Bakalářské práce

Před obhajobou, přehled témat

Všechna nově vypisovaná nebo řešená témata bakalářských prací jsou zveřejněna ve Studijního informačního systému UK (SIS) - v aplikaci Témata práce (Výběr práce).


Od 1. 6. 2006 vznikla podle novely vysokoškolského zákona povinnost odevzdat spolu s tištěnou verzí práce i stejnou identickou elektronickou verzi ve formátu pdf, včetně posudků a protokolů z obhajob a uložit je do SIS.


 • Pro bakalářské práce všech studijních programů platí níže uvedené administrativní povinosti (evidence v SIS, uložení do SIS elektronické verze, uložení posudků vedoucího a oponenta do SIS, uložení protokolu z obhajoby).

Administrativní povinnosti k bakalářským pracem

 1. Opatření děkana - příkaz děkana č. 6/2020, který upravuje pravidla pro závěrečné práce, jak postupovat, co, kdo, kam a kdy se ukládá

 2. Elektronické verze svých bakalářských prací si studenti sami ukládají do SIS prostřednictvím aplikace Témata práce - Výběr práce a to nepozději 3 týdny před obhajobou.

 3. Vedoucí práce a oponenti ukládají své posudky k práci studenta také do SIS prostřednictvím aplikace Vypisování témat a to nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou. Student má právo seznámit se s posudkem před obhajobou.

 4. Fakultním koordinátorem, pověřeným administrativní kontrolou uložených dat a souborů k závěrečným pracem je pověřen pracovník studijního oddělení.


Návod pro studenty a učitele - jak ukládat e-práce a posudky do SISPŘED OBHAJOBOU - pro poslední ročníky

 1. Odevzdejte tištěnou verzi své práce v pevné vazbě (nikoliv kroužkové) příslušnému pracovišti a to nejméně 3 týdny před obhajobou

 2. Uložte totožnou elektronickou verzi s tištěnou do SIS a to nejpozději 3 týdny před obhajobou. (1 samostatný soubor, včetně titulního listu a příloh ve formátu pdf). V SIS po přihlášení je dostupný v aplikaci Výběr práce potřebný konvertor Vašich souborů do pdf. Po jejím definitivním uložení a kontrole souborů stiskněte tlačítko odevzdat. Tím je oficiálně práce odevzdána a zapsáno datum uložení do SIS.

 3. Vaši práci uloženou práci v SIS vidí jen vedoucí práce, oborový garant, fakultní koordinátor a samozřejmě student, který práci řeší. Nikdo jiný.

 4. Zkontrolujte si vždy, zda Vaše téma je správně zapsané v SIS a zda jsou vyplněny všechny údaje (tj. název práce, anglický název, vedoucí práce, jeho pracoviště, obor studia a jazyk práce - tak jak to máte v tištěné a odevzdané práci). Název v SIS musí být naprosto stejný jako je ve Vaší tištěné (i totožné elektronické) verzi odevzdávané práce. Ze SIS se téma práce tiskne přímo do dodatků k diplomu. Pokud údaje nejsou správně, opravte je.

 5. NEODEVZDANÁ ELEKTRONICKÁ VERZE, KTERÁ NENÍ ULOŽENÁ v SIS ZNAMENÁ DLE RUK, ŽE PRÁCE NEBYLA ODEVZDÁNA VŮBEC a student nemůže jít k obhajobě.

 6. Pokud jste ještě neodevzdali na studijní oddělení podepsané Vámi a Vaším školitelem potvrzení o tématu k práci, vytiskněte jej ze SIS a odevzdejte na studijní. Je uloženo ve Vaší osobní studijní složce.Poslední změna: 13. leden 2022 15:44 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor