Magisterské studium

Všeobecné lékařství – v českém jazyce

Standardní doba studia je šest let. Forma studia je pouze prezenční. Absolventi fakulty získávají úplné lékařské vzdělání. Po úspěšném ukončení studia je udělován titul MUDr., uplatnění je možné ve všech lékařských oborech.


Od akademického roku 1996/97 probíhá výuka dle reformovaného a modernizovaného studijního programu, který umožňuje studentům získat integrované znalosti v teoretických a preklinických oborech. Se základními klinickými problémy se student seznamuje formou problémově orientovaného studia a klinický výcvik směřuje nejen k aplikaci teoretických poznatků, ale i k osvojení praktických dovedností. Výukové cíle jsou v souladu s programem evropských lékařských fakult Euroskills, ke kterému se 3. lékařská fakulta připojila. Studium je kompatibilní se studiem na jiných lékařských fakultách.

Všeobecné lékařství – v anglickém jazyce

Standardní doba studia je šest let. Forma studia je pouze prezenční. Absolventi získávají úplné lékařské vzdělání. Po úspěšném ukončení studia je udělován titul MUDr. Uplatnění je možné ve všech lékařských oborech.


Od akademického roku 1991/92 zahájila 3. lékařská fakulta výuku tohoto studijního oboru i v anglickém jazyce. Studium v anglickém jazyce je určeno pro zahraniční studenty - samoplátce. Studium je paralelní s výukou v českém jazyce.


Poslední změna: 10. leden 2019 15:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor