Legislativa

 • zákon č. 95/2004 Sb.

  - o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, s účinností od 1. 4. 2004, ve znění pozdějších právních předpisů, zejména zákona č. 189/2008 Sb., s účinností od 1. 7. 2008

 • nařízení vlády č. 184/2009 Sb

  - o stanovení výše úhrad za zkoušky, s účinností od 1. 7. 2009, novela nařízení vlády pod č. 225/2011 Sb.

 • vyhláška č. 185/2009 Sb.

  - o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, s účinností od 1. 7. 2009 a novela vyhlášky ve znění vyhlášek č. 361/2010 Sb.,č. 286/2013 Sb. a č. 8/2014 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, s účinností od 1. 1. 2011

 • vyhláška 188/2009 Sb.

  - o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu k ověření znalostí českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), s účinností od 1. 7. 2009

 • věstník MZČR, roč. 2013 ze dne 22. 1. 2013

  - nové úpravy vzdělávacích programů základních oborů a certifikovaných kurzů (nástavbových oborů) lékařů

 • věstník MZČR, částka 5, Září 201

 • věstník MZČR, částka 5, Květen 2015

  - nové vzdělávací programy základních oborů angiologie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská neurologie, pracovní lékařství, urgentní medicína a neurochirurgie


Poslední změna: 24. únor 2016 09:15 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor