• Doktorandi
  • Formuláře pro studenty doktorského studia

Formuláře pro studenty doktorského studia

Uspořádání literárního přehledu - OR Fyziologie a patofyziologie člověka08.04.2022
Žádost o obhajobu dizertační práce22.02.2022
Prohlášení o zanechání studia06.09.2021
Žádost o změnu individuálního studijního plánu22.10.2020
Základní údaje o školiteli doktorského studia na 3.LF UK - formulář 'C-I'11.03.2020
Žádost o udělení stipendia při řádném ukončení doktorského studia23.10.2019
Základní údaje o školiteli doktorského studia na 3.LF UK - fakultní formulář04.03.2019
Návrh na udělení odměny školiteli studentů DSP19.04.2018
Evidenční list studenta31.08.2016
Uspořádání autoreferátu - doktorské studijní programy v biomedicíně31.08.2016
Žádost studenta (obecná)31.08.2016
Nabídka témat pro doktorské studijní programy na 3.LF UK12.02.2016
Žádost o vykonání státní doktorské zkoušky15.04.2015
Žádost o uznání odborné praxe nebo její části do specializačního vzdělávání, absolvované v rámci doktorského studijního programu22.02.2008


Poslední změna: 22. únor 2022 13:56 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor