• Studenti
  • Předpisy a poplatky spojené se studiem

Předpisy a poplatky spojené se studiem

Předpisy fakulty

Statut a vnitřní předpisy 3. LF - seznam všech vnitřních předpisů a jejich plné znění.


Naleznete zde:


  • Statut 3. lékařské fakulty a jeho přílohy - Řád přijímacího řízení, Sponse

  • Pravidla pro přiznávání stipendií

  • Pravidla pro organizaci studia na 3. LF UK - platná pro studenty v kreditním studiu

  • Studijní a zkušební řád 3. LF UK - platný pro studenty v nekreditním studiu

  • Disciplinární řád 3. LF UK

  • Volební a jednací řád Akademického senátu 3. LF UK


Příkazy a směrnice děkana

Seznam plných znění příkazů a směrnic ke stažení. Příkazy a směrnice děkana jsou rovněž pravidelně zveřejněňovány v časopise VNS.


Příkazy a směrnice děkana, týkající se studia, jsou pro studenty přístupné bez přihlášení.


Výše poplatků spojené se studiem


Poslední změna: 31. srpen 2021 14:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor