• Věda a výzkum

Věda a výzkum
Aktuálně


Vyhlášení veřejné soutěže – AZV ČR na léta 2021-2025

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 13. 5. 2021 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2020 – 2026. Zahájení řešení vybraných projektů je 1. 5. 2022. Ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2025. Předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců. Podávání žádostí na Oddělení VaV do 17. června 2021 do 12.00 hod.

17. května 2021


COOPERATIO – přihlašování se k vědním oborům

V tomto roce skončí univerzitní výzkumné programy PROGRES a budou nahrazeny novou podobou institucionální podpory vědy na UK – univerzitními výzkumnými programy COOPERATIO. Každý akademický pracovník se musí přihlásit nejméně k jednomu vědnímu oboru a tím se zároveň přihlásí do příslušné vědní oblasti.

7. dubna 2021


Vyhlášení 6. ročníku soutěže PRIMUS!

Využijte jedinečnou možnost, jak založit novou vědeckou skupinu či laboratoř na Univerzitě Karlově! Dne 1. března 2021 odstartuje již šestý ročník soutěže PRIMUS, který si klade za cíle podporu vědeckých pracovníků, zvýšení dynamiky vědecké práce včetně mobility pracovníků a v neposlední řadě také rozvoje mladých vědeckých pracovníků.

1. března 2021
Poslední změna: 17. květen 2021 12:06 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor