Absolventi doktorského studia

Seznam absolventů

Jmenný seznam absolventů a obhájených dizertačních prací podle akademického roku ukončení studia - odkazy na Studijní informační systém 3. LF a UK (SIS)Absolventi doktorských studijních programů od akad. roku 1996/1997 do 2011/2012


Obhájené dizertační práce

Obhájené dizertační práce - přístup k plným textům prací (od obhajob konaných ode dne 1. 1. 2006)


.Poslední změna: 27. březen 2018 10:50 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor