Studentská poradna 3. LF UK

Studentská poradna  3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je součástí univerzitní sítě poraden a je využívána českými i zahraničními studenty 3. LF UK i jiných fakult.

              

Poradna poskytuje bezplatně následující poradenské služby založené na principech podpory zdraví, kognitivně behaviorální terapie a  tvarové (Gestalt) terapie:


  a. 

pomoc při adaptaci na nové studijní a životní podmínky

  b. 

studijní poradenství, pomoc při řešení studijních problémů,  hledání efektivního studijního stylu

  c. 

poradenství při zvládání stresu včetně podpory zdravého životního stylu

  d. 

poradenství zaměřené na řešení osobních a rodinných problémů a osobní růst

  e. 

pomoc s odvykáním kouření a jiným závislostním chováním

  f. 

zprostředkování návaznosti na specializované služby podle potřeb studentů (krizová intervence, psychiatrické vyšetření, psychoterapie, farmakologická léčba závislosti na tabáku, sociální a právní poradenství, apod).


Webový portál Programu antistresové intervence pro studenty VŠ (česká i anglická verze)Program antistresové intervencena webových stránkách 3.LF UK je využíván v poradenské praxi jako nástroj diagnostiky a intervence u studentů se studijními problémy a problémy se zvládáním stresu. Program nabízí nástroje pro sebehodnocení, doporučení pro zvládání zátěže svépomocí i odkazy na specializované služby.

Kontakty

Studentská poradna

Ústav hygieny, oddělení podpory zdraví dětí

budova C/10 SZÚ, vchod sever (od stromu)

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Ruská 87, 100 00 Praha 10 

Kontaktní osoby

Doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.

(vedoucí poradny – poradenské služby viz výše)

 267 102 340

 

 Konzultační hodiny: středa 10 - 12, 13 - 16 hod. (po předchozí domluvě e-mailem nebo tel.)


Mgr. Tereza Kopřivová Herotová, Ph.D.

(poradna pro odvykání kouření a jiné závislosti) 

 

Konzultační hodiny: úterý 11-14 hod. (po předchozí domluvě e-mailem)Poslední změna: 13. červen 2023 15:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor