Výběrová řízení Erasmus+ Praktické stáže 2018/2019

Milé studentky, milí studenti,rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na praktické stáže realizované v letním semestru ak. roku 2018/2019 (tj. cca od ledna 2019 do 30.9.2019).


Základní podmínky výjezdu jsou následující:


-hlásit se mohou studenti všech studijních programů (bakalářských, magisterského, doktorských), kteří v době výjezdu budou mít ukončený minimálně 1. ročník studia


-během celé doby pobytu v zahraničí je nutné mít status studenta (tj. před nebo během pobytu nepřerušit/neukončit/úspěšně nezakončit studium)


-minimální délka pobytu je 60 dní


-vyjet je možné po zařízení administrativních kroků a celý pobyt včetně návratu je nutné realizovat do 30.9.2019


-v zahraničí je možné konat praxi povinnou (prázdninovou po 4. nebo 5. ročníku, předstátnicovou 6. ročníku), praxi nepovinnou (v oboru dle zájmu studenta) nebo jejich kombinaci. Je možné zvolit jeden nebo více oborů praxe. Uznání povinné praxe* si student sám domlouvá s českými garanty praxí.


-student si sám zajišťuje přijímající instituci. Oslovovat lze univerzity (mimo současných partnerských), nemocnice, výzkumná centra, laboratoře apod. po celé EU + Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Makedonie. Student samostatně kontaktuje vybranou instituci a v případě kladné odpovědi obdrží v kanceláři Erasmus na 3. LF smlouvu (Inter-Institutional Agreement), která je základním dokumentem nutným pro výjezd. Zajištění smlouvy do výběrového řízení je výhodou, nikoliv podmínkou. Podepsanou smlouvu je nutné dodat do 30.1.2019 a zároveň minimálně 1 měsíc před výjezdem. S hledáním přijímající instituce doporučujeme neotálet.


-pro výjezd je nutné absolvovat výběrové řízení. Pro přihlášení se do VŘ student odevzdá do 12.11. 15:00 přihlášku, kterou obdrží v kanceláři Erasmus. Výběrové řízení proběhne dne 14.11. od 14:00. Bližší informace obdrží přihlášení studenti e-mailem.


Obecné informace k výjezdům naleznete na webových stránkách:

https://www.cuni.cz/UK-6710.html

https://www.lf3.cuni.cz/3LF-533.html

nebo obdržíte v kanceláři Erasmus: , 267 10 2201, kancelář č. 205.


*gynekologicko-porodnická klinika neuznává předstátnicové praxe ze zahraničí (pouze praxe 4. a 5. ročníku)


Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na setkání s Vámi na výběrovém řízení.


Za kancelář Erasmus+


doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.

MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.

Mgr. Marika Bendová
Poslední změna: 11. říjen 2018 11:18 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor