Možnosti ubytování

Možnosti ubytování v průběhu kurzů, atestací, případně dalších vzdělávacích akcí na 3. LF UK – účastník akce si ubytování zajišťuje sám dle níže uvedených možností, 3. LF UK má Smlouvu o spolupráci při ubytování účastníku kurzů a vzdělávacích akcí obecně, a to s hotelem ILF. Nebo je také možnost ubytování v ubytovně FNKV


1. HOTEL ILF - Hotel ILF, BUDĚJOVICKÁ 15, PRAHA 4


  a. 

Cena za ubytování pro účastníky vzdělávacích akcí 3. LF UK je v souladu s cenami platnými pro účastníky vzdělávacích akcí IPVZ, tzn. 400,- Kč/1 lůžko, 700,- Kč/jednolůžkový pokoj (bez snídaní).

  b. 

Úhrada platby za ubytovací služby bude provedena přímo účastníky kurzů a dalších vzdělávacích akcí 3. LF UK způsobem a v termínech stanovených Hotelem ILF.

  c. 

Doporučujeme rezervovat vždy minimálně měsíc před požadovaným termínem u rezervačního oddělení hotelu ILF na e-mail: , nebo telefonicky na: 261 092 370/373. Operativní požadavky budou řešeny s rezervačním oddělením Hotelu ILF podle volné ubytovací kapacity.

 

2. UBYTOVNA FNKV – ŠROBÁROVA UL. 50, PRAHA 10


Ubytování je možno zajistit u paní Jany Meriové, referentky Odboru personálního FNKV, e-mail: nebo na tel.: 267 162 975


1 lůžkový pokoj

470,- Kč

2 lůžkový pokoj

420,- Kč


Poslední změna: 10. září 2020 08:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor