• Doktorandi
  • Studijní programy doktorského studia

Studijní programy doktorského studia

Předsedové příslušných oborových rad UK

Anatomie, histologie a embryologie

prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.

Biochemie a patobiochemie

prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.

Biologie a patologie buňky

doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.

Experimentální chirurgie

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

Farmakologie a toxikologie

prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

Fyziologie a patofyziologie člověka

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

Imunologie

doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.

Kardiovaskulární vědy

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Lékařská biofyzika

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D.

Neurovědy

prof. MUDr. Jan Laczó, Ph.D.

Preventivní medicína a epidemiologie

doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.

Vývojová a buněčná biologie

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.Více o doktorských studijních programech v biomedicíně naleznete na stránkách AV ČR http://dspb.avcr.cz.


Poslední změna: 9. leden 2023 11:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor