Vědecká rada

Vědecká rada 3. LF UK je samosprávným akademickým orgánem s působností zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti fakulty.


Předsedou vědecké rady je děkan fakulty, členy jmenuje děkan se souhlasem akademického senátu; nejméně jedna třetina členů musí být mimo akademickou obec univerzity.


Další plánované zasedání Vědecké rady 3. LF UK: 06.06.2024 od 14:00.

Předseda

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

děkan, vedoucí Kardiocentra 3. LF UK a FNKV


Interní členové

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

profesor Ústavu hygieny 3. LF UK a Interní kliniky 3. LF UK a FNKV


prof. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

proděkanka, Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV


prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.

přednosta Kliniky otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN


doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

proděkan, přednosta Ústavu hygieny 3. LF UK


prof. MUDr. František Duška, Ph.D.

proděkan, přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV


prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

proděkan, profesor Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK a FNKV


doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

ředitel Ústavu péče o matku a dítě


doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.

docent Ústavu fyziologie 3. LF UK


doc. MUDr. Jan Hajer, Ph.D.

docent Interní kliniky 3. LF UK a FNKV


prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.

přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ


prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

profesor Ústavu imunologie a klinické biochemie 3. LF UK


prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK a FNKV


prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.

proděkanka, přednostka Radiodiagnostické kliniky 3. LF UK a FNKV


prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.

přednosta Ústavu patologie 3. LF UK a FNKV a Ústavu patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN


prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

profesorka Kardiologické kliniky 3. LF UK a FNKV


doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.

přednosta Ústavu patofyziologie 3. LF UK


prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 3. LF UK a FNKV


prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA

přednosta Ústavu lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. LF UK


prof. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

přednosta Neurologické kliniky 3. LF UK a FTN


prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.

přednosta Interní kliniky 3. LF UK a FNKV


prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

proděkanka, přednostka Ústavu fyziologie 3. LF UK


prof. MUDr. Ivana Štětkářová, MHA, CSc.

přednostka Neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV


doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

docent Gynekologické kliniky 3. LF UK a ÚVN


prof. MUDr. Petr Toušek, Ph.D.

přednosta Kardiologické kliniky 3. LF UK a FNKV


doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.

proděkan, přednosta Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK


prof. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.

profesor Ústavu hygieny 3. LF UK


MUDr. Jan Votava

ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady


prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.

přednosta Urologické kliniky 3. LF UK ve FTN


prof. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

přednostka Ústavu mikrobiologie 3. LF UK, FNKV a SZÚ


Externí členové

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

přednostka oddělení preventivní kardiologie IKEM, poslankyně Parlamentu ČR


MUDr. Peter Bauer, Ph.D.

generální ředitel společnosti Bioinova


doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice


prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D.

přednosta Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí n. L., o.z.


prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) České republiky


doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Neurologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice


MUDr. Barbora Macková

ředitelka Státního zdravotního ústavu


MUDr. Josef März

ředitel Karlovarské krajské nemocnice


MUDr. Emílie Niedobová

primářka Interního oddělení Kolínské nemocnice


MUDr. Zuzana Roithová, MBA

předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a.s.


doc. MUDr. Ján Rosa, Ph.D.

primář interního oddělení nemocnice Nymburk


prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

přednosta Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem


prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.

vedoucí Katedry řídicí techniky FEL ČVUT


MUDr. Jaroslav Šrám, Ph.D.

přednosta traumacentra Krajské nemocnice Liberec, a.s.


MUDr. Miroslav Urbánek

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., Benešov


prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.

Fyziologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.


PhDr. Petr Winkler, Ph.D.

ředitel Národního ústavu duševního zdraví


Čestní členové

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FNKV


doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA

přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a FNKV


prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

profesor Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZSekretariát

Jana Skálová, DiS., tel.: +420 267 102 363Poslední změna: 9. únor 2022 00:52 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor