Drogy a závislosti

Kontaktni osoba:

doc. PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc.

email:

tel: +420 267102402-4

fax: +420 267102461


Stránka je zaměřena jednoznačně proti užívání drog - její smysl je varovat před nebezpečím spojeným s užíváním drog tím, že poskytuje informace o mechanizmech drogových závislostí odborné lékařské i laické veřejnosti.KURZ „DROGY A ZÁVISLOSTI“ 2024

Přednášky jsou přístupné odborné veřejnosti, která je tímto srdečně zvána! Tzn. zaměstnancům a studentům UK, zaměstnancům FNKV, pracovníkům z oborů s protidrogovou problematikou. Exkurze jsou určeny pouze pro studenty kurzu. Rozvrh a kontaktní informace ke stažení.
https://drugsinfosite.org/dis/ Vstup do databáze
https://drugsinfosite.org/dis/ Vstup do databáze
Projekt DRUGS-INFO-SITE je aktivitou směřující ke snížení rizik spojených s užíváním látek. Projekt je organizovaný ve spolupráci pracovišť 3. LFUK, VŠCHT a vybraných terénních pracovišť v ČR v rámci „harm-reduction“ programů. Projekt umožňuje aktivní sběr vzorků šířených a užívaných v České Republice. Anonymní sběr vzorků spojený s následnou analýzou obsahu slouží k případným odhalením zvláště rizikových obsahů, varováním před riziky a konzultací problematiky. Podporováno projektem Úřadu vlády České republiky AA-07-20

Informační dokumenty k problematice drog a závislostí

Poslední změna: 13. únor 2024 15:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor