnice 1/2009
 • 18. 2. 2009docpdfProtokol o vyřazení majetku - příloha č. 2 směrnice 1/2009
 • 24. 1. 2006xlsPřevodka majetku mezi jednotlivými pracovišti 3. LF - směrnice 2006/03
 • 19. 3. 2008xlsPřevodka majetku v rámci pracoviště - směrnice 2006/03
 • 24. 1. 2006xlsPříjemka majetku 3. LF UK - směrnice 2006/03
 • 30. 10. 2015docpdfPředávací protokol - směrnice 2006/03

Objednávky

 • 27. 11. 2007rtfBěžná objednávka
 • 27. 11. 2007docObjednávka pro výzkumné záměry

Pronájem

 • 14. 10. 2015xlspdfObjednávka pronájmu prostor a zařízení v 3. LF - příloha č. 1 směrnice 2004/01
 • 15. 3. 2004xlsProhlášení objednávajícího - příloha č. 2 směrnice 2004/01

Cesty studentů a osob bez základního pracovněprávního vztahu na 3. LF UK

 • 31. 1. 2018docSmlouva o poskytnutí příspěvku za účast na akci ve výši cestovních výdajů - druhá smluvní strana - fakulta
 • 31. 1. 2018docSmlouva o poskytnutí příspěvku za účast na akci ve výši cestovních výdajů - druhá smluvní strana - fakulta cj x aj
 • 31. 1. 2018docSmlouva o poskytnutí příspěvku za účast na akci ve výši cestovních výdajů - druhá smluvní strana - grant
 • 31. 1. 2018docSmlouva o poskytnutí příspěvku za účast na akci ve výši cestovních výdajů - druhá smluvní strana - grant cj x aj
 • 31. 1. 2018docSmlouva o poskytnutí příspěvku za účast na akci ve výši cestovních výdajů - student - grant
 • 31. 1. 2018docSmlouva o poskytnutí příspěvku za účast na akci ve výši cestovních výdajů - student - grant cj x aj

Smlouvy o výpůjčce - vzory

 • 31. 1. 2018docSmlouva výpůjčka určito do 5mil včetně VZOR
 • 13. 10. 2016docSmlouva výpůjčka určito nad 5mil VZOR
 • 13. 10. 2016docVýpůjčka Předávací protokol VZOR

Veřejné zakázky malého rozsahu

 • 1. 2. 2016docpdfProtokol o posouzení a hodnocení nabídek - příloha č. 1 směrnice 3/2016
 • 1. 2. 2016docpdfVýzva k předložení nabídky - příloha č. 2 směrnice 3/2016
 • 5. 6. 2017docPrůzkum trhu - výzva - příloha č. 3 směrnice 3/2016
 • 5. 6. 2017docPísemný záznam o průzkumu trhu - příloha č. 4 směrnice 3/2016

Zálohy

 • 9. 3. 2017docpdfŽádost o poskytnutí zálohy

Děkanát - Provozně-technické oddělení 3. LF UK

 • 27. 1. 2005Žádanka na autodopravu - směrnice 2005/01xls
 • 27. 1. 2005Žádanka na opravy - směrnice 2005/01xls

Fakulta

 • 16. 2. 2018Žádost o podpis děkanadocpdf
 • 31. 1. 2018Hlavičkový papír 3. LF UK, česká verzedocpdf
 • 31. 1. 2018Hlavičkový papír 3. LF UK, anglická verzedocpdf
 • 31. 1. 2018Hlavičkový papír 3. LF UK černobílý, česká verzedocpdf
 • 31. 1. 2018Hlavičkový papír 3. LF UK černobílý, anglická verzedocpdf
 • 25. 11. 2016Průvodka k návrhu smlouvy - příloha směrnice 2008/08docpdf

IT

 • 11. 6. 2009Návrh seznamu počítačů, které by měly být napojeny na nemocniční informační systémy v síti FNKVdoc

Komise fakulty

Komise pro ochranu pokusných zvířat

 • 9. 6. 2015Formulář projektu pokusurtf

Specializační vzdělávání

Středisko vědeckých informací 3. LF UK

Ediční komise

 • 9. 10. 2006Objednávka pro vydání skripta v nakladatelství Karolinumdoc
 • 9. 10. 2006Objednávka pro vydání vědecké publikace v nakladatelství Karolinumdoc
 • 9. 10. 2006Osobní data autora (vyplňuje pouze nový autor nebo pokud u autora došlo ke změnám v osobních údajích)doc
 • 11. 1. 2011Prohlášení o přihlédnutí a zapracování připomínek recenzentů do rukopisudoc
 • 9. 10. 2006Recenzenti publikace (vyplňuje se pouze v případě, odevzdává-li autor rukopis i s recenzetními posudky)doc
 • 9. 10. 2006Zmocnění pro nakladatelství Karolinum od autoradoc

Tisk - reprografie

 • 2. 1. 2010Žádanka pro barevný tisk do formátu A4doc
 • 9. 10. 2007Žádanka pro objednání grafických služeb nebo pro barevný tisk A4doc
 • 9. 10. 2007Žádanka pro reprografické práce - černobílé kopírování a tiskdoc

Studium, studijní záležitosti, výuka

Formuláře ke studiu

 • 1. 9. 2016docDiplomová, bakalářská práce - téma -prázdný formulář ze SIS, v případě tisku formuláře ze SIS jsou všechna data již vyplněna automaticky
 • 14. 9. 2017docObecný formulář pro podání žádosti
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o ISP - čj - I
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o ISP - čj - II
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o ISP - čj - III
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o ISP - čj - IV
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o ISP - čj - V
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o ISP - čj - VI

 • 13. 4. 2018docPřihláška ke zkoušce v době letních prázdnin
 • 1. 9. 2016docpdfŽádost o přerušení studia
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o přerušení - čj - I
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o přerušení - čj - II
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o přerušení - čj - III
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o přerušení - čj - IV
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o přerušení - čj - V
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o přerušení - čj - VI
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o přerušení - čj - VII
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o přerušení - čj - VIII

 • 1. 9. 2016docpdfŽádost o uznání zápočtů a zkoušek

Povinně volitelné kurzy (PVK), volitelné předměty (VP), studentská vědecká aktivita (SVA)

 • 1. 9. 2016docPřihláška na SVA
 • 23. 5. 2012docVyhlášení PVK
 • 23. 5. 2012docVyhlášení SVA
 • 23. 5. 2012docVyhlášení VP

Praxe

Výstupní list studenta

 • 1. 9. 2016docpdfVýstupní list studenta

Zahraniční spolupráce, zahraniční cesty

 • 25. 11. 2013Podklad pro vyúčtování služební cestyxls

Děkanát - Oddělení personální a mzdové

Dohody o pracovní činnosti - dohody o provedení práce

Čestné prohlášení zaměstnance-pracovníka31.08.2016
Doklad o vykonáni práce31.08.2016
Návrh na uzavření dohody o pracovní činnosti pracovníků vykonávající činnosti v rámci projektů vědy a výzkumu a obdobných projektů a další činnosti05.06.2015
Návrh na uzavření dohody o provedení práce pracovníků vykonávající činnosti v rámci projektů vědy a výzkumu a obdobných projektů a další činnosti05.06.2015
Podklady pro uzavření dohody o pracovní činnosti pracovníků vykonávající pedagogické činnosti05.06.2015
Podklady pro uzavření dohody o provedení práce pracovníků vykonávající pedagogické činnosti05.06.2015
Žádost o uzavření dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti pracovníků vykonávající pedagogické činnosti09.03.2009

Docházka

Evidence dochazky 201631.08.2016
Evidence dochazky 201719.01.2017
Evidence dochazky 201803.01.2018

Mzdy

Dohoda o srážkách ze mzdy - stravenky02.02.2018
Návrh na udělení odměny k ocenění pracovních zásluh při výročí 20 let trvání pracovního poměru k 3. LF UK05.02.2018
Návrh na udělení odměny po nabytí nároku na starobní důchod05.02.2018
Návrh na udělení odměny po přiznání invalidního důchodu05.02.2018
Návrh na udělení odměny při dovršení věku 50 let05.02.2018
Návrh na změnu mzdové třídy-osobního příplatku17.06.2016
Potvrzení o srážce zdravotního pojištění z minimální mzdy18.03.2016
Žádost zaměstnance o zasílání mzdy na účet31.08.2016

Osobní údaje

Aktualizace údajů osobního dotazníku a osobních dat zaměstnance17.07.2018

Ostatní formuláře (návrh na přijetí, výběrové řízení, škody apod.)

Dohoda o odpovědnosti - svěřené hodnoty10.09.2018
Dohoda o odpovědnosti - svěřené věci02.02.2018
Návrh na jmenování externích učitelů02.02.2018
Návrh na přijetí do pracovního poměru01.04.2016
Návrh na změnu mzdové třídy-osobního ohodnocení01.04.2016
Návrh na změnu pracovního poměru01.04.2016
Smlouva o výpůjčce02.02.2018
Zápis o předání pracovního místa - funkce31.08.2016
Žádost o náhradu škody - čestné prohlášení - škoda na odložených věcech01.04.2016
Žádost o vypsání výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků a dalších pracovních (funkčních) míst01.01.2017

Popisy pracovních činností podle mzdového předpisu UK - vzory

Popisy pracovní činnosti pro akademické a vědecké pracovníky a lektory

Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP1 - asistent02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP1 - odborný asistent02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP2 - asistent02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP2 - odborný asistent02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP3 - docent02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP4 - profesor02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída L 1 - asistent02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída L 1 - odborný asistent02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída L 2 - asistent22.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída L 2 - odborný asistent22.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída VP102.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída VP202.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída VP302.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 6 - lektor22.01.2018

Popisy pracovní činnosti pro hospodářsko-správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně provozní pracovníky

Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 1 - myčka laboratorního skla02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 1 - ošetřovatel laboratorních zvířat02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 1 - uklízeč02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 2 - laborant16.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 2 - pitevní laborant02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 3 - dokumentaristka12.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 3 - fotograf02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 3 - laborant12.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 3 - řemeslík-specialista02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 3 - technický (vědecký) pracovník - granty12.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 4 - dokumentaristka12.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 4 - instruktor pro výuku02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 4 - laborant12.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 4 - odborný referent02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 4 - sekretářka02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 4 - technický (vědecký) pracovník - granty02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 5 - laborant07.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 5 - technický pracovník02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 5 - technický (vědecký) pracovník - granty02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 6 - instruktor pro výuku02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 6 - technický (vědecký) pracovník - granty07.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 7 - technický (vědecký) pracovník - granty20.03.2018

Pracovní volno

Formulář DOVOLENKA09.01.2009
Žádost o poskytnutí tvůrčího volna podle § 76 zákona č. 111-1998 Sb. o vysokých školách01.04.2016
Žádost o poskytnutí volna bez náhrady mzdy podle § 199 zákoníku práce17.05.2016
Žádost o poskytnutí volna z důvodů jiných úkonů v obecném zájmu podle § 203, odst. 2) písm.g) zákoníku práce01.04.2016

Sociální fond

Žádosti o příspěvek na nenávratnou finanční výpomoc02.03.2018
Žádost o příspěvek na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole v nepeněžní formě podle § 123 zákona č. 561-2004 Sb.02.03.2018
Žádost o příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření a příspěvek na soukromé životní pojištění, informace o změně údajů02.03.2018
Žádost o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami02.03.2018

Ukončení pracovního poměru

Výpověď z pracovního poměru01.11.2007
Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou, v případě nesouhlasu s touto dohodou výpověď01.11.2007
Žádost o rozvázání pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance12.10.2009
Žádost o rozvázání pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele12.10.2009
Žádost o vydání pracovního posudku31.08.2016
Žádost o zrušení Výpovědi z pracovního poměru10.10.2010
Žádost o zrušení Žádosti o rozvázání pracovního poměru dohodou10.10.2010
Žádost zaměstnance o ukončení pracovního poměru dohodou10.10.2010

Úrazy

Kniha úrazů02.01.2011
Pokyny - úraz02.01.2011
Záznam o nepracovním úrazu pro ČSSZ03.01.2011
Záznam o pracovním úrazu02.01.2011
Záznam o pracovním úrazu – hlášení změn02.01.2011

Zdanitelné příjmy

Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 201408.01.2015
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 201511.01.2016
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 201602.01.2017
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 201710.01.2018

Věda a výzkum, akademické kvalifikace, doktorské studium

Akreditační řízení oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

CV garantů oboru31.08.2016
Návrh akreditace oboru habilitačního řízení a oboru řízení ke jmenování profesorem – předkládací zpráva31.08.2016
Seznam formulářů pro akreditaci - přílohy žádosti31.08.2016
Seznam profesorů a docentů pracoviště zajišťující obor18.09.2014
Standardy Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem18.09.2014
Základní informace k akreditačnímu řízení31.08.2016
Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení, oboru řízení ke jmenování profesorem31.08.2016

Doktorské studium

Evidenční list studenta31.08.2016
Návrh na udělení odměny školiteli studentů DSP19.04.2018
Uspořádání autoreferátu - doktorské studijní programy v biomedicíně31.08.2016
Základní údaje o školiteli doktorského studia v biomedicíně na 3.LF UK - fakultní formulář31.08.2016
Základní údaje o školiteli doktorského studia v biomedicíně na 3.LF UK - formulář 'G' pro oborovou radu31.08.2016
Žádost o obhajobu dizertační práce15.04.2015
Žádost o uznání odborné praxe nebo její části do specializačního vzdělávání, absolvované v rámci doktorského studijního programu22.02.2008
Žádost o vykonání státní doktorské zkoušky20.04.2015
Žádost studenta31.08.2016

Granty

Doložka k podávanému návrhu výzkumného, rozvojového nebo obdobného projektu27.11.2007
Návrh na udělení odměny za podání a udělení grantu19.04.2018
Návrh na udělení odměn z výzkumného, rozvojového nebo obdobného projektu02.02.2018
Záznam o projektu podávaný v rámci 7. RP EU01.05.2011

Návrhy pro přiznání stipendia dle článku 5 Stipendijního řádu UK

Pro projekty mimo vědu a výzkum, projekty nadací a nadačních fondů apod.18.01.2018
Pro stipendia z jiných zdrojů – rozvojové projekty a IP UK18.01.2018

Návrhy pro přiznání stipendia dle článku 6 Stipendijního řádu UK

GA UK - použijí řešitelé projektů GA UK pro výplatu svých stipendií a stipendií pro spoluřešitele18.01.2018
PRIMUS - použijí řešitelé PRIMUS pro studenty v magisterské či doktorské formě studia prezenční i kombinované18.01.2018
PROGRES - použijí koordinátoři PROGRES pro studenty v magisterské či doktorské formě studia prezenční i kombinované18.01.2018
Stipendia na projekty vědy a výzkumu – např. MŠMT (věda a výzkum), AZV (věda a výzkum)18.01.2018
SVV - použijí řešitelé SVV pro vyplacení svých stipendií a stipendií pro spoluřešitele v magisterské či doktorské formě studia18.01.2018
UNCE - použijí řešitelé UNCE pro studenty v magisterské či doktorské formě studia prezenční i kombinované18.01.2018

Zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Základní udaje o uchazeči - habilitační řízení19.04.2018
Základní udaje o uchazeči - řízení ke jmenování profesorem19.04.2018
Žádost o zahájení habilitačního řízení31.08.2016
Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem31.08.2016


Poslední změna: 8. listopad 2018 16:12 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor