Školitelé doktorského studia řazeni abecedně

Základní údaje o školitelích

Adámková Věra, prof. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - preventivní kardiologie, epidemiologie
Aldhoon Hainerová Irena, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Anděl Michal, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Anděl Michal, prof. MUDr., CSc. - Preventivní medicína a epidemiologie
Arenbergerová Monika, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Arenbergerová Monika, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Arenberger Petr, prof. MUDr., DrSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Arenberger Petr, prof. MUDr., DrSc. - Preventivní medicína a epidemiologie
Astl Jaromír, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Báča Václav, prof. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Balaž Peter, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Bankovská Motlová Lucie, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Bareš Martin, doc. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Bartoš Aleš, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Bartoška Radek, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Bayer Milan, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Bébarová Markéta, doc. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - fyziologie a patofyziologie
Bednář František, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Bednář František, doc. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - srdeční selhání
Bednář František, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Bělohlávek Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - akutní kardiologie
Bělohlávek Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Beneš Jan, MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy
Beneš Jiří, prof. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - infekční a zánětlivá onemocnění
Beneš Jiří, prof. MUDr., CSc. - Preventivní medicína a epidemiologie
Bernášková Klára, MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Bernat Ivo, doc. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - intervenční kardiochirurgie
Bobek Vladimír, prof. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Brábek Jan, doc. RNDr., Ph.D. - Biologie a patologie buňky
Brunerová Ludmila, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Brunerová Ludmila, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Brunerová Renáta, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Brunovský Martin, MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Budera Petr, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Bulava Alan, prof. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy
Bulvas Miroslav, doc. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Bušková Jitka, MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Čelko Alexander, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína a epidemiologie
Čermáková Pavla, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Černá Marie, prof. MUDr., DrSc. - Biologie a patologie buňky
Černá Marie, prof. MUDr., DrSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Černá Marie, prof. MUDr., DrSc. - Imunologie
Černá Marie, prof. MUDr., DrSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Černá Milena, prof. MUDr., DrSc. - Preventivní medicína a epidemiologie
Červinka Pavel, prof. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Červinka Pavel, prof. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy
Čoček Aleš, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Čurila Karol, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Čurila Karol, doc. MUDr, Ph.D., - Kardiovaskulární vědy - poruchy srdečního rytmu, elektrofyziologie
Dáňová Jana, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Dlouhý Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Doležal Tomáš, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Dostál Ondřej, JUDr., Ph.D. LL.M. - Preventivní medicína a epidemiologie
Douša Pavel, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Drbal Karel, RNDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Duša Pavel, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína a epidemiologie
Duška František, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Dušková Markéta, prof. MUDr. CSc. - Experimentální chirurgie
Dvořáková Markéta, Mgr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Džupa Valér, prof. MUDr. CSc. - Experimentální chirurgie
Džupa Valér, prof. MUDr. CSc. - Preventivní medicína a epidemiologie
Džupová Olga, doc. MUDr. Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
El-Lababidi Eva, MUDr, Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Fabián Ondřej, MUDr., Ph.D. - Biologie a patologie buňky
Fajnerová Iveta, Mgr. et Mgr., Ph.D. - Neurovědy
Feyereisl Jaroslav, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Feyereisl Jaroslav, doc. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Filipovský Jan, prof. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - hypertenze
Franěk Miloslav, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Franěk Miloslav, doc. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Franeková Janka, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Fraňková Soňa, MUDr. Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Fricová Jitka, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Fricová Jitka, doc. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Frič Vladimír, MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Gkalpakiotis Spyridon, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Gkalpakiotis Spyridon, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Gojda Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Gojda Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Gregor Pavel, prof. MUDr., DrSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Gregor Pavel, prof. MUDr., DrSc. - Kardiovaskulární vědy - poruchy srdečního rytmu, elektrofyziologie
Gregor Pavel, prof. MUDr., DrSc. - Preventivní medicína a epidemiologie
Grill Robert, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Grill Robert, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Grimmichová Tereza, MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Griskova-Bulanova Inga, Dr. - Neurovědy
Grünerová Lippertová Marcela, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Gürlich Robert, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Habart David,MUDr., Ph.D. - Biologie a patologie buňky
Hájek Tomáš, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Hajer Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Hajer Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Hájková Hympánová Lucie, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Hájková Hympánová Lucie, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Halaška Michael, prof. MUDr.,Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Hanáček Jiří, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Havlínová Miluše, PhDr. CSc. - Preventivní medicína a epidemiologie
Havránek Petr, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Havránek Petr, prof. MUDr., CSc. - Preventivní medicína a epidemiologie
Havránek Štěpán, doc. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy
Heneberg Petr, doc. RNDr., Ph.D. - Imunologie
Heneberg Petr, doc. RNDr., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Heráček Jiří, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Hlaváč Viktor, Mgr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Hlinka Jaroslav, Ing. Mgr., Ph.D. - Neurovědy
Hocko Fajnerová Iveta, Mgr. et Mgr., Ph.D. - Neurovědy
Hoffmanová Iva, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Hoffmanová Iva, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Holada Karel, Ing., Ph.D. - Biologie a patologie buňky
Holy Richard, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Holý Richard, MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Horáček Jiří, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Horák Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Höschl Cyril, prof. MUDr., DrSc. - Neurovědy
Hozák Pavel, prof. RNDr., DrSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Hozák Pavel, prof. RNDr., DrSc. - Vývojová a buněčná biologie
Hrnčíř Evžem doc. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Hrnčíř Evžen, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína a epidemiologie
Hromádka Milan, doc. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - akutní kardiologie
Hromadníková Ilona, prof. RNDr., Ph.D. - Imunologie
Hromadníková Ilona, prof. RNDr., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Hromadníková Ilona, prof. RNDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Hrudka Jan, MUDr., Ph.D. - Biologie a patologie buňky
Hubičková Heringová Lucie, MUDr., Ph.D. - Vývojová a buněčná biologie
Chaloupecký Václav, prof. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - dětská kardiologie
Chlupáč Jaroslav, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Chovanec Martin, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Chovanec Martin, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Ivák Peter, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Jabor Antonín, prof. MUDr., CSc. - Biochemie a patobiochemie
Jabor Antonín, prof. MUDr., CSc. - Preventivní medicína a epidemiologie
Janík Václav, doc. MUDr., CSc. - Lékařská biofyzika
Janota Jan, doc. MUDr., PhD. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Janoušek Jan, prof. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - dětská kardiologie, vrozené srdeční vady
Javůrková Alena, PhDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Jirásek Tomáš, doc. MUDr., Ph.D. - Biologie a patologie buňky
Jirásek Tomáš, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Jiroutková Kateřina, MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Jírová Dagmar, MUDr., CSc. - Preventivní medicína a epidemiologie
Jirsová Kateřina, doc. Mgr., Ph.D. - Biologie a patologie buňky
Jurčovičová Jana, doc. Ing., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Kachlík David, prof. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Kachlík David, prof. MUDr, Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - anatomie, histologie
Kalinová Markéta, doc. RNDr. Ph.D. - Biologie a patologie buňky
Kalvach Pavel, prof. MUDr., CSc. - Neurovědy
Kaping Daniel, Dr. rer. nat., Ph.D. - Neurovědy
Kautzner Josef, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Kautzner Josef, prof. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - klinická elektrofyziologie
Kejlová Kristina, RNDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Keller Jiří, MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Kettner Jiří, doc. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - akutní kardiologie
Kettner Jiří, MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Kittnar Otomar, prof. MUDr., CSc, MBA - Kardiovaskulární vědy - fyziologie
Klener Pavel, Prof. MUDr., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Klézl Zdeněk, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Klírová Monika, MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Kloub Martin, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Kment Milan, doc. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Kmoníčková Eva, doc. RNDr., CSc. - Farmakologie a toxikologie
Knot Jiří, MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy
Kočka Viktor, doc MUDr, Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - intervenční kardiologie
Kočka Viktor, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Kohout Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Kološtová Katarína, Mgr., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Kopeček Miloslav, MUDr., PhD - Neurovědy
Kopřivová Jana, PhDr., Ph.D. - Neurovědy
Kovář Jan, prof. RNDr., DrSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Kovář Jan, prof. RNDr., DrSc. - Vývojová a buněčná biologie
Kozák Tomáš, prof., MUDr., PhD., - Fyziologie a patofyziologie člověka
Kozák Tomáš, prof. MUDr., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Kozák Tomáš, prof. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Kozler Petr, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Krajčová Adéla, MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Kraml Pavel, prof. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Kraml Pavel, prof. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Krbec Martin, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Krištofíková Zdeňka, Ing., Ph.D. - Neurovědy
Krofta Ladislav, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Krofta Ladislav, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Krofta Ladislav, prof. MUDr., CSc. - Preventivní medicína a epidemiologie
Kroupa Josef, MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - intervenční kardiologie
Kršek Michal, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Křepela Evžen, doc. MUDr., CSc. - Biochemie a patobiochemie
Křepela Evžen, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína a epidemiologie
Křížová Pavla, MUDr., CSc. - Preventivní medicína a epidemiologie
Kubecová Martina, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Kubík Štěpán, RNDr., Ph.D. - Neurovědy
Kučera Dušan, MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy
Kučera Eduard, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Kučera Petr, doc. MUDr., Ph.D. - Imunologie
Kuchynka Pavel, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Kujal Petr, MUDr., Ph.D. - Biologie a patologie buňky
Kvašňák Eugen, RNDr., Ph.D. - Lékařská biofyzika
Kvašňák Evžen, RNDr. Ph.D. - Neurovědy
Kynčl Jan, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Linhart Aleš, prof. MUDr., DrSc. - Kardiovaskulární vědy - Choroby myokardu
Línková Hana, MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - intervenční kardiologie
Lipoldová Marie, doc. CSc. - Imunologie
Lipoldová Marie, doc. CSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Liščák Roman, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Machala Ladislav, prof. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Málek Filip, prof. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Málek Filip, prof. MUDr, Ph.D., MBA - Kardiovaskulární vědy - arytmologie
Málek Jiří, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Malíková Hana, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Maňáková Eva, MUDr., Ph.D. - Vývojová a buněčná biologie
Mandys Václav, prof. MUDr., CSc. - Biologie a patologie buňky
Mardešić Tonko, doc. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Maruna Pavel, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Marvan Jiří, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Marx David, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Matěj Radoslav, prof. MUDr., Ph.D. - Biologie a patologie buňky
Melenovský Vojtěch, doc. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy
Móciková Heidi, MUDr., Ph.D. - Biologie a patologie buňky
Mohr Pavel, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Mojžíš Peter, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Moťovská Zuzana, prof. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Moťovská Zuzana, prof. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - akutní kardiologie
Moťovská Zuzana, prof. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Mrzílková Jana, MUDr. Bc., Ph.D. - Neurovědy
Musil Vladimír, PhDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Naňka Ondřej, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Nekovářová Tereza, RNDr. PhDr., Ph.D. - Neurovědy
Nemec Alexandr, prof. RNDr., Ph.D. et Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Němeček Vratislav, RNDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Netuka Ivan, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Netuka Ivan, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Netuková Magdaléna, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Netuková Magdaléna, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Novák Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Novák Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Imunologie
Novák Tomáš, MUDr., Ph.D. - Neurovědy
O`Leary Valerie, doc., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Olejár Tomáš, MUDr., Ph.D. - Biologie a patologie buňky
Oliverius Martin, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Opattová Alena, Ing., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Osmančík Pavel, prof. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Osmančík Pavel, prof. MUDr, Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - arytmologie
Osmančík Pavel, prof. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Ošťádal Petr, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Otčenášek Michal, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Pachl Jan, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Paleček Tomáš, prof. MUDr, Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - zobrazovací metody
Páleníček Tomáš, MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Patočková Jitka, doc. MUDr., CSc. - Farmakologie a toxikologie
Pauk Norbert, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Peichl Petr, doc. MUDr, Ph.D. - Kardiovaskulární vědy
Peková Soňa, MUDr., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Pešl Tomáš, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Pešl Tomáš, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Petráš Marek, RNDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Pirk Jan, prof. MUDr., DrSc. - Experimentální chirurgie
Pirk Jan, prof. MUDr., DrSc. - Kardiovaskulární vědy - kardiochirurgie
Plavka Richard, prof. MUDr., CSc. - Preventivní medicína a epidemiologie
Polák Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Polák Jan, doc. MUDr, Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - patofyziologie
Polák Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Pometlová Marie, MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Potměšil Petr, MUDr., Ph.D. - Farmakologie a toxikologie
Praško Ján, prof. MUDr., CSc. - Neurovědy
Preiss Marek, doc. PhDr., Ph.D. - Neurovědy
Profan Oliver, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Procházková Jarmila, prof. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Provazníková Hana, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína a epidemiologie
Pudil Radek, prof. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - klin.kardiologie
Rambousková Jolana, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína a epidemiologie
Raška Otakar, MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Raška Otakar, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Robová Helena, doc. MUDr.,Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Rokyta Richard, prof. MUDr., DrSc. - Experimentální chirurgie
Rokyta Richard, prof. MUDr., DrSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Rokyta Richard, prof. MUDr., DrSc. - Neurovědy
Rokyta Richard, prof. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - akutní kardiologie
Rosina Jozef, prof. MUDr., Ph.D., MBA - Lékařská biofyzika
Rossmeislová Lenka, Mgr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Rossmeislová Lenka, Mgr., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Roubalová Kateřina, RNDr., CSc. - Preventivní medicína a epidemiologie
Roubíček Tomáš, MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy
Rusina Robert, doc. MUDr. Ph.D. - Neurovědy
Rychlík Ivan, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Rychlík Ivan, prof. MUDr., CSc. - Preventivní medicína a epidemiologie
Řasová Kamila, doc. PhDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Řasová Kamila, doc. PhDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Říčný Jan, RNDr., CSc. - Biochemie a patobiochemie
Říčný Jan, RNDr., CSc. - Biologie a patologie buňky
Samcová Eva, prof. RNDr., CSc. - Biochemie a patobiochemie
Sedlák Petr, doc. RNDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Schalek Petr, MUDr., CSc. - Preventivní medicína a epidemiologie
Schneidrová Dagmar, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína a epidemiologie
Skála-Rosenbaum Jiří, prof. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Skála-Rosenbaum Jiří, prof. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Slíva Jiří, MUDr., Ph.D. - Farmakologie a toxikologie
Souček Pavel, doc. RNDr., CSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Souček Pavel, doc. RNDr., CSc. - Preventivní medicína a epidemiologie
Soumarová Renata, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Stibůrková Blanka, Ing. Mgr., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Sticová Eva, doc. MUDr., Ph.D. - Biologie a patologie buňky
Stingl Josef, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Stodůlka Pavel, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Stopkova Pavla, MUDr., PhD - Neurovědy
Straňák Zbyněk, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Studený Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Biologie a patologie buňky
Studený Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Studený Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Studený Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Lékařská biofyzika
Stuchlík Aleš, prof. RNDr., Ph.D. DSc. - Neurovědy
Sukop Andrej, prof. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Sulková Sylvie, prof. MUDr., DrSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Sulženko Jakub, MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy
Sumova Alena, PharmDr., CSc. DSc. - Neurovědy
Svoboda Jan, RNDr., Ph.D. - Neurovědy
Svobodová Burianová Jana, Mgr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Syka Josef, prof. MUDr., DrSc. - Neurovědy
Sýkora, Roman, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Šámal Filip, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Šámal Filip, MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Šiklová Michaela, Ing., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Šiklová Michaela, Ing., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Šlamberová Romana, prof. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Šlamberová Romana, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Špaček Rudolf, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Španiel Filip, MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Špatenková Věra, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Šperl Jan, doc. MUDr., CSc. - Biochemie a patobiochemie
Štengl Milan, doc. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - patofyziologie
Štětkářová Ivana, prof. MUDr., CSc. - Neurovědy
Štich Vladimír, prof. MUDr., Ph.D., - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Štich Vladimír, prof. MUDr., Ph.D., - Preventivní medicína a epidemiologie
Štofková Andrea, PharmDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Šubrt Zdeněk, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Šustek Petr, JUDr., Ph.D., - Preventivní medicína a epidemiologie
Šustková Magdaléna, doc. PharmDr., CSc. - Farmakologie a toxikologie
Šuta Daniel, doc. Ing. Ph.D. - Lékařská biofyzika
Šuta Daniel, doc. Ing., Ph.D. - Neurovědy
Tintěra Jaroslav, Ing., CSc. - Lékařská biofyzika
Toušek Petr, prof. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Toušek Petr, prof. MUDr, Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - intervenční kardiologie
Toušek Petr, prof. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Trnka Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Biochemie a patobiochemie
Trnka Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Biologie a patologie buňky
Trnka Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Tůma Petr, prof. RNDr. Ing., Ph.D. – Biochemie a patobiochemie
Turyna Radovan, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Tvrdek Miroslav, doc. MUDr. - Experimentální chirurgie
Urban Jan, Ing., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Urban Michael, doc. MUDr. - Experimentální chirurgie
Urbanová Jana, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Urbášková Pavla, RNDr., Ph.D., - Preventivní medicína a epidemiologie
Václavíková Radka, Mgr., Ph.D., - Preventivní medicína a epidemiologie
Vaculík Jan, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Vaculín Šimon, doc. MVDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Vaculín Šimon, doc. MVDr., Ph.D. - Neurovědy
Vácha Marek, Mgr. et Mgr., PhD. - Preventivní medicína a epidemiologie
Valeš Karel, RNDr., Ph.D. - Neurovědy
Valešová Věra, RNDr., Ph.D. - Neurovědy
Vališ Karel, Mgr., PhD., - Experimentální chirurgie
Vaněk Tomáš, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Vaněk Tomáš, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Vaňková Hana, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Vašáková Martina, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Vašáková Martina, doc. MUDr., Ph.D. - Imunologie
Veith Miroslav, MUDr., Ph.D. - Farmakologie a toxikologie
Veselka Josef, prof. MUDr., CSc. - Kardiovaskulární vědy - kardiomyopatie
Vignerová Jana, Ing., CSc. - Preventivní medicína a epidemiologie
Vlček Kamil, MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Vobořil René, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Vodička Pavel, MUDr., CSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Vojáček Jan, prof. MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy - kardiochirurgie
Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Votava Martin, doc. MUDr., Ph.D. - Farmakologie a toxikologie
Vránová Jana, doc. Ing., CSc. - Lékařská biofyzika
Vyklický Ladislav, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy
Vymetálková Veronika, Ing., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Weiss Norbert Alphonse Léon, Dr., Ph.D. - Neurovědy
Widimský Petr, prof. MUDr., DrSc. - Kardiovaskulární vědy - infarkt myokardu, mozkové cévní příhody
Widimský Petr, prof. MUDr., DrSc. - Preventivní medicína a epidemiologie
Wohlfahrt Peter, MUDr., Ph.D. - Kardiovaskulární vědy
Yamamotová Anna, doc., RNDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Yamamotová Anna, doc., RNDr., CSc. - Neurovědy
Záhumenský Jozef, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína a epidemiologie
Zachoval Roman, prof. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Zachoval Roman, prof. MUDr. Ph.D., MBA - Biologie a patologie buňky
Zach Petr, doc. MUDr., CSc. - Neurovědy
Zach Petr, Prof. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Zajíček Robert, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Záleský Miroslav, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Zaytseva Yuliya, M.A., Dr. - Neurovědy
Zima Tomáš, prof. MUDr., DrSc. MBA - Kardiovaskulární vědy - biochemie
Žabka Jiří, MUDr., CSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Žemličková Helena, doc. MUDr., PhD. - Preventivní medicína a epidemiologie
Živný Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka


Poslední změna: 1. březen 2019 18:33 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor