Studentská vědecká konference 3. LF UK 2015

Zpráva o Studentské vědecké konferenci 2015

Dne 19. května 2015 se konala na 3. LF UK Studentská vědecká konference.


Již čtvrtým rokem byla konference zahájena „čestnou“ přednáškou, tentokráte na téma „Moderní molekulární metody a souputníci našich těl“, kterou přednesl prof. Julius Lukeš. Přednáška měla velký úspěch a vyvolala bohatou diskusi, která musela být z časových důvodů přerušena. Jako poděkování od studentů za jeho přednášku obdržel prof. Lukeš čestný diplom z rukou spectabilis prof. Anděla.Novinky

Letošní konference měla několik novinek:


 1. Ke zvané „čestné“ přednášce přibyla ještě přednáška „docentská“, kterou přednesl doc. Jan Polák na téma „Vede spánková apnoe k diabetu?“ a přednáška pozvaného zahraničního hosta dr. Sonny Dhananiho z Critical Care, Children's Hospital of Eastern Ontario na téma „My way towards the research of physiology of dying“.

 2. Vzhledem k velkému nárůstu prezentací v posledních letech jsme poprvé uskutečnili posterovou sekci, v rámci které bylo prezentováno většina prací. V rámci přednášek bylo ponecháno jen několik kvalitních prací z různých oborů, aby byla zachována pestrost. O rozdělení prezentací rozhodla odborná komise. Práce byly rozděleny do 8 kategorií – 4 (bakalářská, teoretická, klinická a postgraduální) přednáškové a stejné 4 kategorie posterové.

 3. Další novinkou bylo zavedení Ceny děkana. Děkan na základě abstrakt a prezentací zvolil jednu práci, která jej zaujala a té udělil ocenění v nominální hodnotě 10 000,- Kč stejně jako obdrželi práce na 1. místech.

 4. Zavedli jsme rovněž Ceny diváka. Všichni zúčastnění měli možnost hlasovat pro jakoukoli ústní či posterovou prezentaci. Vítěz zvolený diváky obdržel iPAD a tutéž věcnou cenu obdržel jeden vylosovaný hlasující divák.

 5. V neposlední řadě jsme v rámci SVK zařadili i Workshop pro studenty se zájmem o vědu. Workshop byl určen především studentům nižších ročníků a sloužil k seznámení o možnostech vědecké práce na naší fakultě.

Počty prací

V letošním roce bylo na SVK přihlášeno 74 prací, z nichž se na konferenci se dostavilo pouze 72.


Přednášky


 • Bakalářská sekce – 3

 • Pregraduální teoretická sekce – 5

 • Pregraduální klinická sekce – 7

 • Postgraduální sekce – 7


Postery


 • Bakalářská sekce – 5 (jedna se omluvila)

 • Pregraduální teoretická sekce – 11

 • Pregraduální klinická sekce – 16 (jeden se nedostavil)

 • Postgraduální sekce – 20


V postgraduální sekci jsme měli dokonce jednoho účastníka z Univerzity 3. věku ing. Pavla Stopku.

Komise

Nárůst sekcí s sebou přinesl i nutnost úpravy komisí.


 • Komise pro rozdělení příspěvků: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc., prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.

 • Komise - přednášky teoretická a klinická sekce: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D., PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc., doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D., doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

 • Komise - přednášky postgraduální a bakalářská sekce: prof. RNDr. Eva Samcová, CSc., prof. MUDr. Josef Stingl, CSc., doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D., doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., doc. MUDr. Jana Málková, CSc.

 • Komise - postgraduální postery: prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc., prof. MUDr. Lucie Bankovská-Motlová, Ph.D., prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.

 • Komise - pregraduální postery: doc. MUDr. Petr Toušek, Ph.D., MUDr. Klára Bernášková, CSc., Mgr. Marek Vácha, Ph.D., MUDr. Jan Trnka, Ph.D.


Prezentující studenti byli hodnoceni podle předem definovaných kritérií body 1-10, kde 1 je nejhorší a 10 nejlepší ohodnocení. Maximální počet bodů od jednoho hodnotitele byl 30. Body všech členů komise pak byly sečteny a na základě dosaženého bodového ohodnocení bylo stanoveno pořadí pro každou sekci zvlášť.


Na rozdíl od předchozích let, kdy bylo finančně oceněno 12 prací, letos jejich počet vzrostl na 15, plus 2 věcné ceny. V posterové sekci (kromě bakalářů) bylo finančně oceněno 1.-3. místo, v přednáškové sekci jen 1. místo. Kromě finanční odměny 10 000 Kč (bakaláři 5 000,- Kč) obdrželi vítězové i šek na 1 000,- Kč na nákup od firmy Megabooks (www.megabooks.cz). 2. místo v posterové sekci bylo oceněno částkou 5 000,- Kč a 3. místo – 3 000,- Kč. Finanční ocenění, stejně jako zajištění celé konference bylo dotováno z projektu Specifický výzkum (260169/SVV/2015), který se nám stejně jako loni podařilo získat od Univerzity Karlovy.

Výsledky

Umístění na předních místech jednotlivých sekcí bylo následující:


Teoretická sekce – přednášky


 1. Tomáš Herma (školitel: doc. David Kachlík): Operační přístup do karpometakarpového kloubu palce ve vztahu k průběhu superficialis nervi radiealis: anatomická studie s klinickými aplikacemi

 2. Lukáš Kadeřábek et al. (školitel: MUDr. Tomáš Páleníček): Srovnání subkutánní a inhalační aplikace THC a kanabidiolu u potkana a jejich vliv na kvantitativní EEG

 3. Eliška Selingerová (školitelka: doc. Marie Černá): Epigenetické modifikace HLA genů II. třídy u diabetu 1. typu


Klinická sekce – přednášky


 1. Jan Boček, Adéla Pavlínková (školitel: doc. Filip Málek): Vliv renální denervace pomocí metody zaměřeného terapeutického ultrazvuku na úroveň krevního tlaku a některé metabolické parametry u nemocných s esenciální farmakorezistentní arteriální hypertenzí

 2. Jan Kolčava (školitelé: MUDr. Tomáš Peisker, RNDr. Helena Kopřivová): Vliv hyperhomocysteinémie na klinický a radiologický nález u pacientů s ischemickým onemocněním mozku

 3. Pavel Smetana, Šimon Schagerer (školitel: MUDr. Pavel Studený): Změna astigmatismu zadní plochy rohovky vlivem rohovkového řezu u operace katarakty


PGS sekce – přednášky


 1. MUDr. Martin Holek et al. (školitel: doc. Jiří Kettner): Prokalcitonin u pacientů s mechanickou srdeční podporou

 2. MUDr. Josef Fontana et al. (školitelé: prof. Michal Anděl, prof. Zuzana Červinková): Analog GLP-1 liraglutid nezhoršuje viabilitu buněk a parametry oxidačního stresu v primárních kulturách hepatocytů

 3. MUDr. Pavol Mikoláš et al. (školitelé: doc. Tomáš Hájek, MUDr. Filip Španiel): Diagnostická klasifikace pacientů s první epizodou psychózy pomocí strojového učení


Bakalářská sekce – přednášky


 1. Petra Petrová (školitelka: Mgr. Petra Křížová): Nevidomý pacient v ordinaci DH

 2. Natalija Holubová (školitelka: Mgr. Renata Vytejčková): Spolehlivost teploměrů používaných ve zdravotnictví

 3. Monika Slašťanová (školitelka: Mgr. Pavla Formanová): Využití computerové kineziologie u pacientů s dorsalgiemi hrudní páteře


Teoretická sekce – postery

 1. Veronika Fundová (školitelka: RNDr. Lenka Sadílková): Vakcinační potenciál tepelně ošetřených nádorových linií pro léčbu rakoviny

 2. Jakub Švec, Matěj Falc (školitel: MUDr. David Marx): Bezpečná komunikace ve zdravotnictví – využívání tlumočnických služeb při komunikaci s cizinci v nemocničních ambulancích

 3. Martina Štoková, Nikola Hrouzková (školitel: MUDr. David Marx): Analýza rizik záměny pacienta ve zdravotnické dokumentaci


Klinická sekce – postery


 1. Martina Nemčoková (školitelé: MUDr. Deli Křížová, MUDr. Pavel Studený): Vliv pooperačního astigmatismu na pseudoakomodaci a schopnost čtení

 2. David Adam (školitelka: MUDr. Eva Vaníčková): Empatie u dětí žijících v centrech pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 3. Vendula Svobodová (školitel: MUDr. Jan Hajer): Diagnostika novotvarů pankreatu: ESU-FNAB a klíšťová biopsie pod kontrolou ERCP


PGS sekce – postery


 1. Mgr. Michaela Viktorinová, M.Sc. et al. (školitel: MUDr. Martin Brunovský): Elektrofyziologické koreláty emočních neuronálních okruhů u pacientů s bipolárně afektivní poruchou v remisi a zdravých dobrovolníků

 2. Mgr. Jana Kračmerová (školitelka: Mgr. Lenka Rossmeislová): Aktivace adaptivního imunitního systému při obezitě a během dietní intervence

 3. MUDr. Peter Ivák (školitel: doc. Ivan Netuka): Minimálně invazivní explantace dočasné pravostranné mechanické srdeční podpory


Bakalářská sekce – postery


 1. Jana Smažíková (školitelka: Mgr. Petra Křížová): Komunikace s pacientem s postižením sluchu v zubní ordinaci

 2. Hana Dvořáková, DiS. (školitelka: Mgr. Renata Vytejčková): Sprchování bércových vředů – ano či ne?

 3. Vendula Nováková (školitelka: MUDr. Iva Lekešová): Těhotné ženy a jejich informovanost o orálním zdraví


Cena děkana


 • Mgr. Kolářová Michala et al. (školitelé: RNDr. Jan Říčný, doc. Aleš Bartoš): Naturally occuring antibodies against protein associated with Alzheimer disease


Cena diváků


 • Vendula Nováková (školitelka: MUDr. Iva Lekešová): Těhotné ženy a jejich informovanost o orálním zdravíStejně jako v předchozích letech se nám podařilo zásluhou PhDr. Martiny Hábové zajistit číslo ISBN pro náš sborník abstraktů (tištěná verze: ISBN 978-80-87878-13-2; elektronická verze ISBN 978-80-87878-14-9).Výhercům gratulujeme!Chtěla bych touto cestou poděkovat všem studentům, kteří se podíleli na organizaci konference. Jmenovitě pak především MUDr. Peteru Ivákovi, MUDr. Pavlu Sekerkovi, MUDr. Josefu Fontanovi, Jakubu Štefelovi, Martinu Pavelkovi, Kateřině Šubrtové a Davidu Megvinetovi. Můj velký dík patří také PhDr. Martině Hábové a jejím kolegům za pomoc při tvorbě sborníku a zajištění čísla ISBN.


Díky organizátorům z řad studentů proběhl úspěšně i společenský večer, který se tentokráte konal ve Studentském klubu Celetná (Celetná 20, Praha 1). Zde proběhlo i vyhlášení vítězů a předání cen spectabilis prof. Michal Andělem.Děkujeme za účast a těšíme se na Vaše prezentace zase za rok!
prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D

Proděkanka pro postgraduální doktorská studia

a pro studentskou vědeckou činnost

Koordinátorka SVK


Další informaceProgram, sborník abstrakt
Program, sborník abstrakt
  Plakát konference
Plakát konference
Poslední změna: 21. únor 2018 15:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor