Vědecká rada

Vědecká rada 3. LF UK je samosprávným akademickým orgánem s působností zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti fakulty.


Předsedou vědecké rady je děkan fakulty, členy jmenuje děkan se souhlasem akademického senátu; nejméně jedna třetina členů musí být mimo akademickou obec univerzity.

Předseda

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

děkan 3. lékařské fakulty


Interní členové

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.

přednosta Dermatovenerologické kliniky


doc. MUDr. Marek Bednář, CSc.

docent Ústavu laboratorní diagnostiky


prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.

profesorka Ústavu hygieny


doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

ředitel Ústavu péče o matku a dítě Praha


doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.

docent Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie


doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA

přednosta Urologické kliniky, ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady


prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

přednosta Chirurgické kliniky


prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.

přednosta Neurochirurgické kliniky


prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.

přednosta Kliniky dětské chirurgie a traumatologie


prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie, ředitel Národního ústavu duševního zdraví


prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

profesor Ústavu laboratorní diagnostiky


prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.

profesor Neurologické kliniky


prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.

přednosta Interní hematologické kliniky


prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky


prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

přednosta II. interní kliniky


prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.

profesor Ústavu patologie


doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.

docent Ústavu imunologie


doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.

přednosta Ústavu pro studium obezity a diabetu


prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA

přednosta Ústavu lékařské biofyziky a lékařské informatiky


prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.

přednosta I. interní klinky


prof. RNDr. Eva Samcová, CSc.

přednosta Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie


doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

přednosta Gynekologické kliniky 3. LF UK a ÚVN


prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

proděkanka, přednostka Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie


doc. MUDr. Petr Toušek, Ph.D.

docent III. interní-kardiologické kliniky


doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.

docent Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie


doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.

přednosta Kliniky dětí a dorostu


prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

proděkan, přednosta III. interní-kardiologické kliniky

Externí členové

MUDr. Karel Filip, CSc., MBA

Institut klinické a experimentání medicíny


MUDr. Miroslav Čerbák

Interní oddělení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa


doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

ředitel Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity


doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Neurologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice


MUDr. Martin Gadireddi

soukromý diabetolog, Interní ordinace Praha 5


doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

zástupce ředitelky Endokrinologického ústavu Praha


MUDr. Aleš Herman, Ph.D.

ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny


prim. MUDr. Václav Hulínský

interní odd. Nymburk


MUDr. Radovan Jirmář, Ph.D.

soukromý kardiolog, Poliklinika Praha 10


MUDr. Josef März

generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice


MUDr. Jan Nedvídek

Interní oddělení nemocnice Liberec


prim. MUDr. Emílie Niedobová

primářka interního oddělení Kolínské nemocnice


prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.

Fyziologický ústav Akademie věd ČR


MUDr. Ladislav Pešl

Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice


Ing. Jitka Sosnovcová

ředitelka Státního zdravotního ústavu Praha


MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

ředitel KHS Libereckého kraje


MUDr. Marek Zeman, MBA

vedoucí lékař Vinohradské ambulantní zařízení, s.r.o.

Čestní členové Vědecké rady 3. LF

prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc.

emeritní přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky


prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.

Ústav zdraví dětí a mládeže


prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie


prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc.

emeritní přednosta bývalého Ústavu lékařské mikrobiologie


prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.

Endokrinologický ústav Praha


prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.

Ústav anatomie


prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.

vědecký pracovník Ústavu hematologie a krevní transfuze


Sekretariát

Jana Skálová, DiS.,  tel.: 267 102 363


Poslední změna: 2. říjen 2017 13:07 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor