Garanti specializačních oborů na 3. LF UK

Základní obor

Garant oboru

Alergologie a klinická imunologie

doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D.

Anesteziologie a intenzivní medicína

prof. MUDr. Jan Pachl, CSc.

Cévní chirurgie

prof. MUDr. Peter Baláž, M.Sc.,Ph.D.

Dermatovenerologie

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Dětská a dorostová psychiatrie

MUDr. Pavla Stopková, Ph.D.

Dětská chirurgie

prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.

Dětská neurologie

MUDr. Helena Jahnová

Endokrinologie a diabetologie

doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

Gastroenterologie

Doc. MUDr. Jan Hajer, Ph.D.

Geriatrie

MUDr. Hana Vaňková, Ph.D.

Gynekologie a porodnictví

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Hematologie a transfúzní lékařství

prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.

Hygiena a epidemiologie

doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D..

Chirurgie

doc. MUDr.Zdeněk Šubrt, Ph.D.

Infekční lékařství

prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Kardiochirurgie

doc. MUDr. Petr Kačer, Ph.D.

Kardiologie

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Klinická biochemie

prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

Klinická onkologie

prof. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.

Lékařská genetika

prof. MUDr. Marie Černá, DrSc.

Lékařská mikrobiologie

prof. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

Maxilofaciální chirurgie

prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.

Nefrologie

prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.

Neurochirurgie

prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.

Neurologie

prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA

Nukleární medicína

MUDr. Renata Píchová

Oftalmologie

doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D.

Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.

Patologie

prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.

Pediatrie

doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.

Plastická chirurgie

prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

Pneumologie a ftizeologie

doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Psychiatrie

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.

Radiační onkologie

prof. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.

Radiologie a zobrazovací metody

prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D. MHA

Rehabilitační a fyzikální medicína

prof. MUDr. Marcela Grünerová-Lippertová, Ph.D.

Revmatologie

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA

Soudní lékařství

MUDr. Jiří Hladík

Urgentní medicína

MUDr. Jiří Knor, Ph.D.

Urologie

doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D

Vnitřní lékařství

prof. MUDr.Pavel Kraml, Ph.D.
Poslední změna: 22. květen 2024 11:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor