Školitelé doktorského studia řazeni abecedně

Základní údaje o školitelích

Adámková Věra, prof. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - preventivní kardiologie, epidemiologie
Aldhoon Hainerová Irena, MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Al Taji Eva, MUDr, Ph.D. - Preventivní medicína
Anděl Michal, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Arenbergerová Monika, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Arenbergerová Monika, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Arenberger Petr, prof. MUDr., DrSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Arenberger Petr, prof. MUDr., DrSc. - Preventivní medicína
Astl Jaromír, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Bábarová Markéta, doc. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - fyziologie a patofyziologie
Báča Václav, prof. MUDr., Ph.D. - Biomechanika
Báča Václav, prof. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Balaž Peter, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Bankovská Motlová Lucie, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Bareš Martin, doc. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Bartoníček Jan, prof. MUDr., DrSc. - Experimentální chirurgie
Bartoš Aleš, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Bartoška Radek, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Bayer Milan, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Bednář František, MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Bednář František, MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - srdeční selhání
Bednář František, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Bělohlávek Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - akutní kardiologie
Bělohlávek Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Beneš Jan, MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy
Beneš Jiří, prof. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - infekční a zánětlivá onemocnění
Beneš Jiří, prof. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Bernášková Klára, MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Bernat Ivo, doc. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - intervenční kardiochirurgie
Bobek Vladimír, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Broukal Zdeněk, prof. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Brůčková Marie, RNDr., CSc. - Preventivní medicína
Brunerová Ludmila, MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Brunovský Martin, MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Budera Petr, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Bulvas Miroslav, doc. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Bušková Jitka, MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Čelko Alexander, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Čermáková Pavla, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Černá Marie, prof. MUDr., DrSc. - Biologie a patologie buňky
Černá Marie, prof. MUDr., DrSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Černá Marie, prof. MUDr., DrSc. - Imunologie
Černá Marie, prof. MUDr., DrSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Černá Milena, prof. MUDr., DrSc. - Preventivní medicína
Čoček Aleš, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Čurila Karol, MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Čurila Karol, MUDr, Ph.D., - Kardiovaskulární vědy - poruchy srdečního rytmu, elektrofyziologie
Dáňová Jana, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Dlouhý Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Doležal Tomáš, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Dostál Ondřej, JUDr., Ph.D. LL.M. - Preventivní medicína
Douša Pavel, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Drbal Karel, RNDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Duška František, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Dušková Markéta, prof. MUDr. CSc. - Experimentální chirurgie
Džupa Valér, prof. MUDr. CSc. - Experimentální chirurgie
Džupa Valér, prof. MUDr. CSc. - Preventivní medicína
Džupová Olga, doc. MUDr. Ph.D. - Preventivní medicína
Fajnerová Iveta, Mgr. et Mgr., Ph.D. - Neurovědy
Feyereisl Jaroslav, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Feyereisl Jaroslav, doc. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Filipovský Jan, prof. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - hypertenze
Franěk Miloslav, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Franěk Miloslav, doc. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Franeková Janka, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Fricová Jitka, doc. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Frič Vladimír, MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Gkalpakiotis Spyridon, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Gkalpakiotis Spyridon, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Gregor Pavel, prof. MUDr., DrSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Gregor Pavel, prof. MUDr., DrSc. - Kardiovaskulární vědy - poruchy srdečního rytmu, elektrofyziologie
Gregor Pavel, prof. MUDr., DrSc. - Preventivní medicína
Grill Robert, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgiel
Grill Robert, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Griskova-Bulanova Inga, Dr. - Neurovědy
Grünerová Lippertová Marcela, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Gürlich Robert, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Gut Ivan, MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Hahn Aleš, doc. MUDr. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Hájek Tomáš, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Hajer Jan, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Hajer Jan, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Halaška Michael, doc.,MUDr.,Ph.D. - Preventivní medicína
Havlínová Miluše, PhDr. CSc. - Preventivní medicína
Havránek Petr, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Havránek Štěpán, doc. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy
Heneberg Petr, RNDr., Ph.D. - Imunologie
Heneberg Petr, RNDr., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Heráček Jiří, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Hlinka Jaroslav, Ing. Mgr., Ph.D. - Neurovědy
Hoffmanová Iva, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Holada Karel, Ing., Ph.D. - Biologie a patologie buňky
Holý Richard, MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Horáček Jiří, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Horák Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Höschl Cyril, prof. MUDr., DrSc. - Neurovědy
Hozák Pavel, prof. RNDr., DrSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Hozák Pavel, prof. RNDr., DrSc. - Vývojová a buněčná biologie
Hrnčíř Evžen, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Hromádka Milan, doc. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - akutní kardiologie
Hromadníková Ilona, prof. RNDr., Ph.D. - Imunologie
Hromadníková Ilona, prof. RNDr., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Hromadníková Ilona, prof. RNDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Hubičková Heringová Lucie, MUDr., Ph.D. - Vývojová a buněčná biologie
Chaloupecký Václav, prof. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - dětská kardiologie
Chlupáč Jaroslav, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Chovanec Martin, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Chovanec Martin, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Jabor Antonín, prof. MUDr., CSc. - Biochemie a patobiochemie
Jabor Antonín, prof. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Janík Václav, doc. MUDr., CSc. - Lékařská biofyzika
Janota Jan, doc. MUDr., PhD. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Janoušek Jan, prof. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - dětská kardiologie, vrozené srdeční vady
Javůrková Alena, PhDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Jirásek Tomáš, doc. MUDr., Ph.D. - Biologie a patologie buňky
Jirásek Tomáš, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Jírová Dagmar, MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Jurčovičová Jana, doc. Ing., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Kachlík David, prof. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Kachlík David, prof. MUDr, Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - anatomie, histologie
Kalvach Pavel, prof. MUDr., CSc. - Neurovědy
Kaping Daniel, Dr. rer. nat., Ph.D. - Neurovědy
Kautzner Josef, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Kautzner Josef, prof. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - klinická elektrofyziologie
Keller Jiří, MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Kettner Jiří, doc. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - akutní kardiologie
Kettner Jiří, MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Kittnar Otomar, prof. MUDr., CSc, MBA - Kardiovaskulární vědy - fyziologie
Klézl Zdeněk, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Kloub Martin, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Kment Milan, doc. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Kmoníčková Eva, doc. RNDr., CSc. - Farmakologie a toxikologie
Kočka Viktor, doc MUDr, Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - intervenční kardiologie
Kočka Viktor, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Kolářová Libuše, prof. RNDr., CSc. - Parazitologie
Kološtová Katarína, Mgr., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Kopeček Miloslav, MUDr., PhD - Neurovědy
Kopřivová Jana, PhDr., Ph.D. - Neurovědy
Kovář Jan, prof. RNDr., DrSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Kovář Jan, prof. RNDr., DrSc. - Vývojová a buněčná biologie
Kozák Tomáš, prof., MUDr., PhD., - Fyziologie a patofyziologie člověka
Kozák Tomáš, prof. MUDr., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Kozák Tomáš, prof. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Kozler Petr, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Kraml Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Kraml Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Krbec Martin, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Krištofíková Zdeňka, Ing., Ph.D. - Neurovědy
Krofta Ladislav, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Krofta Ladislav, doc. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Krofta Ladislav, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Kršek Michal, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Křepela Evžen, doc. MUDr., CSc. - Biochemie a patobiochemie
Křepela Evžen, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Křížová Pavla, MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Kubík Štěpán, RNDr., Ph.D. - Neurovědy
Kučera Eduard, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Kučera Petr, doc. MUDr., Ph.D. - Imunologie
Kuchynka Pavel, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Kujal Petr, MUDr., Ph.D. - Biologie a patologie buňky
Kvašňák Eugen, RNDr., Ph.D. - Lékařská biofyzika
Kynčl Jan, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Linhart Aleš, prof. MUDr., DrSc. - Kardiovaskulární vědy - Choroby myokardu
Lipoldová Marie, doc. CSc. - Imunologie
Lipoldová Marie, doc. CSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Liščák Roman, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Machala Ladislav, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Málek Filip, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Málek Filip, doc. MUDr, Ph.D., MBA - Kardiovaskulární vědy - arytmologie
Málek Jiří, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Malíková Hana, doc. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Maňáková Eva, MUDr., Ph.D. - Vývojová a buněčná biologie
Mandys Václav prof. MUDr., CSc. - Biologie a patologie buňky
Mardešić Tonko, doc. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Mareš Jan, doc. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Mareš Jan, doc. MUDr., CSc. - Neurovědy
Maruna Pavel, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Marvan Jiří, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Marx David, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Matěj Radoslav, doc. MUDr., Ph.D. - Biologie a patologie buňky
Melenovský Vojtěch, doc. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy
Móciková Heidi, MUDr., Ph.D. - Biologie a patologie buňky
Mohr Pavel, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Moťovská Zuzana, prof. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Moťovská Zuzana, prof. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - akutní kardiologie
Moťovská Zuzana, prof. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Naňka Ondřej, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Nekovářová Tereza, RNDr. PhDr., Ph.D. - Neurovědy
Nemec Alexandr, prof. RNDr., Ph.D. et Ph.D. - Preventivní medicína
Němeček Vratislav, RNDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Netuka Ivan, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Netuka Ivan, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Novák Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Novák Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Imunologie
Novák Tomáš, MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Oliverius Martin, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Osmančík Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Osmančík Pavel, doc. MUDr, Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - arytmologie
Osmančík Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Ošťádal Petr, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Otčenášek Michal, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Ovsepian Sak Viktor, M.Sc., M.D. - Neurovědy
Pachl Jan, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
PalečekTomáš, prof. MUDr, Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - zobrazovací metody
Páleníček Tomáš, MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Patočková Jitka, doc. MUDr., CSc. - Farmakologie a toxikologie
Pauk Norbert, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Peková Soňa, MUDr., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Pešl Tomáš, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Petráš Marek, RNDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Petráš Petr, RNDr., CSc. - Preventivní medicína
Pirk Jan, prof. MUDr., DrSc. - Experimentální chirurgie
Pirk Jan, prof. MUDr., DrSc. - Kardiovaskulární vědy - kardiochirurgie
Plavka Richard, prof. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Polák Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Polak Jan, doc. MUDr, Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - patofyziologie
Polák Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Pometlová Marie, MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Praško Ján, prof. MUDr., CSc. - Neurovědy
Preiss Marek, doc. PhDr., Ph.D. - Neurovědy
Provazníková Hana, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Pudil Radek, prof. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - klin.kardiologie
Rambousková Jolana, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Raška Otakar, MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Raška Otakar, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Robová Helena, doc.,MUDr.,Ph.D. - Preventivní medicína
Rokyta Richard, prof. MUDr., DrSc. - Experimentální chirurgie
Rokyta Richard, prof. MUDr., DrSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Rokyta Richard, prof. MUDr., DrSc. - Neurovědy
Rokyta Richard, prof. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - akutní kardiologie
Rosina Jozef, prof. MUDr., Ph.D., MBA - Lékařská biofyzika
Rossmeislová Lenka, Mgr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Rossmeislová Lenka, Mgr., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Roubalová Kateřina, RNDr., CSc. - Preventivní medicína
Rusina Robert, doc. MUDr. Ph.D. - Neurovědy
Rychlík Ivan, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Rychlík Ivan, prof. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Řasová Kamila, doc. PhDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Říčný Jan, RNDr., CSc. - Biochemie a patobiochemie
Říčný Jan, RNDr., CSc. - Biologie a patologie buňky
Samcová Eva, prof. RNDr., CSc. - Biochemie a patobiochemie
Schalek Petr, MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Schneidrová Dagmar, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína
Skála-Rosenbaum Jiří, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Skála-Rosenbaum Jiří, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Slíva Jiří, MUDr., Ph.D. - Farmakologie a toxikologie
Souček Pavel, doc. RNDr., CSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Souček Pavel, doc. RNDr., CSc. - Preventivní medicína
Soumarová Renata, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Stančák Jozef, prof. PhDr., CSc. - Neurovědy
Stingl Josef, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Stopkova Pavla, MUDr., PhD - Neurovědy
Straňák Zbyněk, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Studený Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Studený Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Studený pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Lékařská biofyzika
Stuchlík Aleš, prof. RNDr., Ph.D. DSc. - Neurovědy
Sukop Andrej, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Suková Sylvie, prof. MUDr., DrSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Sumova Alena, PharmDr., CSc. DSc. - Neurovědy
Svoboda Jan, RNDr., Ph.D. - Neurovědy
Syka Josef, prof. MUDr., DrSc. - Neurovědy
Sýkora, Roman, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Šámal Filip, MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Šiklová Michaela, Ing., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Šiklová Michaela, Ing., Ph.D. - Preventivní medicína
Šlamberová Romana, prof. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Šlamberová Romana, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Špaček Rudolf, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Španiel Filip, MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Štengl Milan, doc. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - patofyziologie
Štětkářová Ivana, prof. MUDr., CSc. - Neurovědy
Štich Vladimír, prof. MUDr., Ph.D., - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Štich Vladimír, prof. MUDr., Ph.D., - Preventivní medicína
Štofková Andrea, PharmDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Šustek Petr, JUDr., Ph.D., - Preventivní medicína
Šustková Magdaléna, PharmDr., CSc. - Farmakologie a toxikologie
Šuta Daniel, Ing. Ph.D. - Lékařská biofyzika
Šuta Daniel, Ing., Ph.D. - Neurovědy
Tintěra Jaroslav, Ing., CSc. - Lékařská biofyzika
Toušek Petr, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Toušek Petr, doc MUDr, Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - intervenční kardiologie
Toušek Petr, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Trnka Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Tůma Petr, doc. RNDr. Ing., Ph.D. – Biochemie a patobiochemie
Turyna Radovan, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Tvrdek Miroslav, doc. MUDr. - Experimentální chirurgie
Urban Jan, Ing., Ph.D. - Preventivní medicína
Urban Michael, doc. MUDr. - Experimentální chirurgie
Urbášková Pavla, RNDr., Ph.D., - Preventivní medicína
Václavíková Radka, Mgr., Ph.D., - Preventivní medicína
Vaculík Jan, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Vaculín Šimon, doc. MVDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Vaculín Šimon, doc. MVDr., Ph.D. - Neurovědy
Vácha Marek, Mgr. et Mgr., PhD. - Preventivní medicína
Valešová Věra, RNDr., Ph.D. - Neurovědy
Vališ Karel, Mgr., PhD., - Experimentální chirurgie
Vaněk Tomáš, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Vaněk Tomáš, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Vaňková Hana, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Vašáková Martina, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Vašáková Martina, doc. MUDr., Ph.D. - Imunologie
Vernerová Zdeňka, doc. MUDr., CSc. - Biologie a patologie buňky
Veselka Josef, prof. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - kardiomyopatie
Vignerová Jana, Ing., CSc. - Preventivní medicína
Vlček Kamil, MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Vobořil René, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Vodička Pavel, MUDr., CSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Vojáček Jan, prof. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - kardiochirurgie
Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Votava Martin, doc. MUDr., Ph.D. - Farmakologie a toxikologie
Vránová Jana, doc. Ing., CSc. - Lékařská biofyzika
- v současné době není evidován žádný školitel v programu Antropologie
Vyhnánek František, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Vyklický Ladislav, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Vymetálková Veronika, Ing., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Widimský Petr, prof. MUDr., DrSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Widimský Petr, prof. MUDr., DrSc. - Kardiovaskulární vědy - infarkt myokardu, mozkové cévní příhody
Widimský Petr, prof. MUDr., DrSc. - Preventivní medicína
Yamamotová Anna, doc., RNDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Yamamotová Anna, doc., RNDr., CSc. - Neurovědy
Záhumenský Jozef, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína
Zachoval Roman, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Zach Petr, doc. MUDr., CSc. - Neurovědy
Zajíček Robert, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Zaytseva Yuliya, M.A., Dr. - Neurovědy
Zima Tomáš, prof. MUDr., DrSc. MBA - Kardiovaskulární vědy - biochemie
Žabka Jiří, MUDr., CSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Žemličková Helena, doc. MUDr., PhD. - Preventivní medicína


Poslední změna: 1. březen 2019 18:33 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor