Ocenění pracovníků, čestné doktoráty

Univerzita Karlova každý rokem nominuje své vědecké pracovníky na řadu cen a to prostřednictvím rektorátu nebo jednotlivých fakult. Téměř každý rok je některému z významných pracovníků uděleno například státní vyznamenání prezidentem republiky, Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích nebo Medaile Josefa Hlávky, která je určena nestorům a dalším významným osobnostem české vědy. Ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje je udělováno formou Národní ceny vlády Česká hlava nebo Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu.


I akademičtí pracovníci ze 3. lékařské fakulty patří mezi nositele některých z výše uvedených cen.


Na fakultní úrovni oceňuje pracovníky i studenty z 3. LF udělením např. pamětních medailí 3. LF nebo cenou děkana. Na univerzitní úrovni připravuje návrhy osobností pro udělení pamětních medailí UK, pro udělení titulu čestného doktorátu a dalších významných cen nebo nominuje pracovníky a studenty pro cenu rektora. Řadu vědeckých ocenění získávají akademičtí pracovníci i na odborných tuzemských i mezinárodních akcích.


Přehled nositelů významných cen tuzemských a zahraničních za vědu a výzkum nebo udělených studentům - stránky Univerzity Karlovy:


Výběr nositelů významných cen za vědu a výzkum z 3. lékařské fakulty UK2019

 • Výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinæ

  Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

  V roce 2018 byla udělena výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinæ, jejímž cílem je podpora významných vědeckých osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži UK. Laureáty výzkumné podpory vybrala mezinárodní porota. Výzkumnou podporu obdržela za 3. lékařskou fakultu UK prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

2018

 • Cena Arnošta z Pardubic

  Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

  Cenu Arnošta z Pardubic pro rok 2018 v kategorii pro vynikajícího vyučujícího Univerzity Karlovy získal prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Profesor Michal Anděl vyučuje na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy nepřetržitě od roku 1990 vnitřní lékařství a od roku 1996 se podílí i na výuce hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství. Jeho přímá pedagogická činnost je dlouhodobě vysoce hodnocena studenty – v letošním roce obdržel studentskou cenu Syllabova křída za celoživotní vynikající pedagogické výkony. Studenti oceňují vstřícný osobní přístup pana profesora, který je jako jejich starší kolega v tom nejlepším smyslu slova kdykoli připraven podpořit je radou či pomocí. Od roku 1996 hrál prof. Anděl významnou roli v procesu změny systému výuky lékařství na 3. lékařské fakultě směrem k integrované a problémově orientované výuce.

  Tisková zpráva

2017

 • Výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinæ

  Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

  V roce 2017 byla poprvé udělena výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinæ, jejímž cílem je podpora významných vědeckých osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži UK. Laureáty výzkumné podpory vybrala mezinárodní porota. Výzkumnou podporu obdržel za 3. lékařskou fakultu UK prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., který vybudoval Kardiocentrum 3. LF UK a je jediným českým lékařem zařazeným prestižním žebříčkem Thomson Reuters mezi nejcitovanější vědce světa.

  Tisková zpráva

2016

 • Cena Bedřicha Hrozného

  Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

  Ocenění společného výzkumného projektu 1. LF + 3. LF UK – původní akademický výzkumný projekt porovnávající roli katetrizační renální denervace oproti léčbě spironolaktonem studie „PRAGUE-15“

 • Cena Jaroslava Jirsy za rok 2015

  Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

  Udělení Ceny Jaroslava Jirsy za rok 2015 za nejlepší učebnici – práci: Rokyta, Richard; a kol., Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi, Praha: Grada Publ., 2015. 680 s. 1. vyd. ISBN 978-80-247-4867-2.

2015  

2011     

2009

2008

2004

1998

1995

 • Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR

  doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.

1982

 • Cena Francouzské akademie lékařských věd

  prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.


Poslední změna: 28. prosinec 2020 15:41 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor