• Doktorandi
  • Studijní programy doktorského studia

Studijní programy doktorského studia

Předsedové příslušných oborových rad UK

Antropologie

doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.

Biochemie a patobiochemie

prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

Biologie a patobiologie buňky

prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.

Biomechanika

doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.

Experimentální chirurgie

prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.

Farmakologie a toxikologie

prof. MUDr. Sixtus Hynie, DrSc.

Fyziologie a patofyziologie člověka

prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.

Imunologie

doc. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.

Kardiovaskulární vědy

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Lékařská biofyzika

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

prof. RNDr. Stanislav Zadražil, CSc.

Neurovědy

prof. MUDr. Karel Šonka, CSc.

Parazitologie

prof. RNDr. Jaroslav Kulda, CSc.

Preventivní medicína

doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.

Vývojová a buněčná biologie

doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D.Více o doktorských studijních programech v biomedicíně naleznete na stránkách AV ČR http://dspb.avcr.cz.


Poslední změna: 28. únor 2019 13:18 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor