• Věda a výzkum

Věda a výzkum


 

 


Aktuálně


COOPERATIO – přihlašování se k vědním oborům

V tomto roce skončí univerzitní výzkumné programy PROGRES a budou nahrazeny novou podobou institucionální podpory vědy na UK – univerzitními výzkumnými programy COOPERATIO. Každý akademický pracovník se musí přihlásit nejméně k jednomu vědnímu oboru a tím se zároveň přihlásí do příslušné vědní oblasti.

7. dubna 2021


Vyhlášení 6. ročníku soutěže PRIMUS!

Využijte jedinečnou možnost, jak založit novou vědeckou skupinu či laboratoř na Univerzitě Karlově! Dne 1. března 2021 odstartuje již šestý ročník soutěže PRIMUS, který si klade za cíle podporu vědeckých pracovníků, zvýšení dynamiky vědecké práce včetně mobility pracovníků a v neposlední řadě také rozvoje mladých vědeckých pracovníků.

1. března 2021


Vyhlášení GAČR 2022

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu standardních, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodních (bilaterálních) grantových projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Úplné žádosti se podávají do oddělení administrativy vědy a výzkumu a to nejpozději 14. 4. 2021 do 12.00 hod. pouze v elektronické podobě (PDF) na e-mail jaromir.chlapec@lf3.cuni.cz v kopii na katerina.cenkerova@lf3.cuni.cz

26. února 2021

Poslední změna: 21. únor 2018 15:35 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor