Často kladené otázky - FAQ

1. Chci si podat přihlášku ke studiu na Vaši fakultu, co vše pro to musím udělat?


Na webových stránkách si v záložce Uchazeč vyplňte elektronickou přihlášku. Přihláška se stává platnou po jejím vyplnění, uzavření a uhrazení poplatku 600,- Kč – toto vše musí být nejpozději do 28. 2. 2018. Podrobnější informace týkající se přijímacího řízení naleznete v informačním letáku o studiu a přijímacím řízení, nebo také na adrese http://www.lf3.cuni.cz/3LF-64.html


2. Rád/a bych absolvoval/a přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, kde se mohu přihlásit?


Fakulta otevírá přípravné kurzy, které probíhají od poloviny ledna. Informace včetně přihlášky najdete na adrese http://www.lf3.cuni.cz/3LF-91.html.


3. Mohu uhradit poplatek za přípravný kurz v hotovosti?


Ano, v případě, že máte zájem o přímou úhradu, můžete poplatek uhradit v pokladně 3. LF UK (Út a Čt 8,00 – 11,00 hod.)


4. Je možné přijetí na Vaši fakultu i bez přijímacích zkoušek?


Ano, ale pouze na magisterský studijní program Všeobecné lékařství. Uchazeči o studium tohoto programu mohou být přijati bez přijímací zkoušky při splnění všech podmínek specifikovaných na stránce http://www.lf3.cuni.cz/3LF-65.html.


5. Mé dosavadní studijní výsledky jsou výborné, jsem úspěšná/ý i v mimoškolní činnosti – splňuji předpoklady pro přijetí bez přijímacího řízení. Co vše musím doložit a stačí pouze fotokopie?


Na přihlášce ke studiu musí být vyplněny, a školou potvrzeny, údaje o prospěchu na střední škole. Umístění v soutěžích musí být doloženo notářsky ověřenou fotokopií diplomu, popř. jiného dokladu dokládajícího umístění. Též je možno jej doložit originálním potvrzením instituce, která danou soutěž pořádala. Přesné a podrobné podmínky naleznete v informačním letáku o studiu a přijímacím řízení, nebo také na adrese http://www.lf3.cuni.cz/3LF-64.html


6. Vydává fakulta modelové otázky k přijímacímu řízení?


Ne, naše fakulta modelové otázky nevydává. Na webových stránkách fakulty v záložce Uchazeči najdete vše potřebné k přijímacímu řízení – testy, vzorové testy, okruhy, doporučenou literaturu.


7. Mohu si podat více přihlášek ke studiu více oborů na Vaší fakultě?


Ano, můžete si podat i více přihlášek. Na každý zvolený obor/program si ovšem podáváte a hradíte samostatnou přihlášku.


8. Chci se přihlásit ke studiu oboru Všeobecná sestra. Pokud si vyberu obě formy studia, tedy prezenční i kombinovanou, skládám přijímací zkoušku také dvakrát?


Ne, test i ústní pohovor absolvujete pouze jedenkrát.


9. Nemám zdravotnické vzdělání ani praxi, mohu se přihlásit na obor Všeobecná sestra?


Ano můžete, ke studiu vybraného oboru studia není potřeba mít zdravotnické vzdělání ani praxi v oboru.


10. Rád/a bych studoval/a navazující magisterské studium na Vaší fakultě. Jaké jsou podmínky po přijetí?


V současné době nemá fakulta akreditované žádné navazující magisterské studium.

V navazujícím magisterském studiu můžete však pokračovat na jiné lékařské fakultě.


11. Jsem zahraniční student/ka, ale chci studovat v českém jazyce. Potřebuji nějaké potvrzení o složení zkoušky z českého jazyka?


Žádné potvrzení či osvědčení o znalosti českého jazyka nedokládáte. Úspěšným složením přijímací zkoušky prokazujete znalost českého jazyka.


Poslední změna: 21. únor 2018 15:36 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor