Formuláře ke stažení

Ekonomické oddělení

Cesty studentů a osob bez základního pracovněprávního vztahu na 3. LF UK

Smlouva o poskytnutí příspěvku za účast na akci ve výši cestovních výdajů - druhá smluvní strana - fakulta čj+aj02.01.2019
Smlouva o poskytnutí příspěvku za účast na akci ve výši cestovních výdajů - druhá smluvní strana - fakulta02.01.2019
Smlouva o poskytnutí příspěvku za účast na akci ve výši cestovních výdajů - druhá smluvní strana - grant čj+aj02.01.2019
Smlouva o poskytnutí příspěvku za účast na akci ve výši cestovních výdajů - druhá smluvní strana - grant02.01.2019
Smlouva o poskytnutí příspěvku za účast na akci ve výši cestovních výdajů - student - grant čj+aj02.01.2019
Smlouva o poskytnutí příspěvku za účast na akci ve výši cestovních výdajů - student - grant02.01.2019

Daňové doklady

Průvodka daňového dokladu22.10.2021
Průvodka daňového dokladu22.10.2021
Vyúčtování drobného vydání - příloha směrnice 2017-03 verze 202128.06.2021

Darovací smlouvy - vzory

Darovací smlouva finanční dar do 300tis včetně FO nepodnikatel VZOR11.10.2016
Darovací smlouva finanční dar do 50tis včetně FO podnikatel VZOR11.10.2016
Darovací smlouva finanční dar nad 300tis FO nepodnikatel-RUK VZOR11.10.2016
Darovací smlouva finanční dar nad 300tis FO podnikatel-RUK VZOR11.10.2016
Darovací smlouva finanční dar 50-300tis včetně FO podnikatel VZOR11.10.2016
Darovací smlouva věcný dar do 300tis včetně FO nepodnikatel VZOR11.10.2016
Darovací smlouva věcný dar do 50tis včetně FO podnikatel VZOR11.10.2016
Darovací smlouva věcný dar nad 300tis FO nepodnikatel-RUK VZOR11.10.2016
Darovací smlouva věcný dar nad 300tis FO podnikatel-RUK VZOR11.10.2016
Darovací smlouva věcný dar 50-300tis včetně FO podnikatel VZOR11.10.2016
Obecné info pro dárce11.10.2016

Majetek

Návrh na vyřazení majetku - příloha č. 1 směrnice 2009-0126.02.2009
Návrh na vyřazení majetku - příloha č. 1 směrnice 2009-0126.02.2009
Protokol o vyřazení majetku - příloha č. 2 směrnice 2009-0126.02.2009
Protokol o vyřazení majetku - příloha č. 2 směrnice 2009-0126.02.2009
Předávací protokol 3. LF-opatření 2 202418.01.2024
Předávací protokol 3. LF-opatření 2 202418.01.2024
Převodka majetku mezi jednotlivými pracovišti 3. LF-opatření 2 202418.01.2024
Převodka majetku mezi jednotlivými pracovišti 3. LF-opatření 2 202418.01.2024
Převodka majetku v rámci pracoviště 3. LF-opatření 2 202418.01.2024
Převodka majetku v rámci pracoviště 3. LF-opatření 2 202418.01.2024
Příjemka majetku 3. LF UK-opatření 2 202418.01.2024
Příjemka majetku 3. LF UK-opatření 2 202418.01.2024

Pronájem

Objednávka pronájmu prostor a zařízení v 3. LF - příloha č. 1 směrnice 2004-0109.03.2022
Objednávka pronájmu prostor a zařízení v 3. LF - příloha č. 1 směrnice 2004-0109.03.2022
Prohlášení objednávajícího - příloha č. 2 směrnice 2004-0115.10.2015

Smlouvy o výpůjčce - vzory

3LF Smlouva výpůjčka určitou_VZOR02.10.2023
3LF Výpůjčka Předávací protokol VZOR02.10.2023

Veřejné zakázky malého rozsahu

Písemný záznam o průzkumu trhu - příloha č. 4 směrnice 2016-0306.06.2017
Protokol o posouzení a hodnocení nabídek - příloha č. 1 směrnice 2016-0326.10.2016
Protokol o posouzení a hodnocení nabídek - příloha č. 1 směrnice 2016-0326.10.2016
Průzkum trhu - výzva - příloha č. 3 směrnice 2016-0306.06.2017
Výzva k předložení nabídky - příloha č. 2 směrnice 2016-0329.11.2022
Výzva k předložení nabídky - příloha č. 2 směrnice 2016-0329.11.2022

Zálohy

Žádost o poskytnutí zálohy02.01.2019
Žádost o poskytnutí zálohy02.01.2019

Fakulta

Průvodka k návrhu smlouvy - příloha směrnice 2008-0825.03.2022
Průvodka k návrhu smlouvy - příloha směrnice 2008-0825.03.2022
Žádost o podpis děkana16.02.2018
Žádost o podpis děkana16.02.2018

Šablony

Hlavičkový papír 3. LF UK anglická verze18.05.2021
Hlavičkový papír 3. LF UK anglická verze18.05.2021
Hlavičkový papír 3. LF UK černobílý anglická verze 18.05.2021
Hlavičkový papír 3. LF UK černobílý anglická verze 18.05.2021
Hlavičkový papír 3. LF UK černobílý česká verze 18.05.2021
Hlavičkový papír 3. LF UK černobílý česká verze 18.05.2021
Hlavičkový papír 3. LF UK česká verze18.05.2021
Hlavičkový papír 3. LF UK česká verze18.05.2021
Power point šablona širokoúhlá 2 loga19.10.2022
Power point šablona širokoúhlá 3 loga19.10.2022
Power point šablona širokoúhlá 4 loga19.10.2022
Power point šablona 4ku3 2 loga19.10.2022
Power point šablona 4ku3 3 loga19.10.2022
Power point šablona 4ku3 4 loga19.10.2022

Komise pro ochranu pokusných zvířat

Formuláře pro schválení projektu pokusu27.09.2022

Provozně-technické oddělení 3. LF UK

Žádanka na autodopravu - příloha směrnice 2005-0124.08.2020
Žádanka na opravy - příloha směrnice 2005-01 v202006.03.2020

Středisko vědeckých informací

Meziknihovní výpůjční služba

Elektronická žádanka MVS a MMVS pro zaměstnance 3. LF UK14.01.2019
Elektronická žádanka MVS pro knihovny v ČR14.01.2019

Tisk, reprografie

Žádanka pro barevný tisk do formátu A402.01.2010
Žádanka pro objednání grafických služeb nebo pro barevný tisk A427.11.2007
Žádanka pro reprografické práce - černobílé kopírování a tisk02.01.2010

Děkanát - Oddělení personální a mzdové

Dohody o pracovní činnosti - dohody o provedení práce

Čestné prohlášení zaměstnance-pracovníka31.08.2016
Doklad o vykonáni práce02.08.2023
Návrh na uzavření dohody o pracovní činnosti pracovníků vykonávající činnosti v rámci projektů vědy a výzkumu a obdobných projektů a další činnosti13.06.2022
Návrh na uzavření dohody o provedení práce pracovníků vykonávající činnosti v rámci projektů vědy a výzkumu a obdobných projektů a další činnosti13.06.2022
Podklady pro uzavření dohody o pracovní činnosti pracovníků vykonávající pedagogické činnosti13.06.2022
Podklady pro uzavření dohody o provedení práce pracovníků vykonávající pedagogické činnosti13.06.2022
Žádost o uzavření dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti pracovníků vykonávající pedagogické činnosti13.06.2022

Docházka

Evidence dochazky 202221.01.2022
Evidence dochazky 202316.05.2023
Evidence dochazky 202402.02.2024

Kariérní řád

Formulář sebehodnocení pro akademické pracovníky, lektory a vědecké pracovníky16.06.2023
Formulář sebehodnocení pro vedoucí pracovníky16.06.2023

Mzdy

Dohoda o srážkách ze mzdy - stravenky02.02.2024
Dohody o srážkách ze mzdy - Multisport16.05.2022
Návrh na udělení odměny k ocenění pracovních zásluh při výročí trvání pracovního poměru k 3. LF UK29.12.2018
Návrh na udělení odměny po nabytí nároku na starobní důchod05.02.2018
Návrh na udělení odměny po přiznání invalidního důchodu05.02.2018
Návrh na udělení odměny při dovršení věku 50 let05.02.2018
Návrh na změnu mzdové třídy-osobního příplatku24.02.2020
Potvrzení o srážce zdravotního pojištění z minimální mzdy18.03.2016
Žádost zaměstnance o zasílání mzdy na účet31.08.2016

Osobní údaje

Aktualizace údajů osobního dotazníku a osobních dat zaměstnance18.05.2022

Ostatní formuláře (návrh na přijetí, výběrové řízení, škody apod.)

Dohoda o odpovědnosti - svěřené hodnoty10.09.2018
Dohoda o odpovědnosti - svěřené věci02.02.2018
Návrh na přijetí do pracovního poměru18.05.2022
Návrh na změnu mzdové třídy-osobního ohodnocení-příplatku za vedení18.05.2022
Návrh na změnu pracovního poměru14.06.2022
Smlouva o výpůjčce02.10.2023
Smlouva o výpůjčce - předávací protokol02.10.2023
Zápis o předání pracovního místa - funkce31.08.2016
Žádost o náhradu škody - čestné prohlášení - škoda na odložených věcech01.04.2016
Žádost o vypsání výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků a dalších pracovních (funkčních) míst01.01.2017

Popisy pracovních činností podle mzdového předpisu UK - vzory

Popisy pracovní činnosti pro akademické a vědecké pracovníky a lektory

Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP1 - asistent13.06.2023
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP2 - odborný asistent13.06.2023
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP3 - docent13.06.2023
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP4 - profesor13.06.2023
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída L 1 - lektor13.06.2023
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída L 2 - lektor13.06.2023
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída VP1 - vědecký pracovník13.06.2023
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída VP2 - vědecký pracovník13.06.2023
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída VP3 - vědecký pracovník13.06.2023

Popisy pracovní činnosti pro hospodářsko-správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně provozní pracovníky

Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 1 - myčka laboratorního skla02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 1 - ošetřovatel laboratorních zvířat02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 1 - uklízeč02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 2 - laborant16.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 2 - pitevní laborant02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 3 - dokumentaristka12.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 3 - fotograf02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 3 - laborant12.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 3 - řemeslík-specialista02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 3 - technický (vědecký) pracovník - granty12.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 4 - dokumentaristka25.04.2022
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 4 - instruktor pro výuku02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 4 - laborant12.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 4 - odborný referent02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 4 - sekretářka25.04.2022
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 4 - technický (vědecký) pracovník - granty02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 5 - laborant07.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 5 - technický pracovník02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 5 - technický (vědecký) pracovník - granty02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 6 - instruktor pro výuku02.01.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 6 - technický (vědecký) pracovník - granty07.03.2018
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 7 - technický (vědecký) pracovník - granty20.03.2018

Pracovní volno

Formulař DEN OSOBNÍHO ROZVOJE (DOR)13.02.2024
Formulář DOVOLENKA18.12.2019
Žádost o poskytnutí tvůrčího volna podle § 76 zákona č. 111-1998 Sb. o vysokých školách01.04.2016
Žádost o poskytnutí volna bez náhrady mzdy podle § 199 zákoníku práce01.08.2019
Žádost o poskytnutí volna z důvodů jiných úkonů v obecném zájmu podle § 203, odst. 2) zákoníku práce02.04.2019
Žádost o poskytnutí výkonu práce na dálku podle § 317 zákoníku práce a opatření rektora č. 44-202320.10.2023

Skončení pracovního poměru

Návrh na rozvázání pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem02.02.2024
Oznámení o rozvázání pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance02.02.2024
Výpověď z pracovního poměru23.10.2019
Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou, v případě nesouhlasu s touto dohodou výpověď01.11.2007
Žádost o vydání pracovního posudku02.02.2024
Žádost o zrušení výpovědi z pracovního poměru02.02.2024
Žádost o zrušení žádosti o rozvázání pracovního poměru dohodou02.02.2024
Žádost zaměstnance o skončení pracovního poměru dohodou10.10.2010

Sociální fond

Žádosti o příspěvek na nenávratnou finanční výpomoc01.06.2022
Žádost o příspěvek na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole v nepeněžní formě podle § 123 zákona č. 561-2004 Sb nebo § 6 zákona č. 247-2014 Sb.01.06.2022
Žádost o příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření a příspěvek na soukromé životní pojištění, informace o změně údajů01.06.2022
Žádost o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami01.06.2022

Úrazy

Kniha úrazů02.01.2011
Pokyny - úraz02.01.2011
Záznam o pracovním úrazu02.01.2011
Záznam o pracovním úrazu – hlášení změn02.01.2011
Zaznam o úrazu11.11.2021

Zdanitelné příjmy

Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 202007.01.2021
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 202130.12.2021
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 202206.01.2023
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 202327.12.2023

Věda a výzkum, akademické kvalifikace, doktorské studium

Akreditační řízení oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

CV garantů oboru31.08.2016
Návrh akreditace oboru habilitačního řízení a oboru řízení ke jmenování profesorem – předkládací zpráva31.08.2016
Seznam formulářů pro akreditaci - přílohy žádosti31.08.2016
Seznam profesorů a docentů pracoviště zajišťující obor18.09.2014
Standardy Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem18.09.2014
Základní informace k akreditačnímu řízení31.08.2016
Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení, oboru řízení ke jmenování profesorem31.08.2016

Doktorské studium

Evidenční list studenta31.08.2016
Nabídka témat pro doktorské studijní programy na 3.LF UK12.02.2016
Návrh na udělení odměny školiteli studentů DSP19.04.2018
Uspořádání autoreferátu - doktorské studijní programy v biomedicíně31.08.2016
Uspořádání literárního přehledu - OR Fyziologie a patofyziologie člověka02.09.2021
Základní údaje o školiteli doktorského studia na 3.LF UK - fakultní formulář07.03.2024
Základní údaje o školiteli doktorského studia na 3.LF UK - formulář 'C-I'11.03.2020
Žádost o obhajobu dizertační práce03.01.2020
Žádost o udělení stipendia při řádném ukončení doktorského studia23.10.2019
Žádost o uznání odborné praxe nebo její části do specializačního vzdělávání, absolvované v rámci doktorského studijního programu22.02.2008
Žádost o vykonání státní doktorské zkoušky20.04.2015
Žádost o změnu individuálního studijního plánu22.10.2020
Žádost studenta (obecná)31.08.2016

Granty

Návrh na udělení odměny za podání a udělení grantu19.04.2018
Návrh na udělení odměn z výzkumného, rozvojového nebo obdobného projektu02.02.2018
Průvodka k návrhu grantového projektu14.05.2020
Závěrečná zpráva o dosažených výsledcích a využití finanční podpory projektu Donatio Facultatis Medicæ Tertiæ13.08.2020
Záznam o projektu podávaný v rámci 7. RP EU01.05.2011

Návrhy pro přiznání stipendia dle článku 5 Stipendijního řádu UK

Pro projekty mimo vědu a výzkum, projekty nadací a nadačních fondů apod.18.01.2018
Pro stipendia z jiných zdrojů – rozvojové projekty a PPSR10.06.2022

Návrhy pro přiznání stipendia dle článku 6 Stipendijního řádu UK

COOPERATIO - použijí koordinátoři programů COOPERATIO pro studenty v magisterské či doktorské formě studia prezenční i kombinované10.06.2022
GA UK - použijí řešitelé projektů GA UK pro výplatu svých stipendií a stipendií pro spoluřešitele18.01.2018
NPO - použijí koordinátoři projektů pro studenty v magisterské či doktorské formě studia prezenční i kombinované13.10.2022
PRIMUS - použijí řešitelé PRIMUS pro studenty v magisterské či doktorské formě studia prezenční i kombinované18.01.2018
Stipendia na projekty vědy a výzkumu – např. MŠMT (věda a výzkum), AZV (věda a výzkum)18.01.2018
SVV - použijí řešitelé SVV pro vyplacení svých stipendií a stipendií pro spoluřešitele v magisterské či doktorské formě studia18.01.2018
UNCE - použijí řešitelé UNCE pro studenty v magisterské či doktorské formě studia prezenční i kombinované18.01.2018

Zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Doporučení pro úpravu habilitačních prací na 3. LF UK09.02.2022
Základní udaje o uchazeči - habilitační řízení19.04.2018
Základní udaje o uchazeči - řízení ke jmenování profesorem19.04.2018
Žádost o zahájení habilitačního řízení31.08.2016
Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem31.08.2016


Poslední změna: 28. listopad 2022 14:01 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor