• Věda a výzkum

Věda a výzkum
Aktuálně


Česká hlava 2022 pro prof. Ilonu Hromadníkovou

Kampus Hybernská se v pátek 2. prosince stal místem prozrazení laureátů letošních  ocenění Česká hlava 2022. Cena Lorem Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra putuje stejně jako v r. 2021 na 3. lékařskou fakultu. Obdržela ji prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D. za způsob predikce vzniku komplikací při těhotenství způsobených vysokým krevním tlakem.

4. prosince 2022


Prof. Rychlík aktivně na meetingu v Evropském parlamentu

Prof. Rychlík, přednosta Interní kliniky 3. LF UK, vědecký sekretář Evropské nefrologické společnosti (ERA) a 1. místopředseda České nefrologické společnosti ČNS), bude mít 30.11. aktivní účast na meetingu v Evropském parlamentu, který spolupořádá ČNS s European Kidney Health Alliance. Jedná se o ojedinělou akci odborné lékařské společnosti v rámci předsednictví ČR.

29. listopadu 2022


Publikace MUDr. Adély Krajčové v prestižním časopise ICMx Journal

Publikace se věnuje vlivu noradrenalinu na propofolem indukovanou mitochondriální dysfunkci ve svalových buňkách.

27. listopadu 2022


Tři pracoviště 3.LF UK se stala součástí CarDia

Ve 2. pololetí roku 2022 zahájil činnost Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění (akronym „CarDia“). Tři pracoviště 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se stala jeho součástí.

24. listopadu 2022


Nová kniha pro vědce s názvem Napěťově řízené kalciové kanály

Dr. Norbert Weiss, neurovědec a elektrofyziolog z Ústavu patofyziologie 3. lékařské fakulty UK, je spolueditorem významné knihy o molekulární fyziologii a patologii napěťově řízených vápníkových kanálů z pohledu onemocnění u lidí „Voltage-Gated Calcium Channels“.

22. listopadu 2022


Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2023. Žádosti do 15.12.

Opatření rektora č. 36/2022 upravuje poskytování finanční podpory projektům v rámci konsorcia 4EU+, tzv. minigrantů. Cílem je podpořit jak běžící, tak nové projekty spolupráce mezi univerzitami 4EU+ z finančních prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, schválených v rámci Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově (dále jen „UK“) Akademickým senátem UK24. 6. 2022. Opatření je v souladu s Dlouhodobým strategickým záměrem univerzity a zároveň Mission Statement Aliance 4EU+ přijatým orgány univerzity.

9. listopadu 2022


Talentový program L'Oréal-UNESCO pro ženy ve vědě spustil 17. ročník

V mezinárodním srovnání je zastoupení žen ve vědě v České republice dlouhodobě na nízké úrovni. Cílem talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě je finančně podpořit mladé vědkyně a usnadnit jim tím kariérní cestu ve vědecko-výzkumném prostředí.Přihlášky jsou již přijímány!

31. října 2022


Vyhlášení 6. ročníku soutěže PRIMUS!

Využijte jedinečnou možnost, jak založit novou vědeckou skupinu či laboratoř na Univerzitě Karlově! Dne 1. března 2021 odstartuje již šestý ročník soutěže PRIMUS, který si klade za cíle podporu vědeckých pracovníků, zvýšení dynamiky vědecké práce včetně mobility pracovníků a v neposlední řadě také rozvoje mladých vědeckých pracovníků.

1. března 2021
Poslední změna: 17. květen 2021 12:06 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor